Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (13. – 19. listopadu 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/11/2006

  Rada

  Nová pravidla televizního vysílání

  Brusel 13. listopadu 2006 – Ministři členských států EU odpovědní za audiovizuální záležitosti souhlasili na svém setkání v Bruselu s obecným záměrem nové směrnice týkající se audiovizuálních služeb. Pokud tento obecný záměr přijatý Radou podpoří Evropský parlament, dojde k významné změně zákonných ustanovení o aktivitách spojených s televizním vysíláním v Evropě. Členské státy nyní mohou stanovit provozovatelům přísnější pravidla, než umožňuje nová direktiva. Ta je založená na principu země původu, což znamená, že na audiovizuální služby se budou vztahovat pravidla domovské země poskytovatele služby. Situace, kdy vysílání je z větší části či zcela řízeno z jiného členského státu, je výzvou ke spolupráci mezi „vysílající“ a „přijímající“ zemí. Je-li však zřejmé, že provozovatel televizního vysílání sídlí v jiné zemi z důvodu, aby obešel pravidla platná v zemi přijímající televizní signál, může tato země proti provozovateli televizního vysílání podniknout opatření. Nová směrnice upraví právní předpisy z roku 1997 s přihlédnutím na technický pokrok. Evropský parlament má v plánu o návrhu směrnice hlasovat v prosinci tohoto roku.
  více »

  Cestovní ruch v Evropě – nové příležitosti

  Limassol, 16. listopadu 2006 – V kyperském Limassolu se 16. a 17. listopadu koná páté Evropské fórum cestovního ruchu. Fórum organizuje Kyperská republika ve spolupráci s finským předsednictvím EU a Evropskou komisí. Cílem fóra je zorganizovat setkání všech, kdo významně ovlivňují cestovní ruch na úrovni EU, aby diskutovali o otázkách evropského cestovního ruchu a vyměnili si poznatky o nejlepší praxi. Tématem roku 2006 jsou nové příležitosti pro spotřebitele, zaměstnance, investory a nové turistické destinace. Letošního fóra se zúčastní více než 300 delegátů včetně vysokých úředníků a představitelů organizací turistického ruchu.
  více »

  Evropský parlament

  Parlament schválil směrnici o službách na vnitřním trhu

  Štrasburk 15. listopadu 2006 – Evropský parlament schválil směrnici o službách na vnitřním trhu. Cílem směrnice je usnadnit poskytování služeb v zahraničí odstraněním diskriminace a byrokratických překážek. Europoslanci ve druhém čtení podpořili společný postoj, na němž se v létě shodly členské státy EU na základě pozměňovacích návrhů Parlamentu z únorového prvního čtení. EP mj. omezil působnost směrnice, která tak bude zahrnovat méně sektorů. Na převedení směrnice do národních právních předpisů mají státy Unie tři roky.
  více »

  Parlament podpořil zákaz prodeje nových rtuťových teploměrů

  Štrasburk 14. listopadu 2006 – Evropský parlament podpořil navrhovaný zákaz prodeje nových měřících zařízení obsahujících rtuť, jejíž emise vážně ohrožují lidské zdraví a životní prostředí. Zákaz se podle europoslanců nicméně nemá vztahovat na měřicí zařízení starší více než 50 let a na barometry; ty mají členské státy regulovat licencemi tak, aby nebylo ohroženo dosažení celkových cílů směrnice. Okamžitá omezení se mají týkat pouze zařízení určených k prodeji široké veřejnosti a všech teploměrů na určování tělesné teploty.
  více »

  Parlament podpořil strategii EU pro mnohojazyčnost

  Štrasburk 15. listopadu 2006 – Evropský parlament podpořil novou rámcovou strategii pro mnohojazyčnost. Europoslanci mj. uvítali závazek Evropské komise podporovat znalosti jazyků a využívat jich v oblasti kultury i v socioekonomické oblasti. K dosažení cílů tzv. Lisabonské strategie "je podstatné zlepšit kvalitu, efektivitu a přístupnost vzdělání a školicích systémů v Evropské unii podporou učení se cizím jazykům", konstatuje dále Parlament. Kromě 21 úředních jazyků je v EU na 60 původních jazyků a jazyků přistěhovalců.
  více »

  Evropská komise

  Změna klimatu: Komise předložila program revize systému obchodování s emisemi v EU od roku 2013

  Brusel 13. listopadu 2006 – Evropská komise dnes přijala komunikaci, ve které stanovila program revize systému obchodování s emisemi v Evropské unii (EU ETS) na základě zkušeností získaných od jeho spuštění v lednu 2005. Komise chce podpořit pozitivní dopad obchodování s emisemi na životní prostředí jeho rozšířením na nová odvětví a o nové plyny a prosadit celosvětové uplatnění tohoto systému jako hlavního nástroje boje proti změně klimatu. Cílem revize má být také větší předvídatelnost systému z hlediska investorů a posílení harmonizace sjednocením jeho uplatňování v jednotlivých členských státech. Tyto a další otázky budou nejprve podrobně diskutovány se všemi zainteresovanými stranami a až poté, tj. v druhé polovině roku 2007, Komise vypracuje legislativní návrh revize Směrnice o obchodování s emisemi. Změny vejdou v platnost v roce 2013, na začátku třetího období obchodování s emisemi. Systém EU ETS pomáhá energeticky náročným odvětvím a výrobcům elektrické energie efektivním způsobem omezit emise skleníkových plynů a po celém světě stimuluje rozvoj projektů na omezování emisí. Komunikace je k dispozici na této stránce.
  více »

  Logo k padesátému výročí je nyní k dispozici ve všech jazycích EU

  14. listopadu 2006 – Na speciální internetové stránce jsou k dispozici jazykové mutace loga, které zvítězilo v soutěži o logo k výročí EU, a to ve všech 21 oficiálních jazycích plus v bulharštině a rumunštině. Na této stránce je ve všech jazycích také k dispozici vyjádření komise, která vítězné logo zvolila. Místopředsedkyně Komise Margot Wallstromová, která má na starosti vztahy mezi institucemi a komunikační strategii, dnes představí mutace vítězného loga ministrům pro evropské záležitosti. Mutace loga vytvořil sám jeho tvůrce Szymon Skrzypczak. Pomáhala mu přitom skupina designérů tak, aby byl zachován duch originálního díla a zároveň aby byla respektována osobitost jednotlivých jazyků. Logo budou používat instituce Evropské unie v souvislosti s akcemi, které budou v roce 2007 oslavovat 50. výročí Římské smlouvy. Členské státy a organizace, které se k oslavám připojí, budou vyzvány, aby logo v tomto kontextu rovněž používaly.

  Clo: Světová obchodní organizace odmítá tvrzení USA a potvrzuje, že systém celní správy v EU splňuje vysoké nároky

  Brusel 14. listopadu 2006 – Evropská komise přivítala dnes vydanou zprávu odvolacího orgánu Světové obchodní organizace (WTO), která potvrzuje, že systém celní správy Evropského společenství, v němž každoročně proběhne miliony transakcí, odpovídá požadavkům WTO. Zpráva odmítá nepodložená tvrzení USA ohledně celní správy v ES a ruší dva nálezy o nerespektování pravidel obsažené v dřívější zprávě poroty. Tím bylo potvrzeno právo Evropského společenství (a dalších členů WTO) rozhodovat o tom, jak nejlépe organizovat celní správu, a soudní přezkoumání rozhodnutí jeho celních úřadů.
  Více informací o celní politice najdete na této stránce Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Komise oznamuje nárůst interoperability železnic

  Brusel 14. listopadu 2006 – Evropská komise přijala svou druhou zprávu o pokroku v interoperabilitě evropských železnic. Zpráva posuzuje zvýšení interoperability železnic a zavádění legislativy týkající se železnic v jednotlivých členských státech. K hlavním závěrům zprávy patří zjištění, že interoperabilita – hladký pohyb vlaků po celé evropské železniční síti – se zlepšila a vztahuje se nyní jak na vysokorychlostní, tak na konvenční železniční sít. Zprávu Komise najdete zde.
  více »

  Navrhované snížení byrokracie o 25 % zvýší HDP Evropské unie o 1,5 %

  Evropská komise předložila návrh, že spolu s členskými státy do roku 2012 sníží administrativní zátěž společnostem o 25 %. To by mohlo vést ke zvýšení HDP EU o zhruba 1,5 % a následně k vyšším investicím do růstu a nových pracovních příležitostí ve výši 150 miliard eur. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí, aby členské státy dodaly úsilím o omezení byrokracie nový politický impuls.
  více »

  AIDS – nezapomněli jste na něj? Komise zahajuje elektronické hlasování, které vybere nejlepší spot upozorňující na nebezpečí HIV/AIDS

  Evropská komise zprovoznila internetovou stránku věnovanou kampani "AIDS – nezapomněli jste na něj?", která vyvrcholí 30. listopadu v předvečer světového dne AIDS během Noci televizních spotů varujících před HIV/AIDS v bruselském kině Kinepolis. Na stránkách www.aids-remember-me.eu se lze podívat a hlasovat pro nejlepší z řady klipů upozorňujících na nebezpečí HIV/AIDS
  více »

  Nové internetové stránky o úřednících Evropské komise zahájily provoz

  Brusel 17. listopadu 2006 – Komise je příliš často popisována jako byrokracie bez tváře, jako armáda bezejmenných bruselských eurokratů, kteří se starají jen o to, jak lidem zkomplikovat život. Skutečnost je však velmi odlišná a nové internetové stránky proto odhalují tvář úředníků Evropské komise, aby bylo zřejmé, kdo jsou a co dělají. Poprvé v historii jsou veškeré informace o úřednících Evropské komise přístupné z jednoho místa, což evropským občanům pomáhá prokousat se obrovským množstvím informací na serveru EUROPA. Nové internetové stránky patří k prvním z nové generace tematických internetových stránek, které občanům usnadňují orientaci v informační džungli. Tyto stránky obsahují informace, které byly dříve rozptýleny po nejrůznějších stránkách Komise. Přinášejí také některé nové prvky, jako jsou například portréty zaměstnanců Komise, aby ukázaly, co práce v této mezinárodní organizaci obnáší. Stránky jsou nyní přístupné ve třech jazycích – v angličtině, francouzštině a němčině, avšak v průběhu roku 2007 budou čtenářům k dispozici ve většině oficiálních jazyků EU.
  více »

  Setkání Energetického společenství: ministři se shodli na konkrétních opatřeních k rozvoji energetického trhu

  Brusel 17. listopadu 2006 – Komisař pro energetiku Andris Piebalgs a makedonská ministryně hospodářství Vera Rafajlovska předsedali dnes v Skopje prvnímu setkání ministrů energetiky v rámci Energetického společenství poté, co smlouva zakládající toto společenství vstoupila v platnost. Tato ministerská rada znovu zdůraznila odhodlání všech stran zasadit se o reformy trhu a odsouhlasila konkrétní národní scénáře – popisující současný stav, nadcházející úkoly a odpovědné instituce jednotlivých zemí – zaměřené na rozvoj energetického trhu.
  více »

  Finanční služby: Komise představila svůj návrh na modernizaci trhu investičních fondů v EU

  Evropská komise představila svůj návrh na modernizaci rámce EU pro investiční fondy spravující v současnosti majetek v hodnotě více než 5 500 miliard eur. Spotřebitelé budou mít přístup k profesionálně spravovaným investicím za dostupných podmínek.
  více »

  Eurostat

  Nezaměstnanost v EU25: regionální míry nezaměstnanosti v EU25 se v roce 2005 pohybovaly v rozsahu od 2,6 % do 30,1 %, u mladých lidí od 6,2 % do 59,1 %

  16. listopadu 2006 – Regionální míry nezaměstnanosti se v roce 2005 v EU25 značně lišily a pohybovaly se od 2,6 % v regionu Herefordshire, Worcestershire & Warwickshire ve Spojeném království do 30,1 % na francouzském Réunionu. V EU25 jako celku se míra nezaměstnanosti snížila z 9,2 % v roce 2004 na 9,0 % v roce 2005. Na regionální úrovni se míra nezaměstnanosti snížila ve 47 % z 252 regionů NUTS 2 v EU25, pro které jsou údaje k dispozici. Z těchto 252 regionů mělo 43 regionů v roce 2005 míru nezaměstnanosti ve výši 4,5 % nebo nižší, čili pod polovinou průměru EU25. K nim patří 22 regionů ve Spojeném království, 7 v Itálii, 5 v Rakousku, 4 v Nizozemsku, oba regiony v Irsku, 1 region v Belgii, 1 region v České republice a Lucembursko. Na druhé straně mělo 23 regionů míru nezaměstnanosti 18,0 % nebo vyšší, tj. více než dvojnásobek míry nezaměstnanosti v EU25. Z těchto regionů se 8 nacházelo v Polsku, 8 v Německu, 4 ve Francii (všechny zámořské oblasti), 2 na Slovensku a jeden ve Španělsku. Údaje o regionální nezaměstnanosti, zpracované na základě průzkumu pracovních sil v EU, byly převzaty ze zprávy Eurostatu. Tato zpráva obsahuje další analýzy míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti a migrace za prací v regionech EU.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky