Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (23. – 29. října 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/10/2006

  Rada

  Nová dohoda usnadní spolupráci mezi soudními orgány EU a USA

  Rada Evropské unie schválila dohodu o výměně informací mezi evropskou jednotkou pro soudní spolupráci Eurojust a Spojenými státy americkými. Eurojust je orgán Evropské unie, který má za úkol zlepšovat spolupráci mezi státními zástupci států EU a napomáhat koordinaci v případě mezinárodního vyšetřování či soudního stíhání. Eurojust má 25 členů, jimiž jsou státní zástupci, soudci a policejní důstojníci s odpovídajícími kompetencemi, které tímto úkolem pověřily jednotlivé členské státy EU.
  více »

  Společné tiskové prohlášení: Summit EU – Ukrajina, Helsinky 27. října 2006

  Tento summit byl prvním vzájemným setkáním po březnových parlamentních volbách a vzniku nové ukrajinské vlády v srpnu tohoto roku. Volby prokázaly, že na Ukrajině za poslední dva roky došlo k upevnění demokracie a svobody slova. Obě tyto vymoženosti je třeba pečlivě střežit. Summit měl na programu tři hlavní body: vývoj v EU a na Ukrajině, vztahy mezi EU a Ukrajinou a mezinárodní situace.

  Evropská unie a Ukrajina se shodly na důležitosti politických a ekonomických reforem na Ukrajině a na potřebě úspěšného završení přijímacího procesu do Světového obchodní organizace, které by Ukrajině umožnilo rozvíjet silnější ekonomické a obchodní vztahy s EU. Strany se také shodly na potřebě společného všestranného a ambiciózního přístupu k nové rozšířené dohodě mezi EU a Ukrajinou, která by zahrnovala rozsáhlou oblast volného obchodu. Obě strany předpokládají zahájení oficiálních rozhovorů začátkem roku 2007. Strany také přivítaly pokrok reforem ve všech oblastech vymezených akčním plánem EU – Ukrajina a shodly se na potřebě pokračovat v realizaci tohoto akčního plánu.
  více »

  Evropský parlament

  Výsledky hlasování na druhé říjnové plenární schůzi Evropského parlamentu

  Na internetových stránkách Parlamentu byl zveřejněn seznam všech návrhů předložených k hlasování v průběhu plenárního zasedání 23. – 26. října 2006 ve Štrasburku. Výběr podrobných tiskových zpráv o nejvýznamnějších hlasováních je dostupný v rubrice Press Service.
  více »

  Parlament schválil rozšíření Schengenského informačního systému

  Evropský parlament schválil plánované zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). Zprovoznění SIS II umožní připojení nových států Unie včetně Česka a odbourání kontrol na jejich hranicích s ostatními zeměmi EU. Záměrem pozměňovacích návrhů schválených Parlamentem v prvním čtení je zvýšit bezpečnost SIS II, zlepšit ochranu osobních údajů a posílit kontrolní funkce Parlamentu. Cílem europoslanců ale zůstává co nejrychlejší rozšíření "Schengenu".
  více »

  Parlament uvítal protiinflační politiku Evropské centrální banky

  Evropský parlament uvítal politiku Evropské centrální banky (ECB), která se soustřeďuje na udržení cenové stability. Na loňský hospodářský a měnový vývoj podle europoslanců reagovala ECB správně zvýšením úrokové sazby. ECB si však podle Parlamentu musí být vědoma i rizik neustálého zvyšování těchto sazeb. Poslanci rovněž žádají, aby byl krátce po schůzích Rady guvernérů ECB zveřejněn stručný zápis. U jmenování členů Výkonné rady ECB by podle poslanců státní příslušnost neměla hrát žádnou roli.
  více »

  Evropská komise

  8 šéfredaktorů novin a časopisů diskutovalo o budoucnosti tištěných médií

  Brusel 23. října 2006 – Jak se budou vyvíjet tištěná média v době rostoucího počtu uživatelů internetu, zvyšující se konkurence mezi médii, vzniku „publikací zdarma“ a viditelného poklesu zájmu mladší generace o noviny a časopisy? Takové otázky jsou na programu setkání na vysoké úrovni, které se má dnes uskutečnit v Bruselu mezi komisařkou pro média Viviane Redingovou a šéfredaktory periodik Helsingin Sanomat (Finsko), Westdeutsche Allgemeine Zeitung (Německo), La Stampa (Itálie), Luxemburger Wort (Lucembursko), Polityka (Polsko), Diario de Noticias and Expresso (Portugalsko) a The Times (Spojené království). Půjde již o druhé setkání tisku a Evropské komise; první se uskutečnilo na podzim roku 2005 (viz IP/05/1164).

  více »

  Kladný posudek účetnictví EU; nesouhlas s účinností kontrolních systémů

  Brusel 24. října 2006 - Evropská komise přivítala kladné prohlášení Účetního dvora o věrohodnosti účtů EU za rok 2005, které byly poprvé vypracovány na základě nového účetního systému. Komise se však ohradila proti výtkám Účetního dvora ohledně účinnosti kontrolních systémů.

  Účetní dvůr ve své výroční zprávě vydal kladné prohlášení o věrohodnosti účetnictví EU. Účetní dvůr dále vydal stanovisko týkající se řádnosti „podkladových transakcí“ (tj. příjmů do fondů EU a plateb z těchto fondů) s kladným prohlášením pro oblast příjmů, administrativních výdajů a některých částí předvstupních výdajů a výdajů na zemědělství. Účetní dvůr sdělil, že o zbývajících oblastech výdajů EU nemůže vydat bezvýhradné prohlášení.
  více »

  Životní prostředí: Komise vítá dohodu Rady o směrnici o kvalitě ovzduší

  Lucemburk/Brusel 23. října 2006 – Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas přivítal dnešní politickou dohodu Rady pro životní prostředí o nové směrnici EU o kvalitě ovzduší a také závěry ohledně přemisťování nebezpečného odpadu. Směrnice o kvalitě ovzduší bude poprvé regulovat úrovně škodlivých prachových částic v ovzduší, přičemž členským státům zároveň poskytne prostor pro jistou flexibilitu, pokud budou mít potíže s dodržováním některých norem v oblasti čistoty ovzduší.
  více »

  Státní podpora: Komise schválila mapy regionální podpory na léta 2007 – 2013 pro Českou republiku, Irsko a Litvu

  Brusel 24. října 2006 - Evropská komise schválila v souladu se Smlouvou o ES pravidla státní podpory a mapy regionální podpory na období let 2007 – 2013 pro Českou republiku, Irsko a Litvu. Tato rozhodnutí jsou přijímána v rámci širšího přezkoumání systémů regionální podpory ve všech členských státech v souladu s novými pokyny pro regionální podporu (viz IP/05/1653 MEMO/05/491), které byly schváleny v prosinci 2005. Cílem nových pokynů je přesunout těžiště regionální podpory na nejchudší regiony rozšířené Unie a současně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a zajistit plynulý přechod. Mapy devíti dalších členů (Estonska, Řecka, Maďarska, Lotyšska, Polska, Slovenska, Slovinska, Lucemburska a Malty) Komise již dříve schválila (viz IP/06/1176 a IP/06/1393).
  více »

  Vztahy EU–Čína: Komise stanovuje svoji strategii

  Brusel 24. října 2006 - Evropská komise dnes schválila nové ambiciózní úkoly v oblasti vztahů EU a Číny pro následující roky. Nová strategie má být odpovědí na pozici globální ekonomické a politické mocnosti, kterou Čína představuje. Základním přístupem EU k Číně zůstává angažovanost a partnerství. Užší strategické partnerství znamená více vzájemné odpovědnosti. Dnešní iniciativa stanoví komplexní přístup, jehož prioritami jsou podpora přechodu Číny směrem k více otevřené a pluralitní společnosti, udržitelný rozvoj, včetně spolupráce s Čínou v záležitostech energetiky, změna klimatu a mezinárodní rozvoj; obchodní a hospodářské vztahy; zesílení dvoustranné spolupráce, včetně vědecké a technologické spolupráce a spolupráce v oblasti migrace; a podpora mezinárodní bezpečnosti ve východní Asii a dalších oblastech a dále v záležitostech nešíření zbraní hromadného ničení. Tuto strategii doplňuje dokument o obchodní politice, který podrobněji stanovuje úkoly pro naše obchodní a investiční vztahy.
  více »

  Komise učinila krok k dohodě mezi EU a Kazachstánem o mírovém využití jaderné energie

  Brusel 24. října 2006 – Komise dnes přijala doporučení Radě na uzavření dohody o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi společenstvím Euratom a vládou Kazašské republiky. Tato dohoda završí současnou spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a syntézy atomových jader poskytnutím stabilního rámce pro rozvoj jaderného obchodu mezi oběma stranami.
  více »

  Komise přijala sdělení o zmírnění škodlivých účinků způsobených alkoholem v Evropě

  Brusel 24. října 2006 - Evropská komise dnes přijala sdělení, ve kterém stanoví strategii EU v oblasti podpory členských států při zmírňování škodlivých účinků způsobených alkoholem. Sdělení se zabývá nepříznivými vlivy škodlivé a nebezpečné konzumace alkoholu na zdraví v Evropě, která je v EU odhadována jako příčina smrti 195 000 lidí ročně. Sdělení uvádí následující priority: chránit mladé lidi a děti; snížit počet zranění a úmrtí při dopravních nehodách způsobených požitím alkoholu; předcházet zranění u dospělých a snížit negativní dopad na hospodářství; zvýšit povědomí o dopadu škodlivé konzumace alkoholu na zdraví a pomoci získat důvěryhodné statistiky. Komise uvedla oblasti, ve kterých může EU podpořit aktivity členských států vedoucí ke zmírnění škodlivých účinků způsobených alkoholem, jako je financování projektů prostřednictvím programů veřejného zdraví a výzkumu, výměna osvědčených postupů zaměřených snižování konzumace alkoholu mladistvými, využívání spolupráce při informačních kampaních nebo boj proti řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu a další iniciativy Společenství.
  více »

  Oslavy 50. výročí Římských smluv se zaměří na mládež

  Brusel 25. října 2006 - Evropské instituce včera schválily několik projektů a akcí, které se v roce 2007 budou realizovat v Evropské unii. V jejich rámci proběhnou oslavy 50. výročí podpisu Římských smluv. Cíl je dvojí: vyzdvihnout svobodu, mír a prosperitu, kterých Evropská unie již dosáhla, a pohlédnout do budoucnosti na to, jakou Evropu by si občané, a zejména pak mladí lidé přáli. Mezi akce pro mládež, které získaly nejvyšší prioritu, patří „Spojené evropské školy“, „Jarní den v Evropě“ a „Summit mládeže v Římě“.
  více »

  Pracovní program Evropské komise na rok 2007

  Brusel 24. října 2006 – Evropská komise dnes přijala pracovní program na rok 2007. Zatímco se Evropská unie připravuje na oslavy padesátého výročí Římských smluv, Komise vypracovala plán konkrétních akcí k dosažení strategických cílů pro rok 2007. Komise poprvé stanovila sérii 21 strategických iniciativ, které budou hlavním cílem její činnosti v roce 2007. Vedle toho připravila řadu dalších významných akcí, které by měla podniknout v průběhu následujících 12 až 18 měsíců. Zjednodušovacími iniciativami a stažením dosud nevyřízené legislativy pracovní program posunuje iniciativu za lepší regulaci do nové fáze a poprvé také obsahuje soubor priorit pro komunikaci s občany.
  Pracovní program na rok 2007
  více »

  Celoživotní vzdělávání – nový vzdělávací a školící program pro znalostní společnost

  Brusel 25. října 2006 – 25. října přijal Parlament ambiciózní návrh Komise na nový akční program na poli vzdělávání a školení. Komise tento závěrečný krok legislativního procesu při přijímání Programu celoživotního vzdělávání přivítala. Poprvé v historii bude jediný program pokrývat možnosti vzdělávání od dětských let až po stáří. Program celoživotního vzdělávání proběhne v letech 2007 – 2013 a nahradí dnešní programy Sokrates, Leonardo da Vinci a eLearning. S rozpočtem 7 mld. eur bude podporovat projekty a aktivity, které napomáhají k vzájemné výměně, spolupráci a mobilitě mezi vzdělávacími a školícími systémy v Evropské unii tak, aby se mohly stát měřítkem světové kvality.
  Další informace
  více »

  Změna klimatu – členské státy musí zvýšit úsilí k dosažení kjótských emisních cílů

  Brusel 27. října 2006 – Poslední odhady naznačují, že 15 členských států EU z období před rokem 2004 (EU15) jen těsně dosáhne svých emisních cílů podle Kjótského protokolu, které mají omezit emise skleníkových plynů. Státy EU15 jsou odhodlány snížit své souhrnné emise v letech 2008 – 2012 o 8 % pod úroveň výchozího roku (ve většině případů 1990). Z výroční zprávy EK o pokroku vyplývá, že 8 % snížení může být dosaženo v roce 2010, tj. uprostřed stanoveného období, za předpokladu, že budou realizovány všechny akce plánované členskými státy a přinesou očekávaná snížení emisí. Sedm členských států EU15 předpovídá překročení svých individuálních emisních limitů, které jsou na základě práva EU závazné. V případě 25 současných členských států (EU25) bude celkové snížení emisí do roku 2010 činit 10,8 %.
  Zpráva o pokroku a další informace o změně klimatu
  více »

  Eurostat

  Údaje o výši schodku a dluhu za rok 2005 – vládní schodek v eurozóně a EU25 činil 2,4 % resp. 2,3 % HDP, vládní dluh 70,8 % resp. 63,2 % HDP

  23. října 2006 – V roce 2005 vládní schodek eurozóny respektive EU25 se oproti roku 2004 snížil, zatímco vládní dluh vzrostl. V eurozóně došlo k poklesu vládního schodku z 2,8 % HDP v roce 2004 na 2,4 % HDP v roce 2005, v EU25 z 2,7 % na 2,3 % HDP. V eurozóně vzrostl podíl vládního dluhu na HDP z 69, 8 % v roce 2004 na 70,8 % v roce 2005 a v EU25 z 62,4 % na 63,2 %. V roce 2005 byly zaznamenány nejvyšší podíly schodku na HDP v Maďarsku (-6,5 %), Portugalsku (-6,0 %), Řecku (-5,2 %) a Itálii (-4,1 %). Dalších pět členských států zaznamenalo podíl vládního schodku na HDP vyšší než 3 %: Česká republika (-3,6 %), Spojené království (-3,3 %), Německo (-3,2 %), Malta (-3,2 %) a Slovensko (-3,1 %). Sedm členských států dosáhlo v roce 2005 přebytku: Dánsko (+4,9 %), Švédsko (+3,0 %), Finsko (+2,7 %), Estonsko (+2,3 %), Španělsko (+1,1 %), Irsko (+1,1 %) a Lotyšsko (+0,1 %). V celkovém pohledu došlo v roce 2005 oproti předchozímu roku v patnácti členských státech ke zlepšení vládní bilance, zatímco devět členských států zaznamenalo zhoršení a v jednom případě nedošlo ke změně.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky