Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (17. – 23. dubna 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/04/2006

  Rada

  Prohlášení předsednictví k sebevražednému útoku v Tel Avivu ze dne 17. dubna

  rada Vídeň 17. dubna 2006 – Předsednictví Evropské unie důrazně odsuzuje dnešní sebevražedný útok spáchaný v Tel Avivu proti nevinným civilistům, který připravil o život nejméně devět osob a zranil mnoho dalších. Předsednictví vyjadřuje soustrast rodinám obětí.

  EU opakovaně odsuzuje tyto kriminální teroristické činy, které podkopávají všechny šance na mírové urovnání.

  Předsednictví vzalo na vědomí odsouzení útoku prezidentem palestinské autonomie Mahmoudem Abbásem. Palestinskou vládu důrazně vyzývá, aby se v plném rozsahu přihlásila ke všem zásadám vyžadovaným mezinárodním společenstvím včetně zřeknutí se násilí, a umožnila tak pokrok směrem k mírovému řešení.

  Pro Erwina Prölla jsou rozšíření a prohloubení EU propojené: Malé, zvladatelné jednotky dávají velké Evropě vitalitu

  Vídeň 18. dubna 2006 – Rozšíření Evropské unie také vyžaduje její prohloubení, zdůraznil dolnorakouský hejtman Erwin Pröll ve svém závěrečném projevu jako předsedající přibližně tříhodinové úvodní sekce na téma „Politika vycházející z občanů: Příspěvek regionů a místních samospráv“ konference o subsidiaritě, která se konala ve městě St. Pölten. Erwin Pröll se domnívá, že ve vývoji Evropy jsme dospěli k bodu zvratu; nadešel čas, abychom se zastavili a zamysleli nad otázkou, „kam chceme odsud dojít, resp. kam musíme dojít, aby Evropa byla úspěšným projektem?“

  Hovořil o významu neustálého vyhodnocování způsobu, jakým spolu navzájem jednáme, a nalezení cesty vpřed, která od nikoho nebude moc vyžadovat, nikoho nebude zvýhodňovat ani znevýhodňovat. Kromě toho je třeba, aby k věcem měli možnost se vyjadřovat jednotliví občané.

  Pro Erwina Prölla budou hnací silou dalšího rozvoje Evropy do velké míry její konkrétní charakteristiky (jazyková, národnostní a náboženská  různorodost apod.) a posilování malých jednotek. „Malá, zvladatelná jednotka velké Evropě také dává vitalitu“.

  Hubert Gorbach: Výdaje na vědu a výzkum jsou z hlediska dlouhodobého růstu zásadní

  Vídeň 21. dubna 2006 – „Sedmý rámcový program EU a strategická témata bezpečnostního výzkumu a GMES představují významný příspěvek k posilování evropské konkurenceschopnosti tváří v tvář globalizaci. Účinné a pečlivě cílené investice do výzkumu a technického rozvoje ovlivňují dlouhodobý růst rozhodujícím způsobem,“ prohlásil úřadující předseda Rady rakouský vicekancléř Hubert Gorbach na tiskové konferenci během neformální schůzky ministrů odpovědných za konkurenceschopnost, která byla včera zahájena ve Štýrském Hradci.

  Jednání první pracovní sekce, zabývající se tématem „Investice do vynikající kvality a inovací“, se zaměřilo na ekonomický a technický výzkum včetně bezpečnostního, kosmického a GMES (Global Monitoring for Environment and Security, Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) a také na vědecký výzkum, zejména unijní Sedmý rámcový výzkumný program. Z tohoto důvodu se společného předsednictví na výzkum zaměřené sekce neformální schůzky ujali Hubert Gorbach a spolková ministryně Elisabeth Gehrer. Spolkový ministr Martin Bartenstein vede jednání o vnitřním trhu a průmyslu. I tato témata spadají do působnosti Rady pro konkurenceschopnost.
  více »

  Evropský parlament

  Nové evropské strategie boje s přírodními katastrofami

  Brusel 21. dubna 2006 – Výbor pro regionální rozvoj prohlásil, že Evropská komise by měla předložit návrh evropské strategie boje s přírodními katastrofami. Vyzval ke zřízení „Evropských sil civilní ochrany“ a Evropského monitorovacího střediska zaměřeného na sledování sucha a procesu dezertifikace (přeměny v poušť). Výbor dále žádá, aby obětem přírodních katastrof a jejich rodinám, jakož i zemědělcům, jejichž úroda byla katastrofou zničena, bylo poskytováno odškodné.
  více »

  Poslanci EP hledají příčiny vysokých cen energií

  Brusel 21. dubna 2006 – Účelem energetických směrnic zaměřených na liberalizaci trhů s elektrickou energií a plynem v rámi EU bylo podpořit snižování cen spotřebitelům posilováním hospodářské soutěže v těchto odvětvích. Od té doby, co nabyly účinnosti, se však celkově tyto energie zdražují. Ve čtvrtek proto Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku uspořádal slyšení, které se mělo zabývat příčinami tohoto jevu.
  více »

  Evropská komise

  Rekordní ceny ropy a Gazprom opět znepokojují Evropskou unii

  Rekordně vysoké ceny ropy a varování ze strany ruského Gazpromu, že by své dodávky zemního plnu mohl přesměrovat do USA a Asie, vedly k posunu v zaměření unijní politické agendy, jejímž úkolem je řešit velmi závažnou situaci v EU v oblasti zásobování energiemi.

  Ceny ropy se vyšplhaly do nových rekordních výšek, dosahují nyní kolem 74 dolarů za barel, v důsledku silného ochlazení vztahů mezi Íránem a USA kvůli íránskému jadernému programu, nepokojů v Nigérii a nenasytné čínské poptávky po energiích, které mají udržet dvouciferný hospodářský růst této země. Až dosud projevovala světová ekonomika vůči rekordním cenám ropy velkou odolnost. Mezinárodní měnový fond (IMF) ve svém Světovém hospodářském výhledu však varuje, že z dlouhodobého hlediska se ceny energií mohou začít projevovat velmi negativně.

  Zároveň unii vylekala hrozba vyslovená předsedou představenstva Gazpromu Alexejem Millerem, že jeho firma může přesměrovat své dodávky plynu do Asie a USA, odváží-li se členské státy EU bránit jejím akvizicím na Západě z ochranářských důvodů. Vzhledem ke své silné závislosti na dodávkách ruského zemního plynu jsou evropské ekonomiky velmi zranitelné, jak se již nakonec prokázalo na začátku letošního roku, kdy Rusko zastavilo dodávky plynu Ukrajině.
  více »

  Jak nejlépe by měl vnitřní trh reagovat na nové a budoucí výzvy?

  EU se ocitá pod neustále zesilujícím tlakem, aby realizovala svou strategii podpory zaměstnanosti a růstu, a komisař McCreevy proto zahájil proces důkladného posouzení a veřejné diskuse o zásadách fungování vnitřního trhu. 

  Komisař Charlie McCreevy, odpovědný za vnitřní trh, zahájil veřejnou diskusi dne 20. dubna 2006, tedy v době, kdy vnitřní trh EU pociťuje neustále sílící tlak ze strany zahraničních investorů a je nucen držet krok s technickými změnami, které přicházejí stále rychlejším tempem. Kromě řešení těchto výzev se veřejná diskuse zabývá nedokonalostmi současného nastavení vnitřního trhu a klade otázku, jak by mu bylo možno zajistit větší podporu ze strany obyvatelstva.

  Diskuse byla spuštěna pouhý jeden den poté, co Komise zahájila přestupkové řízení proti většině členských států EU za to, že nedostatečně respektují pravidla vnitřního trhu. Podkladový materiál pro diskusi nabízí obecnou analýzu současné situace na vnitřním trhu EU i výzev, před nimiž stojí. Nastiňuje současné nejvyšší priority Komise a hlavní reformy a občanům i podnikům dává možnost se ke všem těmto záležitostem vyjádřit.
  více »

  Německo zůstává koulí na evropské noze

  V posledních letech realizovalo Německo celou řadu reforem pracovního trhu, jejichž cílem je omezit nyní již nechvalně známou vysokou míru nezaměstnanosti v této zemi. Jedna část těchto reforem, tzv. program Hartz IV, se prokázala jako přínosná pro dlouhodobě nezaměstnané, v souladu s vývojem sociálních dávek. Tato velmi neoblíbená reforma významným způsobem přispěla k pádu německé vlády vedené sociálními demokraty a jejich Gerhardem Schröderem. Z následných předčasných voleb vzešla jako vítězka současná kancléřka Angela Merkelová.

  Z interní studie německého spolkového pracovního úřadu, jejíž údaje unikly do médií, vyplývá, že počet domácností oprávněných čerpat dávky v dlouhodobé nezaměstnanosti podle programu Hartz IV je neustále podhodnocován. V současné době je počet domácností s nárokem na tzv. dávky Hartz IV až o 34 % větší, než se dosud odhadovalo. V důsledku toho bude muset Německo v roce 2006 vynaložit na financování těchto dávek 28 mld. eur, což je podstatně víc než 24,4 mld. předpokládaných v současném rozpočtu země. Znamená to, že Německo překročí svůj deficit v oblasti domácností, plánovaný ve výši 38,3 mld. eur. Země proto již popáté za sebou poruší pravidlo Paktu stability a růstu, podle něhož nesmí výše deficitu překročit 3 %. Tím by také porušila jeden článek vlastní ústavy, který stanoví, že výše deficitu nesmí přesáhnout výši veřejných investic.
  více »

  Eurostat

  Březen 2006: Roční inflace v eurozóně poklesla na 2,2 %; v EU25 na 2,1 %

  20. dubna 2006 – Roční inflace v eurozóně byla v březnu 2006 2.2 % a poklesla z unorových 2,3 %. Míra inflace o rok dříve byla 2,1 %. Měsíční infpace byla v březnu 2006 0,6 %. Roční inflace v EU25 byla v březnu 2006 2,1 %, zatímco v únoru 2,2 %. O rok dříve byla mára 2,1 %. Měsíční inflace byla v březnu 2006 0,5 %. Roční index EICP dosáhl v březnu 2006 výše 2,1 %.
  více »

  Evropský ombudsman

  Rada by měla přehodnotit jazykový režim webových stránek předsednictví

  V EU se všechny legislativní texty překládají do všech dvaceti úředních jazyků unie. Rozšiřuje se však praxe, že většina ostatních podkladů a materiálů je dostupná pouze v jednom či dvou jazycích, angličtině a francouzštině.  

  Ke zvrácení tohoto trendu se nyní odhodlalo Německo. Ve čtvrtek 20. dubna zopakoval německý státní ministr pro Evropu Günter Gloser svůj požadavek, aby všechny úřední listiny EU byly dostupné v němčině, neboť němčina je díky svým více než 90 milionům rodilých mluvčí v rámci unie největším jazykem.

  V boji proti jednojazyčnosti si Německo dosud našlo dva významné spojence: Francii a evropského ombudsmana. Dne 30. března 2006 ombudsman Nikiforos Diamandouros Radě doporučil, aby přehodnotila svůj výběr jazyků užívaných na webových stránkách unijního předsednictví, a požádal ji, aby mu do 30. června letošního roku zaslala v této věci podrobné vyjádření.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky