Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (30. října – 5. listopadu 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/10/2006

  Rada

  Finský ministr vnitra Kari Rajamäki na setkání EU – Rusko: Užší spolupráce v rámci prevence proti počítačovému terorismu je v zájmu obou stran

  Helsinky 30. října 2006 – „Jejich spolupráce v boji proti terorismu a při výměně informací o obsahu internetových stránek, informačních serverů a diskusních skupin je prospěšná jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii. Společné projekty zaměřené na odhalování šifrované komunikace teroristů v rámci informačních sítí navíc představují účinný způsob potírání terorismu,“ zdůraznil finský ministr vnitra Kari Rajamäki na setkání Rady pro stálé partnerství mezi EU a Ruskem (PPC) v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které se uskutečnilo 30. října v Helsinkách.
  více »

  Evropská komise

  Ministři a odborníci se společně zamýšlejí nad problematikou stárnutí Evropy

  Evropská komise dnes, krátce po zveřejnění svého sdělení o demografickém vývoji v Evropě ( IP/06/1359), pořádá první fórum odborníků na úrovni EU, jehož cílem je výměna informací o politických řešeních krize způsobené stárnutím Evropy. Na „fóru o demografické budoucnosti Evropy“ se během dvou dnů (30. a 31. října) setká 400 představitelů členských států a odborníků z celé Evropy, kteří budou diskutovat o konkrétních řešeních problémů v souvislosti se snižujícím se počtem pracovníků a se stárnutím obyvatelstva.
  více »

  První Fórum internetové správy: Internet musí zůstat hnacím kolem demokracie a ekonomického vývoje, říká Komise

  Brusel 30. října 2006 – Dnes v Aténách začalo první setkání Fóra internetové správy (IGF). Toto fórum bylo založeno Světovým summitem o informační společnosti (WSIS) v loňském listopadu v Tunisu jako součást aktivit směřujících k mezinárodní správě internetu, k zabezpečení svobody na internetové síti a k překonání digitálně rozděleného světa. Komise toto fórum podporuje jako výjimečnou příležitost pro zahájení dialogu mnoha zainteresovaných subjektů na téma správy internetu a jeho vývoje a pomáhá tím realizovat dohodu z Tunisu. Více informací:
  Stránky Evropské komise o správě internetu
  Viz také: MEMO/05/428, IP/05/1424, IP/06/542, SPEECH/06/650
  více »

  Předseda Barroso představil komisaře nominovaného za Rumunsko

  Brusel 30. října 2006 – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes představil kandidáta na člena Evropské komise, kterého po dohodě s ním navrhla rumunská vláda. Je jím Leonard Orban, současný náměstek ministra zahraničních věcí koordinující rumunské přípravy na přistoupení k Evropské unii. Leonard Orban bude ve funkci komisaře odpovědný za mnohojazyčnost.
  více »

  Skupina na vysoké úrovni o dlouhodobém energetickém výhledu pro Evropu a s tím spojené potřebě investic

  Brusel 30. října 2006 – Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost, energetiku a životní prostředí přijala svou druhou zprávu o dlouhodobém energetickém výhledu pro Evropu a investicích do výroby elektrické energie a zvyšování energetické účinnosti. Součástí této zprávy je také řada konkrétních doporučení, pomocí jaké politiky lze dospět k vytvoření udržitelného, nízkouhlíkového a konkurenceschopného energetického systému pro budoucnost Evropy. Skupina na vysoké úrovni složená ze zástupců zainteresovaných stran zkoumala možnosti zajištění souladu mezi politikou a legislativními iniciativami a vytvoření stabilnějšího, předvídatelnějšího a konkurenceschopného regulačního rámce (viz IP/06/244, IP/06/226 a IP/06/729). Celá zpráva skupiny na vysoké úrovni a další informace jsou k dispozici na této stránce.
  více »

  Jmenování vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice

  Evropská komise jmenovala JUDr. Irenu Moozovou vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice. Tento úřad spadá pod Generální ředitelství pro komunikaci a má za úkol zastupovat a reprezentovat Evropskou komisi v České republice. Mezi hlavní náplně Zastoupení patří spolupráce s médii, sledování politického, hospodářského a společenského vývoje v České republice, zajištění informovanosti Evropské komise o každodenním dění v České republice a informování veřejnosti.
  více »

  Danuta Hübnerová se dohodla s čínskou Národní komisí pro rozvoj a reformy na ambiciózním plánu spolupráce v regionální politice

  Brusel 31. října 2006 – Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová se dnes v Bruselu setkala s místopředsedou čínské Národní komise pro rozvoj a reformy Du Yingem, aby navázali na dialog o regionální politice zahájený v květnu loňského roku v Pekingu. Obě strany souhlasily s posílením bilaterální spolupráce a výměnou informací o politikách přispívajících k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Dále se dohodly, že v roce 2007 se vzájemná spolupráce soustředí na tři hlavní aktivity:

  • uspořádání semináře na vysoké úrovni v Bruselu, kde se setkají významní představitelé Číny a EU, kteří se zabývají regionální politikou,
  • vypracování komplexní studie o vymezení čínských regionů, regionálních statistikách a víceúrovňové správě,
  • vytvoření mechanismů partnerství a podporování výměny úředníků.

  Další informace najdete na této stránce.
  více »

  Čtvrtá Veronská konference o bezpečnosti silničního provozu: na cestě k záchraně 25 000 životů

  Brusel 3. listopadu 2006 – Místopředseda EK Jacques Barrot společně s italským ministrem dopravy Alessandrem Bianchim a jeho finským protějškem Susannou Huovinenovou dnes zahájili čtvrtou Veronskou konferenci o bezpečnosti silničního provozu. Své názory na "inovativní přístupy k bezpečnosti silničního provozu” si tu vymění více než 30 ministerských delegací z evropských i mimoevropských zemí. Význam této konference je v propagaci tématu bezpečnosti silničního provozu, a to zejména s ohledem na stanovený cíl snížit do roku 2010 počty obětí dopravních nehod o 50 %. Další informace o Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu najdete na této adrese.
  více »

  Eurostat

  Sociální výdaje v Evropské unii rostou

  Podle údajů Eurostatu vynaložily členské státy EU na sociální dávky 28 % HDP. To znamená, že 25 států Evropské unie se blíží k hodnotám z roku 1993, kdy 15 tehdejších členských států EU vydalo na sociální dávky 28,7 % HDP. Přesto však 15 „starých“ členských států vynakládá v průměru o zhruba 10 % HDP více než deset nových členů, jsou-li výdaje vyjádřeny procentním podílem na HDP. Tento rozdíl je dokonce ještě výraznější při vyjádření v paritě kupní síly, které bere v potaz také rozdíly mezi nákupními cenami v jednotlivých zemích.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky