Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (29. ledna – 4. února 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/02/2007

  Rada

  Evropská unie stojí při Afghánistánu

  29. ledna 2007 – Trojka EU 29. ledna 2007 uspořádala v Berlíně již druhé setkání s představiteli Afghánistánu. Setkání se zúčastnil německý ministr zahraničních věcí Frank-Walter Steinmeier, vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javier Solana a komisařka pro vnější vztahy Benita Ferrero-Waldnerová. Afghánskou delegaci vedl ministr zahraničí Rangin Spanta. Jako zástupce příštího předsednictví se jednání zúčastnil také ministr zahraničí Portugalska Luis Amada. Podle vyjádření ministra Steinmeiera se dvouapůlhodinové rozhovory týkaly především plánované spolupráce mezi Evropskou unií a Afghánistánem na stabilizaci a obnově země a jejich smyslem bylo vyslat jasný signál, že „Evropská unie stojí při Afghánistánu“.
  více »

  Evropský parlament

  Plenární zasedání: bulharský prezident, obezita, trest smrti a diskriminace pohlaví

  2. února 2007 – V úvodu čtvrtečního plenárního zasedání vystoupil bulharský prezident Georgi Parvanov, jehož země se letos připojila k Evropské unii. Poslanci přijali dvě zprávy, které vzešly z iniciativy Evropského parlamentu: první o prevenci nadváhy, obezity a chronických onemocnění, druhou o diskriminaci dívek a mladých žen v oblasti vzdělávání. Parlament také schválil společnou rezoluci požadující všeobecné moratorium na vykonávání trestu smrti.
  více »

  Pět českých europoslanců ve vedení výborů

  1. února 2007 – Do vedení výborů EP bylo zvoleno pět českých europoslanců. Vůbec prvním předsedou výboru z Česka se stal Miroslav OUZKÝ (EPP-ED; ODS), který do roku 2009 povede výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Ve funkcích místopředsedů byli potvrzeni Petr DUCHOŇ (EPP-ED; ODS; rozpočtová kontrola), Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED; KDU-ČSL; vnitřní trh a ochrana spotřebitelů), Libor ROUČEK (PES; ČSSD; zahraniční věci) a Miloslav RANSDORF (GUE/NGL; KSČM; průmysl, výzkum a energetika).
  více »

  Evropská komise

  Komise učinila první krok ke zlepšení ochrany kritické infrastruktury

  Brusel 2. února 2007 – Jak lze v Evropě zlepšit ochranu kritické infrastruktury v energetice a dopravě, když doposud nebyla přijata společná definice? Jako odpověď na tuto otázku dnes Evropská komise přijala sdělení o ochraně kritické infrastruktury v energetice a dopravě, kterým stanovuje kritéria, jež lze použít při identifikaci kritické infrastruktury. „Musíme mít jistotu, že když bude nutné zavést ochranná opatření na evropské úrovni, budou zaměřená na tu infrastrukturu, která je potřebuje nejvíce. Prvním krokem je stanovení kritérií, která umožní takovou infrastrukturu identifikovat,“ řekl místopředseda Komise Jacques Barrot, který je odpovědný za dopravu. Komisař pro energetiku Andris Piebalgs k tomu dodal, že „evropští spotřebitelé jsou, pokud jde o dodávky energií, často odkázáni na infrastrukturu v jiném členském státě. Kritická infrastruktura musí být identifikována, aby bylo možné v případě potřeby zlepšit její ochranu.“
  více »

  Změna klimatu: nová zpráva předních světových vědců zdůrazňuje potřebu celosvětové akce

  Brusel 2. února 2007 – Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas vyzval k okamžitému zahájení mezinárodních rozhovorů o nové komplexní dohodě zaměřené na globální změnu klimatu. Inspirovaly ho k tomu alarmující vědecké důkazy, které dnes zveřejnil Mezinárodní panel pro změny klimatu (IPCC). Společná zpráva pracovní skupiny I (WG1) předpovídá, že bez omezení emisí skleníkových plynů se průměrná globální teplota v průběhu tohoto století zvýší o dalších 1,8 až 4,0 °C, když za posledních sto let vzrostla již o více než 0,7 °C. I kdyby došlo ke zvýšení teploty jen na dolní hranici uvedeného rozpětí,  znamenalo by to zvýšení teploty od počátku industriální éry o více než 2 °C, což by mohlo mít nevratné a pravděpodobně také katastrofální důsledky.
  více »

  Žebříček výsledků pro vnitřní trh: nejlepší výsledky v historii

  Brusel 1. února 2007 - Členským státům se podařilo dosáhnout zatím nejlepšího pokroku při provádění dohodnutých pravidel o vnitřním trhu do svých zákonů. Vyplývá to z nejnovější srovnávací tabulky, kterou Evropská komise připravila pro oblast vnitřního trhu. V průměru členským státům zbývá převést do národního práva jen 1,2 % směrnic z oblasti vnitřního trhu, u nichž lhůta pro provedení již vypršela. Tento podíl se oproti hodnotě 1,9 % z července 2006 snížil ( IP/06/1008) a vůbec poprvé se přiblížil průběžnému cíli 1,5 %, který stanovily hlavy států a vlád v roce 2001. Pokroku dosáhly všechny členské státy, přičemž 21 členských států dosáhlo úrovně nižší než 1,5 %, nebo se k ní výrazně přiblížilo. Došlo k tomu zejména díky pokračujícímu úsilí členských států o provádění a výměnu osvědčených postupů, jak bylo stanoveno v doporučení Komise z roku 2004. Členské státy ovšem velmi často pravidla vnitřního trhu neprovádějí a neuplatňují správně: Jen osmi členským státům se podařilo snížit počet řízení pro porušení práva vedených proti nim. Nejnovější srovnávací tabulku najdete zde Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Investice ve výši 1,2 miliardy eur podpoří evropský výzkum informačních a komunikačních technologií

  Brusel 1. února 2007 - Komise letos přidělí 1,2 miliardy eur z evropských finančních prostředků výzkumným projektům informačních a komunikačních technologií. To vedlo k největší výzvě k předkládání návrhů, jaká byla v dějinách výzkumu financovaného EU vyhlášena. U příležitosti informačního dne se v Kolíně schází přes 2000 výzkumných pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií. Uslyší více o výzkumných prioritách programu a dozvědí se, jak se zúčastnit první výzvy k podávání návrhů v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci sedmého rámcového programu (viz IP/06/1590). Uvedené setkání jim také dává příležitost k součinnosti se stejně smýšlejícími badateli, kteří chtějí vytvořit projektové konsorcium.
  více »

  Hospodářská soutěž: v odvětvovém šetření Komise v oblasti retailového bankovnictví byly zjištěny významné překážky hospodářské soutěže

  Brusel 31. ledna 2007 - Evropská Komise zveřejnila závěrečnou zprávu o svém šetření týkajících se hospodářské soutěže v odvětví retailového bankovnictví. Z šetření vyplynula celá řada obav týkajících se hospodářské soutěže na trzích s platebními kartami, platebními systémy a produkty retailového bankovnictví. Zvláštními ukazateli jsou velké rozdíly u obchodních a mezibankovních poplatků pro bankovní karty, překážky vstupu na trhy s platebními systémy a úvěrovými registry, překážky v mobilitě klientů a vázání produktů. Někteří účastníci trhu v návaznosti na zveřejnění předběžných zjištění o platebních kartách v roce 2006 již nabídli dobrovolné reformy (viz IP/06/496 a MEMO/06/164). Komise použije své pravomoci v rámci pravidel hospodářské soutěže, aby za spolupráce s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž postupovala proti závažným narušením. Výsledek šetření by měl podpořit hospodářskou soutěž v oblasti retailového bankovnictví v přípravné fázi předcházející vytvoření jednotného prostoru plateb v eurech (SEPA).
  více »

  Komise zahájila veřejnou diskusi o nejlepším způsobu propagace nekuřáckého prostředí

  Brusel 30. ledna 2007 - Evropská komise dnes přijala zelenou knihu s názvem „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“, jejímž cílem je zahájit rozsáhlé veřejné konzultace o tom, jak v Evropské unii co nejlépe podporovat nekuřácké prostředí. Zelená kniha se zabývá tím, jakou zátěž představuje pasivní kouření pro zdraví a pro ekonomiku, jak se veřejnost staví k zákazu kouření, a zkoumá opatření, jež byla dosud přijata na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Snaží se shromáždit názory na rozsah opatření pro boj s pasivním kouřením. Analyzuje též výhody a nevýhody opatření s různým rozsahem působnosti, včetně úplného zákazu kouření na uzavřených veřejných místech, a různé druhy výjimek (např. v případě restaurací a barů). Komise je toho názoru, že největší přínos pro zdraví obyvatelstva by měla politika s největší působností. Prostřednictvím zelené knihy Komise vyzývá zúčastněné strany, aby se vyjádřily, které opatření by bylo pro dosažení nekuřáckého prostředí nejvhodnější – zda nepřijetí žádného opatření, dobrovolná opatření, koordinace a výměna osvědčených postupů mezi členskými státy, doporučení Komise nebo Rady či právně závazný předpis EU. Do 1. května 2007 mají své připomínky k zelené knize předložit ostatní orgány EU, členské státy a občanská společnost. Před přijetím dalších opatření Komise provede analýzu reakcí a připraví zprávu o hlavních závěrech konzultací.
  více »

  Evropský soudní dvůr

  Soud potvrdil odpovědnost France Télécom za zneužití dominantního postavení na francouzském trhu přístupu k internetu

  30. ledna 2007 – Wanadoo Interactive SA (WIN) byla v rozhodné době společností skupiny France Télécom. Skupina tvořená Wanadoo a jejími dceřinými společnostmi sdružovala všechny aktivity týkající se internetu skupiny France Télécom. Komise v červenci 1999 rozhodla o zahájení sektorového šetření a poté, co v této souvislosti v září 2001 zahájila řízení bez návrhu, zkoumala podrobnosti tarifních podmínek poskytování WIN služeb přístupu k vysokorychlostnímu internetu pro bytové stanice ve Francii. Komise shledala, že predátorské ceny uplatňované WIN za její služby eXtense a Wanadoo ADSL jí neumožňovaly až do srpna 2001 pokrýt její proměnlivé náklady a od tohoto data do října 2002 její celkové náklady v rámci plánu směřujícího k ovládnutí trhu přístupu k vysokorychlostnímu internetu ve významné fázi jeho rozvoje. Její jednání tedy bylo zneužitím dominantního postavení. Komise jí rozhodnutím ze dne 16. července 2003 uložila pokutu ve výši 10,35 milionů eur. WIN se odvolala a Soud prvního stupně nyní rozhodl, že Komise rozhodla správně a potvrdil i výši udělené pokuty.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky