Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (29. května – 4. června 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/05/2006

  Rada

  Plassniková: Írán by se měl vrátit ke kulatém stolu

  Vídeň 1. června 2006 – Před jednáním evropské trojky EU-3 (Velké Británie, Francie a Německa) s USA, Ruskem a Čínou ve Vídni se rakouská ministryně zahraničních věcí Ursula Plassniková, která předsedá Radě, setkala se svými protějšky Condoleezzou Riceovou ze Spojených států a Margaret Beckettovou z Velké Británie a s vysokým představitelem EU Javierem Solanou.

  „Věříme, že se dnes podaří dokončit návrh mezinárodního společenství, který Íránu umožní návrat k jednacímu stolu. Společně usilujeme o diplomatické řešení,“ prohlásila Plassniková. Návrh bude obsahovat ekonomické a politické stimuly a umožní Íránu využívat jadernou energii výhradně k mírovým účelům. „Nikdy jsme nepopírali právo Íránu na vlastní jaderný program, který by sloužil výlučně k výrobě energie. K tomu je ovšem zapotřebí, aby Írán opět vybudoval základy důvěry a poskytl přesvědčivé záruky o transparentnosti a ověřitelnosti svého programu. Musíme mít absolutní jistotu, že íránský jaderný program není programem vojenským,“ zdůraznila Plassniková.
  více »

  Bartenstein: osud směrnice o pracovní době se komplikuje – žádný kompromis v dohledu

  Vídeň 1. června 2006 „Ani na čtvrtý pokus nemáme směrnici o pracovní době na dosah,“ litoval rakouský spolkový ministr hospodářství a práce a předseda Rady ministrů hospodářství Martin Bartenstein po čtvrtečním neúspěchu Rady pro zaměstnanost a sociální politiku v Lucemburku. Podle něj snaha dát jednání pozitivní směr vyzněla naprázdno, neboť postoje členských států v ožehavé otázce individuální výjimky zůstaly neslučitelné. Oba tábory se postupně zakopávaly na svých pozicích – první individuální výjimku neustále obhajoval, druhý trval na tom, že by měla být postupně zrušena. Předsednictví se pokusilo názorové rozdíly mezi oběma tábory překlenout, bohužel však žádná z obou stran nebyla ochotná ke změně postoje.
  více »

  Evropský parlament

  Evropský parlament schválil dlouhodobý rozpočet EU

  Evropský parlament 17. května 2006 odsouhlasil rozpočet EU na příštích sedm let. Europoslanci nicméně zdůraznili, že během komplexní revize unijního rozpočtu plánované na rok 2009 bude nutné vyřešit řadu nedostatků včetně otázky rozpočtových zdrojů. Po schválení Parlamentem rozpočet na léta 2007-13 stvrdili podpisem předsedové EP, Rady EU a Evropská komise. Poslanci sice přivítali zvýšení původně navrhovaných zdrojů o 4 miliardy eur, na pokrytí všech unijních priorit to však podle nich nestačí.
  více »

  Poslanci Evropského parlamentu tleskají průlomové dohodě o službách

  Bezprostředně po včerejší dohodě Rady ministrů o směrnici o službách – na pozici blízké návrhům z prvního parlamentního čtení – poslanci z Výboru vnitřního trhu a ochrany spotřebitele zdůraznili potřebu dokončit práci na tomto dokumentu co možná nejdříve.
  více »

  Je Evropa nadále na rozcestí?

  Evropský parlament nadále přispívá do diskuse o budoucnosti Evropské unie. Po setkání s národními zákonodárci 8. a 9. května, které se zopakuje v prosinci, zahájili europoslanci 31. května sérii rozprav s premiéry vlád členských států EU. První diskuse proběhla s belgickým ministerským předsedou Guyem VERHOFSTADTEM, který svou vizi evropské budoucnosti nedávno publikoval v knize nazvané "Spojené státy evropské".
  Verhofstadt se vyslovil pro prodloužení tzv. "období reflexe" o budoucnosti Evropy, které po loňském odmítnutí Evropské ústavy ve Francii a Nizozemsku vyhlásili lídři Pětadvacítky. Prvotními závěry diskuse se mají šéfové států a vlád Unie zabývat na summitu 15. a 16. června v Bruselu.
  více »

  Parlament schválil posílení prevence pohlavního zneužívání dětí

  Evropský parlament schválil belgickou iniciativu, jejímž cílem je vzájemné uznávání a vymáhání trestů za sexuální trestné činy spáchané na dětech. Parlament podpořil záměr, aby zákaz práce s dětmi uložený osobám odsouzeným za sexuální vykořisťování dětí či dětskou pornografii byl vymahatelný ve všech členských státech Unie.
  více »

  Parlament podpořil vyhlášení Evropského roku mezikulturního dialogu

  Evropský parlament podpořil plánované vyhlášení Evropském roku mezikulturního dialogu. Těsná většina europoslanců (299:298:17) nicméně zároveň naléhá, aby mezikulturní dialog napomáhal i sladění a překonávání rozdílů mezi náboženskými skupinami. Pojmem "mezikulturní dialog" se má podle Parlamentu rozumět "trvale udržitelný proces, jenž nabude konkrétní podoby a bude zdůrazněn v roce 2008 a jehož akce pokračují i po tomto roce".
  Schválením zprávy Erny HENNICOTOVÉ-SCHOEPGESOVÉ (EPP-ED, LU) Parlament zároveň navrhuje začlenit mezikulturní dialog jako "horizontální i průřezovou prioritu" do politik, akcí a programů Unie. Pro hlasovalo 548 poslanců, proti bylo 62 a 22 se hlasování zdrželo.
  více »

  Parlament naléhá na zlepšení situace romských žen

  Evropský parlament naléhá na zlepšení situace romských žen v Evropské unii. Europoslanci konstatovali, že "romské ženy v současnosti patří mezi nejohroženější skupiny a jednotlivce v členských státech – zejména v nových členských státech, které přistoupily 1. května 2004 – a v přistupujících a kandidátských zemích". Podnět vyzývá k rozhodnému a účinnému boji proti diskriminaci kvůli pohlaví i původu.
  Schválením zprávy Lívie JÁRÓKY (EPP-ED, HU) Parlament dále "naléhavě žádá orgány státní moci po celé Unii, aby okamžitě prošetřily obvinění z vážného porušování lidských práv romských žen, aby ihned potrestaly pachatele a poskytly odpovídající kompenzaci obětem".
  více »

  Evropská komise

  Evropská komise zveřejnila detaily pomoci obětem zemětřesení v Indonésii

  Brusel 28. května 2006 – Zdraví, přístřeší a logistika představuje základ rychlé humanitární pomoci pro postižené zemětřesením na Jávě, o níž dnes rozhodla Evropská komise a která doplňuje pomoc ve výši 3 mil. eur z 27. května. Ze zpráv o téměř 20 000 zraněných a 200 000 lidí bez přístřeší je zřejmé, že mezi životně důležité potřeby patří zdravotní pomoc k ošetření zraněných a zajištění dočasných přístřeší pro ty, kteří ztratili střechu nad hlavou. K dispozici jsou také prostředky na dopravu humanitární pomoci a na zajištění nezávadné vody a domácích potřeb. Žádostí o mezinárodní pomoc Indonésie spustila mechanismus civilní obrany EU, který na místo postižené zemětřesením vysílá dva experty.
  více »

  Komise zahajuje kampaň upozorňující na problematiku klimatu, která nese název I ty ovládáš změny klimatu

  „I ty ovládáš změny klimatu“ je kampaň upozorňující na problematiku klimatu, kterou v Bruselu zahájil předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Kampaň vyzývá k tomu, aby lidé v každodenním životě provedli malé změny a významně tak přispěli ke snížení emisí skleníkových plynů.
  více »

  Světový den bez tabáku – průzkum odhaluje pokles počtu kuřáků v EU

  Brusel 30. května 2006 – Počet kuřáků v Evropské unii klesl ze 33 % v roce 2002 na 27 % na podzim roku 2005 a 80 % Evropanů by souhlasilo se zákazem kouření na veřejných místech. To jsou dva z hlavních výsledků průzkumu Eurobarometru, který byl proveden u příležitosti Světové dne bez tabáku (31. května). Evropská komise podporuje Světový den tabáku zaštiťováním celé řady protikuřáckých akcí, mezi něž také patří 25 protitabákových kampaní HELP v jednotlivých členských státech. Evropský komisař pro zdravotnictví a ochranu spotřebitele Markos Kyprianou řekl: „Tento průzkum ukazuje, že jsme ve snižování počtu kuřáků úspěšní, a odhaluje rostoucí sílu protikuřáckých postojů v Evropě. Stále více nás nekouří a také nechce být v blízkosti kuřáků. Jsem potěšen, že ve vývoji situace nastává obrat s jasným vzkazem – kouření je hloupá hra, která poškozuje kuřáky i všechny v jejich okolí. Jsem si ovšem vědom, že boj proti této metle je obtížný a že je nutné v něm pokračovat na všech frontách. Naléhám proto na všechny členské státy, aby proti kouření podnikly důraznější akce – tento průzkum dokazuje, že v tom mají podporu veřejnosti.”
  World No Tobacco Day
  více »

  V letošních Cannes zvítězil evropský film

  Brusel 29. května 2006 – Mezinárodní filmový festival v Cannes vyvrcholil 28. května úspěchem evropského filmu. Zlatou palmu získal film Kena Loache The Wind that shakes the Barley, Velká cena připadla filmu Flandres, který natočil Bruno Dumont, a cenu pro nejlepší herečku získaly kolektivně Penelope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas, Blanca Portillo, Yohana Cobo a Chus Lampreave za role ve filmu Volver od Pedra Almodóvara, který získal cenu za nejlepší scénář. Všechny tyto filmy vznikly nebo byly distribuovány s podporou programu Evropské unie MEDIA (viz IP/06/572 ). 22. května navíc slovinský režisér Blaž Kutin obdržel za film Lara cenu pro nové talenty (viz IP/06/669 )
  více »

  Daně: Evropská komise poukazuje na potřebu promyšlené evropské strategie boje proti daňovým únikům

  Brusel, 31. května 2006 – Evropská komise přijala sdělení s cílem zahájit debatu se všemi zúčastněnými stranami o evropské strategii potírání daňových úniků. Komise poznamenává, že daňové úniky představují rostoucí problém a že členské státy ho nemohou efektivně řešit v izolaci. Navrhuje nový přístup k administrativní spolupráci s třetími zeměmi a je připravena zahájit širokou diskusi o potřebě modifikovat systémy DPH. Pokud jde o spolupráci mezi členskými zeměmi, Komise navrhuje posílení nepřímých daní (DPH a spotřebních daní) a reformu legislativy Společenství týkající se přímých daní a součinnosti při výběru dlužných daní. Další informace o strategii, jak zlepšit opatření proti podvodům najdete na této stránce .
  více »

  Komise usiluje o zvýšení bezpečnosti sítí a informací v Evropě

  Brusel 31. května 2006 – Podniky, jednotlivci a státní správy v Evropě stále podceňují rizika nedostatečné ochrany sítí a informací. Na zabezpečení je v současné době vynakládáno pouze kolem 5 – 13 % z výdajů na informační technologie, což je znepokojivě málo. Komise proto v dnes přijatém dokumentu prosazuje větší informovanost prostřednictvím otevřeného dialogu všech zainteresovaných stran o nové evropské bezpečnostní strategii v oblasti IT. Partnerství napříč členskými státy zahrnující IT firmy, uživatele i Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací ENISA by mělo vést ke spolehlivějším a bezpečnějším informačním a komunikačním technologiím. Viz: IP/06/567 , MEMO/06/223
  více »

  Evropská unie poskytne 22 mld. eur na pomoc Africe, Karibiku a Tichomoří

  Brusel 1. června 2006 – Výroční zasedání Rady ministrů ACP-EC (afrických, karibských a pacifických zemí a zemí Evropských společenství) proběhne 1. a 2. června v Port Moresby (Papua Nová Guinea). Účastníci rozhodnou o pomoci ve výši 22 mld. eur z 10. Evropského rozvojového fondu na období 2008 až 2013. Budou také diskutovat o otázkách migrace a rozvoje, obchodu, klimatických změn a nedávno schválených strategiích EU pro Afriku, Karibik a Tichomoří.
  více »

  Zelený týden 2006: Komise udělila ceny za životní prostředí pro podniky, města a školy

  Brusel 2. června 2006 – Německý výrobce automobilů Volkswagen a pět společností z Finska, Itálie, Nizozemska, Španělska a Velké Británie včera obdrželo Evropskou podnikatelskou cenu za životní prostředí za rok 2006. Cenu Evropského týdne mobility za rok 2006, která je udělována úřadům místní samosprávy, obdržela Kodaň, zatímco školáci z Lotyšska a Řecka získali nejvyšší ocenění v letošní soutěži pro školy Zelený týden. Ceny vítězům i poraženým finalistům v Bruselu slavnostně předal Nicholas Hanley z generálního ředitelství pro životní prostředí. Tato událost tvoří součástí Zeleného týdne, každoroční konference a výstavy pořádané Evropskou komisí, který je letos zaměřený na ochranu biologické diverzity.
  Program Zeleného týdne
  více »

  Dohoda o novém „programu konkurenceschopnosti a inovací“ s rozpočtem 3,6 mld. eur

  Brusel 1. června 2006 – Evropský parlament dnes přijal první Rámcový program konkurenceschopnosti a inovací (CIP). V letech 2007 až 2013 obdrží některé z 350 000 malých a středních podniků 3,6 mld. eur podpory investic do všech forem inovací a rozvoje. Tento nový program podpoří akce zaměřené na rozvíjení inovačních schopností podniků a průmyslu. To také posílí energetickou účinnost a obnovitelné energetické zdroje, technologie zaměřené na ochranu životního prostředí a lepší využití informačních a komunikačních technologií. Ke konečnému přijetí Radou dojde v následujících týdnech. Více informací najdete v MEMO/06/226 .
  Další informace
  více »

  Eurostat

  První odhady za první čtvrtletí roku 2006 – HDP v eurozóně vzrostlo o 0,6 % a v EU25 o 0,7 %; v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2005 činí růst + 1,9 % respektive + 2,2 %

  1. června 2006 – Podle prvních odhadů Eurostatu vzrostlo HDP v eurozóně za první čtvrtletí roku 2006 o 0,6 % a v EU25 o 0,7 % ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005 činil růst + 0,3 % v eurozóně a + 0,4 % v EU25. V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2005 vzrostlo HDP o 1,9 % v eurozóně a o 2,2 % v EU25, zatímco v předcházejícím čtvrtletí činil růst + 1,7 % a + 1,9 %.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky