Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (26. března – 1. dubna 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/04/2007

  Rada

  Široká shoda na Gymnichu, tradiční neformální schůzce ministrů zahraničí EU

  Brémy 31. března 2007 – Na závěrečné tiskové konferenci prohlásil německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier v souvislosti s blízkovýchodním konfliktem, že „od poloviny loňského roku Evropa již není pouhým komentátorem událostí v tomto regionu“. Odhodlání Evropy je vidět jak na zabezpečení izraelské severní hranice, tak na palestinsko-izraelském konfliktu. Dr. Steinmeier zdůraznil obnovení tzv. blízkovýchodní čtyřky, která se sešla zatím dvakrát. Diskutovalo se i o další schůzce v regionu s možnou účastí arabské strany. Evropa svým hlasem v blízkovýchodní čtyřce bude i nadále vyvíjet intenzívní aktivity na bázi dvoustranných dohod.
  více »

  Přístupová jednání s Tureckem a Chorvatskem

  Brusel 29. března 2007 – Dnes se v Bruselu konají přístupové konference s Tureckem a Chorvatskem. Tyto konference se konají pokaždé, kdy má být otevřena některá z 35 vyjednávacích kapitol. V případě Turecka je otevírána druhá kapitola, Chorvatsko zahajuje vyjednávání o šesté.

  Německý ministr zahraničí Dr. Frank-Walter Steinmeier při této příležitosti v Berlíně prohlásil: „Vítám pokrok dosažený v přístupových rozhovorech s Chorvatskem a Tureckem. Chorvatsko dosáhlo na své cestě do Evropy značného pokroku a přístupový proces s Tureckem se opět vrátil do vyjetých kolejí. Německé předsednictví má v úmyslu otevřít s Tureckem některé z vyjednávacích kapitol v první polovině tohoto roku. Naše činnost je v této věci je založena na rozhodnutích přijatých ministry zahraničí EU v prosinci 2006.“
  více »

  Michael Glos: standardizace produkuje inovace a otevírá nové příležitosti

  Berlín 30. března 2007 – Technické normy hrají významnou roli při otevírání trhů, v usnadnění transferu technologií a při deregulaci technické legislativy. To zdůraznil německý ministr hospodářství Michael Glos a místopředseda Evropské komise Günter Verheugen na evropské konferenci „Inovace a přístup na trhy prostřednictvím standardů“, která se 27. března 2007 konala v Berlíně. Na konferenci, která byla zorganizována v rámci německého předsednictví ve spolupráci s Německým institutem pro standardizaci (DIN), vystoupila s projevem řada významných osobností, které si vyslechlo na 350 účastníků z evropských i mimoevropských zemí. Hlavním cílem konference bylo poukázat na to, jaký má standardizace význam pro Německo a pro Evropu jako sídlo firem a podniků, a představit nové perspektivy inovativní standardizace budoucnosti.
  více »

  Evropský parlament

  Zpráva o ochraně lidských práv v roce 2006

  Brusel 28. března 2007 – Výbor pro zahraniční věci přijal 27. března výroční zprávu o ochraně lidských práv ve světě. Zpráva, která hodnotí stav v roce 2006, se zabývá politikami EU v otázkách porušování lidských práv, kritizuje aktivity EU v této oblasti a dává určitá doporučení.
  více »

  Javier Solana promluvil v plénu o zahraniční a bezpečnostní politice EU

  Generální tajemník a vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) Javier SOLANA dnes vystoupil na plenárním zasedání EP. Před poslance předstoupil s prohlášením o vyhlídkách zahraniční a bezpečnostní politiky Unie na rok 2007, přičemž se zmínil i o návrhu USA vybudovat vojenskou základnu systému protiraketové obrany v České republice a Polsku. V diskusi promluvili také jednotliví zástupci politických skupin Parlamentu.

  Nejvyšší představitel zahraniční politiky EU Javier SOLANA se ve svém projevu soustředil na různé oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. V souvislosti s probíhajícím summitem Ligy arabských států v Rijádu promluvil o situaci na Blízkém východě a v súdánském Dárfúru. Hovořil o íránském jaderném programu, jednání o budoucím postavení Kosova, potřebě reforem na Ukrajině a problémech v Bělorusku.
  více »

  EP podpořil změny ve financování Unie

  Poslanci schválili poměrem hlasů 458:117:61 podnět, kterým ukázali svůj postoj k plánované reformě rozpočtu EU. Revize způsobu financování má proběhnout v letech 2008 - 2009, přičemž se má zaměřit na příjmové a výdajové složky. Europoslanci se ve zprávě vyjádřili pouze k příjmové části evropského rozpočtu a požádali o takovou reformu systému vlastních zdrojů, která by zdůraznila rovnocennost členských států.

  Schválená nelegislativní zpráva vyjadřuje názor, že současný evropský rozpočet je velmi složitý a pro veřejnost nesrozumitelný a neprůhledný. Pro změnu příjmové části navrhli poslanci dvě fáze.
  více »

  Evropská komise

  Obchodování s emisemi: Komise přijímá rozhodnutí o českém a polském národním alokačním plánu na období 2008-2012

  Brusel 26. března 2007 - Evropská komise dnes přijala rozhodnutí o národních alokačních plánech České republiky a Polska pro přidělování povolenek na emise CO2 na období 2008-2012 v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Komise oba národní plány přijala pod podmínkou, že bude proveden určitý počet změn, včetně podstatného snížení celkového počtu povolenek na emise navržených každým z těchto členských států. Povolený roční příděl povolenek na emise CO2 dosahuje 86,8 milionu tun pro Českou republiku, což je o 14,8 % méně než bylo navrhováno, a 208,5 milionu tun pro Polsko, což je o 26,7 % méně, než bylo navrhováno. Systém obchodování s emisemi umožňuje snížit emise skleníkových plynů v odvětví energetiky a průmyslu s co nejnižšími ekonomickými dopady a pomáhá Evropské unii a členským státům plnit závazky o emisích přijaté v rámci Kjótského protokolu.

  Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas uvedl: „Evropská komise posoudila český a polský alokační plán stejně spravedlivým a konzistentním způsobem jako ostatní plány. Naše rozhodnutí vycházejí z ověřených emisí členských států v roce 2005, vyjadřují důvěru předpokládanému ekonomickému růstu a zohledňují očekávaná zlepšení intenzity oxidů uhlíku. Dnešní rozhodnutí jsou nesmírně důležitá pro vytvoření nedostatku na evropském trhu s uhlíkem a ze systému obchodování s emisemi vytvářejí účinnou zbraň v boji proti změně klimatu.“
  více »

  Komise v boji proti dopravním zácpám a poškozování životního prostředí podporuje nové druhy nákladní dopravy

  Brusel 27. března 2007 – Evropská komise publikovala první výzvu k předkládání nabídek na vytvoření nových služeb nákladní dopravy na základě programu Marco Polo. Úspěšné projekty by měly pomoci proti dopravním zácpám na evropských silnicích a snížit zátěž, kterou nákladní doprava představuje pro životní prostředí, což jsou dva hlavní cíle dopravní politiky EU. Společnosti v celé Evropské unii i mimo ni jsou vyzývány k předkládání nabídek v tomto již druhém programu Marco Polo. Celý text výzvy a informace o tom, jak podat žádost o grant, jsou k dispozici na stránkách programu Marco Polo.
  více »

  Komise zahajuje diskuzi o dalším využívání tržních nástrojů pro účely politik v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky

  Brusel 28. března 2007 – Bezprostředně po úspěšném jarním zasedání Rady, které stanovilo velmi ambiciózní cíle v oblasti energetiky a změny klimatu, přijala Evropská komise zelenou knihu o využívání tržních nástrojů pro účely politiky ochrany životního prostředí a energetické politiky. Vzhledem k tomu, že se tržní nástroje ukázaly být efektivními prostředky k dosažení politických cílů, je záměrem knihy podnítit širokou veřejnou debatu o tom, jak lze daně, emisní povolenky a další tržní nástroje lépe využít při realizaci politik v oblasti životního prostředí a energetiky na úrovni Společenství a na národní úrovni. Zelená kniha je společným projektem komisařů Dinase, Kovácse, Barrota a Piebalgse. Další informace o zelené knize a technické příloze lze najít na této adrese Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Životní prostředí: Komise vítá politickou dohodu o LIFE+

  Brusel 28. března 2007 – Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas uvítal politickou dohodu mezi Radou a Evropským parlamentem o novém finančním nástroji pro ochranu životního prostředí LIFE+. Předpokládaný rozpočet LIFE+ činí na období 2007–2013 necelých 1,9 mld. eur (v cenách z roku 2004), což není daleko od částky, kterou původně navrhovala Komise. 78 % rozpočtu je určeno na granty a z toho přinejmenším 50 % je rezervováno na výdaje spojené s částí programu zaměřenou na přírodu a biodiverzitu.
  více »

  Evropská komise vytváří registr linií lidských embryonálních kmenových buněk

  Brusel 29. března 2007 – Evropská unie dnes souhlasila s financováním vytvoření evropského registru linií lidských embryonálních kmenových buněk. Hlavním cílem této nové iniciativy financované prostřednictvím rámcového programu EU pro vědu a výzkum je poskytnut vyčerpávající informace o všech liniích lidských embryonálních kmenových buněk v Evropě. Na veřejně přístupných internetových stránkách budou k dispozici kvalitní údaje o buněčných liniích a informace o zajímavých novinkách, jako jsou například klinické zkoušky. Budou tam detailní informace o zdrojích linií kmenových buněk a kontaktní údaje. Registr bude také obsahovat údaje o liniích lidských embryonálních kmenových buněk získaných z probíhajících i budoucích projektů financovaných Evropskou unií. V projektech EU je nyní využíváno 81 různých linií. Tento projekt je naplánován na tři roky s Evropská unie na něj přispěje částkou přes 1 milion eur. Více informací lze najít na: MEMO/07/122, www.cmrb.eu.
  více »

  Telekomunikace: spotřebitelé mají větší výběr, ale potenciál vnitřního trhu EU není plně využit

  Brusel 29. března 2007 - Evropští spotřebitelé nadále využívají snížení cen a inovačních služeb, které jsou výsledkem úspěšného pokroku v oblasti provádění evropských předpisů o telekomunikacích. Aby však mohli spotřebitelé a dodavatelé naplno využít evropského vnitřního trhu, je třeba zvýšit konkurenci, sjednotit a urychlit používání nápravných opatření a zajistit větší nezávislost regulačních orgánů, jak vyplývá z dnes zveřejněné 12. zprávy Evropské komise o telekomunikačních trzích v EU.

  „Otevření telekomunikačních trhů konkurenci je bezpochyby jedním z úspěchů EU, jehož důkazem je snižování tarifů a zlepšení služeb. Růst v tomto odvětví o 2,3 % a navýšení investic o 5 % jsou uspokojivé, nicméně nedostačující v době, kdy je ve hře konkurenceschopnost Evropy,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Proto musí být letošní reforma předpisů EU o telekomunikaci zaměřena na klíčové problematické oblasti, ve kterých ještě hospodářská soutěž není účinná. V oblasti, v níž technologie překračují národní hranice, by regulační orgány měly připravit cestu k celoevropským úsporám z rozsahu, na kterých mají zájem jak operátoři, tak spotřebitelé.“
  více »

  Evropská unie podepisuje novou úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

  Brusel 30. března 2007 - Evropské společenství dnes v New Yorku podepíše novou úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to hned první den, kdy bude podepisování zahájeno. Je to poprvé, kdy Společenství podepisuje stěžejní úmluvu OSN o lidských právech. Cílem dohody, jež se zabývá právy postižených lidí, je zajistit jim stejný přístup k lidským právům a základním svobodám, jaký má kdokoli jiný. Poskytne ochranu 50 milionům občanů EU a 650 milionům lidí se zdravotním postižením na celém světě.

  „Tato úmluva na mezinárodní úrovni uznává, že zdravotní postižení je jedním z témat týkajících se lidských práv,“ řekl komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. „Vítám obrovské zapojení lidí se zdravotním postižením do jednání a jsem hrdý na to, že EU a její členské státy budou mezi prvními, kdo úmluvu podepíše. Je to pro EU úspěch, neboť tento dokument odráží všechny základní prvky naší strategie v oblasti zdravotního postižení: boj proti diskriminaci, rovné příležitosti a aktivní začlenění. Poukazuje rovněž na to, že Evropa stojí v čele úsilí za posílení práv lidí se zdravotním postižením na celém světě, a je významným úspěchem, jehož jsme dosáhli v Evropském roce rovných příležitostí pro všechny.“
  více »

  Nová mapa zobrazuje potenciál evropských regionů pro výrobu elektřiny ze solárních článků

  Brusel 30. března 2007 – Nová mapa publikovaná Evropskou komisí znázorňuje, jak úspěšně lze v různých částech Evropy získávat elektrickou energii z fotočlánků. Solární fotovoltaické články přeměňují sluneční světlo přímo na elektřinu. Fotovoltaický geografický informační systém (PVGIS), vyvinutý vědeckou službou Evropské komise – Společným centrem pro výzkum – poskytne uživatelům možnost odhadnout intenzitu slunečního záření na jakémkoli místě Evropy. Z mapy vyplývá, že stejné solární zařízení bude ve slunečných oblastech Evropy, jako je Malta a jižní Španělsko, generovat dvakrát tolik elektrické energie než ve Skotsku či na severu Skandinávie. Nástroje tohoto druhu znamenají neocenitelnou pomoc v úsilí EU zvýšit podíl obnovitelných energií na 20 % do roku 2020. Informace z PVGIS jsou k dispozici na: http://re.jrc.ec.europa.eu/solarec.

  Mapu slunečního záření lze stáhnout na: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
  více »

  Zdanění tabáku: Komise zahajuje veřejnou konzultaci

  Brusel 30. března 2007 – Evropská komise zahajuje internetovou konzultaci ve snaze zjistit postoje zainteresovaných stran k současné legislativě EU týkající se zdanění tabáku. Pravidla EU o tabáku musí zaručit správné fungování vnitřního trhu a zároveň musí být v souladu s cílem EU odrazovat od spotřeby tabáku. Současná pravidla by měla být modernizována, měla by být transparentní a jednoduchá. Tato konzultace je v zájmu všech zainteresovaných, zejména v zájmu podniků, které se podílejí na výrobě a distribuci tabákových výrobků, zdravotních organizací, vládních administrativ, nevládních organizací a organizací reprezentujících spotřebitele. Komise zohlední jejich názory a stanoviska ve svém legislativním návrhu koncem tohoto roku. Komentáře je možné zasílat do 1. června 2007. Další informace k otázce zdanění tabáku najdete na této adrese Deutsch (de) English (en) français (fr) .

  Internetová konzultace: Consultations - Get involved! Deutsch (de) English (en) français (fr)
  více »

  Podle výroční zprávy Komise o digitálním hospodářství představují IKT 50 % růstu EU

  Jak vyplývá z druhé výroční zprávy o i2010, roste odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) i nadále rychleji než celé evropské hospodářství. V období let 2000 až 2004 přispěly IKT k růstu produktivity EU téměř 50 %, přičemž oblastí s nejdynamičtějším růstem jsou v současnosti softwarové služby a služby informačních technologií.
  více »

  Eurostat

  Zpřesněné odhady za rok 2006: zemědělské příjmy na pracovníka vzrostly o 3,8 %

  29. března 2007 – V roce 2006 vzrostly v EU27 zemědělské příjmy na pracovníka o 3,8 % po poklesu o 7,2 % v roce 2005. K tomuto nárůstu přispělo snížení pracnosti (-2,6 %) a růst zemědělských příjmů (+1,1 %). Samotný nárůst zemědělských příjmů v EU27 byl přitom výsledkem téměř stabilního objemu zemědělské výroby v reálných cenách (+0,1 %), mírného poklesu vstupních nákladů (-0,3 %), slabého zvýšení odpisů (+0,1 %) a nárůstu reálné hodnoty od daní očištěných dotací (+0,8 %). Tyto odhady pro EU27 zveřejněné Eurostatem jsou založené na údajích poskytnutých národními úřady členských států. Zemědělské příjmy na jednoho pracovníka byly v roce 2006 nad úrovní z roku 2005 v jednadvaceti členských státech. Největší nárůst byl zaznamenán v Nizozemsku (+15,1 %), Polsku (+10,6 %) a Belgii (+9,2 %), naopak k největšímu poklesu došlo v Irsku (-13,3 %), Finsku (-7,8 %) a Estonsku ( 5,2 %).
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky