Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (27. března až 2. dubna 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/03/2006

  Rada

  Prohlášení Quartetu

  30. března 2006 – Středovýchodní QUARTET (OSN, EU, Ruská federace a Spojené státy) znovu potvrdil své prohlášení ze 30. ledna a požadavek, aby se nová palestinská vláda zavázala dodržovat zásady nenásilí, uznala Izrael a přijala dřívější dohody a závazky, včetně „cestovní mapy“.
  Kvartet přivítal požadavek prezidenta Abbase, který si rovněž přeje, aby nová palestinská vláda byla mírumilovná, a poté, co zevrubně prostudoval její program, s velkými obavami poznamenal, že vláda nedodržuje principy formulované 30. ledna.
  více »

  Evropský parlament

  Ukrajinské volby byly svobodné a spravedlivé

  Brusel 27. března 2006 – „Tyto volby jasně ukazují, jak daleko Ukrajina došla za rok a půl na cestě za demokratickými normami, za něž se Ukrajinci postavili za oranžové revoluce“, řekl Mariek Siwiec, který vedl skupinu pozorovatelů Evropského parlamentu monitorující parlamentní volby v Kyjevě.
  více »

  Evropská komise

  Členské státy se dohodly na evropském řidičském průkazu

  Společná evropská pravidla usnadní volný pohyb řidičů EU, zabrání podvodům v případech, kdy jsou řidičské průkazy používány jako doklady totožnosti, a zvýší bezpečnost silničního provozu, zejména pokud jde o motocykly. Jednotný vzor ve formátu kreditní karty nahradí více než 110 různých vzorů, které jsou v současné době v oběhu.
  více »

  Komise varuje před nabídkou falešných léků na internetu

  Brusel 27. března 2006 – Evropská komise vydala varování, že na několika webových stránkách je prodávána napodobenina léku rimonabant. Rimonabant slouží k léčbě obezity a souvisejících rizikových faktorů a při odvykání kouření. Lék je dosud podrobován hodnocení Evropskou agenturou pro hodnocení léčivých přípravků (EMEA). Výrobek dostane povolení k prodeji od Evropské komise teprve, až bude stanovena jeho kvalita, bezpečnost a účinnost vědeckým výborem EMEA, přičemž toto schválení dosud neproběhlo. Jakmile bude přípravek schválen, výrobce ho zamýšlí prodávat pod názvem AcompliaTM. Pacienti, kteří si koupili nelicencované a pirátské nebo nezákonné napodobeniny rimonabantu riskují zdravotní komplikace. Tento nejnovější příklad podtrhuje obavy Evropské komise, že kriminální živly zneužívají anonymity internetu k prodeji napodobených, zředěných a nelicencovaných léků důvěřivé veřejnosti, čímž ohrožují tak životy a podkopávají postavení farmaceutického průmyslu.
  více »

  Skupina expertů na vysoké úrovni má radit Evropské komisi, jak vybudovat Evropskou digitální knihovnu

  Brusel 27. března 2006 – Poté, co Komise začátkem března vyjádřila své plány na vybudování Evropské digitální knihovny, komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová svolala schůzku skupiny expertů na nejvyšší úrovni o digitálních knihovnách. Skupina bude poradním orgánem Komise pro otázky online zpřístupňování evropského kulturního dědictví.
  Užitečné odkazy - portál Europa.
  Závěry online konzultací .

  více »

  Evropští regulátoři vysílání posilují svou přeshraniční spolupráci na základě směrnice Televize bez hranic

  Brusel 24. března 2006 – Evropskou komisí navržená modernizace směrnice „Televize bez hranic“ může zlepšit prostředky ochrany evropských televizních diváků před programy podněcujícími nenávist, aniž by byla dotčena svoboda médií a projevu. V Bruselu o tom diskutovali regulátoři televizního vysílání z 25 zemí EU, Chorvatska, Turecka, Norska a Lichtenštejnska, jejichž schůzce předsedala komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. Debatovalo se o rostoucím hospodářském a společenském významu nových interaktivních služeb audiovizuálních médií a zajištění svobody projevu v těchto médiích, ale také o nebezpečí, která znamenají jako prostředek šíření nenávisti. Regulátoři probírali rovněž technické otázky audiovizuálního sektoru, jako je digitální a mobilní televize a praktické řešení problémů na základě směrnice Televize bez hranic. Viz též MEMO/05/98
  více »

  Evropská komise zahajuje internetové diskuzní fórum ve dvaceti jazycích o budoucnosti Evropy

  Evropská komise dnes zahájila internetovou diskuzi ve dvaceti jazycích o budoucnosti Evropy. Tato diskuze je součástí Plánu D vypracovaného Komisí v reakci na výzvu Evropské rady k zamyšlení po neúspěšném hlasování o návrhu Ústavní smlouvy ve Francii a Nizozemsku.
  více »

  Mezinárodní roaming: Komisařka Redingová uvádí nové údaje a představuje hlavní body návrhu nařízení pro snížení cen

  Přemrštěné poplatky za používání mobilního telefonu v zahraničí mohou být brzy minulostí. Aktualizované webové stránky Evropské komise o poplatcích za mezinárodní roaming, které byly dnes spuštěny, dodávají větší váhu návrhu na snížení těchto poplatků prostřednictvím nařízení EU. Aktualizované webové stránky jasně ukazují, že ceny za běžný čtyřminutový hovor obecně zůstaly v celé Evropě na stejné, vysoké úrovni ze září 2005 (viz IP/05/1217 ). V některých případech se dokonce zvýšily, ačkoli Komise varovala, že nedojde-li ke snížení cen, bude nutná regulace na úrovni celé EU (viz IP/04/1458 , IP/05/901 a MEMO/05/247 ).

  „Je nejvyšší čas, aby vnitřní trh EU nabídl spotřebitelům a podnikatelům, kteří cestují do zahraničí, podstatně nižší telekomunikační poplatky,“ řekla komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Navrhuji proto, aby se všechny bezdůvodné poplatky za roaming zrušily cestou nařízení EU. Uživatel mobilního telefonu by neměl platit více jenom proto, že cestuje do zahraničí.“
  více »

  Mnoha bankrotům a finančnímu vyčerpání firem lze předcházet

  Brusel 28. března 2006 – V roce 2005 se do platební neschopnosti dostalo v EU15 zhruba 140 000 společností, což ohrozilo pracovní místa 1,5 milionů zaměstnanců. Mezi těmito společnostmi byly i vysoce konkurenceschopné firmy, často malé a střední podniky, které se dostaly do finančních obtíží například proto, že vývoj nových produktů trval déle, než se očekávalo. A značně přísné právní důsledky bankrotu mohou podnikatele odradit od dalšího podnikání. Problematikou možného předcházení bankrotům, vyrovnání se se stigmatem krachu a podporou nového zahájení podnikání se zabývala konference Evropské komise. Na programu byly aktivity Komise spojené s insolventností firem, jako jsou mezinárodní pokyny pro zlepšování insolvenčního práva, podpůrné služby pro podnikatele ve finančních nesnázích a podpora nového startu u podnikatelů, kteří zbankrotovali, aniž by se dopustili podvodného jednání. Konference byla inspirována Evropskou chartou malých podniků, podle níž je na některé bankroty třeba hledět jako na poučení. Webová stránka konference včetně jednotlivých příspěvků je zde.
  více »

  Evropané se stěhují za láskou a lepším životem

  Brusel 28. března 2006 – Následování partnera, soužití s rodinou a lepší životní úroveň jsou podle nového výzkumu hlavními faktory, které motivují Evropany, aby se stěhovali do jiné země. Ze 2 % evropských občanů, kteří žijí v jiné než rodné zemi, se pouze jedna čtvrtina přestěhovala kvůli zaměstnání. 1 ze 2 žil už dříve v zahraničí, často s podporou z evropských programů, jako je ERASMUS. Výzkum si všímá rozdílů v motivačních faktorech a profilech těch, kdo se přestěhovali z jedné země do druhé. Španělsko je primární destinací starší generace, která hledá lepší kvalitu života, zatímco Spojené království bylo cílem mladších lidí se zájmem o nemanuální práci. Průměrný migrant v rámci EU patří do střední třídy, je vzdělaný a kvalifikovaný a všeobecně se v nové zemi zabývá jinou než manuální prací a má pozitivní vztah k EU. Výzkum je výstupem projektu PIONEUR, financovaného téměř jedním milionem eur z rámcového programu EU pro vědu a výzkum, který zkoumal profil a postoje 5000 občanů EU usazených ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Spojeném království. Informace o Evropském roce mobility pracovníků jsou uvedeny v IP/06/186 a MEMO/06/83 .
  více »

  Úspory energie: Další vývoj mezinárodní spolupráce týkající se energetické efektivnosti a vybavení kanceláří

  Brusel 28. března 2006 – Evropská komise zahájila vyjednávací proceduru se Spojenými státy o nové Dohodě o programu EU-US ENERGY STAR (energetická hvězda) pro kancelářské vybavení. Program byl poprvé zaveden v roce 2001 na úvodní období pěti let a jeho cílem bylo posílit energetickou efektivnost počítačů, monitorů, kopírek, tiskáren a faxů, na jejichž vrub připadá zhruba 5 % spotřeby energie v EU. Program ENERGY STAR je součástí strategie Komise za zlepšení efektivnosti využívání energie a zavádění udržitelné energetické politiky v Evropské unii. Další informace o programu jsou k dispozici na www.eu-energystar.org .
  více »

  Komise vítá mezinárodní dohodu o posílení obchodu s novou generací polovodičů

  Brusel 28. března 2006 – Evropská komise přivítala podpis mezinárodní dohody, která usnadňuje obchod s polovodiči, jež jsou klíčovým prvkem mnoha oblíbených přístrojů, jako jsou mobily, MP3 přehrávače, elektronická zařízení v automobilech a osobní organizéry. Dohoda o multičipových procesorech eliminuje cla a další poplatky uvalené na multičipové integrované obvody mezi hlavními zeměmi obchodujícími s polovodiči. V průběhu minulého roku se Evropská komise ujala iniciativy ve vyjednávání o této dohodě.
  více »

  Zpráva o ochraně euromincí proti padělání v roce 2005

  Brusel 28. března 2006 – Komise předkládá svou výroční zprávu o ochraně euromincí proti podvodům a padělání. Zpráva seznamuje s aktivitami, které Komise podnikla v zájmu ochrany eura, přičemž policejní orgány pokračovaly v jejich vynucování. V roce 2005 byl z oběhu odstraněn větší (i když stále malý) počet euromincí, přičemž byl pozorován nárůst různorodosti a vynalézavosti zachycených padělků. Více informacínajdete na této stránce.
  MEMO/06/7

  více »

  Ptačí chřipka: Komise navrhuje poskytnout finanční podporu EU pro vejce a odvětví drůbežářství

  Evropská komise předložila k projednání návrh na poskytnutí podpory z rozpočtu Evropské unie, ze které by se uhradila část nákladů na opatření na podporu trhu v odvětví vajec a drůbeže. Od počátku probíhající krize související s influenzou ptáků dramaticky klesla spotřeba drůbežího masa a vajec v některých členských státech, což vedlo k výraznému snížení cen.
  více »

  Nová norma pro drážní signalizaci v Evropě

  Brusel 30. března 2006 – Komise přijala Technické specifikace interoperability řízení a signalizace na konvenčních transevropských železničních sítích. V současné době se v Evropě užívá více než dvacet různých systémů signalizace a kontroly rychlosti, což znamená, že většina osobních i nákladních vlaků musí dosud zastavovat na hranicích a měnit lokomotivu. Přijaté Rozhodnutí umožní postupnou náhradu těchto nekompatibilních systémů jediným, známým pod zkratkou ERTMS. Viz též:
  IP/05/831:  Do železniční signalizace se má investovat pět miliard
  MEMO/05/235 : ERTMS v 10 otázkách
  IP/05/321 : ERTMS: hlavní evropský projekt pro železniční sítě
  více »

  Azyl, imigrace a vnější hranice: 21 nových projektů spolupráce mezi národními úřady financovaný z ARGO

  Brusel 31. března 2006 – Komise oznámila, že v období 2002-2006 získalo v rámci programu  ARGO granty 21 projektů. ARGO, akční program pro administrativní spolupráci v oblastech vnějších hranic, víz, azylu a imigrace podporuje projekty spolupráce mezi národními administrativami, povzbuzuje a podporuje spolupráci ve specifických záležitostech a zkvalitňování praxe i legislativy. Od roku 2002 byly v rámci programu ARGO přiděleny granty v celkové výši 20,75 milionů eur, které dostaly úřady ve 23 členských státech (Irsko a Dánsko se programu neúčastní). V roce 2005 granty získalo 21 projektů (včetně 2 projektů, které jsou částí miniprogramu zaměřeného na řešení problémů způsobených ilegální imigrací po Středozemním moři) za zhruba 5,15 milionů eur. Vedle členských států EU se na některých projektech podílely také další země jako Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Ukrajina, Albánie, Tunisko, Libye, Norsko a Švýcarsko. Program ARGO, seznam spolufinancovaných projektů a výzvy k předkládání návrhu lze najít na této stránce.
  více »

  Integrace občanů třetích států: Komise financuje 15 nových projektů z programu INTI 2003-06

  Brusel 31. března 2006 – Komise schválila spolufinancování 15 nových projektů v souvislosti s výzvou k předkládání návrhů projektů podpořených z programu INTI 2005 až do výše 4,3 miliony eur. INTI je program Evropské unie založený v roce 2003 se záměrem financovat přípravná opatření navržená s cílem podpořit integraci občanů ze třetích zemí. Aby program získal skutečně nadnárodní rozměr, musí se na projektech podpořených z INTI podílet partneři z nejméně pěti členských států. Program se zaměřuje především na podporu spolupráce mezi členskými státy formou výměny zkušeností a nejlepší praxe. Informace o programu INTI a výzva k předkládání návrhů je k dispozici na této adrese.
  více »

  Komise zkoumá Evropský vědecký publikační systém

  Brusel 31. března 2006 – Evropská komise vydává studii, která zkoumá systém vědeckého publikování v Evropě. Vědecká publikace je zárukou, že se výsledky výzkumu vejdou ve známost, což je předpokladem dalšího výzkumu a transformace poznání do inovativních výrobků a služeb. Vědecká publikace je rovněž důležitou součástí certifikace kvality vykonané práce. Vzhledem k nedostatku veřejných financí nezbytných pro zpřístupňování vědeckých publikací existuje v Evropě silný zájem o efektivní a funkční systém vědeckého publikování, jenž by rychle zprostředkoval výsledky výzkumu širokému publiku. Současná zpráva, kterou pro Evropskou komisi zpracovala skupina expertů, předkládá řadu doporučení budoucích opatření, včetně přístupu k veřejně financovaného výzkumu. Všechny zainteresované strany jsou zvány k zaslání svých názorů na zjištění zprávy Komisi a přípravy jednání konference o vědeckém publikování, která se má uskutečnit na podzim letošního roku. Výzkum lze stáhnout zde .
  Další informace o SINAPSE: IP/05/271 + MEMO/05/86
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky