Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (2. - 8. dubna 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/04/2007

  Rada

  EU a USA diskutovaly o svobodě cestování a ochraně údajů cestujících přes Atlantik a shodly se na spolupráci v boji proti terorismu

  Berlín 5. dubna 2007 – Německý ministr vnitra Wolfgang Schäuble v Berlíně prohlásil: „Hrozby, kterým čelí Spojené státy i Evropa, mohou být potlačeny pouze společnými silami. Evropská unie spolu se Spojenými státy však mají dostatek síly poradit si s globálními výzvami 21. století. Musíme proto úzce a ve vzájemné důvěře spolupracovat při řešení problémů mezinárodní bezpečnosti, jako je boj proti mezinárodnímu terorismu, organizovanému zločinu a nezákonnému obchodování s drogami. Z těchto důvodů německé předsednictví EU usiluje o dlouhodobé posílení strategicky významných transatlantických vztahů.“ Místopředseda Evropské komise Franco Frattini s tím vyjádřil souhlas a dodal: „Transatlantické bezpečnostní partnerství je silné zejména v oblastech spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Naše společné cíle jsou jasné: chránit bezpečnost našich občanů tím, že orgány, které prosazují vymahatelnost práva, budou mít ke své práci všechny potřebné informace, a zároveň chránit základní práva našich občanů.“

  více »

  Evropská komise

  Danuta Hübnerová: politika soudržnosti na roky 2007–2013 nabírá tempo k podpoře růstu a tvorbě pracovních míst

  Brusel 2. dubna 2007 – Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová dnes oznámila, že přípravy nové politiky soudržnosti jsou již v plném proudu, aby se v evropských regionech podařilo zajistit vyšší růst a lepší zaměstnanost. V současnosti se projednávají programy představující 90 % celkového rozpočtu na politiku soudržnosti. Danuta Hübnerová společně s Vladimírem Špidlou, evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, pochválili všechny členské státy za to, že včas předložily strategické plány a priority pro nové programové období, a požádali je, aby si tempo udržely i pro zbývající operační programy.

  více »

  Obchodování s emisemi: informace o zveřejnění ověřených údajů o emisích za rok 2006

  Brusel 2. dubna 2007 – 2. dubna 2007 v 8:00 středoevropského letního času obsahoval Nezávislý protokol transakcí Společenství (CITL) ověřené údaje o emisích za rok 2006 z provozů, které se v roce 2005 podílely na téměř 93 % ohlášených emisí. V souladu s plánem oznámeným 30. března 2007 Evropská komise 2. dubna 2007 ve 12 hodin umožnila neomezený veřejný přístup k ověřeným údajům o emisích za rok 2006 v CITL na zde. Zatím však nebyla zveřejněna souhrnná data za rok 2006, protože se vzhledem k dalším přicházejícím údajům, které Evropská komise dosud neověřila, budou ještě měnit. Ověřené údaje o emisích na úrovni průmyslových provozů, které jsou dostupné prostřednictvím nezávislého protokolu transakcí, byly jednotlivými provozy poskytnuty elektronickou cestou a mohou být zásahem úřadů členskchý států výrazným způsobem změněny. Údaje jsou navíc nekompletní a budou úplné až v pozdější fázi, proto je třeba je považovat za „provizorní“.

  Patenty: Komise představila plán na zlepšení patentového systému Evropě

  Brusel 3. dubna 2007 – Evropská komise prostřednictvím sdělení předložila svou představu o zlepšení patentového systému v Evropě a obnově diskuze na toto téma. Patentový systém by se měl stát pro všechny dostupnější vytvořením patentu Společenství, zdokonalením existujícího systému řešení patentových sporů a dalšími podpůrnými opatřeními. Více informací najdete zde .

  více »

  Komise přichází s vizí budoucnosti Evropského výzkumného prostoru

  Brusel 4. dubna 2007 - Evropská komise dnes zveřejnila své plány ohledně Evropského výzkumného prostoru. Ten maximalizuje znalostní potenciál Evropy. Pro jeho co největší využití chce Komise umožnit co nejefektivnější práci osob a co nejúčinnější využívání příslušné infrastruktury, organizací, financí a celosvětové spolupráce a zajistit co nejlepší předávání znalostí tak, aby se znalosti staly pevnou součástí základů společnosti. Problémy EU v této oblasti, způsobené nedostatečnými investicemi, roztříštěností výzkumu a pokračující globalizací vědy a techniky, jsou popsány v zelené knize „Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy“. Má-li EU dosáhnout cílů v oblasti hospodářství, sociálního vývoje a ochraně životního prostředí tak, jak byly stanoveny v Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost, musí zdokonalit cesty, jakými znalosti vznikají a jak jsou následně využívány. K problematice popsané v zelené knize bude do srpna 2007 probíhat veřejná konzultace on-line. Její výsledky budou využity při návrhu konkrétních opatření zaměřených na rozvoj Evropského výzkumného prostoru, jež se mají začít realizovat od roku 2008.
  více »

  Komise navrhuje zvýšit strop podpor „de minimis“ v odvětvízemědělství

   Evropská komise dnes přijala návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit strop podpor malého rozsahu (podpor „de minimis“) v odvětví zemědělství na 6 000 € na příjemce na dobu tří let a maximální částku na členský stát na 0,6 % hodnoty zemědělské produkce. Návrh také jasněji stanoví oblast působnosti podpory „de minimis“.

  Až dosud byla podpora v odvětví zemědělství, která nepřesáhla částku 3 000 € na příjemce na dobu tří let ani strop 0,3 % hodnoty zemědělské produkce stanovené pro každý členský stát, považována podle nařízení [1] přijatého v říjnu 2004 za podporu, která nenarušuje hospodářskou soutěž a u níž nehrozí, že ji naruší.

  více »

  Komise vyzývá k poskytování předvídatelnější a efektivnější rozvojové pomoci

  Brusel 4. dubna 2007 – Tři sdělení schválená Evropskou komisí prokazují, že Evropská unie je na dobré cestě v plnění svých závazků týkajících se zvětšení rozsahu rozvojové pomoci, aid for trade a efektivity pomoci. Bude však zapotřebí dalšího úsilí k dosažení cílů v poskytování lépe předvídatelné a udržitelné pomoci a zlepšení její koordinace a efektivity.

  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky