Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (22. – 28. května 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/05/2006

  Rada

  Rada ministrů zemědělství EU: Kontroverzní téma geneticky modifikovaných organismů v organických produktech. Pröll: politická debata ukázala význam organického zemědělství

  Vídeň 22. května 2006 – Jedním z kontroverznějších témat pondělní debaty ministrů zemědělství EU o novém nařízení EU pro oblast organického zemědělství byla kontaminace organických produktů geneticky modifikovanými organismy (GMO). Nejméně deset členských států při této debatě požadovalo, aby pro organické zemědělství byla místo nynějších 0,9 % stanovena mnohem přísnější prahová hodnota pro přítomnost GMO v běžných produktech. Přísnější limity zvlášť horlivě prosazovali kritikové genové technologie, především Řecko, Itálie a Rakousko.
  více »

  17. summit EU-Rusko v Soči 25. května 2006

  Vedoucí představitelé EU a Ruska dnes jednali v ruském letovisku Soči. Jednání tohoto sedmnáctého summitu, která probíhala v přátelském a otevřeném ovzduší, byla zaměřena na realizaci „cestovních map“ pro čtyři Společné prostory, na kterých se EU a Rusko dohodly na předcházejícím summitu 10. května 2005.
  více »

  Plassniková: První kroky k novému konsensu o budoucnosti EU

  Vídeň 28. května 2006 – „Doba mlčení o Ústavní smlouvě skončila. Znovu se rozběhla jednání. Šokový stav z roku 2005 mizí a nastupuje věcná diskuse. Přitom zdaleka nebylo jisté, že tento vývoj vůbec nastane“, prohlásila v neděli po neoficiálním jednání ministrů zahraničí EU v Klosterneuburgu rakouská ministryně zahraničí Ursula Plassniková, která nyní předsedá Radě EU.

  „Obloha se vyjasňuje“, řekla o proběhlých jednáních. „Bouřkové mraky z loňského roku pomalu mizí. Jsem přesvědčena, že jsme na klosterneuburském jednání získali nový elán pro další debatu o budoucnosti EU“. Uvedla, že v lednu vyzvala ministry zahraničí, aby se podělili o svoje představy o dalším průběhu této debaty. „Tenkrát nebylo možné takové jednání zorganizovat. Dnes jsme ale postavili základní tábor pro další postup jednání o budoucnosti EU“.
  více »

  Evropský parlament

  Výsledky hlasování na květnovém plenárním zasedání

  Evropský parlamentSeznam všech zpráv, o kterých se hlasovalo na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech 15. – 18. května 2006.

  Výběr podrobnějších prohlášení pro tisk lze nalézt v části webových stránek Parlamentu, která je věnována tiskové službě.
  více »

  Evropská komise

  Komise navrhuje nový plán EU na zastavení úbytku biodiverzity

  Brusel 22. května 2006 – Evropská komise dnes schválila sdělení, ve kterém se stanoví ambiciózní postup pro řešení problému mizející biologické rozmanitosti do roku 2010. Jde především o Akční plán EU s návrhem konkrétních opatření a s popisem konkrétní odpovědnosti institucí EU  a členských států. Ve schváleném sdělení jsou specifikovány ukazatele pro sledování dosaženého pokroku a časový rozvrh pro jeho vyhodnocování. Uvádí se, co je třeba učinit pro zastavení úbytku biodiverzity v EU a pro splnění mezinárodních závazků ke snížení úbytku bodiverzity ve světovém měřítku. Stanoví se mechanismus pro poradenskou činnost, která má činitelům s rozhodovací pravomocí pomoci lépe využít existujících znalostí. Další informace: MEMO/06/212 .
  více »

  Prohlášení komisaře pro rozšíření Olliho Rehna k výsledkům referenda v Černé Hoře

  Brusel 23. května 2006 – „S potěšením se dovídám, že referendum v Černé Hoře bylo zajištěno profesionálním způsobem a proběhlo v klidu za velké účasti hlasujících, což je důležité pro legitimitu hlasování. Oznámené oficiální výsledky ukazují, že zvítězili ti, kdo si přáli nezávislost. Všechny strany by měly tento výsledek respektovat a měly by se společně snažit o posilování konsensu na základě přijatých evropských hodnot a standardů. Očekávám nyní, že Bělehrad a Podgorica zahájí přímá jednání o praktické realizaci výsledků referenda. Černé Hoře se otevírá evropská perspektiva; totéž platí i pro Srbsko, které by však mělo splnit stanovená kritéria, k nimž patří především spolupráce s Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Než budou výsledky referenda oficiálně potvrzeny, připraví Evropská komise dva návrhy pro Radu ministrů: návrh nové stabilizační a asociační dohody (SAA) k dojednání mandátu pro nezávislou Černou Horu a návrh modifikovaného mandátu pro jednání o SAA se Srbskem jako nástupnickým státem dosavadního společného státu. Návrhy zajistí konsolidaci dosažených výsledků a poslouží jako základ pro pokračující jednání.“Revidovaný soubor návrhů pro zajištění programů EU na léta 2007-2013 – prioritou je modernizace a hospodářský pokrok

  Brusel 24. května 2006 – V návrzích Komise pro zajištění programů EU, s jejichž realizací se má podle nového finančního rámce na léta 2007-2013 začít v příštím roce, se klade důraz především na politiku směřující k modernizaci a hospodářskému pokroku. Revidovaný soubor návrhů s podrobným  uvedením výše prostředků na jednotlivé programy a právních úkonů potřebných k jejich realizaci je důležitým krokem přípravy programů před jejich faktickým zahájením. Podrobný výčet podle jednotlivých oddílů je uveden v Memo/06/213 .
  více »

  Významní zástupci filmového průmyslu schvalují Evropskou chartu „Film Online“

  Brusel 23. května 2006 – Přední zástupci filmového průmyslu, zpracovatelů obsahu, poskytovatelů internetových služeb a provozovatelů telekomunikací z EU a z USA dnes na filmovém festivalu v Cannes schválili Evropskou chartu „Film Online“, kterou společně vypracovali pod záštitou Evropské komise. Tato Charta je první svého druhu na světě. Poskytovatelům obsahu a provozovatelům infrastruktury stanoví předpoklady pro komerční úspěšnost online služeb v oblasti filmu. Charta poslouží jako vzor pro uzavírání budoucích komerčních smluv a pro vytváření širší politiky Evropské komise pro oblast poskytování obsahu prostřednictvím online služeb. Úplný text Evropské charty „Film Online“ a seznam signatářů lze nalézt na této stránce.
  více »

  Zelený týden 2006: Biodiverzita znamená život!

  24. května 2006 – Zelený týden i každoroční konference Evropské komise a výstava věnovaná problematice životního prostředí budou letos zaměřeny na vystupňování akcí a snah  o zastavení rychlého úbytku biologické rozmanitosti – množství druhů, ekosystémů a genů tvořících předivo života na Zemi. Heslem letošního Zeleného týdne je „Biodiverzita znamená život!“ a hlavní akce proběhnou v budově Karla Velikého (Charlemagne Building) v Bruselu ve dnech 30. května až 2. června – v předvečer Světového dne životního prostředí, kterým bude 5. červen. Na více než 20 konferencích a dalších akcích se sejdou přední činitelé s rozhodovací pravomocí i významní experti z Evropy a ze světa. Budou jednat o hospodářských, sociálních a ekologických aspektech úbytku biodiverzity a o možnostech odvrácení negativního vývoje.
  více »

  Účastníci projektu ITER dospěli k dohodě o největším partnerství ve světové vědě

  Brusel 24. května 2006 – Projekt ITER má prokázat potenciální možnosti termojaderné fúze jako zdroje energie. Jde svého druhu o největší projekt vědecké spolupráce za účasti zemí, které představují přes polovinu obyvatelstva světa. Zástupci sedmi účastníků projektu se 24. května 2006 sešli v Bruselu k potvrzení dohod sjednaných v průběhu předcházejícího roku poté, co bylo rozhodnuto, že reaktor ITER bude postaven a provozován v Evropě, a to ve městě Cadarache v jižní Francii. Projekt ITER je projektem mezinárodní vědeckovýzkumné spolupráce dosud nevídaného rozsahu. V reaktoru bude docházet k reprodukování fyzikální reakce – termojaderná fúze, která probíhá ve Slunci a ve hvězdách. Jako zdroj energie má termojaderná fúze řadu předností: její  základní paliva se všude vyskytují v hojné míře, neprodukuje žádné skleníkové plyny, nevyžaduje převážení radioaktivních materiálů, nehrozí roztavením reaktorového jádra ani vznikem neřízené reakce, nezanechává příštím generacím množství radioaktivního odpadu. Zmíněných sedm účastníků projektu ITER tvoří Evropská unie, Rusko, Japonsko, Čína, Indie, Jižní Korea a Spojené státy. Viz také MEMO/06/216
  více »

  Eurostat

  Elektroenergetický trh v EU – kapacita větrných elektráren se v EU25 od roku 2000 zvětšila o 150 %.

  22. května 2006 – Celková kapacita výroby elektřiny v celé EU (EU25) dosáhla v roce 2004 hodnoty téměř 704 GW, což je o 6 % více než v roce 2000. Instalovaný výkon větrných elektráren vzrostl od roku 2000 o 154 %. Větrné elektrárny představují více než polovinu celkového nárůstu výrobní kapacity; zbývajících 50 % tvoří většinou konvenční tepelné elektrárny. Konvenční tepelné elektrárny spalující fosilní paliva v EU25 převládají – v roce 2004 tvořily 58 % instalovaného výkonu. Jaderné elektrárny představují 19 %, vodní elektrárny 18 % a větrné elektrárny necelých 5 %.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky