Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (23. – 29. ledna 2006)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/01/2006

  Rada

  Kancléř Schüssel: „Evropa je sehraný orchestr“ – schůzka předsedy Evropské rady kancléře Schüssela s francouzským premiérem Villepinem v Salzburgu

  Předseda Evropské rady rakouský kancléř Wolfgang Schüssel se ve čtvrtek večer v Salzburgu setkal na pracovním jednání s francouzským premiérem Villepinem u příležitosti konference The Sound of Europe (Zvuk Evropy).

  „S potěšením vítám Dominiquea de Villepina jako účastníka zítřejšího jednání. Konference se má zaměřit na identity a hodnoty Evropy. Identity říkám záměrně, neboť identita Evropy má mnoho tváří. Jsme sehraný orchestr, jehož hra sleduje společné myšlenky,“ prohlásil Schüssel.

  Podle kancléře se jednání zaměřilo na priority rakouského předsednictví pro nadcházející jarní summit. Patří mezi ně výzkum a vývoj, zaměstnanost, vzdělávání, energetická politika a bezpečnost zásobování energiemi. Evropská komise již dokončila vyhodnocení národních programů reforem. Nyní je třeba vypracovat transparentní a efektivní akční plán, dodal kancléř.

  „Pro nás je důležité přiblížit Evropu občanům,“ prohlásil Schüssel a jako účinná opatření uvedl některé konkrétní projekty, jako jsou např. Směrnice o pracovní době a o službách a harmonizace vyměřovacího základu pro DPH. Neméně významné jsou pro rakouské předsednictví otázky budoucnosti Evropy. „Musíme překonat stagnaci a pesimismus,“ uvedl kancléř Schüssel.

  Live streaming (živý přenos) konference Sound of Europe

  Akční plán v oblasti využití biomasy: hlavní téma prvního zasedání Rady pro zemědělství v roce 2006 – Rakousko průkopníkem obnovitelných zdrojů energie

  23. ledna 2006 – Ministři zemědělství EU se dnes setkají na svém prvním letošním zasedání. Hlavním bodem na pořadu jednání bude označování organických výrobků a prosazování zemědělských a lesnických produktů (biomasy) jako energetických zdrojů. Rakouský ministr zemědělství Josef Pröll již zdůraznil, že ochrana klimatu a životního prostředí bude jednou z hlavních záležitostí sledovaných Rakouskem jak na mezinárodní, tak na unijní úrovni, jakož i v rámci samotného Rakouska.
  více »

  Křest knihy „Europe - an idea takes shape“ (Evropa – zhmotnění myšlenky) – antologie textů o evropské integraci

  26. ledna 2006 – Generální ředitel pro tisk a komunikaci na generálním sekretariátu Rady Hans Brunmayr ve čtvrtek v salzburském konferenčním centru během konference Sound of Europe představil knihu nazvanou Europe - an idea takes shape (Evropa – zhmotnění myšlenky). Kniha je výsledkem společného projektu Rady Evropské unie a rakouského předsednictví a k dostání bude ke konci roku. Plánuje se také brožované vydání.

  Evropský parlament

  Poslanci EP se obávají o unijní financování v případě přesouvání obchodních společností

  24. ledna 2006 – V úterý byla schválena zpráva o změně přesouvání obchodních společností v rámci regionálního rozvoje. Poslanci EP v ní zdůrazňují, že Komise a členské státy musí v otázce přesouvání obchodních společností přijmout opatření, která zabrání případné újmě hospodářskému rozvoji, zejména zhoršení v sociální oblasti, k němuž může vést přímý i nepřímý úbytek pracovních míst.
  více »

  Zahájí Institut pro rovnost mužů a žen svou činnost již v roce 2007?

  24. ledna 2006 – V úterý schválil Výbor pro práva žen v prvním čtení zprávu o záměru založit Evropský institut pro rovnost mužů a žen. Poslanci EP založení tohoto nového orgánu Společenství silně podporují, avšak užším vymezením zaměření jeho činnosti chtějí docílit jeho větší efektivnosti. Dále vyžadují záruky, že podíl žen a mužů ve správní radě tohoto orgánu bude vyvážený. Předpokládá se, že institut bude moci svou činnost zahájit příští rok.
  více »

  Dočasný výbor k CIA: jmenování členů výboru

  Evropský parlament 26. ledna 2006 – Členové dočasného parlamentního výboru pro údajné věznice CIA v Evropě a přelety CIA nad Evropou se ve čtvrtek sešli na ustavující schůzi výboru a oficiálně aklamací jmenovali členy kanceláře výboru. Výboru bude předsedat Carlos Miguel Coelho (EPP-ED, Portugalsko), první místopředsedkyní bude Sarah Ludford (ALDE, Velká Británie), druhým místopředsedou Giorgios Dimitrakopoulos (EPP-ED, Řecko) a třetím místopředsedou Cem Özdemir (Greens/EFA, Německo).
  více »

  Rozšíření: EU musí dodržet příslib, ale zároveň vzít v potaz svou absorpční kapacitu

  27. ledna 2006 – Evropská unie musí dodržet sliby dané kandidátským a případným kandidátským zemím, avšak také plně zohlednit absorpční kapacitu EU, tvrdí poslanci EP. V nezbytném případě by Komise měla všem evropským zemím, které ještě nemají oficiální „perspektivu členství“, navrhnout úzký mnohostranný vztah. Země, které již tuto perspektivu mají, by měly mít možnost se do tohoto mnohostranného rámce zapojit jako mezikrok k řádnému členství.
  více »

  Palestinské volby: Poslanci EP uvítali úspěch demokratického procesu, ale vyzývají Hamás, aby se vydal na mírovou cestu

  26. ledna 2006 – Delegace poslanců EP v Jeruzalémě a další poslanci na jednání v Bruselu dnes poskytli své názory na středeční volby na palestinských územích. Podle jejich názoru byly volby vedeny řádně, avšak vyzvali Hamás, který v době, kdy přicházely výsledky, vedl, aby se vzdal násilí a uznal stát Izrael.
  více »

  Poslanci EP požadují urychlené přijetí zákonných norem o obnovitelných zdrojích energie pro účely otopu a chlazení

  27. ledna 2006 – Průmyslový výbor ve čtvrtek vyzval Evropskou komisi, aby do července předložila návrhy zákonných norem zajišťujících do roku 2020 alespoň zdvojnásobení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energií využívaných v Evropě pro účely otopu a chlazení. Přínosy této úpravy by měly zahrnovat bezpečnější zásobování energiemi, sníženou spotřebu klasických zdrojů energie, zlepšení životního prostředí a vytváření pracovních míst v nových odvětvích.
  více »

  Evropská komise

  Příznivější podmínky pro zvířata: Unijní akční plán byl schválen

  Brusel 23. ledna 2006 – V novém Akčním plánu ochrany zajištění pohody zvířat (animal welfare), který dnes schválila Komise, jsou uvedena konkrétní opatření na příštích pět let ke zlepšení podomínek pro zvířata. Cílem Akčního plánu je zajistit, aby se v nadcházejících letech otázky pohody zvířat řešily co nejefektivněji, a to ve všech resortech EU a s využitím vztahů EU se třetími zeměmi. Na období let 2006-2010 bylo stanoveno pět oblastí aktivit zaměřených na splnění tohoto cíle: posílení minimálních norem péče o zvířata; podpora výzkumu a alternativním přístupům k testování zvířat; zavedení jednotných ukazatelů péče o zvířata; lepší informovanost osob pečujících o zvířata i široké veřejnosti v otázkách péče o zvířata; podpora mezinárodním iniciativám na ochranu zvířat. V příloze Akčního plánu, která podává vyhodnocení dopadů a obsahuje i pracovní materiál Komise, jsou uvedeny podrobnosti a východiska pro jednotlivé oblasti těchto aktivit, spolu s orientačním harmonogramem plánovaných iniciativ. Další informace viz MEMO/06/21
  více »

  Mandelson: Evropa má stále pro vyjednávací kolo z Dauhá ambiciózní cíle, avšak je na čase, aby aktivní byli i ostatní

  Brusel 23. ledna 2006 – Ve svém dnešní projevu v Berlíně vysvětlil komisař pro obchod Peter Mandelson unijní strategii pro uzavření ambiciózní dohody v letošním vyjednávacím kole z Dauhá a vyzval k řadě intenzivních dvoustranných rozhovorů, které vyjednávání posunou vpřed. Ve svém vystoupení před vedoucími představiteli německých podnikatelských a politických kruhů Mandelson uvedl, že stav vyjednávání je „vážný, ale ne zoufalý“. Trval na tom, že „klíč k další fázi pokroku“ nedrží Evropa. Podle něj Evropa dosud na jednací stůl položila mnohem více než každý jiný člen WTO a nemají-li rozhovory zkolabovat, je na ostatních, aby reagovali na nabídky předložené Evropou. Obchodní partnery Evropy vyzval k předložení nabídek, které umožní vyvážený výsledek zajišťující světové ekonomice další růst. Vyzval také k uspořádání řady „intenzivních, soustředěných dvoustranných jednání“ tak, aby byla nastolena taková míra důvěry, která je nezbytná k dosažení konečné shody na základě srovnatelné úrovně sledovaných cílů. Uzavřel takto: „Žádná alternativa k vyjednávání neexistuje. Jsem si jist, že Evropa je ochotna postupovat rychleji a tam, kde je to vhodné, zajít ještě dále, avšak nikoliv závodit sama se sebou.“ Úplné znění projevu v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině najdete na RAPID: SPEECH/06/23
  více »

  Podle průzkumu Eurobarometru jsou evropští občané pro zavedení evropské energetické politiky

  Brusel 24. ledna 2006 – Většina občanů EU (47 %) by v souvislosti s novými úkoly energetiky, jako jsou bezpečnost zásobování energiemi, rostoucí spotřeba energií a klimatická změna, upřednostnila rozhodování na celoevropské úrovni, zatímco 37 % resp. 8 % občanů dává přednost rozhodování na úrovni národní a místní. Je to jeden ze závěrů průzkumu Eurobarometru, které dnes zveřejnil komisař pro energetiku Andris Piebalgs. Ti, jimž byla tato otázka položena, by jako prostředek k řešení energetických problémů volili obnovitelné zdroje energie a výzkum a vývoj a jsou ochotni se učit efektivnějším způsobům využívání energií. „Vzkaz od občanů je jednoznačný – energie jsou předmětem zájmu všech Evropanů a lidé očekávají jasné a konkrétní jednání na všech politických úrovních. Evropa potřebuje reálnou energetickou politiku zaměřenou na bezpečnost zásobování, konkurenceschopnost a trvalou udržitelnost,“ prohlásil komisař Piebalgs. Průzkum Eurobarometru najdete na této adrese English (en) français (fr) .
  více »

  Růst a zaměstnanost: naplnění lisabonských cílů by mělo vést k vyšší životní úrovni občanů EU, uvádí studie o účincích Lisabonu

  Brusel 24. ledna 2006 – Evropanům by se v budoucnu díky unijní Strategii růstu a zaměstnanosti mohlo vést výrazně lépe. Příjem na obyvatele by se do roku 2025 v Evropě mohl zvýšit o téměř jednu čtvrtinu, budou-li přijaty reformy přepokládané v nově zahájené Lisabonské strategii. Také zaměstnanost by se měla zvýšit o více než 10 %. To jsou hlavní poznatky nedávné studie provedené nizozemským úřadem pro analýzy hospodářské politiky CPB, zadané Generálním ředitelstvím pro podnikání a průmysl. Více informací na této stránce.
  více »

  Ptačí chřipka: EU prodlouží zákaz dovozu chovných ptáků a prodloužila omezení na ptactvo chované doma (jako „domácí mazlíčci“)

  Evropská komise rozšíří zákaz dovozu živých chovných ptáků, kromě drůbeže pro komerční účely, až do 31. května 2006. Navazuje tak na dnešní kladné vyjádření členských států zastoupených ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH). Embargo bylo přijato v rámci celé řady unijních preventivních opatření proti ptačí chřipce a dnes prodlouženo v důsledku současné situace v Turecku a dalších zemích, v nichž se tato choroba stále vyskytuje. Prodloužení zákazu také znamená, že se bude týkat i jarního období migrace tažných ptáků vracejících se do hnízdišť. Ze zákazu dovozu chovných ptáků existují některé výjimky. Ptáky je možno převážet mezi schválenými zoologickými zahradami a podobnými institucemi a dále je možno dovážet násadová vejce ptáků jiných než drůbeže pro využití v autorizovaných líhních; platí však, že v každém případě je nutno provést po příjezdu dekontaminaci skořápek těchto vajec, i tehdy, směřují-li do zoologických zahrad. Stálý výbor dnes také schválil prodloužení omezení pohybu ptáků doprovázejících své majitele (ptactvo chované doma) ze třetích zemí až do konce května. Mezi tato opatření patří omezení vstupu ptáků limitem pěti kusů na jednoho vlastníka a přísná karanténní opatření pro tyto ptáky (buď 30denní karanténa ve schválených třetích zemích, nebo 30denní karanténa v cílovém členském státu). Alternativou ke karanténě je možnost vpustit do EU ptáky chované doma, jsou-li proočkovaní proti ptačí chřipce, popř. mají osvědčen negativní test na tuto chorobu během desetidenního období izolace ještě před převozem. Omezení na ptáky doprovázející majitele se nevztahují na ptactvo chované doma a vstupující do EU z Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska, Andorry, Islandu, Grónska, Faerských ostrovů a San Marina.

  „Je čas zařadit vyšší rychlost“, předseda Komise Barroso představuje výroční zprávu o pokroku na cestě k růstu a zaměstnanosti

  Evropská Komise zveřejnila svou novou výroční zprávu o pokroku dosaženém v plnění lisabonské strategie, tj. o spolupráci mezi EU a členskými státy v oblasti hospodářského růstu a tvorby více a lepších pracovních míst. Smyslem výroční zprávy je dát této strategii nový impuls a urychlit její plnění.
  více »

  Komise zjednodušila Programy vnější spolupráce

  Brusel 25. ledna 2006 – Komise dnes v rámci reforem svých vnějších aktivit schválila sedm nových tématických programů. Spolu s národními a regionálními programy budou nové tematické programy od roku 2007 tvořit páteř aktivit Komise v oblasti vnější spolupráce. Do sedmi nových tematických programů bylo přeskupeno 15 stávajících tématických programů. Cílem je zjednodušit poskytování pomoci do zahraničí a s využitím disponibilních zdrojů dosahovat více a lepších výsledků. Tematické programy byly zřízeny, aby naplňovaly politické záměry, které nejsou omezeny geograficky a jejichž cíl nelze plně realizovat pomocí národních a regionálních programů. Toto rozhodnutí bylo přijato v rámci širší reformy vnější spolupráce Společenství pro nadcházející nové finanční období do roku 2013, na jejímž základě bude Komise poskytovat pomoc do zahraničí efektivněji a účinněji a podle menšího počtu rozpočtových kapitol. Přidělení finančních prostředků na nové tématické programy čeká na definitivní souhlas.
  více »

  Komise povolila slovenský plán investic do uhelného hornictví na léta 2005 až 2010

  Brusel 25. ledna 2006 – Evropská komise dnes rozhodla, že nevznese námitky proti veřejné pomoci ve výši 525 mil. Sk (13,9 mil. eur), kterou Slovensko navrhuje pro uhelné doly Hornonitrianske Bane Prievidza a.s. (HBP) v letech 2005 až 2010 jako počáteční investici. Pomoc je slučitelná s řádným fungováním společného trhu.
  více »

  Řešení drogových problémů EU: Evropská komise se spojila s občanskou společností a nevládními organizacemi

  Brusel 25. ledna 2006 – Počet problémových uživatelů drog v EU dosahuje až dvou milionů a na předávkování umírá každoročně na osm tisíc lidí. Užívání drog se vyšplhalo na historicky nejvyšší úroveň a nadále představuje hrozbu celému mezinárodnímu společenství. K řešení této výzvy uspořádala Komise v Bruselu dvoudenní konferenci (ve dnech 26. a 27. ledna 2006) o Občanské společnosti a drogách. Velký počet účastníků konference, přes 140, je výrazem zájmu občanské společnosti o spolupráci s Komisí v oblasti boje proti drogové závislosti. Jde o představitele nejen evropských sítí nevládních organizací, ale také dobrovolnických organizací působících v 16 členských státech, ve čtyřech přistupujících a kandidátských zemích a v Norsku. Viz též stránky Europa.eu.int.
  více »

  Soutěž pro školy Zelený týden 2006: evropští žáci tvořivým způsobem osvětlují otázku biodiverzity

  Letošní soutěž Zelený týden se soustřeďuje na problematiku biologické rozmanitosti neboli biodiverzity. V Bruselu se od 30. května do 2. června 2006 uskuteční každoroční konference a výstava Zelený týden zaměřená na životní prostředí; součástí této události je právě soutěž pro školy, která podněcuje mladé lidi ze všech zemí EU, zemí kandidátských a rovněž z členských států Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), aby se dozvěděli více o problémech životního prostředí a uměleckými prostředky vyjádřili své mínění.
  více »

  Regionální politika: Úspěšný rok 2005 ukazuje cestu ke zvýšení zaměstnanosti a urychlení hospodářského růstu

  Brusel 26. ledna 2006 – „Využívání Strukturálních fondů a Fondů soudržnosti evropskými regiony v roce 2005 opět potvrdilo, že Politika soudržnosti je významným a nejefektivnějším nástrojem při vytváření kvalitních pracovních míst a podpoře hospodářského růstu přímo na místě,“ konstatovala dnes komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a zdůraznila, že „jde o pevný základ dalších investic v rámci úsilí o hospodářskou modernizaci v Evropě“. Komisařka Hübnerová dále podtrhla, že „zatímco evropské instituce pracují na konečné podobě dohody o novém unijním rozpočtu, je Komise odhodlána navázat na současnou dynamiku, úzce spolupracovat s členskými státy a zajistit všechny nezbytné přípravy na Politiku soudržnosti na období let 2007-2013, aby tak byla připravena zahájit její realizaci v evropských regionech včas od počátku roku 2007.“ Další informace o politice soudržnosti na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti najdete na této adrese.
  více »

  Nová iniciativa EU v oblasti vysílání do Běloruska

  Brusel 26. ledna 2006 – Evropská komise dnes oznámila, které mediální konsorcium bude realizovat projekt v hodnotě 2 mil. eur zaměřený na posílení přístupu k nezávislým zdrojům zpráv a informací v Bělorusku. Členy vybraného konsorcia vedeného společností Media Consulta (Německo) jsou realizační organizace a další jednotliví řešitelé z Polska (European Radio for Belarus), Litvy (Radio Baltic Wave), Běloruska (novináři, občanská společnost a nevládní organizace) a z Ruska (RTVi), přičemž vysílat se bude z Německa přes satelit. Konsorciu se dostane podpory ze strany četných nevládních organizací působících v EU a specializujících se na média. Do dvouletého projektu spadá rozhlasové a televizní vysílání, Internet, podpora běloruským tištěným sdělovacím prostředkům a školení novinářů. Vysílání rozhlasových a televizních pořadů bude zahájeno v únoru, před prezidentskými volbami v Bělorusku. Další informace o vztazích mezi EU a Běloruskem najdete zde.
  více »

  Civilní ochrana: Komise předložila návrh na posílení unijního mechanizmu civilní ochrany

  Brusel 27. ledna 2006 – Evropská komise předložila řadu návrhů na zlepšení akceschopnosti unijního mechanizmu civilní ochrany při přírodních a člověkem způsobených katastrofách. Navrhovaná opatření Komisi umožní lépe řešit nedostatek dopravních kapacit a zařízení nezbytného na místě katastrofy. Další opatření pak přispějí k vývoji systémů včasného varování, zefektivnění koordinace a zajištění logistické podpory. Komise zároveň zprovoznila internetovou výstražnou službu sledující průběh katastrof, nazývanou MIC Daily, jejímž účelem je sledovat katastrofy vznikající a probíhající po celém světě. Zaměřuje se na posílení povědomí a sdílení informací mezi národními krizovými centry, a tím na maximalizaci efektivnost reakce. Stránky unijní jednotky civilní ochrany najdete na této adrese.
  více »

  Eurostat

  Letecká doprava v EU25 – Objem osobní letecké dopravy se v roce 2004 zvýšil o 8,8 %; Nejvíce cestujících odbavuje londýnské letiště Heathrow; frankfurtské letiště odbaví největší objem nákladní dopravy

  26. ledna 2006 – V roce 2004 se celkový počet cestujících letecké dopravy v rámci EU25 zvýšil o 8,8 % na 650 mil. Z tohoto počtu cestovalo 24 % na vnitrostátních spojích, 42 % na spojích uvnitř EU a 34 % na spojích mimo EU. Nejživějším letištěm EU z hlediska počtu cestujících zůstalo londýnské Heathrow, které jich v roce 2004 odbavilo na 67 mil., tedy asi 10 % všech cestujících letecké dopravy v EU a o 6,2 % více než v roce 2003. S téměř 51 mil. cestujícími se v rámci EU na druhé místo dostalo pařížské letiště Charles de Gaulle (nárůst o 6,1 %) a na třetí místo letiště ve Frankfurtu (nárůst o 5,6 %). Po nich následuje Amsterodam (42 mil. cestujících) a Madrid (38 mil.). Letiště Praha – Ruzyně s 9,6 mil. odbavenými cestujícími zůstalo na prvním místě mezi novými členskými státy a dostalo se na 27. místo, přičemž v roce 2003 bylo na 36. místě.
  více »

  Rozšiřování

  Prohlášení komisaře Olli Rehna k turecké iniciativě vzhledem ke Kypru

  Brusel, 24. ledna 2006 „Evropská komise vítá úsilí vedoucí k pokroku ze současného mrtvého bodu v otázce kyperského problému. Tento status quo není v ničím zájmu. Turecká iniciativa, oznámená ministrem zahraničních věcí Gülem, si zaslouží pečlivé prozkoumání a požádal jsem své pracovníky, aby tak učinili. Mám za to, že záměrem iniciativy je položit základ k další diskusi se zúčastněnými stranami pod záštitou OSN. Komise je připravena k této diskusi přispět. Podpisem Dodatečného protokolu v červenci roku 2005 přijalo Turecko závazky vůči EU a všem jejím členským státům včetně Kyperské republiky a očekává se od něj, že jim v plném rozsahu dostojí. V dubnu 2004 se EU zavázala k ukončení izolace komunity kyperských Turků. Za tím účelem předložila návrhy a doufá, že Rada na tomto základě v brzké době přijme rozhodnutí. V souladu se svým dlouhodobě zastávaným stanoviskem je Komise nadále plně odhodlána podporovat znovuzahájení rozhovorů pod vedením OSN, vedoucích co nejdříve ke komplexnímu uspořádání kyperské otázky.“

  Západní Balkán na cestě do EU: upevnění stability a posilování prosperity

  Brusel 27. ledna 2006 – Komise dnes předložila návrhy na další rozvíjení dialogu o obchodu, hospodářském rozvoji, pohybu osob, školství a výzkumu, regionální spolupráci a občanské společnosti na západním Balkánu v rámci unijní strategie k zapojení obyvatel tohoto regionu do hlavního evropského proudu. Ve Sdělení o západním Balkánu uvádí konkrétní opatření na posílení unijní politiky a nástrojů na pomoc těmto zemím při naplňování jejich evropské perspektivy. Pomůže během příprav schůzky ministrů zahraničních věcí EU a západního Balkánu, které rakouské předsednictví plánuje na 10. a 11. března do Salzburgu.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky