Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (24. – 30. července 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/07/2006

  Rada

  Evropská unie k situaci v Libanonu

  30. července – Evropské předsednictví vyjádřilo mimořádné znepokojení nad izraelským leteckým útokem v jižním Libanonu, který měl za následek desítky mrtvých, zejména žen a dětí. Předsednictví v dnes vydaném prohlášení znovu opakuje svou výzvu k okamžitému ukončení nepřátelských akcí. V průběhu víkendu ministr zahraničí Erkki Tuomioja hovořil o situaci se svými kolegy v dalších členských státech a s vysokým představitelem pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javierem Solanou. S generálním tajemníkem Kofi Annanem hovořil o roli OSN při řešení konfliktu. V telefonním rozhovoru s Erkki Tuomiojou předseda vlády Fouad Siniora tlumočil požadavek libanonské vlády na okamžité zastavení vojenských akcí.
  více »

  Paula Lehtomäkiová: Průmyslové ani rozvojové země přerušením kola jednání WTO z Dauhá nic nezískají

  24. července – Ministryně zahraničního obchodu a rozvoje Paula Lehtomäkiová lituje, že nebylo dosaženo konsenzu o pokračování jednání Světové obchodní organizace (WTO) z Dauhá. „Potřebujeme pozitivní zprávy, které by podpořili růst a stabilitu světové ekonomiky. Za současné situace průmyslové ani rozvojové země nic nezískají. V tomto vyjednávacím kole nám šlo o posílení naší vlastní konkurenceschopnosti a zapojení rozvojových zemí do světové ekonomiky,“ říká Lehtomäkiová. Generální ředitel WTO Pascal Lamy se rozhodl jednání přerušit, neboť na víkendovém setkání EU, Spojených států, Japonska, Austrálie, Brazílie a Indie nebylo dosaženo uspokojivého pokroku.
  více »

  Evropská komise

  Veřejné zakázky – Komise zveřejnila pokyny, jak oceňovat malé zakázky

  Brusel 24. července 2006 – Evropská komise publikovala návod, jak by úřady měly oceňovat zakázky o nízké finanční hodnotě. Tyto malé zakázky v EU představují naprostou většinu všech veřejných zakázek – v některých členských státech až 90 %. Ačkoli se na ně nevztahují směrnice EU o zadávání veřejných zakázek, je dobrým zvykem, aby jejich oceňování bylo i tak v souladu s principy transparentnosti a nediskriminace platnými na vnitřním trhu. Pokyny, které Komise vydala ve formě interpretačního sdělení, obsahují podněty, jak by úřady měly postupovat, a příklady ohodnocování zakázek moderním, transparentním a ekonomicky efektivním způsobem. Rady se také týkají určitých služeb, na které se nevztahují směrnice EU o zadávání veřejných zakázkách (viz MEMO/06/303).
  Interpretační sdělení
  více »

  Komise zahájila veřejnou diskusi o ochraně mladistvých, kteří používají mobilní telefony

  Brusel 25. července 2006 - Evropská komise dnes zahájila veřejnou diskusi o tom, jaká nebezpečí mohou hrozit dětem používajícím mobilní telefony. Přispívat do diskuse může kdokoli, koho se problém týká, včetně organizací pro bezpečnost dětí, organizací rodičů nebo spotřebitelů, operátorů mobilních sítí, dodavatelů obsahu, výrobců mikrotelefonů a sítí, jakož i státního dohledu. Diskuse bude trvat do 16. října 2006. „Mobilní telefony jsou součástí našeho každodenního života, což platí nejen pro dospělé, ale také pro mladistvé a stále více i pro děti. Mobilní komunikace nabízí velké příležitosti pro rozvoj evropských ekonomik a společností. Zároveň je ale třeba zaručit ochranu mladistvých,“ řekla komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Podle mého názoru jsou za ochranu mladistvých při mobilní komunikaci odpovědni všichni zúčastnění: průmysl, sdružení pro bezpečnost dětí a veřejné subjekty. Čím účinnější bude samoregulace, tím menší bude potřeba státních zásahů.“
  více »

  DPH – Komise umožňuje uplatnit snížené sazby u některých služeb náročných na práci

  Brusel 25. července 2006 – Evropská komise navrhuje, že sedmnácti členským státům umožní pokračovat v uplatňování nebo začít uplatňovat snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) do 31. prosince 2010 na vybrané služby, které jsou náročné na práci. Jde například o modernizaci bytů, kadeřnictví, čistění oken, domácí péči a drobné opravárenství. Tento návrh naplňuje ustanovení směrnice 2006/18/EC, která členským státům u takových služeb umožňuje uplatňovat sníženou sazbu DPH. Další informace o sazbách DPH u služeb náročných na práci jsou k dispozici na serveru Europa Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Humanitární pomoc pro Libanon – Evropská komise poskytla dalších 10 milionů eur a plánuje pomoc ve výši 50 milionů eur

  Brusel 26. července 2006 – S přibývajícími důkazy o šíření hluboké humanitární krize v Libanonu Evropská komise uvolnila další finanční částku na naléhavou humanitární pomoc obětem konfliktu. Po ohlášení původní pomoci ve výši 10 milionů eur z minulého týdne (viz IP/06/1049) bylo dnes uvolněno další 10 milionů eur.
  více »

  Komise a předsednictví navštíví Střední východ

  Brusel 26. července 2006 – Finský ministr zahraničí Erkki Tuomioja a komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová odcestují na Střední východ k rozhovorům s představiteli Izraele, palestinských území a Libanonu. Na cestě je bude doprovázet zvláštní představitel EU Marc Otte. Tato cesta bude pro EU první příležitostí prodiskutovat se všemi stranami výsledky mezinárodní konference v Římě. Více informací:
  Vztahy mezi EU a Libanonem 
  Vztahy mezi EU a Izraelem 
  Vztahy mezi EU a západním břehem Jordánu a pásmem Gazy
  více »

  Komise požaduje vrácení 161,9 milionu eur z výdajů na společnou zemědělskou politiku

  Brusel 27. července 2006 – Evropská komise dnes vydala rozhodnutí o vrácení 161,9 milionů eur, které byly neoprávněně vyplaceny z peněz určených pro zemědělce EU. Důvodem tohoto kroku byly nedostatečné kontroly či nedodržení pravidel EU o zemědělských dotacích. Členské státy jsou odpovědné za výplaty a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky (CAP) a Komise vyžaduje, aby členské státy tyto prostředky využívaly korektním způsobem. Další informace najdete v MEMO/06/178.
  více »

  Komise zahájila veřejnou konzultaci jak zvýšit konkurenceschopnost evropského trhu s digitálním obsahem dostupným online

  Brusel 28. července 2006 – Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o způsobech stimulace růstu jednotného trhu EU s online přístupným digitálním obsahem, jakým jsou filmy, hudba a počítačové hry. Záměrem Komise je podpořit rozvoj nových obchodních modelů a přeshraniční poskytování služeb spojených s digitálním obsahem. Cílem konzultace je také zjistit, jakým způsobem mohou být evropské technologie na těchto trzích úspěšné. Konzultační příspěvky Komisi pomohou při formulaci sdělení o online obsahu, které by mělo být schváleno koncem tohoto roku. Příspěvky mohou být zasílány do 13. října 2006.
  Další informace
  více »

  Komise navrhuje novou legislativu o potravinářských přísadách, příchutích a enzymech

  Brusel 28. července 2006 – Evropská komise přijala soubor návrhů budoucí harmonizované legislativy EU o potravinářských enzymech a aktualizaci současných pravidel týkajících se příchutí a potravinářských přísad. Účelem těchto návrhů je modernizace současné legislativy v této oblasti a stanovení zjednodušené společné schvalovací procedury pro potravinářské přísady, příchutě a enzymy, založené na vědeckých vyjádřeních Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). U přísad a příchutí, které již jsou předmětem legislativy EU, návrhy zlepšují srozumitelnost této legislativy a upravují pravidla tak, aby byla v souladu s posledním vývojem na poli vědy a techniky. Pokud jde o potravinářské enzymy, navrhované nařízení by mělo nahradit odlišné národní předpisy harmonizovanými pravidly EU.
  Další informace
  více »

  Zpráva Eurobarometru o názorech na rozšiřování EU

  Brusel 28. července 2006 – Komise dnes představila speciální zprávu Eurobarometru o rozšíření. Podle této zprávy má veřejnost v celé EU25 slabé znalosti o rozšíření a zejména o přínosech tohoto procesu pro Evropskou unii. Více než dvě třetiny občanů EU (68 %) nemá pocit, že jsou o rozšíření dobře informováni. Z výsledků tohoto průzkumu také vyplývá, že lidé žijící v Evropské unii očekávají, že je o těchto záležitostech budou informovat jejich vlády a média. Pokud jde o budoucí rozšiřování, většina obyvatel EU podporuje vstup Chorvatska, relativní většina podporuje přistoupení dalších zemí ze západního Balkánu s výjimkou Albánie a nejmenší podporu má přistoupení Turecka.
  Kompletní zpráva pdf - 914 KB [914 KB] English (en)

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky