Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (2. – 8. října 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

02/10/2006

  Rada

  Konference EU: Rovnost potřebuje muže a muži potřebují rovnost

  Helsinky 6. října 2006 – Politika rovnosti musí věnovat pozornost oběma pohlavím. Vztah mužů k rovnosti musí být uchopen komplexně, aby se muži mohli podílet na prosazování rovnosti a zlepšování situace mužů i žen. Také je zapotřebí řešit problémy mužů. Druhý den expertní konference finského předsednictví „Muži a rovnost – vstříc moderní politice“ byl ve znamení diskuse na téma vztahu mužů a rovnosti.

  Ministři EU posuzovali situaci žen na rozhodovacích pozicích

  Helsinky 7. října 2006 – Ministři EU odpovědní za rovnost mezi muži a ženami diskutovali v Helsinkách o situaci žen na rozhodovacích pozicích u soukromých firem. Neformálního setkání se zúčastnili ministři a zástupci vedoucích pracovníků veřejných služeb ze všech členských států EU. Hlavní projev na konferenci přednesla ministryně odpovědná za otázky rovnosti příležitostí Tuula Haatainenová. Konference se zúčastnil i komisař Vladimír Špidla
  více »

  Evropský parlament

  Evropský platební rozkaz se blíží

  Brusel 3. října 2006 – Evropský platební rozkaz, který přispěje ke zrychlení vymáhání přeshraničních plateb, by měl brzy vstoupit v platnost. Výbor pro právní záležitosti v úterý totiž schválil zavedení tohoto nástroje ve druhém čtení. Evropští poslanci ve výboru byli spokojeni s výsledky jednání s členskými státy, neboť Rada v červnu schválila všechny změny přijaté Parlamentem v průběhu prvního čtení.
  více »

  Výbor pro občanské svobody podpořil kompromis ohledně rozšíření Schengenského informačního systému

  Brusel 5. října 2006 – Výbor pro občanské svobody dal ve čtvrtek najevo ochotu k dohodě s Radou v rámci prvního čtení legislativy umožňující rozšíření Schengenského informačního systému (SIS) o deset nových členských států. Výbor schválil balíček tří návrhů a upravil plány Komise na SIS II.
  více »

  Evropská komise

  Internet: Komise vítá svěření správy soukromému sektoru od roku 2009

  Brusel 2. října 2006 – Evropská komise dnes přivítala rozhodnutí vlády Spojených států udělit větší autonomii neziskové společnosti Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), která byla pověřená správou internetu. 30. září vypršelo vysoce direktivní memorandum o porozumění mezi americkým ministerstvem obchodu a ICANN. To má být nyní nahrazeno volnější dohodou, která s konečnou platností vyprší v roce 2009. Evropská komise několik let pracovala na systému správy internetu, která by byla plně svěřená do rukou soukromého sektoru bez vládních zásahů do každodenního řízení. Komise v roce 1998 spolupracovala se Spojenými státy při zakládání ICANN a do roku 2006 hostila Vládní poradní výbor (GAC) pro ICANN. Realizace přechodu správy internetu do rukou soukromého sektoru byl také výslovným požadavkem Evropské unie a jejích partnerů na Světovém summitu o informační společnosti, který se konal v listopadu 2005 v Tunisku (viz IP/05/1424 a IP/05/1433). Stránky Evropské komise o problematice správy internetu najdete na této adrese.
  více »

  Reforma SZP: Komise stupňuje úsilí o zjednodušení společné zemědělské politiky

  Brusel 2. října 2006 – Odborníci z celé Evropy přijedou zítra do Bruselu na dvoudenní konferenci o zjednodušení Společné zemědělské politiky. S hlavními projevy vystoupí komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová Boelová a komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen. Výsledky konference Komisi poslouží v jejím úsilí o snížení byrokratické zátěže pro farmáře a vládní administrativy. Omezování byrokracie je hlavní prioritou Evropské komise, zejména se zřetelem na růst a zaměstnanost v rámci lisabonské strategie. A zemědělství jako největší zásobárna evropských pravidel nemůže být vynecháno.
  více »

  Členským státům hrozí dávky ve výši 377 milionů EUR za překročení mléčných kvót

  Podle předběžných výpočtů Evropské komise založených na ročních prohlášeních členských států hrozí členským státům, že budou muset zaplatit celkem 377 milionů EUR za překročení kvót na produkci mléka v kvótovém roce 2005/06 (duben až březen). Celková výše dávek za minulý rok dosáhla 355 milionů EUR.
  více »

  Podle nové strategie má obchodní politika EU posloužit evropské konkurenceschopnosti a přispět k ekonomické reformě

  Brusel 4. října 2006 – Evropská komise dnes přijala novou strategii zaměřenou na integraci obchodní politiky do agendy konkurenceschopnosti a ekonomické reformy. V přehledu této politiky (Globální Evropa: hospodářská soutěž ve světě) je formulována strategie na otevření nových zahraničních trhů pro společnosti z EU a na zajištění schopnosti evropských společností se na těchto trzích uplatnit. To Evropu zavazuje zasadit se o to, aby i její trhy zůstaly otevřené, neboť na globálním trhu, s globálními dodavatelskými řetězci, musí Evropa dovážet, aby mohla vyvážet. Evropa nemůže vyžadovat od ostatních otevřenost, když se sama bude schovávat za obchodní bariéry. Celý dokument najdete na této adrese.
  více »

  Evropská komise schválila druhou zprávu o jednostranné vízové povinnosti se třetími zeměmi

  Brusel 4. října 2006 – Evropská komise přijala svou druhou zprávu o případech, kdy je s některými třetími zeměmi udržována jednostranná vízová povinnost. Došlo zde k pokroku a u jistého počtu zemí bylo dosaženo vízové reciprocity. Na druhou stranu otevření dialogu se Spojenými státy je sice povzbuzující, ovšem v otázce zrušení víz zatím nedošlo k žádnému výraznému pokroku.
  Další informace o vízové politice EU.
  více »

  Podle studie Evropské komise vzrostly výdaje na výzkum a vývoj o celých 5 %

  Brusel 5. října 2006 – Z přehledu investic evropského průmyslu za rok 2006 vyplývá, že 1000 nejvýznamnějších společností EU zvýšilo v roce 2005 své investice do výzkumu a vývoje v průměru o 5,3 %. Tento údaj je ve shodě s výsledky průzkumu, který Komise zveřejnila začátkem tohoto roku. 1000 předních neevropských společností zvýšilo své investice do výzkumu a vývoje o 7,7 %, což je důkazem celosvětového trendu. Evropská unie si v tomto ohledu udržuje významné postavení – má 18 z 50 největších investorů do výzkumu a vývoje a 5 z 10 celosvětových společností s nejrychlejším růstem výdajů. Tyto údaje vyplývají z analýzy 1000 evropských a 1000 neevropských společností. Kompletní zpráva včetně detailní analýzy jednotlivých odvětví bude k dispozici do konce tohoto roku.
  více »

  Komise představila novou dohodu o mezinárodní spolupráci týkající se energetické účinnosti kancelářské techniky

  Brusel 5. října 2006 – Evropská komise dnes předložila novou pětiletou dohodu se Spojenými státy o programu ENERGY STAR, jehož cílem je zvýšení energetické účinnosti kancelářské techniky. Tato nová dohoda navazuje na předchozí pětiletý program zahájený v roce 2001 a je zaměřená na počítače, monitory, kopírky, tiskárny a faxy, které mají na svědomí přibližně 5 % spotřeby elektrické energie v EU.

  Další informace: www.eu-energystar.org
  více »

  Komise podporuje nové iniciativy občanské společnosti zaměřené na dialog a diskusi o záležitostech EU

  Brusel 6. října 2006 – V rámci Plánu D pro “demokracii, dialog a diskusi”, který byl zahájen v říjnu 2005, se Komise rozhodla věnovat 4,5 milionu euro celoevropským projektům neziskových organizací zaměřeným na podporu dialogu a diskuse občanů o záležitostech EU. Tyto projekty budou probíhat v průběhu druhé poloviny roku 2006 a v roce 2007.
  více »

  Politika soudržnosti 2007 – 2013: Danuta Hübnerová vydává průvodce o inovacích významných pro růst a zaměstnanost

  Brusel 6. října 2006 – Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová vydala nového průvodce, který má regionům pomoci rozvinout a vylepšit přístup k inovacím. Dokument obsahuje praktické rady a ilustrativní příklady získané za 15 let zkušeností s inovativními regionálními strategiemi a aktivitami. Prohloubení znalostí a zlepšení prorůstových inovací tvoří jednu ze tří hlavních priorit Strategických zásad Společenství pro soudržnost, které včera přijala Rada a které formulují, jak může regionální politika v letech 2007 – 2013 co nejefektivněji přispět k udržitelné tvorbě růstu a pracovních míst. Vydání průvodce se časově shoduje se zahájením další významné události evropské regionální politiky: OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2006, Evropského týdne regionů a měst, který byl zahájen v pondělí 9. října v Bruselu. Další informace o evropské regionální politice najdete na této stránce.
  více »

  Eurostat

  Regiony – statistická ročenka 2006: regionální rozmanitost očima statistiky; data o 268 regionech v EU25, Bulharsko a Rumunsko

  5. října 2006 – Ve kterém regionu EU počet obyvatel roste a ve kterém klesá? Kde mají nejvyšší produktivitu práce? Ve kterých regionech je nejvyšší zaměstnanost věkové skupiny od 55 do 64 let? Odpovědi na tyto a další otázky lze najít ve Statistické ročence regionů EU, kterou zveřejnil Eurostat.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky