Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (4. - 10. září 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/09/2006

  Rada

  Neformální zasedání Ecofinu v Helsinkách

  Helsinky, 9. září 2006 – Ministři financí EU a guvernéři centrálních bank se sešli ve dnech 8.-9. září 2006 na svém neformálním zasedání. Mezi probíraná témata patřily ekonomické a finanční aspekty energetiky, otázky finančních trhů a globalizace.
  Setkání předsedal finský ministr financí Eero Heinäluoma.
  více »

  Evropský parlament

  Evropský parlament zahájil první zářijové plenární zasedání

  4. září 2006 – Evropský parlament zahájil první zářijové plenární zasedání. Europoslanci mj. projednají situaci na Blízkém východě, vztahy EU s Čínou, asociační dohodu s Albánií a budoucí úlohu Unie v Kosovu. Parlament bude rovněž hlasovat o budoucnosti evropského sociálního modelu, zlepšení duševního zdraví Evropanů a reformě zdaňování aut. Na pořadu jednání je i poskytování údajů o leteckých pasažérech do USA a ochrana osobních údajů v EU.
  více »

  Parlament k výdajům na tlumočení v evropských orgánech a institucích

  5. září 2006 – Evropský parlament vyzval k posílení koordinace, plánování a organizace tlumočení v evropských orgánech a institucích. Europoslanci zároveň zdůraznili, že mnohojazyčnost je "vyjádřením naší kulturní rozmanitosti, která musí být zachována". Parlament reagoval na loňský zvláštní audit Evropského účetního dvora, podle něhož bylo roku 2003 na tlumočení (nikoli překládání) vydáno 163 milionů eur. Skoro šestinu této částky přitom stály služby, které nebyly využity, a pracovní pohotovost.
  více »

  Výsledky hlasování na prvním zářijovém plenárním zasedání ve Štrasburku

  Seznam všech zpráv předložených k hlasování v průběhu plenárního zasedání ve dnech 4.-7. září 2006 ve Štrasburku. Výběr podrobnějších tiskových zpráv o hlavních hlasování je dostupný na stránkách tiskové služby Parlamentu.
  více »

  Evropská komise

  Jak efektivněji bojovat proti terorismu a kriminalitě a zlepšit ochranu občanů? Komise přijala Zelenou knihu o detekčních technologiích pro pořádkové orgány

  Brusel, 4. září 2006 – Komise schválila Zelenou knihu o detekčních technologiích pro pořádkové, celní a další bezpečnostní orgány, která by měla dále zlepšit interakci mezi veřejným a soukromým sektorem a pomoci členským států získat nejlepší nástroje dostupné za nejnižší dostupné ceny. Zelená kniha je k dispozici na této adrese.
  více »

  Evropský rámec kvalifikací: nový způsob porozumění kvalifikacím v Evropě

  Komise přijala návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání. Tento rámec zajistí jednotný přístup k otázce popisu kvalifikací, jenž pomůže členským státům, zaměstnavatelům a jednotlivcům srovnávat kvalifikace získané v různých systémech vzdělávání a odborné přípravy.
  více »

  Změna klimatu: Komise pořádá osvětovou kampaň ve školách

  Brusel 5. září 2006 - Se začátkem nového školního roku zpřístupňuje Evropská komise učitelům a studentům v celé EU řadu speciálně vyvinutých informačních nástrojů a materiálů o změně klimatu. Žáci ve školách jsou rovněž vyzýváni, aby přijali osobní závazek v boji proti změně klimatu. Program na školách znamená nový stupeň v osvětové kampani Komise nazvané „I ty ovládáš změny klimatu“, která byla zahájena v květnu. Bude podporována reklamou v televizi, tisku a na internetu.
  Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas řekl: „Změna klimatu je již skutečností. Dnešní děti budou generací, která bude zhoršením nejvíce ovlivněna, ale zároveň i generací, jejíž činnost určí, zda v boji proti změně klimatu nakonec zvítězíme. Je důležité, aby děti vyrůstaly s plným vědomím toho, co bude změna klimatu znamenat pro společnost a jaká jsou opatření, která může každý z nás přijmout na snížení emisí skleníkových plynů, které změnu klimatu způsobují."
  více »

  Hospodářský růst Evropy se v roce 2006 zrychluje za podpory masivních investic a spotřeby

  Brusel 6. září 2006 - Hospodářský růst se tento rok zrychluje na 2,7 % v Evropské unii a 2,5 % v eurozóně. Hnacím motorem tohoto růstu – nejsilnějšího od roku 2000 – je především domácí poptávka, zejména investice. Za těchto příznivých podmínek roste rovněž počet pracovních míst vytvořených v hospodářství, přičemž míra nezaměstnanosti se v červenci snížila v EU na 8 % a v eurozóně na 7,8 %. Ačkoli vyšší náklady na energie vyvíjejí tlak na růst spotřebitelských cen, drží se základní inflace díky lepší produktivitě práce a mezinárodní konkurenci v mezích. Celkově se v EU i v eurozóně očekává pro rok 2006 inflace ve výši 2,3 % po loňských 2,2 %.
  více »

  Přehlížení sociálního přínosu vzdělávání a odborné přípravy stojí EU ročně miliardy eur

  Komise dnes přijala sdělení, v němž zdůrazňuje, že mají-li evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy dosáhnout nezbytné kvality a pomáhat při zajišťování vyššího růstu, tvorbě většího počtu pracovních příležitostí a docilování sociální soudržnosti, musí být účinné i spravedlivé. Proces modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy v členských státech ve velké míře pohání snaha dosáhnout větší účinnosti a lepšího poměru nákladů a užitku. Efektivní systémy jsou očividně předpokladem úspěchu, Komise nicméně tvrdí, že účinnosti nemusí být dosaženo na úkor spravedlnosti, a navrhuje členským státům, aby se zaměřily na čtyři hlavní oblasti činnosti.
  více »

  EU a Čína se dohodly na zahájení vyjednávání o nové všeobecné rámcové dohodě

  Brusel, 8. září 2006 – 9. září se v Helsinkách uskuteční 9. výroční summit EU – Čína. Představitelé obou stran budou diskutovat o celé řadě bilaterálních a mezinárodních otázek se zvláštním zaměřením na posílení spolupráce, která by se týkala některých klíčových globálních problémů současnosti. Budou diskutovat o životním prostředí a změnách klimatu, readmisi uprchlíků, lidských právech a hospodářských a obchodních otázkách včetně zlepšování přístupu EU na čínský trh. Budou se rovněž věnovat spolehlivosti energetických dodávek, přičemž obě strany uznávají význam úzké spolupráce a důležitost tržního přístupu založeného na dohodnutých pravidlech. EU a Čína si vymění názory na regionální a mezinárodní otázky včetně Dálného Východu, Afriky, Iránu, severní Koreje, Barmy a Středního Východu. Očekává se, že představitelé obou stran se dohodnou na zahájení vyjednávání o nové rámcové dohodě, která by odrážela celou hloubku a šíři jejich rozvíjejícího se partnerství.
  více »

  Zdanění alkoholu: Komise navrhuje zvýšení minimálních sazeb

  Brusel, 8. září 2006 – Evropská komise schválila návrh na zvýšení minimálních sazeb spotřebních daní na alkohol a alkoholické nápoje schválených v roce 1992, a to s účinností od 1. ledna 2008. Se zřetelem na to, že by systém minimálních sazeb daní v rámci EU mohl ztratit smysl, a na základě požadavku ministrů financí členských států, aby byl předložen takový návrh, Komise navrhuje zvýšit minimální sazby s ohledem na nárůst inflace od roku 1992, a tudíž obnovit hodnotu těchto sazeb. Většina členských států zůstane tímto návrhem nedotčena, neboť jejich vlastní sazby již nyní převyšují nově navržené minimální sazby. Nicméně pro ty členské státy, jimž by okamžité zvýšení sazeb způsobilo potíže, se navrhuje přechodné období do roku 2010. Ačkoli míra inflace je 31 %, hospodářský a sociální dopad návrhu lze považovat za minimální. Například u piva představuje nejvyšší požadovaný nárůst spotřební daně 0,01 eur (tedy jeden eurocent) na půl litru, který se uplatní nejpozději od 1. ledna 2010. To je rovněž případ České republiky, která by měla zvýšit svou spotřební daň na pivo o 20,9 %.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky