Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (17. – 23. července 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/07/2006

  Rada

  Ministr zahraničí Tuomioja se setkal s generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem

  18. července 2006 – Hlavním tématem schůzky mezi ministrem zahraničních věcí Erkki Tuomiojou a generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem byla situace na Středním východě a zejména v Libanonu. Schůzka se uskutečnila v úterý 18. července v Bruselu v souvislosti s konferencí o Misi Africké jednoty v Súdánu (AMIS), kterou organizuje Africká jednota ve spolupráci s Evropskou unií a Organizací spojených národů. „Situace na severní hranici Izraele a v Libanonu se v posledních dnech zhoršila. Plně podporujeme snahu generálního tajemníka Kofi Annana a OSN o zklidnění situace a návratu k mírovému procesu,“ řekl Tuomioja. V nedávné době tuto oblast také navštívil vysoký představitel EU Javier Solana.
  více »

  Evropský parlament

  „Čína se probudila, ale není důvod k obavám,“ říká předseda Evropského parlamentu

  17. července 2006 – Předseda Evropského parlamentu Josep Borrell ukončil svou sedmidenní návštěvu Číny. V pátek k tomu řekl: „Čína se probudila, ale není důvod k obavám. Pravdou je, že z Číny se stává světová velmoc a že dosahuje jedny z nejlepších ekonomických výsledků na světě.“
  více »

  Evropská komise

  Bezprostřední kontakt s podnikatelskou sférou: Komise vysílá své pracovníky do malých a středních podniků, aby získali zkušenosti přímo na místě

  Brusel 17. července 2006 - Místo navrhování právních předpisů EU bude 350 vysokých úředníků EU péct chleba, provádět truhlářské práce nebo opravovat ropovody a plynovody – a platí to i pro místopředsedu Komise Güntera Verheugena a jeho vlastní úřad. V rámci takzvaného programu „Enterprise Experience“ (Zkušenost v podnicích), který byl dnes zahájen, vyšle Komise všechny své vysoké úředníky (administrátory) z generálního ředitelství pro podniky a průmysl pracovat po dobu jednoho týdne v některém malém či středním podniku.
  více »

  Evropská unie se snaží zlepšit právní jistoty v rozvodových řízeních

  Brusel 17. července 2006 – Evropská komise dnes přijala dvě iniciativy s cílem stanovit jasná pravidla, která ulehčí život partnerských párů v Evropské unii. Jedním z důsledků zvýšené mobility občanů je také rostoucí počet partnerských párů z různých členských států a párů, které nežijí ve státě svého původu. Komise proto navrhla dvě iniciativy k odstranění překážek, kterým tyto páry čelí při rozvodu a dělení majetku. První iniciativa občanům usnadňuje orientaci, jakým zákonem se jejich případ bude řídit, a zaručuje jim možnost zahájit u soudu rozvodové řízení. Druhá iniciativa zahajuje veřejnou konzultaci o rozhodném právu, působnosti soudů a uznávání vlastnických práv sezdaných a nesezdaných párů. Obě iniciativy jsou součástí pokračující snahy Evropské unie vytvořit společný justiční prostor. Informace o veřejné konzultaci najdete na stránkách generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost.
  více »

  Vysokoškolské vzdělávání: Komise podporuje univerzitní reformy v sousedních zemích

  Brusel 17. července 2006 – Program Tempus podporuje reformu vysokoškolského vzdělávání v zemích sousedících s Evropskou unií. Projekty spolupráce a strukturální opatření v rámci programu Tempus představují příspěvek Evropské unie k modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání partnerských zemí v sousedství EU. Dnes Evropská komise schválila 110 nových univerzitních projektů spolupráce a 61 strukturálních opatření v rámci programu Tempus.
  Další informace
  více »

  Voda pro Gazu – Evropská komise přináší další pomoc v rámci „Dočasného mezinárodního mechanismu“

  Brusel 17. července 2006 – Evropská komise podnikla další akci v rámci „Dočasného mezinárodního mechanismu“ (TIM) ke zmírnění nepříznivých podmínek v Gaze. V následujících dnech budce dodáno palivo pro záložní generátory elektrické energie u vodních čerpacích stanic a vodních čističek. Tato zařízení, tak důležitá pro veřejné zdraví a hygienu, jsou již dva týdny od zničení šesti transformátorů u elektrárny v Gaze izraelskou armádou závislá záložních na generátorech. Distribuční plán se týká 109 vodních čerpacích stanic a 27 čističek v pásmu Gazy. Tato nová iniciativa doplňuje již probíhající akci na zajištění paliva pro nemocnice v Gaze. Prostřednictvím TIM již Komise distribuovala 120 000 litrů paliva pro elektrické generátory v osmi veřejných nemocnicích. Komise rozšiřuje svůj distribuční plán na 25 zdravotních zařízení, která mají vlastní generátory. Pro dočasný mezinárodní mechanismus Komise uvolnila 105 milionů euro. Spolu s humanitární a potravinovou pomocí oznámenou v posledních dnech tak celková částka prostředků poskytnutých v letošním roce Palestincům z rozpočtu Společenství činí 329 milionů euro, což je výrazně nad průměrnou roční pomocí. Více informací o vztazích Evropské unie se západním břehem Jordánu a pásmem Gazy najdete zde.
  více »

  Irák – Komise jmenovala prvního vedoucího delegace

  Brusel 17. července 2006 – Evropská komise jmenovala vedoucího nově zřízené Delegace Evropské komise v Iráku. Toto rozhodnutí připravuje podmínky k posílení přítomnosti Komise v zemi a přispěje k prohloubení vztahů mezi Evropskou unií a Irákem. Ilkka Uusitalo je zkušeným finským pracovníkem Evropské komise, který naposledy působil jako vedoucí delegace v Pákistánu. S týmem spolupracovníků bude v Iráku podporovat nastolení stability a ekonomické prosperity.
  Více informací o vztazích mezi EU a Irákem 
  více »

  Žebříček výsledků pro vnitřní trh: členské státy musí zvýšit úsilí

  Brusel 18. července 2006 - Členské státy musí posílit své úsilí o provádění pravidel vnitřního trhu do svých zákonů. Vyplývá to z nejnovější srovnávací tabulky, kterou Evropská komise připravila pro oblast vnitřního trhu. V současné době není do vnitrostátního práva provedeno v průměru 1,9 % směrnic o vnitřním trhu, u nichž lhůta pro provedení již uplynula, což je 0,3% zvýšení oproti dosud nejlepšímu výsledku 1,6 % dosaženému v listopadu 2005.
  více »

  Komise bojuje proti kontaminaci povrchových vod nebezpečnými látkami

  Brusel 18. července 2006 – Evropské řeky, jezera a vody při mořském pobřeží budou díky nové legislativě, kterou dnes navrhla Evropská komise, lépe chráněny před znečištěním celou řadou nebezpečných látek. Navržená směrnice stanovuje limity koncentrací u 41 typů pesticidů, těžkých kovů a dalších nebezpečných chemických látek, které ohrožují vodní živočichy a rostliny a lidské zdraví. Tyto limity budou závazné od roku 2015. Uvedený návrh je příspěvkem k iniciativě za lepší regulaci, neboť nahradí pět starších směrnic, které budou zrušeny. Další informace o rámcové směrnici o vodě a nový návrh najdete zde.
  více »

  Ochrana biodiverzity v deseti nových členských státech – rozšíření soustavy Natura 2000

  Brusel 18. července 2006 – Biodiverzita v deseti nových členských státech, které se připojily k Evropské unii v roce 2004, je nesmírně bohatá. Její ochrana má pro Evropskou unii zásadní význam, pokud chce do roku 2010 zastavit úbytek biodiverzity v Evropě. V nových členských státech byl zaznamenán významný pokrok v zavádění legislativy EU na ochranu přírody, avšak stále ještě zůstávají určité mezery. Téměř 11 % území nových členských států jako celku je chráněno směrnicí o ptácích a přes 12 % bylo navrženo k ochraně na základě směrnice o přírodních stanovištích jako součást celounijní soustavy vysoce hodnotných přírodních lokalit Natura 2000. Procentní podíly jednotlivých zemí se však u směrnice o ptácích pohybují od méně než 3 % na Maltě a 8 % v Polsku až do více než 25 % na Slovensku a u směrnice o přírodních stanovištích od zhruba 4 % v Polsku do více než 31 % ve Slovinsku.
  Více informací
  více »

  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ během Evropského týdne regionů a měst v roce 2006: na 5 000 účastníků čeká 180 seminářů a workshopů, výstav a kavárna pro investory

  Brusel 18. července 2006 - Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a předseda Výboru regionů Michel Delebarre dnes v Bruselu zveřejnili letošní program nejvýznamnější každoroční události regionální politiky EU. „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ během Evropského týdne regionů a měst v roce 2006“ se uskuteční v Bruselu a v dalších 70 městech po celé Evropě od 9. do 12. října. Dny nesou název „Investice do evropských regionů a měst: veřejní a soukromí partneři pro růst a zaměstnanost“ a očekává se, že se až 5 000 zástupců veřejného, soukromého a bankovního sektoru spolu s evropskými, národními a regionálními politickými představiteli zúčastní 180 seminářů a workshopů zaměřených na novou evropskou politiku soudržnosti a novou regionální politiku, jejichž prostřednictvím se financují příležitosti a možnosti pro vznik partnerství mezi místními/regionálními správními orgány a podniky.
  více »

  „Zaměstnanost a růst“ v akci: první celoevropský veletrh práce se bude konat v září

  Brusel 18. července 2006 - Více než 250 evropských měst se zúčastní historicky prvního celoevropského veletrhu práce konaného ve dnech 29. a 30. září. Jako součást Evropského roku mobility pracovníků v rámci EU bude tato událost zahrnovat řadu akcí a příležitostí pro občany dozvědět se o možnostech práce v jiných profesích a v jiných evropských zemích. Veletrhy práce se uskuteční ve všech 25 členských státech EU, stejně jako na Islandu, v Norsku, Bulharsku, Rumunsku a Švýcarsku. Více podrobností o veletrhu dnes přinese Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, u příležitosti vyhlášení soutěže o cenu za mobilitu pracovníků pro rok 2006.
  více »

  Opatření proti nelegálnímu přistěhovalectví a na posílení solidarity mezi členskými státy

  Brusel 19. července 2006 – Dnes přijatý soubor opatření se skládá ze sdělení o politických prioritách v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví občanů třetích zemí, návrhu nařízení o zásadách Společenství v otázkách udělování víz krátkodobého pobytu a návrh nařízení o pravomocech a financování pohraničních týmů rychlé reakce z těch členských států, které jiným členským státům poskytují technickou a operativní podporu. Tento soubor opatření je významným příspěvkem Evropské unie ke zvýšení solidarity mezi členskými státy a posílení boje proti nelegálnímu přistěhovalectví.
  více »

  Státní podpora: Komise přijala pokyny ke státní podpoře na podporu investic do rizikového kapitálu v malých a středních podnicích

  Brusel 9. července 2006 - Evropská komise přijala pokyny, podle kterých se určuje, zda je státní podpora na podporu investic do rizikového kapitálu v malých a středních podnicích slučitelná s předpisy ES o státní podpoře (článek 87). Tato pravidla usnadní malým a středním podnikům v počátečním stadiu jejich rozvoje přístup k financování, a to zejména v případě, kdy alternativní způsoby financování na finančních trzích chybí (tj. selhání trhu). Lepší přístup ke kapitálu urychlí jejich růst a vytvoří v EU více pracovních míst.
  více »

  DPH – Komise žádá po České republice, Maďarsku, Maltě, Polsku a Portugalsku informace o uplatňování snížené sazby DPH na dětské pleny

  Brusel 19. července 2006 – Evropská komise zaslala několika členským státům formální oznámení a vyžádala si od nich informace ohledně uplatňování nižší sazby DPH u dětských plen. Komise se domnívá, že sazby u tohoto zboží nejsou v souladu s šestou směrnicí o DPH (77/388/EEC), která byla naposledy revidována v únoru 2006. Komise však v souladu s postoji Evropské unie k problematice demografického stárnutí plně podporuje politiku na podporu rodin. Z těchto důvodů bude také podnikat nezbytné kroky, které vytvoří právní podmínky k zařazení dětských plen do snížené sazby DPH. V rámci zahájeného řízení podle článku 226 Smlouvy o Evropském společenství jsou dotčené členské státy žádány, aby Komisi zaslaly odpověď do dvou měsíců. Jejich argumenty budou vzaty v potaz ve zprávě o uplatňování snížených sazeb DPH, kterou Komise předloží Radě ECOFIN v roce 2007. Na základě této zprávy Komise vytvoří koncept návrhu na úpravu dodatku H šesté směrnice o DPH.
  více »

  Libanon – Evropská komise poskytne Libanonu pomoc ve výši 10 milionů eur

  Brusel 20. července 2006 – Evropská komise poskytne obětem konfliktu v Libanonu humanitární pomoc ve výši 10 milionů eur. Prostředky poskytnuté prostřednictvím oddělení humanitární pomoci (ECHO) budou věnované na naléhavou pomoc lidem, kteří museli opustit své domovy, a na lékařská pomoc.
  více »

  Komise v zájmu spotřebitelů zakazuje používání 22 látek, které jsou součástí barev na vlasy

  Brusel 20. července 2006 – Evropská komise ve snaze zajistit bezpečnost spotřebitelů dnes zakázala 22 látek obsažených v barvách na vlasy. Zákaz se týká 22 látek, u kterých kosmetický průmysl nepředložil osvědčení o bezpečnosti. Vědecký výbor Komisi doporučil zákaz těchto látek na základě vědecké studie, podle které dlouhotrvající užívání určitých barev na vlasy zvyšuje riziko rakoviny močového měchýře. Dnešní zákaz je prvním krokem v rámci postupu, na němž se Komise dohodla s členskými státy a zainteresovanými stranami v dubnu roku 2003. Jeho cílem je sestavení seznamu látek obsažených v barvách na vlasy, které jsou považovány za bezpečné pro lidské zdraví. Zákaz vstoupí v platnost 1. prosince 2006. Kosmetický průmysl odeslal 115 dokumentací o bezpečnosti látek v barvách na vlasy k zhodnocení Vědeckým výborem pro spotřebitelské zboží (SCCP).

  Eurostat

  Příčiny úmrtí v EU25 – významné rozdíly mezi členskými státy; dvě třetiny úmrtí následkem nemocí oběhového ústrojí a rakoviny

  18. července 2006 – Srdeční infarkty, mrtvice a další nemoci oběhového ústrojí patří k nejběžnějším příčinám úmrtí v EU25. Jejich podíl činí 41 % všech úmrtí a 52 % úmrtí ve skupině osob nad 85 let. Rakovina je zodpovědná za čtvrtinu všech úmrtí a je největší samostatnou příčinou smrti u osob ve středním věku (41 % úmrtí u osob ve věku od 45 do 64 let), zatímco vnější příčiny, jako jsou dopravní nehody a sebevraždy, jsou nejfrekventovanější u mládeže. Podle údajů Eurostatu za tříleté období 2001 – 2003 však není situace v celé EU25 jednotná.
  více »

  Evropané na prázdninách – přednost mají dovolené v domovském státě, ale ne všude; na téměř 60 % prázdninových cest se vyjíždí soukromým vozem, na 25 % letadlem

  20. července 2006 – V roce 2004 v EU25 57 % prázdninových cest na dobu čtyř dnů či delší nevedlo za hranice domovského státu. Zahraniční pobyty činily 43 %, z toho dvě třetiny v jiném členském státě EU25 a třetina mimo EU25. Nejpopulárnějším způsobem dopravy bylo cestování osobním automobilem (58 %), dále letadlem (25 %), vlakem a autobusem (po 8 %). Tyto údaje pocházejí z publikace Eurostatu zaměřené na cestovatelské způsoby evropských turistů.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky