Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (9. – 15. října 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/10/2006

  Rada

  Konference o službách a inovacích, 10. a 11. října 2006: Evropa by měla spojit síly v úsilí o dynamický rozvoj služeb

  10. října 2006 – Rozvojproduktivityv oblasti služeb zásadním způsobem ovlivní, zda Evropa dosáhne lisabonských cílů, řekl dnes v Helsinkách v zahajovacím projevu na Konferenci o službách a inovacích ministr obchodu a průmyslu Mauri Pekkarinen. Služby ve státech Evropské unie vytvářejí téměř 70 % HDP, avšak v posledních letech se sektor služeb vyvíjel pomaleji než v konkurenčních zemích. Do výzkumu a vývoje ve službách se neinvestovalo tak aktivně jako do průmyslových odvětví. V mnoha zemích nebyl rozvoj služeb donedávna vůbec financován z veřejných zdrojů, řekl ministr Pekkarinen.
  více »

  Evropský parlament

  EP vyzývá k přísnější ochraně zvířat

  Parlament výraznou většinou – 565 poslanců pro, 29 proti a 15 se zdrželo – přijal zprávu vyzývající k přísnějším pravidlům k zajištění pohody zvířat. Zpráva vyzývá Komisi k předložení plánů na značení způsobů ochrany zvířat na výrobcích, k prosazování posílení ochrany zvířat v rámci vyjednávání Světové obchodní organizace a k zákazu dovozu tuleňů a produktů spojených s krutým zacházením se zvířaty do Evropské unie.
  více »

  Výzva k odstranění neoprávněných překážek konkurenci

  Parlament uvítal dialog mezi Komisí, členskými státy a profesními organizacemi zaměřený na zrušení neopodstatněných a škodlivých překážek konkurenci ve službách jednotlivých profesí. Parlament přijal vlastní zprávu (534 poslanců bylo pro, 62 proti a 9 se zdrželo), kterou připravil Jan Christian Ehler (EPP-ED, DE) v reakci na poslední sdělení Komise k této otázce.
  více »

  Evropská komise

  Zahájení příprav na největší investici EU v průběhu Evropského týdne regionů a měst v Bruselu

  Brusel 9. října 2006 – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso vystoupil dnes v Bruselu na zahájení 4. DNŮ OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ v rámci Evropského týdne regionů a měst. Od 9. do 12. října přivítá komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a předseda Výboru regionů Michel Delebarre bezmála 4 000 účastníků ze 30 evropských zemí. Pod heslem „Investice do evropských regionů a měst – veřejní a soukromí partneři pro růst a zaměstnanost“ budou diskutovat o moderních strategiích regionálního rozvoje. Tato akce odstartovala přípravy přibližně 300 regionálních rozvojových programů na období 2007 – 2013 v hodnotě 500 mld. eur financovaných Evropskou unií a ze státních, regionálních či soukromých zdrojů. To představuje historicky největší investici z rozpočtu Evropské unie. Více informací:
  www.opendays.europa.eu
  více »

  Vytvoření jednotného základu azylové politiky v Evropě překazilo nedodržení termínu provedení směrnice většinou členských států

  Brusel 10. října 2006 – 10. října 2006 vypršel termín na provedení směrnice o kvalifikacích, která stanovuje kritéria pro rozpoznání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a obsah ochranného statusu zaručeného těmto osobám členskými státy EU. Do 9. října však pouze 6 členských států ohlásilo přijetí opatření k provedení této směrnice. Místopředseda Komise Frattini označil prodlevu v implementaci směrnice většinou členských států za „obzvláště politováníhodné vzhledem k tomu, že tato směrnice je základním kamenem první fáze společného evropského azylového systému“.
  více »

  Větší transparentnost rozpočtu EU – Komise zveřejňuje příjemce finančních prostředků

  Jako součást Evropské iniciativy pro transparentnost zaměřené na zvýšení otevřenosti a přístupnosti institucí EU zveřejňuje Komise na svých internetových stránkách EUROPA informace o konečných příjemcích centrálně spravovaných finančních prostředků EU.
  Od 10. října 2006 budou dvě internetové stránky obsahující informace o grantech EU a veřejných zakázkách přístupné veřejnosti. Tento krok navazuje na sdělení z listopadu 2005, ve kterém byla požadována větší transparentnost v souvislosti s výkonem pravomocí a správou finančních prostředků EU, které jí svěřili evropští občané.

  „Věřím, že toto je konkrétní krok, díky kterému bude mít veřejnost větší kontrolu nad tím, jak jsou vynakládány peníze evropských daňových poplatníků", řekla Margot Wallströmová, místopředsedkyně Komise odpovědná za komunikaci a vztahy mezi institucemi. Místopředseda Siim Kallas, komisař odpovědný za administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům, řekl: „Transparentnost je pro integritu a důvěryhodnost našich politických institucí zásadní. Dnes Komise zprůhledňuje finanční prostředky EU, které přímo spravuje. Věříme, že to pomůže přesvědčit členské státy, aby učinily podobný krok, pokud jde o prostředky EU, které samy spravují ony. Komise je přesvědčena, že naše politiky jsou odůvodněné a efektivní. Je však obtížné o tom přesvědčit veřejnost, jestliže stále odmítáme zveřejnit příjemce tří čtvrtin prostředků z rozpočtu EU“.
  více »

  Evropská unie a její sousedé

  Brusel 10. října 2006 – Podle speciální zprávy Eurobarometru o evropské politice sousedství Evropané věří, že povzbuzení a podpora reforem v zemích sousedících s EU přispěje k jejich ekonomickému a sociálnímu rozvoji a k uplatnění zásad dobrého vládnutí. Také očekávají, že podpora stability a příznivého ekonomického prostředí spolu se vzájemným otevřením trhů přispěje k prosperitě uvnitř Evropské unie. Vidí, jak je spolupráce se sousedy prospěšná zejména při řešení společných problémů, jako je bezpečnost (terorismus a organizovaný zločin), ochrana životního prostředí, energie a migrace. Shrnutí a celá práva o tomto průzkumu veřejného mínění je k dispozici na stránkách Evropské komise.

  Více informací o evropské politice sousedství najdete na: /world/enp/.
  více »

  Převedení evropského sociálního dialogu na vnitrostátní opatření – pracovníci a zaměstnavatelé provádějí dohodu o práci na dálku

  Brusel 11. října 2006 - Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců – organizace UNICE, UEAPME, EKOS a CEEP dnes předloží Vladimíru Špidlovi, evropskému komisaři pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, první společnou zprávu o provádění rámcové dohody o práci na dálku v členských státech a zemích EHS. Je to poprvé, kdy byla podobná dohoda provedena autonomním způsobem (v souladu s článkem 139 Smlouvy) přímo zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů na úrovni jednotlivých států. Předchozí rámcové dohody EU o rodičovské dovolené, částečném pracovním úvazku a pracovních smlouvách na dobu určitou byly provedeny prostřednictvím směrnice.

  „Zpráva ukazuje, že sociální partneři jsou schopni dohodu nejen vyjednat a uzavřít, ale mohou také přímo přispět k jejímu provádění. Je to poprvé a rád bych poblahopřál všem zúčastněným stranám“, řekl komisař Špidla. „Podpora práce na dálku je důležitým krokem ke sladění pracovního a soukromého života“, dodal. Dohoda o práci na dálku z roku 2002 připomíná, že pracovníci vykonávající svou práci pravidelně mimo prostory zaměstnavatele požívají stejnou ochranu jako ostatní zaměstnanci. Ukazuje rovněž, jak je možné práci na dálku využít ke splnění potřeb pracovníků i zaměstnavatelů.
  více »

  Větší dostupnost evropských programů pro malé a střední podniky

  Brusel 11. října 2006 – Dnes se v Bruselu konala konference, jejímž hlavním tématem bylo zvýšení účasti malých a středních podniků v programech financovaných Evropskou unií. Konference byla uspořádána před lednovým zahájením nových významných programů financovaných Evropskou unií a zaměřených na podporu podnikání, inovací a výzkumu (Rámcový program konkurenceschopnosti a inovací a 7. rámcový program pro výzkum a vývoj) a před novým programovým obdobím pro strukturální fondy a fondy soudržnosti s větším důrazem na tvorbu růstu a pracovních příležitostí v souladu s obnovenou strategií růstu a zaměstnanosti. Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen a komisaři Danuta Hübnerová a Janez Potočník uvedli detaily o nové aktivitě Komise na zjednodušení účasti malých a středních podniků v těchto programech EU. Patří mezi ně i zjednodušení pravidel a postupů, které mají malým a středním podnikům pomoci v přístupu k financím na výzkum a vývoj ze 7. rámcového programu pro výzkum.
  více »

  Komise přijala příspěvky k neformálnímu summitu o inovační a energetické politice

  Brusel 12. října 2006 – Komise dnes přijala dva samostatné příspěvky k neformálnímu summitu o inovační a energetické politice v Lahti. Tyto dva krátké dokumenty, připravené z pověření předsedy Barrosa, jsou reakcí na žádost finského předsednictví o pomoc při stanovení diskusního rámce pro summit v Lahti. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso k tomu řekl: „Inovace a energetická bezpečnost jsou úkoly vyžadující evropská řešení. Neformální summit v Lahti bude definovat směr a další kroky v rozvoji evropské inovační politiky a prostuduje návrhy Komise ohledně vnějších aspektů energetické politiky v Evropě. Oba dokumenty zdůrazňují, že Evropa může hrát významnější roli pouze v případě, že bude mít společné cíle a bude mluvit jedním hlasem.“
  více »

  Komise podniká kroky proti členským státům, které porušily zákaz sponzorování tabákovými společnostmi


  Brusel 12. října 2006 – Evropská komise dnes rozhodla o zahájení řízení s těmi členskými státy, které porušily zákaz tabákové reklamy. Komise se rozhodla předat Itálii Evropskému soudnímu dvoru pro nesprávnou transpozici zákazu sponzorování při mezinárodních akcích. Kromě toho se rozhodla zaslat České republice a Španělsku „odůvodněné stanovisko“ a Maďarsku „dodatečné odůvodněné stanovisko“ pro nedostatečnou transpozici zákazu sponzorství do vnitrostátního práva. Tyto země již v dubnu 2006 obdržely „formální upozornění“. Nyní mají dva měsíce na nápravu, jinak se Komise může obrátit na Evropský soudní dvůr.

  Další informace najdete v IP/06/107, IP/05/1013, MEMO/05/274 a na této stránce
  více »

  Předpisy EU o telekomunikaci: je zahájeno 9 nových řízení pro porušení práva, zatímco 8 případů postoupilo do druhého kola

  Brusel 12. října 2006 - V dalším kole řízení proti možnému porušování předpisů EU o telekomunikaci zahájila Evropská komise proti členským státům devět nových případů porušení práva. Osmi členským státům Komise rovněž zasílá odůvodněné stanovisko, čímž zahajuje druhou etapu řízení pro porušení práva. Většina případů, které jsou předmětem nového kola, se týká neúplného přezkoumání trhu pro posouzení stavu hospodářské soutěže na vnitrostátních telekomunikačních trzích nebo neposkytnutí informací o místě volajícího orgánům zasahujícím v případě tísňového volání. Komise dnes rovněž uzavřela 9 případů poté, co dotčené členské státy uspokojivě provedly právní předpisy EU.

  „Komise nadále věnuje pozornost zajištění správného provádění rámce právních předpisů EU pro elektronické komunikace. Je to rozhodující ve chvíli, kdy provádíme konzultace ohledně budoucího vývoje tohoto rámce,“ prohlásila komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová.
  více »

  Zadávání veřejných zakázek: Komise ukončí případy řízení o porušení právních předpisů proti Rakousku, České republice, Dánsku a Spojenému království

  Evropská komise rozhodla, že ukončí řadu případů řízení o porušení právních předpisů týkajících se zadávání veřejných zakázek. Aniž by se musela obracet na Evropský soudní dvůr, nebo uplatnit dřívější rozsudek Soudu, dospěla k uspokojivé dohodě s dotčenými členskými státy. Případy, které byly nyní uzavřeny, se týkají v případě Spojeného království projektu a stavby nové budovy skotského parlamentu v Holyroodu; v případě České republiky nabídkového řízení na systém elektronického mýtného na dálnicích; v případě Rakouska služeb v oblasti likvidace odpadů ve městě Mödling; a v případě Dánska provedení směrnice o opravných prostředcích v souladu s rozsudkem Soudního dvoru „Alcatel“.
  více »

  Pojištění a důchody: Komise usiluje o správné provádění právních předpisů EU v České republice, Finsku, Německu, Maďarsku, Itálii a Polsku

  Evropská komise podnikla kroky k nápravě porušování právních předpisů EU týkajících se pojištění a zaměstnaneckého penzijního pojištění proti šesti členským státům. Žádosti Komise mají podobu úředního oznámení, které je první fází řízení pro porušení práva podle článku 226 Smlouvy o ES.
  více »

  15 milionů eur pro bezpečnostní výzkum zaměřený na boj s terorismem

  Brusel 13. října – Poslední teroristické akce ve Velké Británii a Německu opět upoutaly naši pozornost k nebezpečím, která hrozí Evropskému dopravnímu systému. V zájmu zvýšení bezpečnosti občanů EU se Evropská komise rozhodla financovat výzkumný projekt zaměřený na účinnější odhalování výbušnin (včetně kapalných) na letištích. To je jeden z patnácti nových bezpečnostních výzkumných projektů, na které Komise vyhradila 15 milionů eur. Cílem těchto aktivit je také posílení evropské průmyslové základny. Jiný vybraný projekt se zaměří na zlepšení ochrany zdrojů pitné vody před biologickým či chemickým teroristickým útokem. K dalším projektům patří: vývoj nástroje informačního managementu ke zlepšení humanitárních operací a záchranných akcí podporujících vnější politiku EU, zajištění naléhavě potřebné součinnosti technických prostředků pro zabezpečení hranic a nové metody proti praní špinavých peněz a financování teroristických organizací. Kompletní seznam osmi technických projektů a sedmi podpůrných aktivit najdete v MEMO/06/375.

  Zpráva Evropské rady pro bezpečnostní výzkum (ESRAB).
  Více informací lze najít na této stránce.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky