Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (3. – 9. července 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/07/2006

  Rada

  Eko-efektivita a nová environmentální politika na neformálním setkání ministrů životního prostředí ve finském Turku

  6. července 2006 – Neformální setkání ministrů životního prostředí z členských států EU se uskuteční 14. – 16. července 2006 v Turku a bude mu předsedat finský ministr životního prostředí Jan-Erik Enestam. Tématem setkání bude zejména nová environmentální politika a ochrana Baltického moře. Očekává se příjezd 230 účastníků včetně zástupců členských států Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), kandidátských zemí a členských států EU.
  více »

  Diskuse o pracovním životě z hlediska pružnosti, sociálního zabezpečení, rovnosti a schopnosti pracovat na setkání ministrů EU

  7. července 2006 – Ministři zaměstnanosti, sociálních věcí a zdravotnictví členských států EU se 7. července sešli v Helsinkách v hale Finlandia na neformálním setkání. Předsednictví na tomto setkání zastupovala ministryně práce Tarja Filatovová, ministryně sociálních věcí a zdravotnictví Tuula Haatainenová a ministryně zdravotnictví a sociálních služeb Liisa Hyssäläová. Setkání se zúčastnilo 41 ministrů zaměstnanosti, sociálních věcí a zdravotnictví z členských států EU, Norska, které předsedá Evropskému sdružení volného ochodu (EFTA) a kandidátských zemí. Setkání se také zúčastnil komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla a komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele Markos Kyprianou.

  Evropský parlament

  Parlament souhlasí s revizí privilegií a imunity evropských poslanců

  Přijetím rezoluce k Protokolu o privilegiích a imunitách poslanců Evropského parlamentu se sněmovna připojila k rozhodnutí Rady svolat mezivládní konferenci za účelem úpravy ustanovení Protokolu o privilegiích a imunitách, která se týkají členů Evropského parlamentu.
  více »

  Dohoda – více transparentnosti pro životní prostředí v Evropě

  Poslanci Evropského parlamentu schválili smírčí dohodu, která evropským občanům přinese snadnější přístup k informacím o životním prostředí a umožní jim aktivně ovlivňovat rozhodnutí EU v této oblasti. Na základě nového nařízení budou instituce EU muset respektovat pravidla Aarhuské úmluvy.
  více »

  Evropská komise

  Evropská komise schválila podmínky pro jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem

  Brusel 3. července 2006 – Komise dnes odsouhlasila návrh směrnic pro vyjednávání o nové dohodě mezi Evropskou unií a Ruskem. Tato dohoda vytvoří modernější a ambicióznější rámec vztahů mezi EU a Ruskem, bude právně závazná a nahradí předcházející Dohodu o partnerství a spolupráci. Komise navrhuje takovou smlouvu, která by pokrývala celý rozsah spolupráce a byla zaměřená zejména na postupné prohlubování a rozvoj obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Ruskem. Komise bude spolupracovat s finským předsednictvím ve snaze dosáhnout souhlasu Rady se směrnicemi pro vyjednávání ještě před koncem roku, aby jednání s Ruskem mohlo začít co nejdříve.
  Další informace
  více »

  Komise zahajuje internetovou konzultaci o rádiové frekvenční identifikaci (RFID)

  Brusel 3. července 2006 – Dnes byla zahájena veřejná internetová konzultace o možnostech Evropské komise zajistit, aby stále rozšířenější používání mikročipů rádiové frekvenční identifikace (RFID) posílilo konkurenceschopnost evropské ekonomiky a zvýšilo kvalitu života občanů, a zároveň ochránit jejich základní práva, zejména práva na soukromí. Konzultace probíhá na internetových stránkách Your Voice in Europe.
  Konzultační stránky RFID
  Časový plán
  MEMO/06/112
  více »

  Zdanění energií – Evropská komise přezkoumává derogace, které vyprší koncem roku 2006

  Brusel 4. července 2006 – Evropská komise přijala sdělení, ve kterém hodnotí více než sto derogací směrnice o zdanění energií ( IP/03/1546), které mají vypršet koncem roku 2006. Komise dospěla k závěru, že většina derogací již není zapotřebí, neboť daňová opatření mohou být dále uplatňována na základě volitelných ustanovení, která směrnice o zdanění energií předjímá. Sdělení také naznačuje postoj Komise k daňovým opatřením, která po roce 2006 nemohou být uplatněna bez udělení nové derogace Radou. Žádosti adresované Radě jednotlivými členskými státy budou posouzeny podle svých přínosů a na základě kritéria obsaženého ve směrnici a s ohledem na řádné fungování vnitřního trhu, potřebu zajistit korektní hospodářskou soutěž a v neposlední řadě také na politiky Společenství v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy. Další informace o energetické směrnici a o uvedeném sdělení najdete zde.
  více »

  Evropská komise vítá přijetí zákonných opatření pro novou politiku soudržnosti

  Brusel 4. července 2006 – Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner a komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla dnes ve Štrasburku přivítali přijetí právního základu nové ambiciózní politiky soudržnosti na období 2007 – 2013. Oba komisaři označili rozhodnutí Evropského parlamentu jako „ten nejlepší vývoj, který prospěje všem evropský regionům“. Dnes přijatá legislativa se skládá z jednoho obecného nařízení, které stanovuje společná pravidla pro plánování, řízení, kontrolu a hodnocení nové politiky soudržnosti, a čtyř specifických nařízení, která vymezují pravidla týkající se Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti (CF) a Evropského seskupení pro územní spolupráci (EGTC).
  Další informace
  více »

  Vědci varují: ultrafialové záření v soláriích zvyšuje riziko rakoviny kůže

  Brusel 6. července 2006 – Podle dnes zveřejněného posudku, který pro Evropskou komisi vypracoval Vědecký výbor pro spotřební zboží (SCCP), používání přístrojů, jako jsou horská sluníčka a solária, pravděpodobně zvyšuje riziko maligního melanomu kůže. Vědci proto doporučují, aby lidé se známými rizikovými faktory, jako je kůže citlivá na sluneční záření, žádná nebo slabá pigmentace kůže, přítomnost pih, atypická či vícečetná mateřská znaménka a výskyt melanomu v rodině, nepoužívali opalovací přístroje pro kosmetické účely. Stejně tak by tyto přístroje neměli používat lidé ve věku do 18 let, protože riziko melanomu se zdá být vysoké zejména při jejich používání v mládí. Komise vyzvala členské státy a výrobce solárií, aby u těchto výrobků zajistily vhodná varování a instrukce, které by předešly nesprávnému použití. Komise také hodlá vyzvat ke stanovení UV limitů výrobků a zavedení poradenství pro výrobce i spotřebitele a požádat členské státy, aby zajistily dodržování doporučení ze strany solárií.
  více »

  Pravidelný Eurobarometr 65: Jaro 2006

  Brusel 6. července 2006 - Jarní pravidelný Eurobarometr poukázal na významný růst podpory členství v EU mezi občany a na posílení celkového obrazu Evropské unie v jejich očích. Rozšiřování se oproti tomu v průzkumu veřejného mínění těší jen slabší podpoře. Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii Margot Wallströmová k novému průzkumu dodala: „Evropské unii se podaří získat si zpět důvěru občanů jen tehdy, pokud bude moci ukázat jasné výsledky: bezpečnost, lepší příležitosti na trhu práce a vyšší kvalitu života. Na tato témata bychom se měli zaměřit během finského předsednictví. Občané rovněž očekávají, že hlavní představitelé Unie lépe vysvětlí přínosy rozšíření.“
  více »

  Předpisy EU o telekomunikaci - dalších 18 případů porušování práva Společenství uzavřeno, 5 nových zahájeno

  Brusel 7. července 2006 - V dalším kole řízení proti možnému porušování předpisů EU o telekomunikaci uzavřela Evropská komise dalších 18 případů. Členské státy totiž učinily kroky nutné k tomu, aby vyhověly právním předpisům EU. Přijatá opatření sahají od umožnění vnitrostátním telekomunikačním regulátorům podporovat soutěž až po ochranu soukromí uživatelů telefonu. Zároveň bylo zahájeno pět nových případů.
  více »

  Evropská komise pořádá konferenci o obchodních a investičních vztazích EU s Čínou

  Brusel 7. července 2006 – Komisař pro obchod Peter Mandelson dnes na konferenci o ekonomických vztazích mezi Evropskou unií a Čínou požádal o pomoc s připravovanou strategickou zprávou Evropské komise o obchodních vazbách mezi EU a Čínou. V projevu k zástupcům z průmyslu, občanské společnosti a odborů se Mandelson zeptal, jak Evropa a Čína mohou zajistit, aby Evropa dokázala čelit čínské výzvě a aby evropské podniky „nenarážely na čínskou zeď, ale nacházely otevřené dveře”. Zeptal se: „Co udělat, abychom postavili mosty, spíše než protekcionistické bariéry?” Na konferenci také vystoupil náměstek čínského ministra obchodu Yu Guangzhou.
  více »

  Eurostat

  Květen 2006 – nezaměstnanost v eurozóně klesla na 7,9 %, v EU25 zůstává na 8,2 %

  3. července 2006 – Sezónně upravená míra nezaměstnanosti v eurozóně činila v květnu 2006 7,9 %, zatímco v dubnu 8,0 % a v květnu 2005 8,7 %. Míra nezaměstnanosti v EU25 se od dubna nezměnila a i v květnu 2006 činila 8,2 %. V květnu 2005 to bylo 8,8 %. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v květnu 2006 zaznamenána v Dánsku a Nizozemsku (v obou zemích 3,9 %), Irsku (4,3 %) a Lucembursku (4,7 %). Naopak nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Polsku (16,4 %), Slovensku (15,5 %), Řecku (9,6 % ve čtvrtém čtvrtletí 2005), Francii (8,8 %) a Belgii (8,4 %). Uvedené údaje vydal Eurostat.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky