Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (8. – 14. ledna 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/01/2007

  Rada

  Pohnout Evropou

  Berlín 9. ledna 2007 – Kabinet kancléřky Angely Merkelové se v Berlíně setkal s Evropskou komisí k diskusi o cílech německého předsednictví EU. K hlavním tématům patřila energetika, Evropská ústava a omezení byrokracie. Předseda Komise José Manuel Barroso popřál německému předsednictví stejné nadšení, jaké bylo patrné v průběhu mistrovství světa ve fotbale.

  Po setkání Angela Merkelová poznamenala: „Na obou stranách bylo patrné silné odhodlání pohnout Evropou kupředu.“ K tomu dodala, že je zřejmé, že jedno předsednictví nemůže vyřešit všechny problémy.
  více »

  Evropská unie souhlasí se společnou akcí proti přerušování dodávek ropy

  Berlín 11. ledna 2007 – Komise a předsednictví EU podnikají společné aktivity s cílem přimět Rusko a Bělorusko k vyřešení neshod týkajících se ropovodu Družba. Evropská unie zároveň svolala Skupinu pro dodávky ropy za účelem zkoordinovat postoj členských států k přerušování dodávek ropy. „Vítáme informace, že tok ropy byl obnoven, jako znamení pokroku, avšak nadále naléháme na obě strany, aby neodkladně vyřešily všechny zbývající sporné otázky a zaručily spolehlivost budoucích dodávek prostřednictvím ropovodu,“ prohlásili po setkání na společné tiskové konferenci komisař Piebalgs, státní tajemník Joachim Wuermeling a výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii Claude Mandil. Komisař pro energetiku Piebalgs k tomu dodal, že „Komise urychlí práci na nezbytných opatřeních navržených ve strategické zprávě o energetice, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti dodávek ropy a solidarity mezi členskými státy.“
  více »

  První trojité předsednictví schválilo společný pracovní program v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí

  Berlín 14. ledna – Poprvé tři členské státy Německo, Portugalsko a Slovinsko schválily společný pracovní program svých předsednictví EU v příštích 18 měsících. Toto trojité předsednictví započalo 1. ledna 2007 německým předsednictvím EU, po kterém bude následovat předsednictví Portugalska a Slovinska.

  Před večerním neformálním setkáním představitelé předsednické trojice – ministři vnitra Dr. Wolfgang Schäuble, Antonio Costa a Dragutin Mate a ministři spravedlnosti Brigitte Zypriesová, Alberto Bernardes Costa a Lovro Sturm – diskutovali o své práci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí na setkání, kterého se zúčastnil také místopředseda Evropské komise Franco Frattini.
  více »

  Evropská komise

  Evropané stojí za výzkumem nových energetických zdrojů

  Brusel 8. ledna 2007 – Podle průzkumu Eurobarometru zaměřeného na technologie v oblasti energetiky, který dnes zveřejnila Evropská komise, si 60 % občanů EU myslí, že energetický výzkum by měl být prioritou Evropské unie. Zpráva také prozrazuje, že Evropané mají mimořádně kladný vztah k obnovitelným energiím. V budoucnosti Evropané očekávají, že dojde k poklesu v užívání fosilních paliv a že tento pokles bude nahrazen obnovitelnou energií. Komise také zveřejnila vědeckou zprávu s výhledem spotřeby energie do roku 2050. Ta pracuje s několika scénáři budoucího vývoje včetně silného omezení produkce oxidu uhličitého a využívání vodíku k přenosu energie. Oba jmenované scénáře poukazují na rostoucí roli obnovitelné a nukleární energie v Evropě budoucnosti a spoléhají na dokonalejší technologie, jako je zachytávání a skladování oxidu uhličitého, nízkoenergetické budovy, automobily s nízkými hodnotami emisí a produkce vodíku z obnovitelných a nukleárních zdrojů energie. Detailní informace o výsledcích průzkumu Eurobarometru a o studii WETO-H2 najdete v MEMO/07/3 a MEMO/07/2.

  Zprávy jsou k dispozici na: /research/energy
  více »

  Trhy cenných papírů: Komise navrhuje širší rozsah Směrnice o finančním zajištění

  Brusel 9. ledna 2007 – Evropská komise vydala svou hodnotící zprávu týkající se Směrnice o finančním zajištění (2002/47/EC). Zpráva konstatuje, že tato směrnice zjednodušila a zefektivnila používání finančního kolaterálu a že všechny členské státy tuto směrnici provedly odpovídajícím způsobem. Komise navrhuje rozšíření dosahu směrnice tak, aby zahrnovala určité úvěrové nároky, které od 1. ledna 2007 jsou použitelné jako kolaterál pro úvěrové operace v rámci Eurosystému. Zpráva Komise je k dispozici na této stránce Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Komise v reakci na přerušení dodávek ropy do EU svolala Skupinu pro dodávky ropy

  Brusel 9. ledna 2007 – Komise svolala setkání své Skupiny pro dodávky ropy k analýze dopadu nedávných přerušení ruských dodávek ropy přes Bělorusko a posouzení možných opatření v případě jakéhokoli nedostatku ropných produktů. „Je nepřijatelné, aby dodavatelé energií nebo tranzitní země neinformovaly své partnery o rozhodnutích, která mohou ovlivnit jejich dodávky. Vyzýváme obě strany, aby urychleně našly oboustranně přijatelné řešení současné situace a okamžitě obnovily dodávky ropy do Evropské unie. Je také důležité zajistit, aby se podobné přerušení dodávek už neopakovalo“, prohlásil komisař Piebalgs.

  Skupina pro dodávky ropy byla vytvořena na základě platné legislativy EU týkající se opatření ke zmírnění dopadů těžkostí v zásobování surovou ropou a ropnými produkty. Členy skupiny jsou všechny členské státy. Setkání skupiny bude věnováno konzultacím k zajištění koordinace případného uvolňování zásob a dalších opatření, která mohou být v případě potřeby přijímána.
  více »

  Komise navrhuje integrovaný balíček opatření pro energetiku a klimatické změny ke snížení emisí v 21. století

  Evropská komise dnes navrhla komplexní balíček opatření k zavedení nové energetické politiky v Evropě pro boj proti klimatickým změnám a posílení bezpečnosti a konkurenceschopnosti EU v oblasti energie. V balíčku návrhů je stanovena řada ambiciózních cílů týkajících se emisí skleníkových plynů a energie z obnovitelných zdrojů. Jeho cílem je vytvořit skutečný vnitřní trh pro energii a posílit účinnou regulaci.
  více »

  Energetická politika pro Evropu: Komise reaguje na energetické problémy 21. století

  Dnešní svět se musí vypořádat s problémy v oblasti energie a životního prostředí, je to naléhavá výzva pro Evropu i pro každý členský stát. Otázkou je, jak Evropě zajistit konkurenceschopnou a čistou energii v době, v níž dochází ke změně klimatu, roste celosvětová poptávka po energii a budoucnost dodávek je nejistá. Neúspěch kteréhokoli členského státu při řešení tohoto problému bude mít důsledky i pro ostatní členské státy. Na celou Evropskou unii mohou mít dopad i problémy, které nastanou mimo její území. Evropa proto potřebuje jasnou energetickou politiku. Strategický přezkum energetiky vypracovaný Evropskou komisí je významným krokem vedoucím k efektivní evropské energetické politice.
  více »

  Přeshraniční platby v eurech jsou nyní výrazně levnější

  Brusel 11. ledna 2007 – Podle zprávy Evropské komise pravidla EU o poplatcích bank za přeshraniční eurové platby přinesly spotřebitelům velké úspory, aniž by došlo k nárůstu poplatků za domácí transakce. Přeshraniční převod částky 100 eur, za který by se před platností těchto pravidel zaplatilo průměrně 24 eur, bude nyní v průměru stát 2,50 eura. Uvedená pravidla také stimulují banky k rozvoji a větším investicím do infrastruktury celounijních plateb, které by v delším časovém období měly pomoct snížit poplatky všem spotřebitelům.

  Zpráva Komise je k dispozici na této adrese Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Oslavujme Evropu! Nové webové stránky věnované 50. výročí Římské smlouvy

  V pátek 5. ledna 2007 Evropská komise zprovoznila nové internetové stránky k zahájení oslav 50. výročí Římské smlouvy. Tyto interaktivní a vícejazyčné stránky vyzdvihují výhody, jaké evropská integrace v posledních padesáti letech přinesla evropským občanům, a snaží se je zaangažovat do plánování budoucnosti Evropské unie. Internetové stránky vytvořilo generální ředitelství pro komunikaci ve spolupráci s dalšími institucemi EU a uživatelsky přátelskou formou poskytují informace ve 22 oficiálních jazycích EU. Mají sloužit jako orientační bod oslav a poskytovat rychlý přístup k informacím o tom, jak, proč a kde Evropa slaví své padesáté výročí. Kromě historického ohlédnutí k počátkům Evropské unie a rubriky popisující nejvýznamnější okamžiky ve vývoji evropské integrace mohou uživatelé vyhledávat v širokém spektru akcí pořádaných na celém světě, které jsou rozdělené podle zemí, data konání a typu akce. Stránky budou přístupné po celý rok 2007 a jejich obsah bude nepřetržitě aktualizován.

  Více informací o Římských smlouvách, které položily základy Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii známějšího jako Euratom, najdete zde.

  Samotné smlouvy lze nalézt na této adrese.
  Stránky věnované 50. výročí Římské smlouvy: http://europa.eu/50

  Komise pokračuje s programem zjednodušování práva na poli kosmetiky

  Brusel 12. ledna 2007 – Evropská komise dnes zahájila konzultaci se zainteresovanými stranami na poli kosmetiky s cílem nalézt jednodušší a moderní regulační rámec pro kosmetický průmysl, který nevyžaduje zbytečné náklady. Tento nový rámec by měl nahradit současnou směrnici EU o kosmetice z roku 1976, která se stala „slepencem“ již téměř 50 doplňků bez jednotné terminologie. Kromě toho jsou mnohá ustanovení zasazená do špatného kontextu a detailní předpisy pro jednotlivé látky používané v kosmetice se ukazují být velmi složité, náročné na zdroje a obtížně administrovatelné. Vyhovět těmto předpisům je proto obtížnější a nákladnější, než je u hospodářského odvětví, které patří ve své oblasti ke světové špičce, nezbytné. Zahájené kolo konzultací skončí v březnu tohoto roku a nový rámec by měl vzniknout nejpozději do roku 2010. Současná ustanovení o postupném zavádění zákazu testů kosmetických výrobků na zvířatech nebudou předmětem této konzultace.
  více »

  Slovinský přechod na euro byl úspěšně dokončen

  Brusel 12. ledna 2007 – V závěru druhého lednového pracovního týdne se již prakticky všechny hotovostní platby ve Slovinsku odehrávají v eurech. Spotřebitelé a obchodníci si s platbami v eurech poradili i navzdory zvýšené nákupní aktivitě způsobené zimními výprodeji, které začaly 8. ledna. Tolar se tento víkend stává minulostí. 14. ledna končí období paralelního používání obou měn a eura se ve Slovinsku stává jediným zákonným platidlem.
  více »

  Komise otevírá nový informační zdroj o výzkumných systémech a politikách v EU

  Brusel 12. ledna 2007 – Komise dnes spouští ERAWATCH, novou online informační platformu o výzkumných systémech a politikách v rámci Evropské unie. ERAWATCH bude podporovat probíhající budování Evropského výzkumného prostoru (ERA) a poskytovat tzv. tvůrcům politiky a politickým komentátorům působícím na poli vědy a výzkumu ucelené a aktuální informace a analýzy vývoje výzkumných systémů a politik ve všech členských státech Evropské unie a v dalších vybraných zemích. ERAWATCH obsahuje informace o nejnovějších politických dokumentech, výzkumných programech, finančních agenturách, výsledcích výzkumu a také o hlavních indikátorech, jako jsou výdaje, publikace a patenty. Více informací najdete na této stránce.
  více »

  Eurostat

  Výzkum a vývoj v EU – předběžné výsledky: výdaje v EU27 stabilní na 1,84 % HDP v roce 2005; reálné výdaje v letech 2001 a 2005 rostly o 1,5 % ročně

  12. ledna 2007 – V roce 2005 EU27 investovala do výzkumu a vývoje 200 mld. eur. Při vyjádření v procentech HDP činily výdaje EU27 1,84 %, tj. stejně jako v roce 2004. To je výrazně nižší podíl, než mají jiné významné ekonomiky. V roce 2004 činily výdaje na výzkum a vývoj ve Spojených státech 2,68 % HDP a v Japonsku 3,18 % HDP, zatímco v Číně dosáhly v roce 2005 výše 1,34 % HDP. Reálné výdaje na výzkum a vývoj v EU27 rostly v letech 2001 až 2005 v průměru o 1,5 % ročně, zatímco ve Spojených státech tento nárůst činil v letech 2001 až 2004 1,7 % a v Japonsku 2,0 %. V roce 2004 financoval podnikový sektor 55 % celkových výdajů na výzkum a vývoj v EU27, zatímco ve Spojených státech tento podíl činil 64 %, v Japonsku 75 % a v Číně 66 %.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky