Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Ženy na mateřské dovolené mají čím dál více příležitostí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/09/2007

Centrum výchovně vzdělávacího poradenství v Liberci zahájilo za pomoci fondů EU čtvrtý semestr kurzů pro ženy a muže na rodičovské dovolené, aby se mohli lépe připravit na návrat do zaměstnání.

  Ženy na mateřské dovolené mají čím dál více příležitostí

  Program Centra výchovně vzdělávacího poradenství se zaměřením na rovnost profesních příležitostí mužů a žen připravuje absolventy tak, aby získali rovné postavení ve společnosti a lepší uplatnitelnost na trhu práce. Projekt vychází především z potřeby žen vracejících se po přestávce do práce. Důraz je kladen na praktický přínos pro profesní růst a větší zaměstnanost žen. Podle manažerky projektu Zdeňky Kutínové účastnice obvykle postrádají zkušenosti s požadavky nových trendů v zaměstnání - práce na počítači, cizí jazyk apod. Cílem kurzů je, aby si dokázaly najít potřebné informace na internetu a ztratily zábrany v otázkách využití moderních informačních technologií.

  Kromě kurzů zaměřených na práci s počítačem, maminky mohou navštěvovat základy cizích jazyků, rozvoj komunikace v českém jazyce, rozvoj sebevědomí a rozvoj občanského a politického uvědomění. Mimo jiné je připraven program na sebepoznání osobnosti a rozvoj motivace v oblasti ovlivňování profesního výkonu. Současně mohou účastnice využít konzultací s psycholožkou.

  V době vyučování se rodiče nemusí obávat o svou ratolest, neboť v rámci Centra funguje služba z řad studentek Střední pedagogické školy, jejímž úkolem je zabavit děti a postarat se o ně v době výuky.

  Díky Evropskému sociálnímu fondu a státnímu rozpočtu České republiky jsou kurzy pro zájemce bezplatné!

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky