Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (20. – 26. března 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/03/2006

  Rada

  Kancléř Schüssel: Na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti byla přijata konkrétní opatření

  Brusel 24. března 2006 – „Rakouské předsednictví si stanovilo úkol nabídnout konkrétní řešení a povzbudit členské státy k přijímání dobrovolných závazků, abychom dosáhli společných cílů v podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti. Evropa bude posuzována právě podle toho, do jaké míry se nám naše cíle podaří naplnit, nikoliv podle našich slov,“ uvedl kancléř Wolfgang Schüssel, současný předseda Evropské rady, na závěrečné tiskové konferenci summitu EU, který dnes skončil v Bruselu. „Evropu budujeme na základech činů, avšak výsledky se nedostaví přes noc. Zahájili jsme některé iniciativy, kterým se dostalo dobrého přijetí.“ Jako příklad lze uvést, že na pozvání rakouského předsednictví se vrcholné schůzky hlav států a vlád poprvé zúčastnili zástupci evropských sociálních partnerů a prezident Evropské centrální banky. „Byl to závan čerstvého větru. Udělal nám dobře a ukázal, že evropský sociální model - začlenění sociálních partnerů, je významná otázka,“ uvedl kancléř Schüssel.

  Ve svém vyjádření k závěrům summitu kancléř prohlásil, že důležitá jsou opatření na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. „Konjunkturální cyklus se nachází v příznivé fázi. Vynaložíme-li další úsilí, budeme schopni do roku 2010 vytvářet na dva miliony pracovních míst ročně. To je velmi důležité. K tomuto rozhodnutí jsme také dospěli společně,“ prohlásil Schüssel. Další zásadní otázkou bylo snižování míry nezaměstnanosti mezi mládeží a zlepšení pracovních podmínek pro mladé lidi. Bylo přijato rozhodnutí zahájit opatření na snížení podílu těch, co školy opouštějí předčasně, na deset procent. Do konce roku 2007 bude také zavedena praxe nabídnout do šesti měsíců každému nezaměstnanému, který nedokončil školu, pracovní místo, učební obor nebo jiný druh přípravy na povolání. Do roku 2010 má být tato lhůta zredukována na čtyři měsíce.
  více »

  Evropský parlament

  Program na přiblížení Evropy občanům

  Brusel 21. března 2006 – Kulturní výbor vyjádřil širokou podporu novému programu Společenství, zaměřenému na posílení vazeb a pěstování smyslu pro soudržnost mezi občany EU. Jde o reakci na malou volební účast při posledních volbách do Evropského parlamentu a zamítnutí evropské ústavy ve dvou referendech.
  více »

  Unijní fond solidarity: Finanční prostředky budou uvolňovány i v případech zdravotnických krizí, teroristických útoků a průmyslových katastrof

  Brusel 21. března 2006 – Poslanci Evropského parlamentu ve Výboru pro regionální rozvoj odhlasovali rozšíření poskytování pomoci z Fondu solidarity EU (EUSF) o následky teroristických útoků, velké zdravotnické krize a zásadní ekologické, průmyslové a technické katastrofy. Výbor projednával návrh nařízení o obnovení EUSF od roku 2007.
  více »

  Europoslanci žádají společnou a solidární energetickou politiku

  Závislost Evropské unie na dovozu energie vzroste do roku 2030 bez doplňujících opatření na 71 %. Evropský parlament proto vyzývá členské státy Unie k ambicióznější a solidárnější "evropské energetické politice". Europoslanci naléhají na větší podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, výrazné omezení závislost na fosilních palivech a zajištění soutěže na vnitřním trhu s elektřinou a plynem.
  Zajištění energie by se podle usnesení mělo považovat za nezbytný prvek koncepce globální bezpečnosti. Energetická politika Evropské unie má podle europoslanců 3 hlavní cíle: zajištění dodávek, konkurenceschopnost a ochranu životního prostředí.
  Nedávné spory ohledně cen zemního plynu mezi Ruskem a jeho sousedy, ale i poslední zvýšení cen surové ropy odhalily podle Parlamentu zranitelnost dodávek a distribuce energie: "Energetická politika v úzkém smyslu se musí spojovat se zahraniční a bezpečnostní politikou."
  více »

  Parlament chce reformovat financování eurostran

  Evropský parlamentEvropský parlament vyzval k "posílení evropských politických stran jako prvků evropské demokracie". Europoslanci mj. žádají revizi pravidel financování eurostran včetně zavedení víceletých finančních záruk a skutečného statutu stran. Statut má stanovit jejich práva a povinnosti a umožnit jim, aby se z nich stala právnická osoba rozvíjející činnost v celé Unii: "Politické strany na evropské úrovni představují důležitý prvek evropské veřejnosti, bez nichž další budování Unie nemůže být úspěšné."

  "Mezi občany a evropskými institucemi existuje propast", konstatuje Parlamentem schválená zpráva Jo Leinena (PES, DE) o evropských politických stranách. "Politické strany na evropské úrovni musejí přesáhnout úlohu zastřešujících organizací", zdůrazňuje dále podnět s tím, že tyto strany musejí usilovat o zapojení občanů nejen do voleb do EP, ale do všech aspektů evropského politického života. Pro usnesení hlasovalo 498 europoslanců, proti 95 a 7 se hlasování zdrželo.

  Parlament mj. doporučuje "založení interní pracovní skupiny se zástupci příslušných výborů, evropských politických stran a stranicko-politických mládežnických organizací, které do roka předloží předsednictvu zprávu o úloze stranicko-politických mládežnických organizací a o nejlepším způsobu, jak je podporovat nyní a v budoucím statutu".
  více »

  Výsledky hlasovaní na 2. březnové plenární schůzi

  Štrasburk 24. března 2006 – Přehled všech zpráv předložených v Evropském parlamentu (EP) k hlasování během plenární schůze v Bruselu ve dnech 22. a 23. března 2006. Výběr podrobnějších tiskových zpráv je dostupný na internetových stránkách EP v sekci Tiskové služby (Press Service).
  více »

  Evropská komise

  „Jaro Evropy“ 2006 evropská mládež dostává příležitost diskutovat o své budoucnosti

  Již čtvrtým rokem organizuje síť ministerstev školství (European Schoolnet) ve spolupráci s Evropskou komisí projekt „Jaro Evropy“, jenž má mladé lidi upozornit na témata související s EU. Ve dnech 21. března a 9. května 2006 budou ve školských zařízeních členských států, přistupujících zemí a dalších evropských zemí (Norsko, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko...) souběžně pořádány různé akce na téma „Diskutujme o své budoucnosti“.

  Projekt „Jaro Evropy“, jenž je každoročně pořádán již od roku 2001, je kampaní, která má mladé lidi upozornit na problémy v Evropě a jejímž prostřednictvím má být především navázán dialog mezi žáky, jejich učiteli a dalšími aktéry v Evropské unii o tom, jak vidí Evropu a její budoucnost.
  více »

  Kvalitnější regulace: Komise zahájila veřejnou diskusi ke zjednodušení stavební směrnice

  Brusel 20. března 2006 – Na základě současných pravidel jsou normy a technické schvalování stavebních výrobků užívaných ve stavebních dílech obtížná a komplikovaná. Mezi „stavební výrobky“ patří přes 40 skupin výrobků, jako jsou dveře, tepelné izolace, cement, střešní krytiny a fasády, které dohromady představují více než tři procenta celkového HDP unie. Ke zjednodušení a vyjasnění unijní legislativy dnes Komise zahájila veřejnou diskusi o změnách nezbytných k přeměně Směrnice o stavebních výrobcích na normu, která bude pro podnikatele i příslušné orgány srozumitelnější a nákladově více efektivní. Směrnice 89/106/EEC odstraňuje překážky obchodu jen částečně a nezavádí optimální podmínky, které by umožňovaly volný oběh a využití stavebních výrobků. Tato veřejná diskuse navazuje na iniciativu Komise zaměřenou na modernizaci unijní legislativy a zredukování zbytečné byrokracie a přemíry regulace, vyhlášenou v říjnu 2005 (viz IP/05/1343 ). V ní bylo stavebnictví z hlediska zjednodušení předpisů stanoveno jako priorita. Další informace o kvalitnější regulaci naleznete na této adrese.
  více »

  Vlády přijaly mezinárodní pravidla obchodu s GMO

  Brusel 20. března 2006 – Dne 17. března skončila ve městě Curitiba v Brazílii Třetí schůzka 132 smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (MOP3). Na schůzce bylo přijato průlomové rozhodnutí týkající se požadavků na podrobnou dokumentaci ke geneticky modifikovaným organizmům (GMO) v mezinárodním obchodu se zemědělskými komoditami. Na obchodní důsledky dokumentačních požadavků se v posledních hodinách jednání zaměřili významní hráči jako Mexiko a Brazílie. Definitivního kompromisu by nebylo možné dosáhnout bez politické angažovanosti brazilské vlády, která si přála, aby schůzka MOP3 byla úspěšná. Evropská komise jednala jménem celé EU a sehrála významnou úlohu ve zprostředkování konečného kompromisu. Další informace o schůzce MOP3 ke Cartagenskému protokolu najdete na této webové stránce.
  více »

  „Vysokorychlostní Internet pro všechny“: Komise mobilizuje všechny své politické nástroje k překonání překážek bránících v rozšíření rychlého Internetu

  Brusel 21. března 2006 – Rozšíření rychlého Internetu v Evropě (pomocí širokopásmového připojení - broadband) považuje Komise za zásadní faktor podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti v Evropě. Z tohoto důvodu je třeba při plném respektování pravidel poskytování státní pomoci mobilizovat unijní legislativu v odvětví telekomunikací a nástroje strukturální politiky a rozvoje venkova a zapojit je do společně vedené iniciativy zaměřené na zajištění vysokorychlostního širokopásmového připojení na Internet všem Evropanům, zejména v nejméně rozvinutých oblastech EU. K těmto závěrům dospělo Sdělení Evropské komise s názvem „Bridging the Broadband Gap“ (Vyplnění mezer při rozvoji rychlého Internetu), které dnes bylo předloženo společně komisařem pro informační společnost a média, komisařem pro hospodářskou soutěž, komisařem pro regionální politiku a komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova. Viz též MEMO/06/132
  http://ec.europa.eu/information_society/industry/comms/broadband/index_en.htm
  více »

  Komise předložila novou strategii podpory cestovního ruchu v EU

  Brusel 21. března 2006 – Globalizace, demografické změny a vývoj v dopravě – to jsou rozhodující faktory působící na dynamický růst v evropském odvětví cestovního ruchu. Přibližně dva miliony podniků cestovního ruchu zaměstnává asi čtyři procenta celkové pracovní síly v EU, což představuje asi osm milionů pracovních míst. Evropa je sice nejvíce navštěvovaný region světa, avšak její aktivní cestovní ruch (počet turistů přijíždějících z neevropských zemí) roste pomaleji než světový průměr. Objevují se nové konkurenční destinace, což ještě více posiluje konkurenci, které EU čelí na celosvětové úrovni. Tváří v tvář těmto výzvám předložila Komise návrh na zlepšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu, a to ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. Řada turistů vnímá Evropu jako jedinou destinaci, a Komise proto zahájila na podporu destinací v rámci EU provoz nového portálu „Visit Europe“ („Navštivte Evropu“).
  Další informace:
  Nový portál informující turisty o destinacích v EU
  Webové stránky Komise věnované cestovnímu ruchu

  Financování inovace a začínající podniky: 22 předních regionů uvádí výsledky evropské spolupráce

  Brusel 21. března 2006 – Začínajícím podnikům změřeným na inovace se dostává podpory a propagace na základě iniciativy Evropské komise nazvané PAXIS. V uplynulých pěti letech vzájemně spolupracovalo 22 evropských regionů, které v Evropě ve smyslu inovací vedou, s cílem určit, podle jakých zásad postupují nejúspěšnější začínající podniky. Nová příručka PAXIS popisuje 65 dobrých zásad uplatňovaných při tvorbě firemní politiky, financování inovací, transferu technologií a rozvoji začínajícího podniku.
  více »

  Ochrana evropského vzdušného prostoru před nebezpečnými leteckými dopravci

  Evropská komise dnes přijala první evropský seznam leteckých dopravců, kteří v Evropské unii nesmějí provozovat letecké služby. Tato černá listina nebezpečných leteckých dopravců, která nyní bude zveřejněna na internetových stránkách Komise, byla sestavena na základě příspěvků členských států a po důkladné analýze společně s odborníky ze členských států. Listina obsahuje 92 společností, jejichž letecký provoz je zakázán úplně, a 3 společnosti, pro jejichž letecký provoz platí jistá omezení. Od nyní se bude uplatňovat zásada, že společnosti zakázané v jednom ze členských států mají zákaz leteckého provozu v celé EU.
  „V souvislosti se zákazy provozu leteckých dopravců nyní Evropská unie postupuje jednotně“, uvedl Jacques Barrot, místopředseda Komise odpovědný za dopravu. „Díky této černé listině nebudou v Evropě působit pochybní dopravci. Listina také přispěje k zajištění toho, aby všichni letečtí dopravci působící v evropském vzdušném prostoru splňovali ty nejpřísnější bezpečnostní normy.“
  více »

  Založení „Evropské aliance pro sociální odpovědnost podniků“

  Jakým způsobem můžeme přimět více evropských podniků, aby překročily rámec svých minimálních právních závazků ve prospěch společnosti a udržitelného rozvoje? Jinými slovy, jakým způsobem můžeme nejlépe podpořit podniky, aby se zavázaly k vyšší sociální odpovědnosti? Evropská komise dnes oznámila, že s cílem zmobilizovat zdroje a možnosti evropských podniků a učinit z Evropy centrum excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků podpoří založení „Evropské aliance pro sociální odpovědnost podniků“. Nová aliance je otevřena všem evropským podnikům bez ohledu na jejich velikost a tyto podniky mohou dobrovolně vyjádřit svou podporu danému projektu. Aliance není právním nástrojem, který by vyžadoval podpis ze strany podniků. Jedná se o politické zastřešení nových nebo stávajících iniciativ velkých společností, malých a středních podniků a dalších zúčastněných subjektů v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Aliance by měla přinést nová partnerství a nové příležitosti pro všechny zúčastněné strany v jejich snaze o podporu sociální odpovědnosti podniků. Dnešní iniciativa navázala na řadu konzultací se všemi zúčastněnými subjekty v rámci Evropského mezioborového fóra sociální odpovědnosti podniků, které předložilo svoji závěrečnou zprávu v roce 2004. Komise navrhuje, aby se toto fórum znovu sešlo v roce 2006 se všemi účastníky za účelem přezkoumání pokroku dosaženého v oblasti sociální odpovědnosti podniků.
  více »

  Předseda Barroso vyzývá vedoucí evropské činitele k realizaci reforem namísto ochranářských opatření

  Brusel 21. března 2006 – Na jarním zasedání Evropské rady, které se koná tento týden v Bruselu, musejí vedoucí činitelé EU využít příležitosti k pevnému nasměrování Evropy k hospodářskému růstu a zaměstnanosti a odvrátit se od ochranářství. Takto jasně promluvil předseda Evropské komise José Manuel Barroso dva dny před zahájením summitu. Evropská rada obdrží k projednání výroční postupovou zprávu Komise o lisabonské strategii a o partnerství mezi EU a členskými státy pro růst a větší počet lepších pracovních míst. Tato zpráva (viz IP/06/71 a MEMO/06/23 ) vyzývá k jednoznačným rozhodnutím a závazkům ve čtyřech prioritních oblastech: investice do vzdělání, výzkumu a vývoje; uvolnění podmínek pro malé a střední podnikání (viz MEMO/06/136 a MEMO/06/135 ); politika zaměstnanosti podporujících chuť lidí pracovat; zajištění bezpečného a udržitelného zásobování energiemi.
  více »

  2007: „Posilování důvěry konkrétními činy“

  Brusel 22. března 2006 – Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes poslancům Evropského parlamentu předloží Roční politickou strategii (APS) na rok 2007. APS stanoví cíle na rok 2007, který bude pro Evropskou unii dalším mezníkem. Účelem je vytvořit podmínky pro budoucí rozhodování a jednání, zaměření se do budoucna a dosažení konsensu ve věci prioritních opatření roku 2007.
  více »

  Finanční trhy: Interinstitucionální monitorovací skupina zveřejnila první zprávu o „Lamfalussyho procesu“

  Brusel 22. března 2006 – Interinstitucionální monitorovací skupina (IIMG) zveřejnila svou první průběžnou zprávu o „Lamfalussyho procesu“, jehož cílem je pro instituce EU vytvořit efektivnější systém navrhování, přijímání a zavádění nové legislativy zaměřené na sjednocení finančních trhů. Ve zprávě Skupina na základě důkazů doložených zainteresovanými subjekty zapojenými do Lamfalussyho procesu a účastníky trhu tvrdí, že Lamfalussyho přístup požívá všeobecné a silné podpory. Nehledě na dosažený pokrok však Skupina v souvislosti s tímto postupem, který nadále zůstává „procesem učení se za pochodu“ zjistila celou řadu nedořešených otázek a nejistot. Na základě mandátu, který Skupina získala od Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise na jaře roku 2005 (viz IP/05/1002 ), představuje zpráva první krok v její snaze posoudit pokrok dosažený při realizaci Lamfalussyho procesu a zjistit případně vznikající slabá a problémová míst. Skupina je sestavena ze šesti nezávislých odborníků, kdy každá instituce jmenovala dva. První průběžnou zprávu a další informace o Skupině najede na této adrese .

  Summit tripartity: Sociální partneři z jednotlivých států musí dostat větší roli, aby strategie růstu a zaměstnanosti mohla fungovat

  Brusel 23. března 2006 – Strategie EU pro růst a zaměstnanost potřebuje silnější zapojení ze stany sociálních partnerů z jednotlivých států (odborů a představitelů zaměstnavatelů). Tato myšlenka dnes zazněla na Sociálním summitu tripartity v Bruselu. Summit se konal jen několik hodin před zasedáním Evropské rady za účasti hlav států a vlád EU a věnoval se také novému pracovnímu programu sociálních partnerů na další tři roky. Zúčastnili se jej i předseda Evropské komise Barroso, komisař Špidla, předseda Evropské rady Schüssel, zástupci dvou nadcházejících předsednictví EU i zástupci sociálních partnerů na vysoké unijní a národní úrovni.
  více »

  Velkou cenu za technologii evropské informační společnosti za rok 2006 získaly nizozemské, dánské a francouzské podniky

  Brusel 23. březen 2006 – Laureáty Velkých cen za technologii evropské informační společnosti za rok 2006 byly včera večer ve Vídni vyhlášeny: počítačová paměť, která bez poškození vydrží záření a teploty do 200°C, bezpečnostní systém, který rozpozná obličej, a systém označení původu digitálního obsahu, který odrazuje piráty v oblasti multimedií. Tyto Velké ceny, z nichž každá obnáší 200 tisíc eur, vyhrály francouzské, dánské a nizozemské firmy. Průlomovým technologiím z 12 zemí bylo uděleno dalších 17 cen, každá v hodnotě pět tisíc eur. Španělská firma NextLimit byla oceněna dvěma cenami za různé projekty. Těchto nejlepších dvacet projektů vybrala Evropská komise dne 16. března z celkového počtu 213 přihlášených z 28 evropských zemí.
  více »

  Komise přijala provizorní antidumpingová opatření ohledně kožené obuvi z Číny a Vietnamu

  Brusel 23. března 2006 – Evropská komise dnes schválila návrhy, předložené komisařem pro obchod Peterem Mandelsonem, na zavedení provizorního antidumpingového cla na koženou obuv pocházející z Číny a Vietnamu. Tato opatření přicházejí po předběžném šetření provedeném Komisí, z něhož vyplynuly jednoznačné důkazy o skrytých subvencích a nespravedlivé státní intervence do odvětví výroby kožené obuvi v Číně a Vietnamu. Komisař pro obchod dnes důrazně zopakoval svou ochotu při řešení otázek deformace hospodářské soutěže, které vyplynuly z šetření Komise, spolupracovat s čínskou a vietnamskou vládou. Všechny údaje o antidumpingových opatřeních zavedených Komisí proti dovozu kožené obuvi z Číny a Vietnamu najdete na této adrese.
  více »

  Podpora malému podnikání v západobalkánských zemích

  Brusel 24. března 2006 – Na cestě do Evropy se zemím a nejrůznějším subjektům na západním Balkánu podařilo dosáhnout značného pokroku při nápravě jejich podnikatelského prostření pro malé a střední podniky. V Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, bývalé Jugoslávské republice Makedonii a v Srbsku a Černé Hoře včetně Kosova bylo pokroku dosaženo hlavně v oblasti zakládání nových podniků, které je nyní méně nákladné a rychlejší. Ve všech zemích jsou nyní zavedeny možnosti vzdělávání a přípravy na podnikání a ve většině z nich probíhají reformy regulačního rámce. Již tři roky se západobalkánské země účastní na Chartě pro malé podnikání, která na smluvních stranách vyžaduje provedení ekonomických reforem v deseti oblastech, jako jsou například služby na podporu podnikání, zlepšení přístupu k financování, podpora struktur prosazování a obrany podnikání a přizpůsobení daňového systému směrem k podnikatelsky příznivějšímu prostředí.
  více »

  Eurostat

  22. března 2006: Světový den vody – 90 % obyvatel EU25 je připojeno ke kanalizaci

  21. března 2006 – V souvislosti s Světovým dnem vody (22. březen), jehož účelem je upozornit na problémy s dostupností čisté sladké vody a hygienických zařízení v rozvojových zemích, uvádí Eurostat některé informace o čistírnách odpadních vod a o připojení k veřejným vodárenským sítím v EU. 
  více »

  Novinky

  Evropská soutěž o právech dětí

  Franco Frattini, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti  vyhlásil soutěž "Evropská unie a práva dětí".
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky