Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Srpen 2006 v Evropě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/08/2006

  Evropský parlament

  Europoslanci grilovali komisaře Michela o Kongu a Libanonu

  29. srpna 2006 – Výbor o rozvojové pomoci Evropského parlamentu diskutoval s komisařem pro rozvojovou pomoc Louisem Michelem o účinnosti nedávné pozorovatelské mise EU při volbách v Kongu a reakci Unie na humanitární krizi v Libanonu. Někteří europoslanci napadli komisaře pro nikoli nestranné vystupování v konžských volbách, zatímco jiní obvinili Komisi, že nedokázala v průběhu izraelsko-libanonské krize jednat dostatečně rychle.

  více »

  Parlamentní podpora vyslání evropských oddílů do Libanonu

  29. srpna 2006 – Europoslanci odhlasovali na zvláštním zasedání Výboru pro zahraniční věci podporu evropským posilám  pro síly OSN v Libanonu. Požadovali jasnou definici mandátu a poslání mírových sborů, dále odzbrojení Hizballáhu, posílení demokracie v Libanonu a silnější politické působení EU v regionu.
  více »

  Evropská komise

  Snižování výskytu salmonely: Komise stanovila cíle EU pro nosnice a přijala nová pravidla kontroly

  Brusel, 1. srpna 2006 – Evropská komise přijala dvě nařízení, jejichž cílem je snížení a kontrola rozšíření salmonely u drůbeže a vajec v EU. První nařízení stanoví cíle pro snížení výskytu salmonely u nosnic, které by ve svém důsledku mělo vést ke snížení kontaminace vajec salmonelou. Druhé nařízení stanoví pravidla metod užívaných ke kontrole salmonely ve státech, kde rozšíření salmonely dosahuje 10 % a více. Navíc vedle těchto dvou nařízení Komise v současné době zkoumá možnosti urychleného zavedení zákazu prodeje vajec z chovů nakažených salmonelou. Další informace zde a v Memo/06/305.
  více »

  Komise podporuje pětiletý akční plán a ustavuje expertní skupinu, která by napravila nedostatek statistiky EU v oblasti trestné činnosti a trestního soudnictví

  Brusel, 8. srpna 2006 – Evropská komise přijala Sdělení o „Zpracování souhrnné a koherentní strategie EU k měření kriminality a trestního soudnictví“. Sdělení obsahuje akční plán EU k práci na statistikách EU o kriminalitě a trestním soudnictví v období 2006-2010. Akční plán načrtává ve spolupráci s členskými státy a dalšími souvisejícími útvary postup k získání dostupných vysoce kvalitních kvantitativních informací, které mají být využívány k nastavení priorit boje proti zločinu, porovnávání výkonnosti a hodnocení zavedených opatření. Komise rovněž rozhodla ustavit skupinu expertů, která by podpořila zavedení tohoto akčního plánu s ohledem na potřeby politiky spravedlnosti, svobody a bezpečnosti v oblasti údajů o kriminalitě a trestním soudnictví.
  více »

  Podíl evropských děl na televizním vysílání je nyní podle Komise stabilní na úrovni více než 60 %

  Brusel, 22. srpna 2006 – Evropské televizní společnosti věnují v průměru více než 60 % svého vysílacího času evropským dílům a více než 30 % dílům nezávislých evropských producentům, uvádí Evropská komise ve právě vydané sedmé zprávě o pokroku podpory evropských děl (2003-2004). Vysílací společnosti v nových členských státech EU vykazují větší podál evropského obsahu než ty z evropské patnáctky a dokazují veřejnou popularitu evropského obsahu a – v některých zemích – také účinnosti podpůrných opatření zavedených v souladu se směrnicí EU „Televize bez hranic“. Text Sdělení a další informace jsou dostupné zde.
  více »

  Evropské společnosti si daly podle průzkumu Evropské komise za úkol zvýšit v dalších třech letech své investice do výzkumu a vývoje

  Brusel, 23. srpna 2006 – Nedávný průzkum evropských podniků zaměřený na investice do výzkumu a vývoje (VV) ukazuje, že tyto podniky předpokládají, že jejich celkové investice do VV porostou v nejbližších třech letech o 5 % ročně. To kontrastuje s růstem pouhých 0,7 %, jež vykázal průzkum v roce 2005. Evropská komise se dotazovala na záměry v oblasti investice do VV více než 400 společností v deseti hlavních průmyslových sektorech. Průzkum rovněž odhaluje další stránky rozhodnutí soukromých společností týkajících se vědecko-výzkumných aktivit, jako jsou pobídky, které povzbuzují společnosti, aby investovaly do VV, faktory, které vedou k rozhodnutí o umístění vlastních výzkumných a vývojových pracovišť a hledání zdrojů financování. Společnosti, které neinvestují do VV, byly rovněž dotazovány na důvody takového chování.
  více »

  Integrace občanů třetích zemí: Komise vyhlašuje výzvu pro předložení návrhů projektů v rámci programu INTI

  Brusel, 28. srpna 2006 – Komise vydala výzvu programu na rok 2006 k předložení návrhů přípravných opatření navržených v zájmu podpory integrace občanů třetích zemí. Na program INTI bylo v roce 2006 alokováno 5 milionů eur; granty pokryjí až 70 % uznatelných nákladů projektů. Informace o programu INTI a dokumenty související s aktuální výzvou, stejně jako pokyny INTI jsou dostupné zde.
  více »

  Emise CO2 z nových aut poklesly od roku 1995 o více než 12 %

  Brusel, 29. srpna 2006 – Emise oxidu uhličitého (CO2) z nových aut prodaných v EU15 stále klesají. Podle výroční zprávy Evropské komise o emisích CO2 z nových aut, byly průměrné emise v roce 2004 o 12,4 % nižší než průměr roku 1995 (v roce 2003 to bylo o 11,8 % méně). Zpráva vítá tento pokrok, ale zdůrazňuje, že průmysl bude muset vynaložit další významné úsilí, aby naplnil závazky snížit emise CO2 na 140g/km do roku 2008/9, což představuje snížení o přibližně 25 % oproti roku 1995. Další informace jsou dostupné zde.
  více »

  Libanon: Komise přislíbila 42 milionů eur na rychlou obnovu

  Brusel, 30. srpna 2006 – 31. srpna se evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová ve Stockholmu zúčastnila Mezinárodní dárcovské konference o Libanonu, kde přislíbila 42 milionů eur jako první příspěvek na obnovu Libanonu. V návaznosti na žádosti libanonské vlády o pomoc zahrnuje balíček připravený Komisí technickou pomoc vládě při procesu obnovy, zaměřený na infrastrukturu a životní prostředí, podporu právnímu státu a zlepšení vnitřní bezpečnosti, stejně jako podporu libanonskému soukromému sektoru, která má pomoci k znovunastartování hospodářství. Balíček dokládá zájem Komise poskytnout Libanonu pomoc nejen bezprostředně při rekonstrukci země obnově po konfliktu, ale pokládá základy pro dlouhodobou obnovu formou podpory politických a hospodářských reforem. Tento příspěvek navyšuje celkovou částku, kterou Evropská komise přislíbila Libanonu v rámci humanitární pomoci na částku převyšující 100 milionů eur. Komise bude i nadále podporovat Libanon v programu rekonstrukce. Více informací o vztazích mezi EU a Libanonem.
  více »

  Eurostat

  HDP v eurozóně a EU 25 vzrostl v porovnání s druhým čtvrtletím 2005 o 0,9 %, 2,4 % a 2,6 %

  1. srpna – HDP vzrostl v eurozóně i EU25 v průběhu druhého pololetí 2006 o 0,9 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím, uvádí se v bleskovém odhadu vydaném Eurostatem.  V prvním čtvrtletí 2006 byla míra růstu +0,6 % v eurozóně a +0,7 % v EU25. V porovnání se stejným čtvrtletím předcházejícího roku vzrostl HDP ve druhém čtvrtletí 2006 o 2,4 % v eurozóně a o 2,6 % v EU25, po růstu +2,0 %, respektive +2,2 % ve čtvrtletí předcházejícím. V průběhu druhého čtvrtletí 2006 vzrostl HDP ve Spojených státech o 0,6 % v porovnání s předcházejícím čtvrtletí, po růstu 1,4 % v prvním čtvrtletí. V Japonsku byl růst 0,5 % po nárůstu +0,7 % v prvním čtvrtletí. V porovnání se druhým čtvrtletím roku 2005 vzrostl HDP ve Spojených státech o 3,5 % po nárůstu +3,7 % v předcházejícím čtvrtletí, a o 2,2 % v Japonsku po růstu +3,4 % v předcházejícím čtvrtletí.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky