Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (24. - 30. dubna 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/04/2006

  Rada

  15. summit EU - Japonsko

  Pan Džuničiro Koizumi, japonský premiér, Dr. Wolfgang Schüssel, rakouský spolkový kancléř předsedající Evropské radě a spolu s ním vysoký představitel EU Dr. Javier Solana, a dále pan José Manuel Barroso, předseda Evropské komise se 24. dubna setkali v Tokiu na 15. summitu Japonska s Evropskou unií.

  Představitelé obou stran se ujistili o svém zájmu na posilování vzájemného partnerství. Japonsko a EU jsou globální partneři, kteří sdílejí společné základní hodnoty – demokracii, právní stát, lidská práva a tržní ekonomiku – a spolupracují na věci míru, bezpečnosti a prosperity mezinárodního společenství.
  více »

  Evropský parlament

  Finanční perspektiva: Rozpočtový výbor schválil výsledky trialogu ze 4. dubna

  Brusel 25. dubna 2006 – Při úterním hlasování o návrhu zprávy p. Reimera Bögeho, zpravodaje k Finanční perspektivě, schválil Rozpočtový výbor politickou dohodu, které bylo dosaženo začátkem dubna ve Štrasburku. Zpráva tuto politickou dohodu celkově vítá, ale zároveň upozorňuje na řadu nedostatků, které je třeba do budoucna řešit, a to především při aktualizaci rozpočtu EU, která má být provedena v letech 2008-09.
  více »

  Parlament si připomněl 20. výročí černobylské katastrofy

  Evropský parlament si připomněl 20. výročí černobylské katastrofy. Výbuchem reaktoru v této sovětské jaderné elektrárně 26. dubna 1986 došlo k zamoření značné části Ukrajiny, Běloruska a západního Ruska. Radioaktivní mrak zasáhl i střední Evropu a Skandinávii. Dlouhodobé dopady této nejhorší havárie v dějinách jaderné energetiky zůstávají nezměrné. V rozpravě po prohlášení eurokomisaře pro energetiku Andrise PIEBALGSE vystoupili zástupci všech poslaneckých klubů.
  Předseda europoslaneckého klubu Evropské lidové strany-Evropských demokratů (EPP-ED) Hans-Gert POETTERING (PPE-DE) Černobyl označil za první evropskou ekologickou katastrofu kontinentálního rozsahu: "A naším úkolem je zajistit, aby zůstala poslední." Připomněl, že k výbuchu došlo při vojenském experimentu. Výročí katastrofy by podle něho nemělo být instrumentalizováno k debatě o využívání jaderné energie, nýbrž výzvou k zajištění její bezpečnosti. Tento německý křesťanský demokrat vyzval i k solidaritě s novými členskými státy Unie, které se zavázaly k ukončení provozu některých jaderných elektráren.
  více »

  Evropané by se podle Parlamentu měli domluvit aspoň třemi jazyky

  Domluvit se aspoň dvěma cizími jazyky má patři k základním znalostem Evropanů, kteří studují či pracují jinde v Unii. K vytvoření společnosti založené na znalostech je podle europoslanců "nezbytné, aby každý občan kromě své mateřštiny prakticky ovládal nejméně dva další jazyky, protože nestačí osvojit si pouze jeden společný dorozumívací jazyk (lingua franca)". Parlament rovněž podpořil opatření na podporu mnohojazyčnosti včetně zavedení Evropského ukazatele jazykových znalostí.
  Schválením zprávy Manuelise MAVROMMATISE (EPP-ED, GR) poslanci dále schopnost rozumět cizím jazykům a komunikovat v nich a zlepšení jazykových znalostí označili za významné faktory pro optimální využití lidských zdrojů Evropy. Tuto schopnost podnět označuje za "základní schopností, již musí mít všichni evropští občané, aby se podpořil plný výkon práv a svobod vycházejících z mobility v Evropské unii a došlo k vytvoření skutečného evropského trhu práce". Obtížné srovnání jazykových dovedností podle podnětu znesnadňuje volný pohyb pracovníků a studentů na území Unie.
  více »

  "Inteligentní auta" mají sama volat o pomoc a zachraňovat životy

  Bezmocné čekání na záchranku po autonehodě by se mohlo zkrátit na polovinu a na evropských silnicích by mohlo přicházet o život o 5-10 % méně lidí, pokud se zavedou opatření schválená Parlamentem. Palubní tísňové volání eCall má přes družici zachytit nejbližší pohotovostní centrála, což by umožnilo okamžité určení místa nehody a urychlené vyslání pomoci. Celoevropský systém má sloužit 100 milionům lidí, kteří každoročně cestují do zahraničí autem, a výrazně zvýšit bezpečnost silničního provozu.
  Celoplošné zavedení systému eCall - z angl. Emergency Call/Electronic Call - do roku 2009 u všech nových motorových vozidel je prioritou unijní iniciativy nazvané e-bezpečnost. Parlament se domnívá, že eCall by měl nakonec platit pro všechna vozidla, včetně těžkých nákladních vozidel.
  více »

  Evropská komise

  Údaje o schodku a zadlužení za rok 2005: vládní schodek v eurozóně poklesl na 2,4 % a v EU25 na 2,3 % a státní dluh činí 70,8 %, resp. 63,4 %

  Brusel 24. dubna 2006 – V roce 2005 v porovnání s rokem 2004 došlo k poklesu vládního schodku jak v eurozóně (v zemích, kde platí měna euro), tak v EU25 (v celé EU). Naopak ke zvýšení došlo u státního dluhu. Vládní schodek v eurozóně poklesl z 2,8 % HDP v roce 2004 na 2,4 % v roce 2005 a v EU25 poklesl z 2,6 % na 2,3 %. Poměr státního dluhu k HDP v eurozóně vzrostl ze 69,8 % v roce 2004 na 70,8% v roce 2005 a v EU25 z 62,4 % na 63,4 %. K tomu je třeba poznamenat, že údaje o schodku a zadlužení musí Eurostat v případě Belgie a Řecka podrobit dalšímu šetření.

  Ptačí chřipka: Rada podporuje návrh Komise na finanční podporu EU pro odvětví vajec a drůbeže

  Ministři zemědělství Evropské unie schválili návrh Evropské komise na poskytnutí podpory z rozpočtu EU, ze které by se uhradila část nákladů na opatření na podporu trhu vajec a drůbeže. Toto opatření umožní spolufinancovat 50 % nákladů opatření na podporu trhu spojených s poklesem spotřeby a cen vajec a drůbeže.
  více »

  Elektronická veřejná správa: Komise vyzývá EU k plnění ctižádostivých cílů k roku 2010

  Brusel 25. dubna 2006 – Modernizace administrativy v 35 členských státech EU, která byla dnes představena jako součást akčního plánu Evropské komise pro elektronickou veřejnou správu, by mohla daňovým poplatníkům v EU každoročně ušetřit stovky miliard eur. Klíčem k modernizaci služeb veřejné správy je informační a komunikační technika, která může zajistit, aby tyto služby byly efektivnější a vstřícnější. Předpokládá se, že stoprocentní zavedení a přijetí elektronické fakturace a elektronického zajištění veřejných zakázek každoročně ušetří 300 miliard eur. K ambicióznímu programu pro dosažení těchto cílů se už v loňském roce v Manchesteru přihlásily všechny členské státy (viz MEMO/05/446 ). Nový akční plán navrhuje pro realizaci těchto cílů konkrétní kroky. Další informace jsou na této adrese.
  Viz také: MEMO/06/171
  více »

  Zdraví milionů pracovníků ochrání první víceodvětvová dohoda v Evropě

  První víceodvětvová dohoda se bude týkat více než 2 milionů pracovníků v různých odvětvích v celé Evropě. Bude chránit pracovníky vystavené působení prachu krystalického oxidu křemičitého, který může způsobovat potenciálně smrtelné plicní onemocnění silikózu.
  více »

  Komise zohledňuje zvláštní rysy sociálních služeb

  V mnoha členských státech EU procházejí sociální služby modernizací, často v partnerství se soukromým sektorem a neziskovými organizacemi, a všechny zúčastněné strany potřebují vědět, jak tuto měnící se oblast ovlivňuje evropské právo. Nové sdělení se zabývá jak touto otázkou, tak i rychle se rozvíjejícími „sociálními službami obecného zájmu“.
  více »

  Internet: Komise usiluje o globální partnerství v oblasti správy internetu, svobody projevu a boje proti kyber-represi

  Brusel 27. dubna 2006 – Ve snaze zachovat trend, který byl nastolen na úspěšném světovém summitu o informační společnosti (Tunis 16.-18. listopadu 2005), stanovila dnes Evropská komise svoje priority pro realizaci mezinárodních politických závazků z uvedeného summitu. K těmto prioritám patří zajištění a posílení lidských práv především s důrazem na svobodu získávání informací a přístupu k nim. Informační a komunikační technologie by se měly uplatňovat především v budování otevřených demokratických společností a prosazování hospodářského a sociálního pokroku na celém světě. Komise vyzývá k dalším mezinárodním jednáním o zdokonalování správy internetu, a to na základě dvou nástrojů vytvořených na tuniském summitu: prvním z nich je Fórum internetové správy sdružující řadu různých zainteresovaných subjektů a druhým je mechanismus rozšířené spolupráce, na které by se na rovném základě měly podílet všechny vlády. Viz také MEMO/06/172
  Sdělení Komise z 27. dubna a dokumenty z tuniského summitu jsou k dispozici na této stránce.
  více »

  EU a Čína propojí vysokorychlostní elektronické sítě pro otevřenou výměnu zkušeností mezi předními výzkumníky a studenty

  Brusel 28. dubna 2006 – Komunikaci a spolupráci mezi 45 miliony výzkumníků a studentů v Evropě a v Číně značně usnadní dnes ohlášené nové propojení vysokorychlostních sítí. Na projekt ORIENT (připojení výzkumné infrastruktury Východu k evropským sítím) bude vynaloženo 4,14 milionů eur a budou jej společně financovat Evropská unie, Čína a evropské národní sítě výzkumu a vzdělávání. Z propojení sítí, které umožní rozšířit tok informací mezi Evropou a Čínou, bude mít prospěch veškerý čínsko-evropský výzkum včetně radioastronomie, trvale udržitelného rozvoje, meteorologie, výpočetní činnosti za účasti počítačů propojených v síti (grid computing) atd. Projekt ORIENT má podporu ze strany Šestého rámcového výzkumného programu. Další informace lze nalézt na síti GÉANT 2:
  http://www.geant2.net
  http://www.geant2.net/media
  http://europa.eu.int/information_society/research/index_en.htm
  Viz také MEMO/05/205
  více »

  Komise vítá změny legislativy EU, které umožní vývoz patentovaných léků do zemí, kde je jich zapotřebí

  Brusel 28. dubna 2006 – Evropská komise vítá, že Evropská rada přijala nařízení, podle něhož budou firmy moci vyrábět kopie patentovaných léčiv, a to na základě licencí pro vývoz do „potřebných zemí“, které nemají dostatečné kapacity pro vlastní výrobu těchto přípravků. Podle tohoto nařízení se v rámci EU mají uplatňovat podmínky nutné k plnění Dohody WTO z prosince 2005, na jejímž základě mohou příslušné národní orgány při splnění určitých podmínek udělovat k takové výrobě povinné licence. Evropská komise včera oficiálně doporučila členským státům, aby schválily evropskou ratifikaci historických změn zákonných ustanovení pro WTO. Dnes přijaté nařízení je jasným signálem vůle členských států ke schválení této ratifikace. Pro některé z nejchudších zemí světa je nařízení o povinných licencích zásadním opatřením, které jim usnadní přístup k levnějším a přitom bezpečným a účinným léčivům.
  více »

  Absolutorium za plnění souhrnného rozpočtu EU za rok 2004 je pro Komisi impulsem k dalšímu zlepšování Akčního plánu

  Brusel 28. dubna 2006 – Evropský parlament včera velkou většinou 523 hlasů odhlasoval pro Komisi absolutorium za plnění rozpočtu v roce 2004. Místopředseda Siim Kallas uvítal kladné hlasování Parlamentu a ocenil, že Parlament skýtá Komisi širokou podporu jak z hlediska jejích snahách o modernizaci a dolaďování rozpočtové praxe, tak z hlediska výsledků těchto snah. Při prosazování Akčního plánu integrovaného rámce vnitřní kontroly hraje rozhodující úlohu právě Evropský parlament a s ním Evropský účetní dvůr. ( IP/06/47 ).
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky