Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (16. - 22. října 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/10/2006

  Rada

  Hlavy států a vlád EU se setkaly 20. října v Lahti

  22. října 2006 – V pátek 20. října se v Lahti konalo neformální setkání hlav států a vlád členských států EU. Prvním bodem programu tohoto setkání bylo pracovní oběd, po kterém následovala pracovní schůzka. Předmětem jednání byla inovační politika EU a vnější vztahy zaměřené na energetiku. Hlavy států a vlád se také okrajově dotkly přistěhovalecké politiky EU. Setkání předsedal finský premiér Matti Vanhanen. Po neformálním setkání se na večeři k hlavám států a vlád EU připojil ruský prezident Vladimír Putin. Diskuse se v průběhu večeře soustředila na rozvoj strategického partnerství mezi Evropskou unií a Ruskem, včetně spolupráce na poli energetiky.
  více »

  Evropský parlament

  WTO – Pascal Lamy je v otázce pokračování kola jednání z Dauhá pesimistou

  Brusel 18. října 2006 – Generální ředitel Světové obchodní organizace (WTO) Pascal Lamy v úterním projevu k parlamentnímu výboru pro mezinárodní obchod vyjádřil svůj názor na přerušení kola multilaterálních obchodních rozhovorů z Dauhá, k němuž došlo v létě letošního roku. V průběhu setkání poslanci vyslovili zklamání z obnovy bilateralismu. Vyzvali také k tomu, aby si Světová obchodní organizace osvojila parlamentní strukturu, která by jí umožnila lépe zohlednit poslední vývoj a jednat zvlášť o jednotlivých sektorech.
  více »

  Předseda Borrell v Lahti: „EU nemůže vyměnit lidská práva za energii“

  Lahti20. října 2006 – Předseda Evropského parlamentu Josep Borrell se v pátek ve finském Lahti vyjádřil ke vztahům mezi Evropskou unií a Ruskem a prohlásil: „Evropská unie nemůže vyměnit lidská práva za energii.“ Na tiskové konferenci před summitem hlav států a vlád EU předseda Borrell vysvětlil, že pro Parlament je důležité, aby Evropská unie ve vztazích s Ruskem brala v dostatečné míře v úvahu politickou situaci a stav lidských práv v zemi. „Již několik měsíců Parlament se znepokojením sleduje oslabování demokracie v Rusku, přísnější kontrolu médií a narůstající obtíže, kterým čelí politická opozice.“
  více »

  Evropská komise

  Spotřební daně: Komise poskytuje zdarma on-line přístup k registračním číslům pro spotřební daň (SEED na Europě)

  Brusel 16. října 2006 – Od dnešního dne bude Evropská komise podnikatelům zdarma poskytovat on-line přístup k registračním číslům pro spotřební daně přiděleným podnikatelským subjektům oprávněným produkovat, skladovat, dopravovat či přijímat produkty bez placení spotřebních daní, které jsou na tyto produkty uvaleny. On-line přístup do „SEED na Europě“ umožňuje ověřit pravost registračních čísel pro spotřební daň podnikatelských subjektů a také kategorie zboží, s nimiž mají oprávnění nakládat. To zvýší právní jistotu obchodníků, kteří chtějí odeslat zboží bez uhrazení spotřebních daní. Spuštění „SEED na Europě“ je prvním krokem k vytvoření čistě elektronických (bez použití papíru) postupů u procedur spojených s pohybem zboží, které podléhá spotřební dani. Aktuální informace o tomto projektu najdete zde Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Normy pomáhají malým a středním podnikům posilovat konkurenceschopnost

  Brusel 16. října 2006 – Malé a střední podniky musí ze standardizace vytěžit větší konkurenceschopnost. Takové je poselství konference při příležitosti Světového dne technické normalizace 2006 (World Standards Day 2006), kterou dnes v Bruselu zorganizovala Evropská komise. Používání doporučených norem podporujících evropskou legislativu o volném pohybu zboží patří k úspěchům v budování jednotného evropského trhu. Tyto normy vyvinuté evropskými normalizačními agenturami – Evropským výborem pro normalizaci (CEN), Evropským výborem pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC) a Evropským výborem pro normalizaci telekomunikací (ETSI) – přispívají k politice lepší regulace, která pomáhá udržovat jednoduchost legislativy EU a omezovat ji na ochranu zdraví a bezpečnost občanů. V minulosti malé a střední podniky často považovaly standardizaci za doménu velkých společností, a proto z nich neměly takový užitek. Účastníci konference ke Světovému dni normalizace 2006 hovořili o lepším přístupu ke snadněji aplikovatelným normám a možnostech zvýšení podílu malých a středních podniků na standardizaci. Další informace najdete zde.
  více »

  Veřejná podpora: Komise navrhuje Radě zjednodušení udělování výjimek u určitých typů veřejné podpory

  Brusel 17. října 2006 – Komise vyzvala všechny zainteresované strany k okomentování svého návrhu Radě na lepší využívání článku 89 Smlouvy o ES, který umožňuje zprostit určité typy veřejné podpory požadavku předběžného oznámení Komisi. To se týká oblasti kultury, ochrany památek a škod způsobených živelními pohromami. Podobné a konkrétněji zaměřené opatření je připravováno také pro oblast výroby, zpracování a odbytu zemědělských produktů a pro podporu sociálního charakteru v oblasti dopravy. Tyto návrhy by měly umožnit omezení oznamovací povinnosti a zrychlení rozhodovacích procesů a jsou v souladu s akčním plánem státní podpory (viz IP/05/680 a MEMO/05/195), lisabonskou strategií a úsilím Komise o lepší regulaci. Koncept návrhu byl zaslán ke konzultaci členským státům. Zainteresované strany mohou posílat své připomínky Komisi do 9. listopadu 2006. Text návrhu bude k dispozici na internetových stránkách Komise.
  více »

  Reforma účetnictví veřejného sektoru: sladit přesnost soukromého sektoru se specifiky veřejného sektoru

  Brusel 17. října 2006 – Stále více veřejných správ přechází na akruální účetnictví (tj. účetnictví s časovým rozlišením), což je model široce používaný v soukromém sektoru. To bylo jedním z poznatků nedávné konference „Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru – výměna zkušeností“. Všichni přitom řeší podobnou problematiku: jak si poradit se specifiky veřejného sektoru (tj. se zaznamenáváním takových položek, jako jsou penze či daně) a přijmout vhodné normy, jak získat dostatečnou politickou podporu, jak řídit související IT projekty a jak zlepšit řídící postupy. Na konferenci byly představeny příklady úspěchů (VB, Evropská komise), právě započaté případy (Francie, OSN) a také případy, kdy bylo dosaženo menšího pokroku (Německo, Itálie). Podrobnosti viz stránky Evropské komise.
  více »

  Komise připravuje cestu pro zřízení Evropského technologického institutu v roce 2008

  Komise přijala návrh na zřízení Evropského technologického institutu (ETI). Navrhovaná struktura zahrnuje malou řídící centrálu a síť "znalostních a inovačních společenství". Pokud Parlament a Rada schválí uvedený návrh, mohl by ETI začít fungovat v roce 2008 s navrhovaným rozpočtem až do 2,4 mld. EUR pro období 2008–2013.
  více »

  Komise zahájila spolupráci s univerzitami v otázce vzdělávání překladatelů

  Brusel 18. října 2006 – Generální ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT) pořádá ve dnech 19. a 20. října v Bruselu první společnou konferenci s univerzitami, které nabízejí studium překladatelství. Odborníci ze všech členských států EU a z Bulharska a Rumunska, kteří zastupují kolem 70 kateder vysokých škol s výukou překladatelství, z mezinárodních organizací (OSN, NATO, OECD a dalších) a profesních sdružení byli pozváni na konferenci „K evropskému titulu magistr překladatelství (EMT)“. Tématem společné diskuse bude výuka překladatelství v Evropské unii. Tato konference představuje první krok k běžnému magisterskému studiu v oboru překladatelství v EU. Jde také o jednu z aktivit navržených v komunikaci EK o vícejazyčnosti, které jsou zaměřené na propagaci vícejazyčnosti v EU. Více informací o DGT a jazycích Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Logo 50. výročí založení EU bylo vybráno

  Vítěz soutěže o nejlepší logo 50. výročí založení EU byl vyhlášen na ceremonii v Bruselu. Soutěž přilákala neočekávané množství účastníků ze všech členských států, z Bulharska a Rumunska – celkem 1 701. Komise a všechny ostatní evropské instituce budou v roce 2007 používat vítězné logo v rámci akcí souvisejících s oslavou tohoto výročí uzavření Římské smlouvy.
  více »

  LIFE – Nature 2006: Komise ve 20 zemích financuje 61 projektů na ochranu přírody s celkovým rozpočtem přes 70 milionů eur

  Brusel 19. října 2006 – Evropská komise v rámci programu LIFE-Nature 2006 odsouhlasila 61 projektů na ochranu přírody ve 20 členských státech. Tyto projekty obnoví chráněné přírodní oblasti a jejich faunu a flóru, zřídí udržitelné řídicí struktury a posílí veřejné povědomí a spolupráci se všemi zainteresovanými stranami. Tím také dál přispějí k ochraně biodiverzity v Evropě a především zdokonalí síť chráněných lokalit Natura 2000 v rámci celé EU. Vybrané projekty jsou situovány v Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, Lotyšsku, Maďarsku, Maltě, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Celková investice do těchto projektů činí 141,6 milionu eur, z toho EU hradí 70,1 milionu eur. Více informací o jednotlivých projektech je k dispozici v letáku a zde.
  více »

  LIFE – třetí země 2006: Komise poskytne sousedním zemím 6,5 milionu eur na 16 projektů z oblasti životního prostředí

  Brusel 19. října 2006 – Evropská komise v rámci programu LIFE – třetí země 2006 schválila 16 nových projektů z oblasti životního prostředí ve středozemním a baltickém regionu. Tyto projekty budou realizovány v Albánii, Alžírsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Egyptě, Izraeli, Maroku, Rusku, Sýrii, Tunisku a Turecku. Celková investice bude činit téměř 10 milionů eur, z čehož Evropská unie uhradí přes 60 %. Cílem těchto projektů je zlepšení životního prostředí v uvedených zemích a podpora udržitelného rozvoje vytvořením či posílením institucí, politik, monitorovacích nástrojů, školících zařízení, sítí a databází. Projekty jsou zaměřeny na hlavní problémy životního prostředí od hospodaření s odpady přes prevenci a kontrolu znečišťování ovzduší až po správu říčních přehrad a udržitelný turismus a v neposlední řadě také podporu harmonizace s předpisy Evropské unie v oblasti životního prostředí.
  více »

  Fórum EU odhaluje strategický plán evropských výzkumných infrastruktur

  Brusel 19. října 2006 – Dnes Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) představilo první evropský plán pro budování výzkumných infrastruktur. Dokument představil 35 rozsáhlých projektů zaměřených na výzkumné infrastruktury, které mají podle ESFRI klíčový význam pro rozvoj vědy a inovací v Evropě. Představený plán umožňuje společný evropský přístup k rozvoji výzkumných zařízení, podporuje stanovení priorit a napomáhá ke shromáždění významných finančních zdrojů potřebných pro jejich rozvoj. Výzkumné infrastruktury jsou rozsáhlá zařízení, hlavní součásti výzkumného vybavení, sady nástrojů, databáze a sítě, které vědcům pomáhají při jejich práci. Příkladem zmíněných zařízení jsou rozsáhlé laserové systémy, observatoře na mořských dnech, biobanky a evropský obří dalekohled. Více informací najdete na stránkách CORDIS. Podrobnosti o projektech jsou uvedené v MEMO/06/384.
  více »

  Komisař Piebalgs a Bořek stavitel upozorňují děti na význam energetické účinnosti

  Brusel 19. října 2006 – Andris Piebalgs dnes navštívil Evropskou školu v bruselské čtvrti Uccle, kde se k němu připojila populární kreslená postava Bořek stavitel z populárního programu pro předškolní děti, který je pomáhá učit týmové práci, řešení problémů a překonávání překážek pomocí tvořivé hry. Komisař pro energetiku udělil Evropské škole energetický certifikát a promluvil k dětem o možnostech zvýšení energetické účinnosti v rámci jejich školy. Návštěva se časově shodovala s přijetím a prezentací akčního plánu pro energetickou účinnost, který mimo jiné zdůrazňuje potřebu okamžitých úprav budov v Evropské unii. Další informace o akčním plánu pro energetickou účinnost; informace o certifikátu, který byl udělen budově Berlaymont, sídlu Evropské komise: IP/05/773.
  více »

  Úspory ve výši 20% do roku 2020: Evropská komise představila svůj akční plán pro energetickou účinnost

  Evropská komise představila svůj akční plán pro energetickou účinnost jako hlavní krok ke splnění úkolů v oblasti energetiky. Plán obsahuje balíček opatření, která zahrnují celou řadu nákladově hospodárných iniciativ v oblasti energetické účinnosti. Navrhovány jsou přísné normy podpora energetických služeb a specifické mechanismy financování na podporu energeticky účinnějších produktů.
  více »

  450 milionů eur na restrukturalizaci a přeměnu vinic

  Brusel 19. října 2006 – Evropská komise přijala dvě rozhodnutí ve věci restrukturalizace a přeměny vinic. První oznamuje přidělení podpory ve výši 450 milionů eur členským státům, které produkují víno, na aktivity v sezoně 2006/2007. Druhé stanovuje konečné rozdělení finanční podpory pro sezonu 2005/2006.
  více »

  EU vyzývá sociální partnery k účasti na debatě o tzv. flexikuritě

  Lahti20. října 2006 – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso, předseda finské vlády Matti Vanhanen, komisař Vladimír Špidla a zástupci členských států vyzvali zaměstnavatelské a zaměstnanecké organizace, aby se aktivně zapojili do diskuse o flexibilitě spojené s jistotou zaměstnání, tzv. flexikuritě. Neformální tripartitní sociální summit zorganizovalo finské předsednictví společně s Komisí s cílem povzbudit přední představitele odborů a zaměstnavatelů ke zkoumání možností zkombinovat aktivní zaměstnaneckou politiku, pružné pracovněprávní vztahy, celoživotní vzdělávání a sociální ochranu. Sociální partneři tak poprvé dostali příležitost vést diskuse o flexikuritě na evropské úrovni.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky