Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (6. – 12. listopadu 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/11/2006

  Rada

  Rozmanitost regionů je bohatstvím Evropy

  10. listopadu 2006 – Jak lze zajistit rovnoměrnější rozvoj evropských regionů? Nad řešením této zásadní otázky se 16. 11. 2006 ve finském Espoo sejdou generální ředitelé odpovědní za prostorové plánování. Kolem 60 generálních ředitelů a expertů ze všech členských států EU, Evropské komise, kandidátských zemí, Norska a Švýcarska se zúčastní setkání, pořádaného Pekkou Kangasem, generálním ředitelem oddělení využívání půdy na finském ministerstvu životního prostředí.
  „Vyvážený územní rozvoj vůbec neznamená, že by si regiony měly být navzájem víc podobné. Ve skutečnosti je velká regionální rozmanitost strategickou výhodou Evropy,“ říká Kangas. „Naším úkolem je spíše zajistit, abychom této rozmanitosti uměli využít a abychom dokázali rozpoznat přednosti jednotlivých regionů."
  více »

  Evropský sociální model vyžaduje dynamický přístup

  10. listopadu 2006 – Konference evropského předsednictví o vývoji sociální politiky EU a národních modelech se v průběhu závěrečného dne 10. listopadu zabývala budoucností sociální ochrany z pohledu nevládních neziskových organizací (NGO), výzkumu sociální politiky a politického rozhodování.
  Zástupci nevládních organizací tlumočili obavu, že jednostranné zdůrazňování ekonomiky a hospodářské soutěže podkopává důvěryhodnost Evropské unie v očích občanů. Vědci z oblasti sociální politiky diskutovali mimo jiné o otázkách evropských modelů sociální péče a jejich charakteristikách a panelová diskuse o politickém rozhodování vyzdvihla význam otevřené metody koordinace, která zajišťuje sdílení informací o důležitých otázkách sociální politiky.
  více »

  Evropský parlament

  Podpora fondu pro společné hrazení nákladů politiky navracení přistěhovalců

  Brusel 7. listopadu 2006 – Výbor pro občanské svobody v pondělním hlasování podpořil navrhovaný Fond pro navracení státních příslušníků třetích zemí do země původu (European Return Fund), který má za cíl poskytovat podporu členským státům a zdokonalit řízení návratu nelegálních přistěhovalců do zemí původu. Přijaté pozměňovací návrhy byly založeny na kompromisu s Komisí a Radou, což by mohlo znamenat, že tato legislativa vstoupí v platnost od ledna 2008. Vedle toho byly schváleny další tři fondy zaměřené na související oblasti politiky.
  více »

  CIA v podezření: Poslanci litují neochoty polských úřadů ke spolupráci

  10. listopadu 2006 – Delegace poslanců Evropského parlamentu v pátek ukončila třídenní návštěvu ve Varšavě. Vyjádřila přitom politování nad nedostatečnou spoluprací polských úřadů s Evropským parlamentem, který vyšetřuje údajné využívání evropských zemí ze strany CIA při nelegálním zadržování osob podezřelých z terorismu.
  více »

  Evropská komise

  Komisař pro energetiku Andris Piebalgs reaguje na sobotní výpadky proudu

  Brusel 6. listopadu 2006 - Vážná událost na evropské kontinentální elektrické síti, k níž došlo v sobotu, způsobila výpadky proudu téměř v celém systému. Konkrétní důvody této události nyní šetří Unie pro koordinaci dopravy elektřiny (UCTE) a očekává se, že další informace by měly být k dispozici během dne.

  Komisař Piebalgs k tomu uvedl: „Ačkoli se jednalo o poměrně krátké výpadky, nelze je akceptovat. EU potřebuje takový vnitřní trh, jehož základem bude systém s nejvyšší úrovní zabezpečení. Tyto případy opět dokazují, že událost, k níž dojde v jedné části Evropy, má vliv i na jiné oblasti, a opět potvrzují, že potřebujeme vhodnou evropskou energetickou politiku. Energetickou bezpečnost lze spíše než prostřednictvím 27 různých přístupů zajistit společným evropským přístupem.“
  více »

  Online a v bezpečí – program EU slaví úspěchy

  Brusel 6. listopadu 2006 – Nezávislé hodnocení odhalilo, že program Evropské unie Bezpečnější internet, který je zaměřen na větší bezpečí zejména dětí při používání internetu, je velmi efektivní při potírání nelegálního a škodlivého obsahu, aniž by omezoval svobodu slova. Komise zohlední doporučení těchto expertů při realizaci programu „Bezpečnější internet plus“ na léta 2007–2008. Současný program bude zatím sloužit jako model pro ostatní regiony ve světě. Informace o programu Evropské komise „Bezpečnější internet plus“ najdete na: /saferinternet
  více »

  Podzimní hospodářské prognózy pro léta 2006 až 2008: trvalý růst, klesající nezaměstnanost i schodky

  Podle podzimních hospodářských prognóz Komise se předpokládá, že hospodářský růst v Evropské unii v roce 2006 dosáhne 2,8 % a v eurozóně 2,6 %, což představuje nárůst oproti roku 2005, kdy činil v EU 1,7 % a v eurozóně 1,4 %. Hlavními impulzy jsou výrazný růst domácí poptávky, zejména investic, a trvalý celosvětový růst.
  více »

  Situace na trhu práce v EU se zlepšuje; splnit cíl pro rok 2010 je však možné jen novým tlakem na reformu

  Podle zprávy „Zaměstnanost v Evropě 2006“ Evropské komise se v roce 2005 situace v oblasti zaměstnanosti v EU nadále zlepšovala, a to i přes dočasné zpomalení hospodářského růstu. Reformy přinášejí výsledky. Nezaměstnanost v EU se snížila o téměř půl procentního bodu (na 8,7 %) a růst zaměstnanosti se takřka zdvojnásobil na 0,9 %. Nicméně v oblasti zaměstnanosti a růstu produktivity EU zaostává za svými cíli.
  více »

  Úředníci EU zakusí život v malých a středních podnicích

  Brusel 6. listopadu, 2006 – Úředníci Evropské unie opustí Brusel a své pracovní stoly a stráví týden sbíráním praktických zkušeností ze života malých a středních podniků (SME) po celé Evropě. Akce Podnikové zkušenosti má za cíl poskytnout úředníkům představu o každodenním provozu evropských firem, aby lépe porozuměli podnikatelskému prostředí, ve kterém se tyto společnosti pohybují. První skupina 50 úředníků navštíví společnosti na území Maďarska, Německa, Itálie, Kypru, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovinska a Španělska. Program má za cíl vyslat v průběhu dvou let stážisty rovnoměrně po celém území Evropské unie. Úředníci budou pracovat v podnicích, které působí v odvětvích, jako je letecký průmysl, farmaceutický průmysl, pohostinství a hoteliérství, informační technologie, strojírenství a chemický či textilní průmysl, budou sledovat práci klíčových zaměstnanců a získávat zkušenosti v nejrůznějších odděleních těchto podniků. Po úspěšné pilotní fázi, která probíhala v období od roku 2005 do začátku roku 2006 ( IP/06/996), Evropská komise dnes formálně zahajuje první část tohoto programu.
  Více informací o politice Generálního ředitelství pro průmysl a podnikání najdete na této asrese.
  více »

  Předseda Barroso a prezident Ázerbájdžánu podepsali memorandum o porozumění o energetickém partnerství

  Brusel 7. listopadu 2006 – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a prezident Ázerbájdžánu Ilcham Alijev se dnes setkali v Bruselu a podepsali memorandum o porozumění spočívající v založení energetického partnerství mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou, které je od roku 2004 součástí evropské politiky sousedství. Realizace memoranda umožní lepší přístup Ázerbájdžánu na evropské energetické trhy, zvýší energetickou bezpečnost EU – díky zásobám v Kaspickém moři – a umožní rozvoj efektivnějšího řízení poptávky po energiích v Ázerbájdžánu.
  více »

  „Mobilní telefon si radši vypnu.“ – Vysoké roamingové poplatky odrazují Evropany od používání mobilních telefonů v zahraničí, uvádí nový průzkum EU

  Roamingové poplatky pro hovory s mobilním telefonem jsou v Evropě nadále velmi vysoké. To vyplývá z celoevropského průzkumu Eurobarometru a ze současného vývoje mezinárodních cen za roaming. Velká většina občanů EU se domnívá, že by EU měla zajistit, aby ceny za odchozí a příchozí hovor z mobilního telefonu v jiných zemích EU nebyly podstatně vyšší než ceny, které zaplatí doma.
  více »

  „Regiony a hospodářský pokrok“ – Evropská komise posiluje sdílení nejlepší praxe v inovacích

  Brusel 8. listopadu 2006 –Evropská komise dnes představila plány na posílení inovace prostřednictvím spojení evropských regionů do silných partnerství a podpory využívání zkušeností a osvědčených postupů. Nová iniciativa Regiony a hospodářský pokrok byla dnes přijata Komisí v rámci cíle „územní spolupráce“. Zavádí nové způsoby k oživení činnosti regionálních a městských zájmových skupin, které by měly povzbudit k úzké spolupráci s Komisí na testování inovativních myšlenek a jejich rychlém uplatnění v hlavních evropských programech. Předpokládá se, že výroční konference Regiony a hospodářský pokrok udělující ceny za inovaci bude ve shodě s jarním zasedáním Evropské rady v otázce dalšího zdokonalování komunikace a šíření výsledků nejlepší praxe v souladu s agendou EU pro růst a zaměstnanost. Další informace o evropské regionální politice jsou k dispozici zde.
  více »

  Transparentnost: Komise usnadňuje přístup k informacím členských států o příjemcích podpory v rámci společné zemědělské politiky

  Brusel 8. listopadu 2006 – Evropská komise s cílem zvýšit otevřenost a zajistit lepší přístup k informacím vytvořila na svém internetovém serveru EUROPA stránku s odkazy na stránky členských států, které obsahují informace o konečných příjemcích plateb v rámci společné zemědělské politiky (CAP). Tento krok je v souladu s Evropskou iniciativou pro transparentnost (ETI). Plné transparentnosti má být dosaženo zveřejněním všech příjemců přímých plateb v souladu s návrhy Komise obsaženými ve finančním nařízení. Rada souhlasila se započetím této praxe od roku 2009, diskuse s Evropským parlamentem zatím probíhají.
  více »

  Za jednodušší pravidla: setkání se silničními dopravci

  Brusel 8. listopadu 2006 – 7. listopadu uspořádala Evropská komise slyšení s předními evropskými asociacemi, které reprezentují nákladní autodopravce, jejich odbory a zákazníky. Jejím cílem byla příprava na revizi současných pravidel Společenství ohledně přijetí do zaměstnání a přístupu na trh, tj. pilířích vnitřního trhu pro silniční dopravu. Účastníci slyšení se zabývali otázkami vztahujícími se ke kabotáži v silniční dopravě, kritérii souvisejícími se zřizováním společností, integrací kontrolních systémů členských států, zlepšením finanční situace, profesionální kvalifikací a zjednodušením procedur.
  více »

  Komise navrhuje obnovený konsensus v otázce rozšíření

  Komise přijala strategii pro evropskou politiku rozšíření, jejíž součástí je zvláštní zpráva o integrační kapacitě EU. Komise usuzuje, že Unie musí být souběžně s prováděním agendy rozšíření schopna se sama nadále rozvíjet a tento rozvoj prohlubovat. Základem obnoveného konsensu v otázce rozšíření je stávající strategie rozšiřování v kombinaci se způsoby a prostředky, jež zajišťují schopnost EU přijímat nové členy.
  více »

  Komise představila výsledky Eurobarometru o zdraví a výživě

  Brusel 9. listopadu 2006 – Podle posledního průzkumu Eurobarometru o zdraví a výživě, který dnes představila Evropská komise, se většina Evropanů pokládá za zdravé, ale 38 % z nich soudí, že má nadváhu. Průzkum, který odhalil, že 95 % občanů EU souhlasí, že obezita škodí zdraví, se zabýval zdravím a tělesnými vlastnostmi Evropanů, jejich stravou, všeobecnými stravovacími návyky, problémy spojenými s obezitou a jejich tělesnými aktivitami. K nejčastějším změnám stravovacích návyků Evropanů patří zvýšená konzumace zeleniny a omezení tuků. Většina respondentů však uvádí, že se cítí být uvězněni v sedavém způsobu života, který limituje jejich snahu vést zdravý životní styl. Intenzívní fyzické aktivitě se pravidelně věnuje méně než 30 % Evropanů. Většina (85 %) zastává názor, že by úřady měly hrát silnější roli v boji s obezitou. Devět z deseti Evropanů se domnívá, že marketing a reklama ovlivňuje děti v jejich výběru jídla a pití. Průzkum Eurobarometru o zdraví a výživě je k dispozici na této stránce.
  více »

  Státní podpora: Komise došla k závěru, že česká ocelářská společnost, Třinecké železárny, neobdržela žádnou protiprávní podporu

  Evropská komise došla na základě důkladného šetření k závěru, že žádné ze tří opatření, které česká vláda provedla ve prospěch ocelářské společnosti Třinecké železárny („TŽ“), není v rozporu s pravidly Smlouvy o ES o státních podporách. Česká vláda schválila v dubnu 2004, jeden měsíc před přistoupením České republiky k EU, různá opatření ve prospěch společnosti TŽ. V prosinci 2004 (viz IP/04/1475) zahájila Komise důkladné šetření s cílem ověřit, zda tři z těchto opatření nepředstavují podporu na restrukturalizaci společnosti TŽ, která byla před přistoupením zakázána v rámci protokolu č. 2 Smlouvy o přistoupení. Nyní Komise rozhodla, že žádné z těchto opatření nepředstavuje protiprávní podporu: cena, kterou vláda zaplatila za některé akcie v držení společnosti TŽ, nebyla prokazatelně nepřiměřená; podpora na vzdělávání byla udělena v souladu s použitelnými pravidly EU a třetí opatření nebylo vládou provedeno vůbec.
  více »

  Komise vítá Světový energetický výhled Mezinárodní agentury pro energii jako užitečný nástroj pro rozvoj evropské energetické politiky

  Brusel 9. listopadu 2006 – Komisař pro energetiku Andris Piebalgs přivítal Světový energetický výhled 2006, který včera představila Mezinárodní agentura pro energii (IEA), jako užitečnou zprávu pro přípravu energetické strategie pro Evropu, která by měla být začátkem příštího roku do detailů představena v evropské energetické strategii. „Podle současných trendů zjištěných IEA se globální poptávka po primární energii do roku 2030 zvýší o 53 %. To zvýší zranitelnost spotřebitelských zemí v případech vážných přerušení dodávek a následných cenových šoků a zesílí rozsah globálních klimatických změn. A právě tomu chce nová evropská energetická politika předejít,“ řekl komisař Piebalgs ve svém komentáři ke zprávě.
  více »

  Slovinsko je na euro dobře připravené, ale musí rozptýlit obavy obyvatel z vývoje cen, vyplývá z nové zprávy

  Brusel 10. listopadu 2006 – Slovinsko se zdá být dobře připravené na zavedení eura k 1. lednu, ale bylo k jeho prospěchu, kdyby přijalo další opatření na posílení důvěry spotřebitelů, že ceny se v průběhu přechodu na novou měnu nezmění. To je jeden ze závěrů čtvrté zprávy o praktických přípravách na rozšíření eurozóny. Zpráva je zaměřena především na Slovinsko, neboť přijme euro již v krátké době, ale podrobně zkoumá také plány Kypru a Malty, které aspirují na přijetí eura v roce 2008. Kyperské plány postihují všechny aspekty přechodu, konkrétní detaily jsou však nesourodé. Oproti tomu plán Malty se zdá být zevrubný a detailní zároveň. Průzkum Eurobarometru také ukazuje, že veřejné mínění v nových členských státech zůstává jednotné měně nakloněné, a to ještě ve větší míře než v letech 2004 a 2005, i když výsledky se v jednotlivých státech liší.
  Zprávu najdete zde.
  více »

  Fórum evropské občanské společnosti doporučí, jak lépe propojit evropské občany s Evropskou unií

  Brusel 9. listopadu 2006 – 9. a 10. listopadu se přes 300 zástupců občanské společnosti z celé Evropské unie, Bulharska a Rumunska setká v italském Bergamu, aby prodiskutovali, jaká opatření mají být přijata na evropské úrovni v návaznosti na bílou knihu o komunikační politice . Po konferenci Porozumění evropskému veřejnému mínění, která se konala 27. října v Madridu, to bude druhé fórum v rámci konzultací nad bílou knihou. Na konferenci promluví také místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová, která je odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii. S dalšími příspěvky vystoupí poslanci Evropského parlamentu Bronislaw Geremek, Andrew Duff, Gérard Onesta, Luis Herrero Tejedor, bývalý komisař pro vnitřní trh a hospodářskou soutěž Mario Monti a ředitel Generálního ředitelství pro komunikaci EK Claus Sorensen.
  Kompletní informace o fóru najdete na této adrese.
  více »

  Eurostat

  Používání internetu v EU25 ­– téměř polovina obyvatel používá internet alespoň jednou týdně; širokopásmové připojení k internetu má třetina domácností a tři čtvrtiny podniků

  10. listopadu 2006 – V EU25 mělo v první čtvrtině roku 2006 52 % domácností připojení k internetu (48 % v první čtvrtině roku 2005) a 32 % mělo širokopásmové připojení (23 % v roce 2005). Na počátku roku 2006 mělo 94 % podniků s alespoň deseti zaměstnanci připojení k internetu (91 % na počátku roku 2005) a 75 % podniků mělo širokopásmové připojení (63 % v roce 2005). V první čtvrtině roku 2006 používalo internet pravidelně, tj. alespoň jednou týdně, 47 % obyvatel EU25.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky