Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Cena rodičovství
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/10/2008

Zpráva uvádí, že péče o děti je pro pracující matky v EU stále velkým problémem.

Již řadu let hledají rodiče v EU kvalitní a dostupná zařízení poskytující péči o děti. V roce 2002 prohlásili vedoucí představitelé EU péči o děti za vysokou prioritu a aby dali najevo, že to myslí vážně, stanovili konkrétní cíle. Dohodli se na tom, že je třeba zajistit péči alespoň pro třetinu dětí do tří let a pro 90 % dětí ve věku od tří let do začátku školní docházky.

  tehotna zena

  Jak však uvádí zpráva o pokroku DeutschEnglishfrançais, šest let po tomto předsevzetí má většina zemí daleko ke splnění uvedených cílů.

  Zpráva EU je součástí většího souboru opatření na podporu pracujících matek Englishfrançais. Jedním z návrhů je dát novým matkám 18 týdnů placené mateřské dovolené, tedy o čtyři více, než jim zaručují stávající právní předpisy EU.

  Další návrh přiznává samostatně výdělečně činným matkám právo na mateřskou dovolenou placenou v rámci plánu sociálního zabezpečení příslušené země. Kromě toho by ženy pracující pro rodinný podnik, například farmu, měly nárok na sociální zabezpečení pro případ ovdovění nebo rozvodu.

  Cíl v oblasti poskytování péče o děti do tří let překročilo pouze pět zemí EU – Portugalsko, Spojené království, Francie, Lucembursko a Slovinsko, přiblížilo se mu však i několik dalších zemí. Pokud jde o starší děti, splnilo svůj závazek osm zemí – Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Švédsko, Estonsko a Itálie.

  Nedostatek péče o děti je problémem, pokud jde o rovné příležitosti i hospodářský růst. Je i jedním z důvodů klesající porodnosti ve většině zemí EU – páry se zdráhají mít děti, jelikož se obávají, že pro ně nenajdou mateřskou školu.

  Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva Evropská unie nutně potřebuje, aby ženy rozšířily počet pracovních sil. Matky však často opouštějí zaměstnání, aby pečovaly o své děti. Pouze 66 % žen s nezaopatřenými dětmi pracuje, přičemž u mužů je to 92 %.

  Tato skutečnost komplikuje úsilí EU o odstranění rozdílů v postavení žen a mužů DeutschEnglishfrançais. Ženy stále vydělávají o 15 % méně než muži a zastávají méně vrcholových pozic. „Ženy příliš často doplácejí za své mateřství nižšími příjmy a horšími pracovními vyhlídkami,“ uvedl komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla.

  Odpovědnost za poskytování péče o děti mají jednotlivé státy, kterým však EU poskytuje prostředky na rozvoj zařízení pro péči o děti. Na období 2007-2013 je k dispozici asi 500 milionů eur.


  Další informace na toto téma


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky