Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (10. – 16. července 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/07/2006

  Rada

  Harmonizace celních administrativních operací v členských státech EU

  14. července – K prvořadým legislativním projektům v oblasti cel bude za finského předsednictví patřit modernizace celní legislativy a iniciativa e-customs, která umožní elektronické zpracování dat v rámci celních postupů. Akční program Customs 2013 pak tyto projekty bude zajišťovat po finanční stránce. Půjde o největší reformu v oblasti cel, kterou dosud Evropské společenství provádělo. Návrh akčního programu bude projednán na setkání pracovní skupiny celní unie, které proběhne 19. – 20. července 2006 v Turku.
  více »

  Ministři zahraničí EU budou diskutovat o západním Balkánu a Středním východě

  14. července 2006 – Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) se během finského předsednictví poprvé setká v pondělí 17. července v Bruselu. Radě bude předsedat finský ministr zahraničních věcí Erkki Tuomioja. Finsko bude na setkáních GAERC v průběhu finského předsednictví zastupovat ministryně zahraničního obchodu a rozvoje Paula Lehtomäkiová.
  více »

  Evropský parlament

  REACH – začalo druhé kolo

  13. července 2006 – Výbor pro životní prostředí na svém středečním zasedání zahájil rozpravu v rámci druhého čtení nařízení REACH, které se týká registrace, hodnocení a schvalování chemikálií. Zpravodaj věří, že stanovisko Rady je vyvážené a že koncem roku by mohlo být dosaženo dohody. Jeho zpráva však usiluje o navrácení některých klíčových dodatků z prvního čtení a nevylučuje ani možnost doplnění dalších dodatků během dalších vyjednávání.
  více »

  Teflon a gore-tex pod parlamentním mikroskopem

  13. července 2006 – Výbor pro životní prostředí přijal ve čtvrtek zprávu, která by měla vést k omezení užívání perfluoroktansulfonátů. Jde o chlórované směsi, které jsou součástí takových běžně užívaných materiálů, jako je teflon a gore-tex, a uplatňují se také v některých průmyslových procesech. Tyto látky přispívají ke skleníkovému efektu a kvůli své bioakumulativní povaze představují zdravotní riziko. Z toho důvodu poslanci Evropského parlamentu požadují zcela minimalizovat jejich užívání s tím, že budou povoleny jisté derogace.
  více »

  Evropská komise

  Komise naléhá na členské státy, aby se zaměřily na minimotorky

  Brusel 10. července 2006 – Evropská komise dnes oslovila členské státy a vyzvala je k přijetí opatření, která by zabránila vážným nehodám v souvislosti s provozem minimotorek. V posledních měsících Komise v rámci systému rychlé výstrahy pro nepotravinové výrobky (RAPEX) obdržela z členských států 10 oznámení, které se týkaly minimotorek. Tyto motocykly nesplňují požadované bezpečnostní normy a jejich řízení je extrémně nebezpečné. To dokazuje i několik smrtelných úrazů z poslední doby. Dopis zaslaný členským státům najdete na serveru Europa.
  více »

  Předseda Barroso vyzývá G8 k položení stabilních základů energetické budoucnosti a k novému návrhu na pomoc Africe

  Brusel 11. července 2006 – Na dnešní tiskové konferenci v Bruselu vyzval předseda Evropské komise Barroso představitele G8, aby se snažili najít shodu na společných principech zabezpečení dodávek energetických surovin, a položili tak stabilní základy energetické budoucnosti. Jedním z nejnáročnějších úkolů G8 v Petrohradě bude shoda na společných principech zabezpečení dodávek energetických surovin, které budou zahrnovat celý energetický řetězec od produkčních přes tranzitní až ke spotřebitelským zemím. Dalším prvořadým zájmem Evropské komise je, aby země G8 zvýšily tempo naplňování slibů na pomoc Africe, které daly loni na summitu v Gleneagles. Evropská unie je odhodlána nepustit Afriku z centra svého politického zájmu. V dopise prezidentu Putinovi předseda Barroso oznámil, že EU hodlá nejen splnit slib z Gleneagles o zdvojnásobení pomoci do roku 2010, ale již připravuje další ambiciózní návrh na vytvoření fondu ve výši 3 mld. euro na podporu uplatnění zásad dobrého vládnutí a dobré správy (good governance), které jsou podmínkou efektivního využití pomoci.
  Více informací
  více »

  Hospodářská soutěž – Komise uložila Microsoftu pokutu ve výši 280,5 milionu euro za pokračující porušování rozhodnutí z března 2004

  Brusel 12. července 2006 – Evropská komise uložila firmě Microsoft pokutu 280,5 milionu euro za neplnění některých povinností vyplývajících z rozhodnutí Komise z března 2004 (viz IP/04/382). Podle tohoto rozhodnutí Microsoft zneužil svého dominantního postavení podle článku 82 ES a měl zveřejnit kompletní dokumentaci rozhraní, která by umožnila workgroup serverům bez systémů Microsoft dosáhnout plné součinnosti s osobními počítači a servery na bázi Windows. Podle dnešního rozhodnutí přijatého na základě článku 24(2) nařízení 1/2003 Microsoft tento požadavek nesplnil. Kdyby Microsoft nadále neplnil své povinnosti, může se na základě tohoto rozhodnutí denní pokuta zvýšit až 3 miliony eur denně. Další informace o tomto případu najdete v MEMO/06/277 na serveru Europa.
  více »

  Euro potřebuje prohloubení trhu, rozšíření ekonomických reforem a silnější postavení na mezinárodní scéně

  Brusel 12. července 2006 – Některé státy eurozóny se příliš pomalu přizpůsobují ekonomickým otřesům, což vytváří nebezpečí, že pokud se nezvýší tempo strukturálních reforem, odstup rychle a pomalu rostoucích zemí se může v průběhu času zakonzervovat. To je jeden ze závěrů první výroční zprávy o eurozóně. Zpráva dále tvrdí, že navzdory silnému argumentu z osmdesátých let „jeden trh, jedna měna” je jednotný trh Evropské unie stále nedokončený. Náprava této slabiny umožní členům eurozóny maximálně využít přínosy jednotného trhu, zvýšit svůj růstový potenciál a zlepšit tvorbu pracovních míst. Zpráva také poznamenává, že ačkoli eurozóna představuje pětinu světového obchodu a čtvrtinu světových zásob, chybí jí jednotný hlas na světové scéně. Bude-li se výrazněji prezentovat, bude moci snáze uplatnit svou ekonomickou váhu a přispět ke stabilitě světové ekonomiky a finančních trhů. Výroční zpráva o eurozóně ve formě sdělení a podrobná zpráva jsou k dispozici zde.
  více »

  Komise navrhuje nová pravidla pro přípravky na ochranu rostlin

  Brusel 12. července 2006 – Evropská komise dnes navrhla nová pravidla EU pro přípravky na ochranu rostlin. Navržená pravidla podporují udržitelný rozvoj zemědělství, omezují pokusy na zvířatech, posilují konkurenceschopnost výrobců a zvyšují dostupnost přípravků na ochranu rostlin. Návrh obsahuje jednodušší schvalovací kritéria a rychlejší procedury, zjednodušená pravidla ochrany údajů, ustanovení týkající se náhrady aktivní složky bezpečnějšími alternativami a omezení testování na obratlovcích. Navržená legislativa také umožňuje vzájemné uznávání autorizací přípravků na ochranu rostlin mezi členskými státy EU, které patří do stejné z definovaných zón, čímž dojde k posílení vnitřního trhu. Dnešnímu návrhu předcházelo pět let intenzivních konzultací s členskými státy a všemi zainteresovanými stranami a důkladné zhodnocení možných dopadů.
  Více informací
  více »

  Komise přijala návrhy na pomoc evropským regionům maximálně využít novou politiku soudržnosti

  Brusel 13. července 2006 – Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla dnes v Bruselu představili svou vizi nové generace evropských programů na období 2007 – 2013. První ze dvou dokumentů – koncept návrhu rozhodnutí Rady o strategických zásadách Společenství pro politiku soudržnosti – stanovuje priority pro investice v rámci nových programů, které jsou v souladu s agendou růstu a zaměstnanosti přijatou členskými státy v roce 2005. Druhým zveřejněným dokumentem je sdělení o specifickém příspěvku měst k růstu a zaměstnanosti. V tomto sdělení Komise nabízí nástroje pro komplexní městskou politiku založenou na potřebách měst, příměstských oblastí a regionů. Další informace o strategických zásadách Společenství pro politiku soudržnosti jsou k dispozici zde.
  více »

  Krize na Středním východě – Komise uvolnila dalších 50 milionů eur na humanitární pomoc ohroženým Palestincům

  Brusel 14. července 2006 – V reakci na zhoršující se situaci na palestinských územích oznámila Evropská komise plány na poskytnutí dalších 50 milionů humanitární pomoci. Rozpočtové orgány EU (Evropský parlament a Rada ministrů) již souhlasily s uvolněním částky z mimořádné rezervy rozpočtu Společenství, která umožní účinněji reagovat na potřeby Palestinců. K oblastem, kam bude pomoc směřována, patří distribuce potravin, zdravotní péče a úprava a ochrana vody. Nové finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím oddělení humanitární pomoci při Evropské komisi, za které odpovídá komisař pro rozvojovou a humanitární pomoc Louis Michel.
  Další informace
  více »

  Spojování podniků – Komise schvaluje navrhované získání společné kontroly ve společnosti Pražská plynárenská společností E.ON

  Brusel 11. července 2006 - Evropská komise prověřila podle nařízení EU o spojování podniků navrhované získání společné kontroly ve společnosti Pražská plynárenská, a.s., české společnosti zajištující distribuci a dodávky zemního plynu, společností E.ON Czech Holding AG, která patří k německé skupině E.ON AG. Společnost Pražská plynárenská, a.s. bude po provedení transakce společně ovládána společností E.ON a Hlavním městem Praha. Komise dospěla k závěru, že tato transakce závažným způsobem nenaruší účinnou hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ani v jeho podstatné části.
  více »

  Poplatky za roaming: Komise navrhuje snížit vysoké náklady spojené s používáním mobilních telefonů na cestách po EU

  Bruselu 12. července 2006 - Komise dnes předložila návrh nařízení EU, které by mohlo snížit náklady spojené s používáním mobilních telefonů v zahraničí až o 70 %. Komise chce zajistit, aby ceny roamingových služeb v rámci EU nebyly neodůvodněně vyšší než ceny, které pro zákazníky platí v jejich zemích (koncept evropského domácího trhu). Velmi vysoké poplatky za mezinárodní roamingové služby mobilních telefonů se v současnosti týkají přinejmenším 147 milionů občanů EU.
  více »

  Ochrana finančních zájmů Evropské unie v roce 2005: uspokojivá bilance

  Brusel 13. července 2006 - Komise dnes zveřejňuje výroční zprávu za rok 2005 o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům. Za tuto oblast společně zodpovídají Evropská komise a členské státy. Zpráva předkládá celkovou pozitivní bilanci globálního strategického přístupu za období let 2001-2005. Zpráva zdůrazňuje, že v roce 2005 přijaly členské státy i Komise opatření s cílem zlepšit účinnost boje proti podvodům. Předkládá rovněž statistiky týkající se případů nesrovnalostí sdělených členskými státy.
  více »

  Debate Europe! Internetové fórum o budoucnosti Evropy navštívilo již jeden milion čtenářů

  Brusel 13. července 2006 - Internetová stránka „Debate Europe“, kterou v březnu 2006 uvedla do provozu ve 21 jazycích Evropská komise jako součást Plánu D pro demokracii, dialog a diskuzi s cílem podpořit diskuzi na evropské úrovni, zaznamenala tento týden miliontého návštěvníka.
  více »

  Regiony a města pro růst a zaměstnanost: přehled nařízení na období 2007 – 2013 v oblasti politiky soudržnosti a regionální politiky

  Brusel 13. červenec 2006 - Větší růst a více pracovních míst pro všechny regiony a města Evropské unie, to je ústřední zájem politiky soudržnosti a jejích nástrojů v letech 2007 až 2013. Během tohoto období provede EU prostřednictvím nástrojů soudržnosti dosud největší investici ve výši 308 miliard EUR (v cenách z roku 2004) na podporu regionálních programů růstu a vzniku pracovních míst. 82 % celkové sumy bude určeno na cíl „Konvergence“, podle něhož jsou způsobilé k financování nejchudší členské státy a regiony.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky