Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (20. – 26. listopadu 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/11/2006

  Rada

  Ministři energetiky EU se shodli na nutnosti zlepšit energetickou účinnost

  Brusel 23. listopadu 2006 – Ministři odpovědní za energetiku přispěli do diskuse o strategických rozhodnutích, která budou přijata v březnu na zasedání Evropské rady, a představili své názory na budoucí směr energetické politiky EU. Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku se konala 23. listopadu v Bruselu a byla zaměřená na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie. Radě předsedal finský ministr průmyslu a ochodu Mauri Pekkarinen.
  více »

  EU, Rusko, Norsko a Island schválily politiku Severní dimenze

  Helsinky 24. listopadu 2006 – Helsinský summit Severní dimenze schválil rámcový dokument a politickou deklaraci jako nové základy Severní dimenze. Severní dimenze je partnerství Evropské unie, Ruska, Norska a Islandu. Summitu se za EU zúčastnil finský premiér Matti Vanhanen, předseda Evropské komise José Manuel Barroso a vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javier Solana. Rusko na summitu reprezentoval prezident Putin, Norsko ministerský předseda Jens Stoltenberg a Island předseda vlády Geir Hilmar Haarde.
  více »

  Summit prohloubil spolupráci mezi EU a Ruskem

  Helsinky 24. listopadu 2006 – 24. listopadu se v Helsinkách setkali vedoucí představitelé EU a Ruska na summitu EU-Rusko. Hlavním cílem tohoto setkání bylo zlepšení široké spolupráce mezi oběma stranami.

  Představitelé EU a Ruska ocenili, že za posední půlrok došlo v mnoha oblastech k pozitivnímu vývoji vzájemných vztahů. Vztahy s Ruskem byly jednou z priorit finského předsednictví, v jehož průběhu došlo ke čtyřem zasedáním Rady partnerství na ministerské úrovni a k celé řadě setkání expertů.

  Obchod a tok investic mezi EU a Ruskem neustále roste. Spolupráce zaměřená na zlepšení podnikatelského a investičního prostředí musí pokračovat i nadále, aby byl využit veškerý potenciál vzájemných ekonomických vztahů. Energetická spolupráce mezi EU a Ruskem je založena na pozitivní vzájemné závislosti. Energetický sektor musí fungovat transparentním a předvídatelným způsobem založeným na vzájemné reciprocitě. Obě partnerské strany vyjádřily uspokojení nad říjnovým zasedáním rady pro partnerství v oblasti životního prostředí a nad posílením dialogu v oblasti životního prostředí, který připravuje cestu ke komplexní spolupráci v otázkách životního prostředí.

  Summit prozatím nezahájil vyjednávání o nové rámcové dohodě mezi EU a Ruskem, protože Evropská unie zatím k zahájení těchto rozhovorů nemá mandát. Finsko jako předsedající země bude pokračovat v úsilí, které by umožnilo co nejrychlejší získání tohoto mandátu a zahájení vyjednávání o nové rámcové dohodě. Současná Dohoda o partnerství a spolupráci bude platit až do doby, kdy nová dohoda vstoupí v platnost.
  více »

  Evropský parlament

  Řidičské průkazy budou mít od roku 2013 velikost kreditní karty

  Brusel 22. listopadu 2006 – Podle nové legislativy, která byla 22. listopadu ve druhém čtení schválená výborem pro dopravu, budou mít od roku 2013 všechny nově vydávané řidičské průkazy v EU velikost kreditní karty. Tento nový formát nahradí více než 110 existujících typů, které se v současné době používají v členských státech.
  více »

  Bulharsko a Rumunsko jsou připraveny na přistoupení k EU – a co bude dál?

  Brusel 23. listopadu 2006 – Výbor pro zahraniční věci 23. listopadu hlasoval o třech zprávách týkajících se rozšíření Evropské unie. Poslanci přijali závěrečné zprávy o Bulharsku a Rumunsku jako kandidátských zemích, zprávu o dalších kandidátských zemích a možných budoucích kandidátech, tj. zejména o Turecku, Chorvatsku a západobalkánských zemích.

  více »

  Evropská komise

  Kočičí a psí kožešiny: Komise navrhuje úplný zákaz

  Brusel 20. listopadu 2006 – Evropská komise dnes přijala návrh na zákaz dovozu, vývozu a prodeje kočičích a psích kožešin v EU. Existují důkazy, že kočičí a psí kožešiny se prodávají na evropském trhu, obvykle bez uvedení, o jakou kožešinu jde, nebo jako syntetický či jiný typ kožešiny. Předpokládá se, že velká většina kočičích a psích kožešin je dovážena ze třetích zemí, zejména z Číny, kde se tato zvířata k takovým účelům přímo chovají. Mnoho členských států v reakci na silný odpor spotřebitelů proti obchodování s kožešinami těchto zvířat přijalo svou vlastní legislativu. Avšak zákazy jednotlivých států se od sebe liší a mohou narušit vnitřní trh. Dnes přijatý návrh nařízení je v souladu se zájmy občanů EU a představuje harmonizovaný přístup zakazující veškerou produkci, prodej a dovoz či vývoz kočičích a psích kožešin v EU. Kromě toho také zavádí systém výměny informací o zjištěném výskytu těchto kožešin. Více informací najdete na této stránce.
  více »

  Reforma v odvětví cukru – Komisařka Fischerová-Boelová vyzývá k dalšímu úsilí o restrukturalizaci cukrovarnického průmyslu EU

  Marian Fischer Boelová, evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, vyzvala ministry zemědělství a cukrovarnický průmysl, aby obnovily úsilí o úspěšné provedení restrukturalizace v cukrovarnickém průmyslu. Klíčovým prvkem reformy, která vstoupila v platnost 1. července 2006, bylo zřízení restrukturalizačního fondu financovaného výrobci cukru, jehož úkolem je podpořit proces restrukturalizace nezbytný pro zvýšení konkurenceschopnosti cukrovarnického průmyslu.
  více »

  EU - Bělorusko: nový vzkaz lidem v Bělorusku

  Brusel 21. listopadu 2006 – Evropská komisařka pro vnější vztahy a Evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová dnes vydala dokument, ve kterém uvádí, co Evropská unie může Bělorusům poskytnout, pokud se Bělorusko vydá na cestu demokratizace, respektování lidských práv a vlády zákona. Dokument byl dnes rozeslán běloruským úřadům v Minsku a v Bruselu. Obsahuje konkrétní příklady, co mohou lidé v Bělorusku ze sblížení EU a Běloruska získat v rámci Evropské politiky sousedství (ENP). Vzhledem k panující politické situaci zatím Evropská unie nemohla Bělorusku nabídnout veškeré výhody Evropské politiky sousedství, kterým se již těší jiné země tohoto regionu včetně Ukrajiny a Moldávie. V dokumentu se jasně říká, že „lidé v Bělorusku jsou prvními oběťmi izolace, do které je přivedlo vedení země, a budou také prvními, kdo bude těžit z výhod nabízených demokratickému Bělorusku“. Podrobné informace o současné pomoci Evropského společenství Bělorusku najdete na této adrese.
  více »

  Společně silnější v ICT: Evropa spojuje výzkum na úrovni soukromé, národní a celé EU, aby se stala konkurenceschopnější

  Brusel 21.listopadu 2006 - Evropská komise poprvé přichází s novou metodou financování klíčového technologického výzkumu ve formě společných technologických iniciativ. Jedná se o myšlenku Evropské komise, kterou podpořily hlavy států a vlád EU na nedávné neformální vrcholné schůzce v Lahti ve Finsku. Společné technologické iniciativy spojí zdroje soukromého sektoru, EU a národních programů za účelem sledování ambiciózních cílů společného výzkumu. První společnou technologickou iniciativou, která má být spuštěna začátkem roku 2007, bude ARTEMIS. Ta bude řídit evropský výzkum v oblasti vestavěných počítačových systémů, které jsou stále významnější pro celou řadu významných průmyslových odvětví. Bude se jednat o první z řady iniciativ v této oblasti. Vedoucí představitelé průmyslu, národní odborníci z výzkumu i odborníci z výzkumu na úrovni EU se dnes setkávají v Helsinkách, aby dále rokovali o této nové metodě financování evropského výzkumu.
  více »

  Komise zahajuje otevřenou diskusi k modernizaci pracovního práva, aby odpovídalo nárokům 21. století

  Brusel 22. listopadu 2006 – Evropská komise dnes zahájila širokou veřejnou debatu o revizi pracovního práva a jeho adaptaci na moderní svět práce. Diskusní dokument osloví členské státy, sociální partnery a ostatní zainteresované strany s otázkou, jak může pracovní právo na úrovni EU a na národní úrovni pomoci trhu práce k větší flexibilitě a zároveň maximalizovat jistoty pracujících (přístup založený na tzv. flexikuritě). Konzultace budou probíhat v následujících čtyřech měsících a jejich výsledek se v červnu 2007 promítne do nového sdělení "o flexikuritě".
  Zelenou knihu v českém jazyce najdete zde .
  Konzultace poběží probíhat do 31. března 2007 a je dostupná na této adrese.
  více »

  Hospodářský přehled EU za rok 2006: státy v eurozóně se musí lépe přizpůsobit životu v měnové unii

  Brusel 22. listopadu 2006 – Zkušenosti z posledních osmi let ukazují, že mnoho států eurozóny se ještě plně neadaptovalo na život v měnové unii s jednotnou měnovou politikou a jednotnou měnou. Takový je závěr sdělení Evropské komise na téma „Posílení eurozóny: hlavní politické priority“, přijatého při příležitosti vydání Hospodářského přehledu EU za rok 2006. Je proto třeba udělat více pro zvýšení růstu ekonomiky a posílit soudržnost v rámci eurozóny, aby výhody jednotné měny byly občanům zřejmější. Musí být urychleny strukturální reformy a veřejné finance důrazněji zkonsolidovány, aby vytvořily dostatečný prostor pro manévrování a zvládnutí příštího ekonomického poklesu. V neposlední řadě je nutná lepší správa eurozóny, která by zajistila užší koordinaci národních rozpočtů a vzájemně prospěšných reforem a umožnila eurozóně mít ve světě větší váhu.
  Sdělení a doprovodný Hospodářský přehled EU za rok 2006 jsou k dispozici na  této adrese.
  více »

  Veřejná podpora: Komise přijala nový Rámec veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace

  Brusel 22. listopadu 2006 – Evropská komise přijala nový rámec, kterým poskytla členským státům jasné vodítko, jak mohou nejlépe poskytovat podporu projektům nejenom v oblasti výzkumu a vývoje, ale také v oblasti inovací, aniž by porušovaly pravidla veřejné podpory zakotvená ve Smlouvě o Evropském společenství. Tento nový rámec výzkumu, vývoje a inovací (R&D&I) pomůže těm členským státům, které si přejí používat veřejnou podporu jako doplňkový nástroj na posílení výzkumu, vývoje a inovací. Rámec stanovuje pokyny pro specifické druhy veřejné podpory – jako například pro podporu projektů výzkumu a vývoje, podporu nových inovativních podniků a pomoc inovativním sdružením –, které mohou povzbudit další investice soukromých firem do R&D&I, což stimuluje růst a zaměstnanost a zvýší konkurenceschopnost Evropy. Uvedené pokyny jednotlivým členským státům umožňují přizpůsobit podporu konkrétní situaci za předpokladu, že tato pomoc napravuje selhání trhu, že je dobře promyšlená a že její přínosy převažují nad narušením hospodářské soutěže, které tato pomoc způsobí. Nový rámec bude platný od 1. ledna 2007. Další podrobnosti najdete v MEMO/06/441.

  Komise dnes také schválila sdělení o efektivnějším využívání daňových stimulů ve prospěch výzkumu a vývoje (viz IP/06/1598).
  Plné znění rámce bude k dispozici zde .
  více »

  Aktualizovaný registr průmyslových emisí odhaluje smíšené výsledky

  Brusel 23. listopadu 2006 – Internetový registr průmyslových emisí vypouštěných do vzduchu a do vody – Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) – byl dnes aktualizován posledními údaji o emisích ze zhruba 12 000 průmyslových provozů po celé Evropě. Tato data (za rok 2004) mohou být nyní porovnána s údaji za rok 2001 u celé řady znečišťujících látek, provozů, průmyslových aktivit či členských států. Komise provedla podrobnou analýzu dat, aby zjistila, zda jsou zapotřebí nová či upravená opatření emisní politiky. Údaje za rok 2004 poprvé zahrnují provozy v deseti nových členských státech. EPER, zřízený Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí začátkem roku 2004, zaznamenal na svých internetových stránkách již v prvním roce přes 240 000 návštěvníků denně.
  Internetové stránky EPER najdete na adrese www.eper.ec.europa.eu.
  více »

  DPH: Komise navrhuje prodloužení platnosti Směrnice o elektronicky poskytovaných službách

  Brusel 23. listopadu 2006 – Evropská komise navrhuje prodloužení platnosti směrnice o DPH v rámci tzv. e-commerce do 31. prosince 2008. V květnu 2006 již její prodloužení do konce roku 2008 navrhovala, avšak Rada ministrů v červnu rozhodla o ukončení její platnosti na konci roku 2006. Smysl tohoto návrhu je stejným jako v předchozím případě (viz IP/06/621). Bez prodloužení platnosti této směrnice by opět platila pravidla pro elektronicky poskytované služby včetně rozhlasového a televizního vysílání jako před jejím zavedením. Další informace o současné legislativě upravující DPH v rámci elektronicky poskytovaných služeb je k dispozici na této internetové stránce.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky