Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (12. – 18. února 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/02/2007

  Rada

  Hydrologická bilance a využívání vody: Adaptace na změnu klimatu se stává nezbytností

  Evropské sympozium“ Time to Adapt! Climate Change and the European Water Dimension“

  Berlín 12. února 2007 – „Při tvorbě dlouhodobých rozhodnutí například v infrastruktuře či regionálním rozvoji se musíme naučit brát v potaz výrazný vliv změny klimatu na vodní bilanci. To se týká nejen lodních cest, ale také vodních zdrojů, nakládání s odpadními vodami, ochrany před povodněmi, rozvoje turistických center i výroby elektřiny,“ prohlásil německý ministr životního prostředí a předseda rady pro životní prostředí Sigmar Gabriel při zahájení sympozia, které moderoval společně s komisařem pro životní prostředí Stavrosem Dimasem.
  více »

  Pověřenec německé vlády pro kulturu a média Bernd Neumann: Modernizace směrnice Televize bez hranic je pro další rozvoj evropského mediálního trhu nezbytná

  Berlín 12. února 2007 – Na pozvání německého státního ministra pro kulturu a média Bernda Neumanna přijeli dnes do Berlína ministři kultury EU na neformální dvoudenní setkání u příležitosti mezinárodního filmového festivalu Berlinale 2007.

  Komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová a ministři členských států EU odpovědní za kulturu dnes diskutovali o modernizaci směrnice Televize bez hranic. Státní ministr Neumann prohlásil: „Směrnice Televize bez hranic je těžištěm evropské legislativy v audiovizuálním sektoru. Vytváří podmínky pro volný pohyb mediálních služeb v Evropské unii. Vzhledem k rychlému technickému vývoji způsobenému digitalizací a změnou ekonomických podmínek je nutné ji novelizovat. Je to zcela zásadní pro další rozvoj evropského trhu v následujícím desetiletí a dalších letech.”
  více »

  Evropský parlament

  Plenární zasedání 12. – 15. února 2007 ve Štrasburku

  Na únorovém plenární zasedání Evropského parlamentu předseda Hans-Gert Poettering v nástupní řeči představil své priority na příštích dva a půl roku do voleb v červnu 2009. Jeho projevu byla přítomná kancléřka Angela Merkelová, předseda José Manuel Barroso, poslanci a všichni předchozí předsedové Evropského parlamentu. Předseda Poettering zdůraznil ochranu evropských hodnot pro občanskou Evropu, provedení reforem pro demokracii a parlamentní systém a povzbuzení dialogu kultur pro partnerství a toleranci.
  více »

  Úkolem pracovní skupiny pro reformu je zlepšení prestiže a výkonnosti Evropského parlamentu

  Štrasburk 15. února 2007 – Konference předsedů (jednotlivých politických skupin) v Evropském parlamentu jednomyslně odsouhlasila udělení mandátu zvláštní pracovní skupině pro parlamentní reformu. Na tomto setkání předseda Parlamentu Hans-Gert Poettering představil předsedům své vlastní návrhy, které se staly základem rozhodnutí. Na návrh předsedy Poetteringa bude pracovní skupině předsedat Dagmar Rothová-Behrendtová. Skupina se soustředí především na práci výborů a plenární zasedání, u nichž je zapotřebí zejména zvýšit jejich efektivitu a zlepšit jejich vnímání ze strany veřejnosti. S tím souvisí i otázka zabezpečení vícejazyčnosti a také otázka odpovědnosti Komise a Rady k Parlamentu.
  více »

  Evropská komise

  MEDIA 2007: Podpora ve výši 755 milionů EUR pro evropský filmový průmysl

  Brusel 12. února 2007 - Nový program Evropské unie MEDIA 2007, zahájený včera večer v Berlíně, poskytne v následujících sedmi letech evropskému filmovému průmyslu podporu ve výši 755 milionů EUR. Téměř 65 % z celkového rozpočtu bude napomáhat šíření evropských děl do ostatních zemí v Evropě a po celém světě. Program MEDIA 2007 nabízí snadnější přístup k financím, především malým a středním podnikům, a pomocí nárůstu používání digitálních technologií umožní evropskému audiovizuálnímu odvětví větší konkurenceschopnost.

  „Digitální technologie podstatně mění způsob práce filmového průmyslu. Klíčem k úspěchu je zavedení digitalizace a vyškolení profesionálů, modernizace kin a rozvíjení nových distribučních kanálů,“ řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „V tomto směru nabízí MEDIA 2007 ty správné nástroje na pomoc evropskému filmovému průmyslu.“
  více »

  Filmy podporované EU patří mezi favority Berlínského filmového festivalu 2007

  Evropská filmová produkce je na světové scéně velmi výrazná. Z 26 filmů, které soutěží o nejvyšší ceny na 57. Berlínském mezinárodním filmovém festivalu, jich bylo 8 financováno z evropského programu MEDIA. Celkem bude během festivalu promítnuto 17 filmů podporovaných z programu MEDIA. Tato čísla svědčí o výrazném zvýšení oproti minulému roku.
  více »

  Hledá se výkonný ředitel a zaměstnanci pro novou Evropskou agenturu pro chemikálie

  Brusel 12. února 2007 – Komise ohlásila volnou pozici výkonného ředitele nové Evropské agentury pro chemikálie (ECHA), která začne pracovat v Helsinkách 1. června 2007.
  Vedle toho byl zahájen samostatný nábor prvních 200 zaměstnanců ECHA. Vyhledáváni jsou vysoce kvalifikovaní odborníci z řady disciplín, jako je například nakládání s chemikáliemi, informační technologie, účetnictví nebo řízení financí a lidských zdrojů.
  více »

  Všeobecná zpráva o činnosti Evropské unie v roce 2006

  Brusel 13. února 2007 – Komise dodržela každoroční termín stanovený Smlouvami a členům Evropského parlamentu, kteří se sešli na plenárním zasedání ve Štrasburku, představila svou Všeobecnou zprávu o činnosti Evropské unie zaznamenávající dění v Unii v průběhu roku 2006. Všeobecná zpráva je nyní k dispozici v prodejnách publikací Evropského společenství ve dvaadvaceti oficiálních jazycích (bulharské a rumunské vydání mají být k dispozici během několika týdnů). Do zprávy lze také nahlédnout na internetu na serveru Europa: http://europa.eu/generalreport/en/welcome.htm
  více »

  Komisař pro energetiku Piebalgs přivítal úspěšné propojení belgického, nizozemského a francouzského trhu s elektřinou

  Brusel 14. února 2007 – „Propojování trhů je důležitým krokem k plně integrovanému evropskému trhu s elektřinou.“ Těmito slovy přivítal komisař pro energetiku Andris Piebalgs trojstranné propojení francouzského, belgického a nizozemského trhu s elektřinou, které bylo oznámeno tisku 14. února tohoto roku. Od 21. listopadu loňského roku, kdy nový společný trh umožnil vytvoření belgické energetické burzy BELPEX, se efektivita využití propojek výrazně zvýšila, zatímco se cenové hladiny v těchto třech zemích přiblížily.
  více »

  Nové finanční nástroje na posílení bezpečnosti v Evropě a podporu soudní spolupráce v trestních věcech

  Brusel 15. února 2007 – Rada Evropské unie odsouhlasila tři nové nástroje na období 2007 – 2013, určené na efektivnější boj s terorismem a trestnou činností, posílení ochrany občanů v Evropě a podporu soudní spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie.
  více »

  Komise zjednodušuje mléčný režim

  Brusel 15. února 2007 – Evropská komise přijala návrh zaměřený na zjednodušení organizace společného trhu mléka a mléčných výrobků. Úpravy se týkají soukromého uskladnění, intervenčních nákupů másla, dovozních licencí, mléka určeného k přímé konzumaci a subvencí na školní mléko.

  Tento balíček spíše technických opatření také počítá s tím, že umožní standardizaci obsahu proteinů v konzervovaném mléce.
  více »

  Ekonomický růst v Evropské unii pokračuje v ostrém tempu

  Brusel 16. února 2007 – Podle předběžné prognózy Evropské komise bude ekonomický růst v Evropské unii v roce 2007 pokračovat v rychlém tempu s předpokládaným růstem 2,7 % v EU a 2,4 % v eurozóně. To je v obou oblastech o 0,3 procentního bodu nad podzimním odhadem. Rok 2006 byl výjimečný růstem poháněným domácí poptávkou v důsledku zlepšené situace na trhu práce (3 miliony vytvořených pracovních míst, z toho 2 miliony v eurozóně). To pomohlo ekonomice Evropské unie přestát vysoké ceny energií, které v létě dosáhly rekordních hodnot, přísnější měnové podmínky a zpomalení růstu ve Spojených státech. Vývoj v roce 2006 je dobrou předzvěstí i pro rok 2007. Pokud jde o inflaci, vyšší ceny energií vytlačily v loňském roce spotřebitelské ceny v EU i v eurozóně o 2,2 % vzhůru, v roce 2007 se však očekává, že inflace poklesne na 1,8 % v eurozóně (2,0 % v EU) díky nižším cenám ropy a relativně omezenému vlivu zvýšení DPH v Německu.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky