Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (5. – 11. března 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/03/2007

  Rada

  Zasedání Evropské rady v Bruselu

  Brusel 8. – 9. března 2006 – Na programu jarního zasedání, které se již tradičně zabývá ekonomickými záležitostmi, byla ochrana klimatu, energetická politika a lisabonská strategie. Při této příležitosti zahájila německá kancléřka Angela Merkelová výstavu „Views of Europe" (Pohledy na Evropu), která prezentuje více než 150 německých mistrovských obrazů z devatenáctého století. Svůj pohled na Evropu v té době zvěčnili mnozí němečtí umělci počínaje Karlem Friedrichem Schinkelem a konče Casparem Davidem Friedrichem a Adolfem Menzelem. 8. března na Mezinárodní den žen kancléřka před úvodním zasedáním Evropské rady zahájila výstavu „European Women“ (Evropské ženy).
  více »

  Historická dohoda o ochraně klimatu

  Brusel 9. března 2006 – Kancléřce Angele Merkelové se v Bruselu podařil průlom v otázce ochrany klimatu. Evropská unie se zavázala zvýšit do roku 2020 podíl zdrojů obnovitelné energie na 20 % celkové spotřeby. Na tom se v Bruselu dohodly hlavy států a vlád.

  Jakým způsobem k tomuto cíli přispějí jednotlivé členské státy, bude dohodnuto na separátních jednáních. Pro tuto chvíli však platí dohoda, že v rámci celé Evropské unie by měl být dodržen 20% cíl.

  Omezení emisí CO2 je ambiciózním cílem. Kjótský protokol vyžaduje, aby Evropská unie v letech 1990 až 2012 (tj. v průběhu 22 let) snížila množství emisí CO2 o 8 %. Dnešní cíl ochrany klimatu, který by měl být přijatý jako součást akčního plánu, však znamená, že členské státy EU budou muset v letech 2012 až 2020 (tj. v průběhu osmi let) snížit své emise CO2 o dalších 12 %. Do počátku roku 2007 se přitom Evropské unii podařilo dosáhnout 1,2 procentního bodu ze svého 8% cíle.
  více »

  Evropský parlament

  Mezinárodní den žen – zamyšlení nad ženskými právy a rovnými příležitostmi

  Brusel 8. března 2007 – Na semináři Výboru pro ženská práva, který se konal 8. března u příležitosti Mezinárodní dne žen, byla tématem diskuse rovnost mezi muži a ženami. Poslanci Evropského parlamentu zhodnotili dosažené výsledky i přetrvávající nedostatky v otázce ženských práv a rovnosti mezi muži a ženami za posledních padesát let s tím, že i když bylo již mnohé učiněno, ještě víc je toho třeba udělat. Semináře se zúčastnil také předseda Parlamentu Hans-Gert Pöttering, komisař pro zaměstnanost a rovné příležitosti Vladimír Špidla a bývalá komisařka Anita Gradinová.
  více »

  Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering promluvil na Evropské radě

  Brusel 9. března 2007 – Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering promluvil 8. března v Bruselu na úvodním zasedání Evropské rady. Šlo o první setkání předsedy Pötteringa s hlavami států a vlád 27 členských států Evropské unie.
  více »

  Evropská komise

  Černá listina leteckých společností: Komise přijala nová opatření

  Evropská komise přijala třetí aktualizovaný seznam Společenství leteckých společností zakázaných v Evropské unii. Seznam je k dispozici na internetových stránkách Komise a za pozornost stojí hned z několika důvodů.
  více »

  Eurobarometr: Evropané podporují větší angažovanost EU v energetice a řešení problémů změny klimatu

  Brusel 5. března 2007 – Podle posledního průzkumu Eurobarometru, který byl právě zveřejněn, je naprostá většina občanů Evropské unie znepokojena změnou klimatu. Evropané si jsou dobře vědomi vlivu výroby a spotřeby energie na změnu klimatu a globální oteplování a naprostá většina z nich je toho názoru, že nejlepší bude řešit otázky spojené s energetikou na úrovni EU. Kompletní zpráva bude k dispozici na této adrese.
  více »

  Evropská unie a Chorvatsko se dohodnou na cílích sociálního začlenění

  V rámci příprav Chorvatska na vstup do EU navštíví dnes a zítra Záhřeb Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, s cílem zhodnotit pokrok státních orgánů v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Setká se s ministerským předsedou Sanaderem a prezidentem Mesičem, se členy vlády, poslanci parlamentu, sociálními partnery a zástupci občanské společnosti. Komisař Špidla se dále zaměří na důležitost posílení administrativních kapacit věnovaných přípravám členství Chorvatska v Unii.

  V souvislosti s danou návštěvou dnes komisař Špidla a ministr Ljubičič podepíší společné prohlášení o boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. „Společné prohlášení o sociálním začlenění“ nastiňuje hlavní problémy, se kterými se Chorvatsko při propagování sociálního začlenění a modernizaci sociální ochrany setkává, a je přípravou na jeho plnou účast v politikách EU v dané oblasti.
  více »

  Komisařka Benita Ferrero-Waldnerová oznámila výrazné zvýšení finanční pomoci Ukrajině

  Brusel 7. března 2007 – Evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová při příležitosti jednání s ukrajinským prezidentem Viktorem Juščenkem 8. března oznámila, že Evropská komise v příštích čtyřech letech výrazně zvýší finanční pomoc Ukrajině. V letech 2007 až 2010 by měla být k dispozici částka 494 milionu eur na podporu reformního procesu a provedení Akčního plánu EU a Ukrajiny. To představuje výrazný nárůst ve srovnání s finanční pomocí z minulých let. Ukrajina bude navíc těžit z vyššího objemu půjček poskytnutých Evropskou investiční bankou. Více informací je k dispozici na této stránce.
  více »

  Komise urychleně směřuje k omezení administrativní zátěže u malých podniků

  Brusel 7. března – Evropská komise předložila první soubor návrhů na odstranění zbytečné administrativní zátěže společností, především malých a středních podniků, aniž by se změnila úroveň jejich ochrany. Tři návrhy zaměřené na dopravní společnosti, malá pekařství, řeznictví a obchody s potravinami a slučování či rozdělování podniků tvoří součást balíčku rychlých akcí, který Komise oznámila teprve v lednu tohoto roku. Celý balíček deseti opatření přinese společnostem úsporu na administrativních nákladech ve výši 1,3 miliardy eur ročně. Jedná se o součást širšího politického cíle Komise odstranit do roku 2012 administrativní zátěž podniků na evropské úrovni o 25 %, o němž bude rozhodovat nadcházející Evropská rada. Čtvrtá rychlá akce týkající se energetických plodin získala podporu minulý měsíc a bude přijata již v průběhu příštího týdne. S uvedenými třemi návrhy Komise postupuje dosud nebývalou rychlostí k realizaci slíbeného omezování byrokracie. Návrhy nyní poputují do Evropského parlamentu a Rady ke schválení. Současně s tím Komise zahájí monitorovací proces k vyhodnocení odstraňování administrativní zátěže a nadbytečné informační povinnosti v třinácti prioritních oblastech, jako je například zaměstnanost, daně, zemědělství a statistika.
  více »

  Tři vynikající evropské projekty si rozdělí 1 milion EUR za Descartovu cenu za výzkum

  Brusel 7. března 2007 - Třem výzkumným projektům, které financovala Evropská komise, dnes byla slavnostně v Bruselu společně udělena Descartova cena (1 milion EUR). Prvním je Vysoce energetický stereoskopický systém (High Energy Stereoscopic System – HESS) – jedná se o teleskopický systém, který způsobil převrat v dosavadních astronomických technikách pozorování a prohloubil naše znalosti o Mléčné dráze a vesmíru za jejími hranicemi. Projekt Hydrosol je výroba vodíku ze štěpení ve vodě s využitím sluneční energie, která by mohla znamenat výrobu vodíku pro energetické účely, jež by neohrožovala životní prostředí. Třetí projekt, APOPTOSIS, značně prohloubil naši znalost apoptózy (programované buněčné smrti), což povede k novému rozvoji při léčení rakoviny a AIDS. Ceny byly slavnostně předány v Bruselu za účasti německé ministryně pro vzdělání a výzkum, paní Dr. Annette Schavan, a evropského komisaře pro vědu a výzkum, Dr. Janeze Potočnika. Slavnostní předání se konalo ve stejné době jako oslavy přínosu výzkumu Evropské unii v posledních 50 letech.
  více »

  Evropská komise navrhuje evropskou strategii na podporu rovnosti příležitostí v rozvojové spolupráci

  Brusel 8. března 2007 – Rovné příležitosti a rovný přístup ke zdrojům pro muže i ženy je klíčem k udržitelnému rozvoji. Dnes přijatou evropskou strategií podpory rovnosti mezi muži a ženami v rozvojové spolupráci Komise uvádí do praxe snahu Evropské unie umístit rovnost pohlaví do středu své rozvojové politiky. Tato strategie navrhuje konkrétní aktivity na podporu rovnosti pohlaví v pěti nejdůležitějších oblastech: vláda, zaměstnanost, vzdělávání, zdravotnictví a domácí násilí. Poskytuje také návod jak zlepšit uplatňování rovnosti v rozvojové politice a poukazuje na možnosti rozpočtové podpory v prosazování rovnosti mezi muži a ženami.
  více »

  Zvyšování rozmanitosti evropských televizních služeb a služeb na vyžádání: Komise otevírá cestu pro novou směrnici „Audiovizuální mediální služby bez hranic“

  Brusel 9. března 2007 - Komise dnes zveřejnila konsolidované znění novelizované směrnice „Televize bez hranic“. Po prvním čtení v Evropském parlamentu a Radě existuje nyní obecná shoda s Komisí ohledně budoucího právního rámce pro evropské audiovizuální odvětví. Nová pravidla, která vyžadoval zejména Evropský parlament, jsou odpovědí na rozvoj technologií a vytvářejí v Evropě nové rovné podmínky pro vznikající audiovizuální mediální služby (videoslužby na vyžádání, mobilní televize, audiovizuální služby v oblasti digitální televize). Evropským televizním a filmovým tvůrcům se poskytne více flexibility na vytváření digitálního obsahu, který budou moci volně zpřístupnit spotřebitelům díky reklamě.
  více »

  Hrajeme pro Evropu: Fotbalové hvězdy společnou hrou oslaví 50 let Evropské unie

  Největší hvězdy evropské kopané budou k vidění 13. března v Manchesteru, kde si připomenou padesáté výročí podpisu Římské smlouvy, která položila základ novodobé Evropské unie. Manchester United, jenž současně oslaví 50 let od své účasti v evropské klubové soutěži UEFA, kde vystupoval jako vůbec první anglický tým, se střetne s mužstvem Europe XI vedeným italským trenérem Marcellem Lippim, vítězem Světového poháru. Tým Europe XI je tvořen mnoha hráči italského vítězného družstva Světového poháru a jako hosté si za Europe XI zahrají i kapitáni barcelonského a liverpoolského mužstva Carles Puyol a Steven Gerrard a tři brazilské hvězdy – Ronaldinho, Ronaldo a Juninho Pernambucano.

  Evropská integrace a evropský fotbal spolu úspěšně kráčejí ruku v ruce už padesát let a otevírají nové obzory milionům lidí. Fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě a jak ukázal poslední Světový pohár, Evropa v něm bezesporu zastává vedoucí postavení. Zítřejší oslavný zápas je příležitostí si tento úspěch připomenout a radovat se z něj.
  více »

  Eurostat

  8. března 2007: Mezinárodní den žen – statistická ilustrace situace žen a mužů v EU27

  5. března 2007 – Při příležitosti Mezinárodního dne žen Eurostat publikoval statistické údaje o ženách v Evropské unii týkající se demografie, vzdělání, počítačové gramotnosti, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které ilustrují odlišnosti v situaci žen a mužů.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky