Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (22. – 28. ledna 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/01/2007

  Rada

  V EU panuje široká shoda o současných otázkách zahraniční politiky

  Brusel 23. ledna 2007 – První zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC), kterému předsedal ministr zahraničí Německa Frank-Walter Steinmeier, se soustředilo na evropskou politiku sousedství, situaci na západním Balkáně po srbských volbách a vývoj mírového procesu na Středním východě. Ministři zahraničí z 27 členských států diskutovali také o situaci v Darfuru a v Somálsku a realizaci rezoluce OSN o íránském jaderném programu a vnějších vztazích v energetice. Ministři zahraničí dále dosáhli dohody o mandátu k pokračování vyjednávání s Ukrajinou o nové rozšířené Dohodě o partnerství a spolupráci. V neposlední řadě se ministři dohodli, že by měla pokračovat práce na nařízení o přímém obchodu se společenstvím tureckých Kypřanů. Díky tomu bylo možné uzavřít jeden z klíčových bodů, který po prosincovém zasedání Rady zůstal otevřený.
  více »

  Evropský parlament

  Transparentnější a levnější mobilní roaming

  Brusel 23. ledna 2007 – Na slyšení výborů Evropského parlamentu pro průmysl a vnitřní trh proběhla 23. ledna 2007 diskuse se zástupci soukromého sektoru, nevládních organizací a Komise o návrhu nařízení Evropské komise na snížení nákladů na používání mobilních telefonů v zahraničí („roaming“).

  Členové parlamentu a všichni řečníci v zásadě souhlasili s myšlenkou celoevropských stropů velkoobchodních i maloobchodních cen za roaming, které by znamenaly snížení poplatků pro spotřebitele.
  více »

  Uplatnění principu rovných příležitostí v praxi

  Brusel 24. ledna 2007 – Výbor Evropského parlamentu pro práva žen vyzval 24. ledna 2007 Evropskou komisi, aby uvedla v praxi svůj „jízdní řád pro rovnost mezi muži a ženami“. Poslanci Evropského parlamentu chtějí především aplikaci principu stejného platu za stejnou práci, podporu využívání otcovské dovolené, aktivity zaměřené proti násilí, lepší integraci přistěhovalkyň a uplatnění úcty k právům žen ve vnějších vztazích EU.
  více »

  Výbor pro zemědělství podruhé zamítl návrh na dobrovolné snížení přímých plateb

  Brusel 24. ledna 2007 – Návrh Evropské komise, který by členským státům umožnil část peněz na přímé platby v rámci společné zemědělské politiky (SZP) převést na rozvoj venkova, byl dnes téměř jednomyslně zamítnut výborem pro zemědělství Evropského parlamentu.
  více »

  Evropská komise

  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 nabírá dech k zahájení diskuze o rozmanitosti

  Právě byla uvedena do provozu internetová stránka Evropského roku rovných příležitostí pro všechny 2007, který bude zahájen 30. ledna v Berlíně na historicky první vrcholné schůzce o rovných příležitostech, a zároveň byly zveřejněny výsledky průzkumu veřejného mínění v EU na téma antidiskriminace. Tento průzkum, který proběhl v rámci příprav na Evropský rok rovných příležitostí, ukázal, že nadpoloviční většina Evropanů (51 %) se domnívá, že se v jejich zemi pro potírání diskriminace dělá málo a velká většina respondentů (64 %) je toho názoru, že diskriminace je rozšířená. Výsledky průzkumu svědčí o tom, že Evropané by přivítali změnu a velká většina by souhlasila s přijetím opatření na podporu rovných příležitostí v oblasti zaměstnanosti.

  Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, prohlásil: "Výsledky dnešního průzkumu jasně ukazují, že Evropané se domnívají, že diskriminace zůstává rozšířeným jevem, a že jsou připraveni přijmout opatření pro boj s předsudky, netolerancí a nerovností. Jsem přesvědčen, že Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 umožní zahájit živou debatu na téma rozmanitosti a napomůže tak snaze účinně se vypořádat s diskriminací."
  více »

  Komise navrhuje zásadní soubor dokumentů pro letiště

  Brusel 24. ledna 2007 – Evropská komise přijala „letištní balíček“ složený ze tří významných iniciativ: návrhu na směrnici o letištních poplatcích, sdělení o kapacitě, efektivitě a bezpečnosti letišť v Evropě a zprávy o provedení směrnice o odbavovacích službách. Tento balíček se soustřeďuje na roli letišť v dalším rozvoji a konkurenceschopnosti evropského leteckého trhu a předznamenává budoucí „letištní“ zákony v Evropě zajištěním zmenšování rozdílů mezi předpisy v jednotlivých členských státech. Další informace o letištním balíčku najdete na této stránce.
  více »

  Akční program EU snižuje nadbytečné administrativní náklady

  Brusel 24. ledna 2007 – Evropská komise pokračuje v úsilí omezit nadbytečné firemní náklady. Akční program dnes představený Evropskou komisí demonstruje způsob, jakým chce Evropská komise spolupracovat s členskými státy na snížení administrativních nákladů firem o celou čtvrtinu do roku 2012. Tento program se zaměřuje na informační povinnost v třinácti vybraných oblastech, kam patří například podnikové právo, pracovně-právní vztahy, daňový systém (DPH), statistiky, zemědělství a doprava. Jeho cílem je odhadnout výši administrativních nákladů v těchto klíčových oblastech a identifikovat informační povinnosti, pro něž budou následně přijaty návrhy, které pomohou odstranit nadbytečné náklady. Vedle toho Komise již stanovila deset konkrétních redukčních opatření, která mohou být zavedena v bezprecedentně krátké době již na jarním zasedání Evropské rady v březnu. Pouze tato opatření by mohla snížit firemní náklady o 1,3 miliardy eur ročně. Více informací (včetně akčního programu na snížení administrativních nákladů) najdete na této adrese.
  více »

  Udržitelná energetická budoucnost: Evropská komise zahajuje první Týden udržitelné energetiky

  Brusel 25. ledna 2007 – Po svém návrhu na zavedení nové energetické politiky pro Evropu z 10. ledna Evropská komise v pondělí 29. ledna zahajuje první Týden udržitelné energetiky EU (EUSEW). Jde o řadu akcí, na kterých se setká 44 zástupců různých zainteresovaných stran. Tito účastníci reprezentují většinu aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti na všech úrovních působnosti: veřejné i soukromé, evropské, mezinárodní, národní, regionální i místní. Hlavním cílem je položit základy k zavedení těch opatření, která jsou nezbytná k postavení obou pilířů navrhované energetické politiky: zrychlení přechodu k energetice s nízkou produkcí oxidu uhličitého a zvýšení energetické účinnosti. „Energetická politika není pouze věcí legislativy, ale také komunikace, naslouchání a zajištěné diskuse všech zainteresovaných stran. Prostřednictvím Týdne udržitelné energetiky Komise pomáhá všem zainteresovaným stranám s dobrou vůlí pokusit se společně podniknout skutečnou revoluci v evropské energetice,“ řekl komisař pro energetiku Andris Piebalgs. Více informací najdete zde.
  více »

  Cena EU za současnou architekturu: sedm nominovaných na Cenu Miese van der Roheho za rok 2007

  Brusel 26. ledna 2007 – Porota Ceny Evropské unie za současnou architekturu / Ceny Miese van der Roheho 2007 vybrala sedm adeptů na cenu, která patří k nejvýznamnějším a nejprestižnějším oceněním na mezinárodní architektonické scéně. Jméno vítěze bude známo v polovině dubna.

  Výběr finalistů je odrazem hlavních cílů této ceny, která má být zejména oceněním vynikajících a inovativních projektů charakterizovaných svou vysokou kvalitou a uznáním nejlepších architektonických děl postavených v Evropě za poslední dva roky. Evropská komise podporou této ceny zdůrazňuje význam kulturních aktivit pro kreativitu a inovace v Evropě.

  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky