Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (11. – 17. prosince 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/12/2006

  Rada

  Evropská rada se zaměřila na principy rozšíření EU

  Brusel 15. prosince 2006 – Na prosincové Evropské radě proběhla rozsáhlá diskuze o principech rozšíření Evropské unie. Hlavy států a vlád potvrdily shodný názor na proces rozšíření s tím, že rozšíření bude i nadále hlavní prioritou Evropské unie a EU bude i do budoucna otevřenou unií. Evropská rada zdůraznila, že rozšiřující se Unie musí pokračovat v efektivní činnosti a dál se rozvíjet. Na druhé straně přistupující země musí před přistoupením splnit dohodnuté podmínky a závazky. Evropská rada se dále shodla, že přistupující země budou hodnoceny podle svých individuálních zásluh a že souběžné rozšiřování a prohlubování Unie je možné.
  více »

  Evropský parlament

  Parlament schválil bulharského a rumunského eurokomisaře

  12. prosince 2006 - Evropský parlament schválil jmenování bulharského a rumunského eurokomisaře. Dosavadní bulharská ministryně pro evropské záležitosti Meglena KUNEVA bude komisařkou pro ochranu spotřebitelů; nynější rumunsky státní tajemník pro evropské záležitosti Leonard ORBAN bude komisařem pro mnohojazyčnost. Pro KUNEVU hlasovalo 583 europoslanců, proti 21 a 28 se hlasování zdrželo. Pro ORBANA hlasovalo 595 poslanců, proti 16 a 21 se hlasování zdrželo.
  více »

  Parlament schválil novou chemickou legislativu REACH

  13. prosince 2006 - Evropský parlament schválil navrhované nařízení a směrnici o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemikálií (REACH). Europoslanci podpořili kompromis, který Parlament vyjednal s Radou EU. Legislativní proces tak může skončit druhým čtením. REACH je považován za jeden z nejrozsáhlejších legislativních návrhů v historii Evropské unie. Cílem je ochrana veřejného zdraví a životního prostředí, zejm. nahrazováním nebezpečných látek a uplatňováním zásady zodpovědnosti výrobců.
  více »

  Parlament předal Aljaksandru Milinkevičovi letošní Sacharovovu cenu

  12. prosince 2006 - Evropský parlament předal vůdci demokratické běloruské opozice Aljaksandru MILINKEVIČOVI letošní Sacharovou cenu za svobodu myšlení. Prestižním vyznamenáním dotovaným 50 000 eur europoslanci ocenili MILINKEVIČŮV nenásilný odpor proti totalitnímu režimu v Bělorusku. 59letý MILINKEVIČ v děkovném projevu na slavnostním zasedání Parlamentu ve Štrasburku mj. prohlásil, že cenu přebírá jménem všech Bělorusů bojujících za svobodu a demokracii: "Zvítězíme, Bělorusko bude svobodné a demokratické."
  více »

  Parlament schválil nová pravidla pro televizní reklamu a umisťování produktů

  13. prosince 2006 - Evropský parlament schválil nová pravidla pro televizní reklamu včetně umisťování produktů. Vysíláni filmů a některých dalších pořadů má být podle europoslanců přerušováno reklamou jen každých 30 minut. Parlament rovněž podpořil legalizaci tzv. umisťování produktů, nicméně jen v určitých pořadech a v souladu s dalšími omezeními. Novela tzv. směrnice o televizi bez hranic se má vztahovat na poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb a tím i na nové způsoby vysílání.
  více »

  Poslanci dali zelenou novému Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci

  13. prosince 2006 – Evropští poslanci přijali legislativní zprávu o dohodě mezi Parlamentem a Radou v otázce návrhu Komise na zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF). Tento fond každoročně uvolní až 500 milionů euro na usnadnění návratu na trh práce pro ty, kdo ztratili práci v důsledku změn v globálních obchodních vztazích. Na základě uvedené dohody začne fond pracovat od 1. ledna 2007.
  více »

  Minuta ticha za Loyolu de Palacio

  14. prosince 2006 – Předseda Josep Borrell oznámil úmrtí Loyoly de Palacio a požádal o minutu ticha: „Na sklonku včerejšího dne jsme se dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí Loyoly de Palacio, bývalé španělské ministryně zemědělství, lídra kandidátky Španělské lidové strany ve volbách do Evropského parlamentu v roce 1999 a místopředsedkyně Evropské komise odpovědné za vztahy s Evropským parlamentem, dopravu a energetiku.“
  více »

  Parlament schválil postupné sjednocení evropských řidičských průkazů

  14. prosince 2006 - Evropský parlament schválil postupné sjednocení řidičských průkazů v celé EU. Více než 110 různých vzorů má být nahrazeno jediným vzorem řidičského průkazu ve tvaru kreditní karty s omezenou dobou platnosti. Europoslanci ve druhém čtení podpořili kompromis mezi Parlamentem a Radou EU. Řidičské průkazy podle jednotného vzoru se začnou povinně v celé Unii vystavovat od roku 2013. Všechny řidičské průkazy v oběhu mají novému vzoru odpovídat nejpozději 26 let po vstupu směrnice v platnost.
  více »

  Evropská komise

  Státní podpora: poslední výsledková tabulka ukazuje na pokračující posun směrem k horizontálním cílům

  Brusel 11. prosince 2006 - Podle poslední výsledkové tabulky státních podpor, kterou sestavila Evropská komise, se celková výše státní podpory, kterou pětadvacet členských států poskytlo v roce 2005, odhaduje na 64 miliard EUR (0,59 % HDP EU); v roce 2004 to bylo 65 miliard EUR (0,61 % HDP EU). EU jako celek tedy jen vlažně reagovala na výzvu Evropské rady ke snížení státní podpory. Členské státy však kladně reagovaly na druhý cíl Rady v podobě „lépe cílené podpory“: více než polovina z nich přesměrovalo přes 90 % své státní podpory na horizontální cíle společného zájmu, jako je životní prostředí či výzkum a vývoj. Z důkladné analýzy podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích vyplývá, že tento druh podpory, jenž má nejsilnější tendenci narušovat hospodářskou soutěž, dosáhl v 15 členských státech EU v letech 2000 – 2005 objem 15,5 miliardy EUR. Některé členské státy takovou podporu poskytovaly ve sledovaném období často, ale většina tak zjevně nečinila. Přes 95 % celkového objemu státní podpory poskytlo pět největších členských států (Německo, Francie, Itálie, Spojené království a Španělsko).
  více »

  2006: Mobilita pracovníků stoupá, objevují se však nové výzvy

  Brusel 11. prosince 2006 - Lille, Francie: Evropský rok mobility pracovníků dnes končí velkou akcí, která shrne úspěchy dosažené během posledních dvanácti měsíců a zmapuje výzvy, které jsou stále ještě před námi. Uspořádáním 2 000 akcí po celé Evropě se kampani podařilo zvýšit povědomí občanů o jejich právech pracovat v jiné zemi EU a o jejich uplatňování, posílit nástroje, které jim jsou při hledání zaměstnání v zahraničí k dispozici, a zdůraznit přetrvávající překážky skutečného evropského trhu práce. Oznámeni budou také vítězové cen evropské pracovní mobility 2006, jež oceňují jednotlivce, podniky nebo instituce, které během evropského roku mobility pracovníků přispěly ke geografické či profesní mobilitě. Vedle prezentace hlavních výsledků evropského roku bude v rámci této akce také posouzena návazná činnost v roce 2007.
  více »

  Komise zahájila nový stipendijní program pro třetí země

  Brusel 11. prosince 2006 – Evropská komise otevírá nový stipendijní program „Okno externí spolupráce Erasmus Mundus" určený pro sousedící země, Rusko, Střední Asii a Írán, Irák a Jemen. První výzva k zasílání nabídek bude zveřejněna ještě před koncem roku 2006, kdy bude připraveno celkem 1300 stipendií, z nichž 110 bude určeno pro Írán, Irák a Jemen. Tato stipendia usnadní mobilitu vysokoškolských studentů mezi těmito zeměmi a Evropskou unií a také výměny akademických pracovníků působících ve výuce a výzkumu. Další informace včetně často kladených otázek najdete zde.
  více »

  Komisař Piebalgs přivítal zprávu energetických regulátorů o vývoji na energetických trzích v EU v roce 2006

  Brusel 8. prosince 2006 – Komisař pro energetiku Andris Piebalgs přivítal dnes zveřejněné hodnocení vývoje na evropských energetických trzích v roce 2006, které vypracovali energetičtí regulátoři. Skupina evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (ERGEG), která byla založena Evropskou komisí v roce 2003, považuje za hlavní překážku hospodářské soutěže na trhu s elektřinou a plynem nedostatečný unbundling (oddělení distribuce a výroby) a vyzývá ke stanovení minimálních pravomocí regulátorů a jejich větší nezávislosti na politických rozhodnutích. „Zpráva ERGEGu upozorňuje na některé z nejvážnějších problémů na vnitřním energetickém trhu. Je to cenný příspěvek pro práci na zprávě o vnitřním trhu, kterou předložím na začátku příštího roku,“ řekl komisař Piebalgs.
  více »

  Evropská komise představuje soubor nových opatření na zlepšení ochrany kritické infrastruktury v Evropě

  Brusel 12. prosince 2006 – Jakmůžeme zvýšit efektivitu boje proti terorismu a ochranu občanů? Komise přijala sdělení o Evropském programu ochrany kritické infrastruktury a návrh na směrnici o identifikaci a stanovení evropské kritické infrastruktury ke zlepšení ochrany kritické infrastruktury v EU. Více informací najdete zde.
  více »

  Práce pro růst a zaměstnanost – rok výsledků

  Brusel 12. prosince 2006 - Obnovená strategie růstu a zaměstnanosti je nejdůležitější politikou Komise pod vedením předsedy Barrosa – a daří se jí. Reformy přinášejí výsledky. Současné hospodářské oživení je jedinečnou příležitostí urychlit tempo reforem. Jde o příležitost, kterou si nesmíme nechat ujít. To jsou nejdůležitější závěry významné výroční zprávy Komise o pokroku hospodářské reformy v Evropě, která byla dnes zveřejněna. Tato zpráva vyzývá Radu, aby oficiálně přijala konkrétní doporučení pro jednotlivé země jako vodítko pro reformní úsilí členských států. Zpráva bude předložena jarnímu zasedání Evropské rady v březnu 2007.
  více »

  Podpora využívání volebního práva v členských státech, kde občané EU trvale pobývají

  Brusel 13. prosince 2006 – Komise dnes představila dvě iniciativy: zprávu o uplatnění směrnice Rady 93/109/EC v rámci voleb do Evropského parlamentu v roce 2004, tj. směrnice, která formuluje podrobné zásady pro využívání volebního práva a kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu vztahující se na občany EU, kteří pobývají v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky, a návrh na vylepšení některých ustanovení této směrnice.
  více »

  Státní podpora: Komise přijala nové nařízení de minimis, které zprošťuje od oznamovací povinnosti pomoc do výše 200 000 euro

  Brusel 12. prosince 2006 – Evropská komise přijala nařízení zprošťující malé dotace od povinnosti oznámit je předem Komisi k prověření na základě pravidel státní pomoci formulovaných Smlouvou o ES. Podle tohoto nového nařízení nebude pomoc do výše 200 000 euro udělená v průběhu tří let považována za státní pomoc. Zproštěny od oznamovací povinnosti budou také úvěrové garance, pokud garantovaná část úvěru nepřesáhne 1,5 milionu eur. Kvůli možnému zneužívání byly z tohoto pravidla vyjmuty takové formy státní pomoci, u nichž nelze výši pomoci předem přesně vyčíslit (tzv. netransparentní pomoc), a pomoc firmám, které se dostaly do obtíží. Uvedené nařízení, do něhož se promítly příspěvky z celé řady veřejných konzultací uskutečněných v roce 2006, představuje jeden ze základních kamenů Akčního plánu státní pomoci (viz IP/05/680 a MEMO/05/195), který má pomoci zjednodušit pravidla státní pomoci, zdokonalit ekonomickou analýzu dotací a umožnit Komisi, aby se mohla soustředit na případy, které nejvíce deformují trh. Nařízení bude publikováno v Oficiálním věstníku před koncem roku 2006 a 1. ledna 2007 vstoupí v platnost. Text nařízení najdete na internetových stránkách Komise.
  více »

  Veřejné zakázky: Komise uzavírá řízení o nesplnění povinnosti ze strany České republiky

  Brusel 13. prosince 2006 - Evropská komise rozhodla o uzavření řízení o nesplnění povinnosti zahájeného proti České republice, které se týká nabídkového řízení na obrněné transportéry pro českou armádu.
  více »

  Komise požaduje vrácení 263,5 milionu eur z výdajů na společnou zemědělskou politiku

  Brusel 14. prosince 2006 – Celkem 263,5 milionu eur z peněz pro zemědělce, které nebyly členskými státy utraceny náležitým způsobem, bude na základě rozhodnutí Evropské komise požadováno zpět. Navrácení těchto prostředků je požadováno z důvodu nedostatečných kontrolních procedur či nesouladu s pravidly EU o zemědělských výdajích. Členské státy jsou odpovědné za vyplácení a kontrolování výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP) a úkolem Komise je zajistit, aby členské státy tyto fondy využívaly korektním způsobem. Bližší informace o tom, jak systém prověrek ročních zúčtování funguje, najdete v MEMO/06/178.
  více »

  Od poplašných zařízení až po lékařské implantáty: Komise uvolňuje frekvence pro bezdrátová zařízení s krátkým dosahem

  Brusel 14. prosince 2006 – Frekvenční pásma používaná v běžných bezdrátových zařízeních, jako jsou dálková otevírání garážových dveří, bezdrátová poplašná zařízení, elektronické chůvy, sluchátka a mikrofony, budou brzy na základě dvou posledních rozhodnutí Komise v celé Evropě harmonizována. Život bude jednodušší, neboť každý bude moci kdekoli v Evropě používat stejná bezdrátová zařízení a výrobci budou vyrábět pouze jeden produkt pro celý vnitřní trh, což může spotřebitelům přinést nižší ceny. Také budou harmonizovány frekvence pro zařízení rádiové frekvenční identifikace (RFID). Tyto elektronické štítky jsou stále častěji využívány v maloobchodním prodeji a logistice, při sledování pohybu zboží a osob, v zabezpečovacích a poplašných zařízení atp.
  více »

  Přísnější emisní limity pro automobily po přijetí Eura 5 a 6

  Brusel 13. prosince 2006 – Evropský parlament přijal návrh na postupné zavádění přísnějších emisních limitů u automobilů, a to zejména u oxidů dusíku (NOx) a prachových částeček. Tyto nové normy (známé jako Euro 5 a 6) stanoví přísnější limity pro prachové částice a oxidy dusíku NOx u nových osobních automobilů a dodávek prodávaných na trhu EU. Euro 5 od 1. září 2009 přinese 80 % snížení emisního limitu prachových částic u dieselových automobilů. Z toho vyplývá povinnost zavedení filtrů prachových částic u dieselových automobilů. Euro 6 stanoví podstatně nižší emisní limity pro emise NOx u dieselových automobilů (o 68 % nižších než dnes) a vstoupí v platnost pět let po Euru 5, tj. v roce 2014. Hlasování Evropského parlamentu předcházel kompromis s Radou, která pravděpodobně celý legislativní balík přijme v krátké době.
  Více informací
  více »

  Evropská komise navrhuje ukončit veřejnou intervenci pro kukuřici

  Brusel 15. prosince 2006 - Evropská komise dnes navrhla od hospodářského roku 2007/08 zrušit režim veřejné intervence na nákup kukuřice. Na konci obchodního období 2005/06 se intervenční zásoby kukuřice v EU vyšplhaly na 5,6 milionů tun, neboli na 40 % celkových intervenčních zásob. Pokud by se stávající režim nezměnil, dá se očekávat, že tyto zásoby, které jsou nakupovány a skladovány na veřejné náklady, dosáhnou do roku 2013 až 15,6 milionu tun. Možnosti odbytu pro tyto závratné zásoby kukuřice jsou omezené a kukuřice není vhodná pro dlouhodobé skladování. Regiony, které tradičně vyvážely kukuřici na světové trhy, v současnosti nabízejí velkou část své úrody přímo pro intervenci. Ukončení intervence u kukuřice by umožnilo trhu EU s obilovinami znovu dosáhnout rovnováhy a intervence by se vrátila k původnímu účelu, kterým je záchranná síť. Návrhem se nyní bude zabývat Rada a Evropský parlament.
  více »

  Rozpočet na rok 2007: nový rámec, nové programy, nová finanční pravidla k posílení růstu v EU-27

  Brusel 14. prosince 2006 – První roční rozpočet nového finančního rámce 2007–2013 lépe vyjadřuje politické priority EU a zaznamenává rekordní nárůst výdajů na programy posilující udržitelný růst, konkurenceschopnost a soudržnost evropské ekonomiky. Vyplacené částky dosáhnou celkové výše 115,5 mld. eur a v nominálním vyjádření vzrostou o 7,6 %. To představuje pouze 0,99 % hrubého domácího důchodu EU-27. Nová finanční pravidla, schválená společně s rozpočtem na rok 2007, zjednoduší přístup k fondům EU, sníží byrokracii zejména u malých příjemců a zároveň zlepší transparentnost. Díky nim se veřejnost v celé Evropě bude moci brzy dozvědět, kdo přijímá prostředky z regionálních a zemědělských fondů EU.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky