Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (12. – 18. června 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/06/2006

  Evropská rada

  Vedoucí představitelé členských států EU si vzali další čas na rozmyšlenou

  Brusel 16. června 2006 – Hlavy vlád a států EU stanovily rok 2008 jako cílový pro změny ve fungování Evropské unie, které jsou zapotřebí pro další rozšiřování. Ústava, která obsahovala celou řadu takových reforem, byla v loňském roce odmítnuta Francií a Nizozemskem a Evropská unie se nyní nemůže shodnout na tom, zda ji ještě lze přivést k životu.

  Německo v příštím roce navrhne, jakým způsobem by reformní proces měl pokračovat a jaké "nezbytné kroky" mají být učiněny v roce 2008.

  V dalších usneseních 25 hlav států a vlád:

  • souhlasilo s televizními přenosy setkání ministrů EU
  • prohlásilo, že budou ctít závazky přijaté vůči zemím, které se chtějí stát členy EU
  • požádalo Evropskou komisi o vypracování zprávy, do jaké míry je EU schopna absorbovat nové členy
  • vybídlo Bulharsko a Rumunsko k provedení zásadních reforem, které jim umožní připojit se k EU v plánovaném lednovém termínu
  • potvrdilo, že Slovinsko může v lednu přejít na euro
  • podpořilo plán na uvolnění mimořádné pomoci Palestincům bez spolupráce s vládou vedenou Hamasem

  V otázce rozšíření summit debatoval o schopnosti EU "absorbovat" nové členy, neboť se objevují náznaky, že veřejné mínění se v některých západoevropských zemích staví k dalšímu rozšíření chladně.

  Ve věci ústavy jsou členské státy EU rozděleny na ty, které by ústavu pohřbily, a ty, které by ji nejraději v nějaké podobě oživily. Některé státy včetně Velké Británie a Polska se postavily proti myšlence stanovení časového plánu institucionálních reforem.
  Zdroj: bbcworld.com
  Závěry předsednictví

  Rada

  Jednání o přistoupení – dohoda s Tureckem a Chorvatskem o první kapitole

  12. června 2006 – Na zahajovacích konferencích o přistoupení se Evropská unie dohodla Tureckem a Chorvatskem o prozatímním uzavření první vyjednávací kapitoly. Kapitola věda a výzkum je první z třiceti pěti kapitol ve vyjednávání o přistoupení obou zemí k EU.

  Rada ve společném postoji pro přístupovou konferenci podtrhla, že pro Turecko bude mít zásadní význam, zda jedná v souladu s celní unií a asociační dohodou včetně dodatečného protokolu.
  více »

  Evropský parlament

  Podle poslanců EP je CIA odpovědná za únosy a věznění osob na území Evropy

  Štrasburk, 13. června 2006 – CIA byla přímo odpovědná za ilegální zadržení, únosy a věznění osob podezřelých z terorismu na území členských států, přistupujících a kandidátských zemí, což znamenalo porušení mezinárodního práva. Uvedla to v pondělí ve své předběžné zprávě parlamentní komise vyšetřující obvinění z těchto skutků. Poslanci také kritizovali členské státy za nečinnost nebo dokonce spoluúčast na aktivitách CIA.
  více »

  Europoslanci projednali rámcové programy pro výzkum

  13. června 2006 – Evropský parlament projednal navrhované 7. rámcové programy pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace resp. pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie. První program je hlavním nástrojem unijní podpory vědy a výzkumu a na léta 2007–13 je pro něj vyhrazeno 50,862 miliard eur. Na atomový výzkum v letech 2007 – 2011 se počítá s částkou 2,751 miliard eur. Kromě výzkumu klonování lidí a využívání lidských kmenových buněk se rozprava dotýkala i podpory jaderného výzkumu.
  více »

  Parlament odložil schválení legislativy o ochraně osobních údajů

  14. června 2006 – Evropský parlament odložil schválení legislativy o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Návrh podle europoslanců sice může sladit a zpřehlednit unijní pravidla pro ochranu údajů, EP ale chce počkat na červencové zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra Unie v naději, že finské předsednictví Unie projeví větší ochotu zohlednit pozměňovací návrhy schválené Parlamentem.
  více »

  Parlament žádá jasný signál EU vůči Bulharsku a Rumunsku

  14. června 2006  – Evropský parlament vyzval šéfy států a vlád Unie, aby na své bruselské vrcholné schůzce zdůraznili "svůj závazek týkající se data vstupu Bulharska a Rumunska do EU dne 1. ledna 2007, budou-li obě země připraveny". Europoslanci připomínají, že EU toto vstupní datum označila za společný cíl. Parlament zdůrazňuje "výrazná zlepšení" připravenosti obou zemí na členství s tím, že "v určitém omezeném počtu oblastí zatím pokrok nebyl zcela uspokojivý".
  více »

  Parlament chce zpřísnit pravidla pro ozbrojenou ostrahu letů

  15. června 2006 – Evropský parlament naléhá na zpřísnění pravidel pro ozbrojenou ostrahu letecké dopravy. Europoslanci sice podpořili nová celoevropská bezpečnostní pravidla, pro schvalování opatření během letu včetně ozbrojené ostrahy ("sky marshals") a nošení zbraní však žádají striktnější pravidla. Navrhované nařízení nemá žádný členský stát nutit k vydání souhlasu s ozbrojeným doprovodem. Společná pravidla mají civilní letadla chránit před "protiprávními činy, které ohrožují bezpečnost civilního letectví".
  více »

  Evropská komise

  Vnitřní trh – výzva k vyjádření názoru na transparentnost trhu s obligacemi a dalších neakciových trhů

  Brusel 12. června 2006 – Evropská komise vyzývá k podání svědectví o transparentnosti trhu s obligacemi a dalších neakciových trhů. Tato výzva souvisí se zprávou, kterou má Komise na žádost Rady ministrů a Evropského parlamentu vypracovat do konce října 2007. Komise bude zkoumat, zda a v jakém rozsahu mají být na úrovni EU uplatněny nové požadavky na transparentnost před uzavřením a po uzavření obchodu s finančními instrumenty. K vyjádření názoru jsou vyzýváni všichni zainteresovaní jak z průmyslové sféry, tak mezi jednotlivci. Závěrečný termín podání byl stanoven na 15. září 2006. Výzva je k dispozici zde.
  více »

  Regionální politika v roce 2005 – pokrok, ale také přetrvávající rozdíly v moderní infrastruktuře

  Brusel 12. června 2006 – Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner dnes představila Čtvrtou hodnotící zprávu o soudržnosti, která popisuje ekonomické a sociální nerovnosti v EU a hodnotí úspěchy dosažené za poslední rok při jejich odstraňování. K největším úspěchům patří reforma regionální politiky EU, výrazný pokrok v přípravě nových regionálních programů, které by měly být odstartovány v roce 2007, a sílící poznání, že pomoc méně prosperujícím regionům, aby dokázaly chytit krok na udržitelném základě, je klíčem ke zvýšení konkurenceschopnosti. Zpráva však také uvádí, že je ještě třeba mnoho udělat, zejména pokud jde o snížení výrazných regionálních nerovností v moderní infrastruktuře a inovačních schopnostech. Regionální politika proto bude dál hrát významnou roli ve zlepšování ekonomických vyhlídek Evropy.
  Plný text zprávy
  Další informace o regionální politice
  více »

  Veřejné finance v roce 2006 – uplatňování nového Paktu o stabilitě a růstu začalo úspěšně, čekají jej ale zatěžkávací zkoušky

  Brusel 13. června 2006 - Po prvním roce uplatňování reformovaného Paktu o stabilitě a růstu jsou jeho výsledky celkově příznivé, zatěžkávací zkoušky jej ale stále ještě čekají. Nový pakt se odrazil ve větším důrazu na pravidla rozpočtové kázně na vnitrostátní úrovni, což je důsledkem hospodářské orientace, která zajišťuje, že jsou lépe zohledněny hospodářské rozdíly mezi zeměmi. Konsolidační úsilí je strukturovanější, trvalejší a kvalitnější. Posouzení „preventivní části“ paktu – tj. zajištění řádné rozpočtové bilance ve střednědobém výhledu – je ale poněkud méně optimistické.
  více »

  Evropská komise přijala Akční plán lesního hospodářství

  Brusel 15. června 2006 – Evropská komise dnes demonstrovala odhodlání přispět k udržitelné správě lesů a přijala Akční plán lesního hospodářství. Akční plán je založen na loňské zprávě o realizaci strategie rozvoje lesů v EU a závěrů Rady. Zaměřuje se na čtyři hlavní cíle: (1) zlepšení konkurenceschopnosti; (2) zlepšení a ochrana životního prostředí; (3) přispění ke kvalitě života; (4) podpora koordinace a komunikace. V průběhu pěti let (2007 – 2011) by členské státy měly realizovat osmnáct klíčových opatření, která navrhla Evropská komise. Akční plán lesního hospodářství najdete zde .
  více »

  Eurostat

  Srovnání prvního čtvrtletí 2006 s prvním čtvrtletím 2005 – nárůst nákladů na pracovní síly v eurozóně o 2,2 %, v EU25 o 2,4 %

  16. června 2006 – V nominálním vyjádření rostly v eurozóně celkové náklady na pracovní síly v prvním čtvrtletí 2006 ročním tempem 2,2 %, oproti 2,1 % v předcházejícím čtvrtletí. V EU25 činil v prvním čtvrtletí 2006 roční nárůst 2,4 %, což znamenalo pokles z 2,5 % v předcházejícím čtvrtletí.

  Náklady na pracovní síly se dělí na mzdové a nemzdové náklady. Mzdové náklady v eurozóně v prvním čtvrtletí 2006 meziročně vzrostly o 2,5 % a nemzdové náklady o 1,2 %, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí 2005 nárůst činil 2,0 % a 2,7 %. V EU25 se mzdy zvýšily o 2,7 % a nemzdové náklady o 1,6 %, v předcházejícím čtvrtletí o 2,6 % a 2,7 %.

  Z rozložení růstu hodinových nákladů na pracovní síly podle ekonomických aktivit vyplývá, že v eurozóně v prvním čtvrtletí 2006 meziročně vzrostly náklady na pracovní síly v průmyslu o 2,5 %, ve stavebnictví o 2,1 % a ve službách o 2,0 %. V EU25 rostly náklady na pracovní síly tempem 2,4 % v průmyslu a 2,3 % ve stavebnictví i ve službách
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky