Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Série kulatých stolů k jazykové integraci migrantů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/06/2010

Od tlumočení pro migranty a uprchlíky přes jazykovou integraci Vietnamců po překonávání jazykové bariéry Mongoly. To jsou náměty tří kulatých stolů, které v červnu a červenci pořádá místní kancelář ředitelství Evropské komise pro překlady a Zastoupení Evropské komise v ČR. Již 3. června se konal kulatý stůl „Tlumočení pro migranty a uprchlíky“, 22. června bude následovat setkání nazvané „Jazyk, integrace a migranti z Vietnamu“ a 8. července kulatý stůl „Jazyk, integrace a migranti z Mongolska“.

Jejich cílem je určit hlavní problémy, navrhnout řešení a umožnit účastníkům vzájemně se informovat o svých aktivitách. Jde i o způsob, jak rozvíjet dialog mezi úřady, nevládními organizacemi a migranty samými. Setkání navazují na konferenci „Jazyk a integrace migrantů“, kterou zastoupení Evropské komise zorganizovalo ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha loni na podzim.

  Série kulatých stolů k jazykové integraci migrantů

  Jak zlepšit kvalitu tlumočení pro migranty a uprchlíky? Měly by tlumočení pro migranty hradit spíše nevládní organizace, nebo by se na něm měl více přímo podílet stát? Těmito a mnoha dalšími otázkami se 3. června na Zastoupení Evropské komise v ČR zabývali zástupci státní správy, nevládních organizací a profesních sdružení tlumočníků a překladatelů.

  Zapojit se do diskuse či si ji jen vyslechnout přišlo kolem 60 lidí. Mezi hlavními hosty byli zástupci odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, správy uprchlických zařízení a cizinecké policie, Ústavu translatologie FF UK, Komory soudních tlumočníků ČR a nevládních organizací jako Charita ČR, Klub Hanoi, META o.s. – sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Sdružení pro integraci a migraci a Organizace pro pomoc uprchlíkům, jakož i Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

  Význam tlumočení je dán tím, že bez znalosti jazyka mají migranti a uprchlíci velmi ztížen přístup ke svým právům a je obtížně se dovídají o svých povinnostech. Tlumočení je zajisté i cestou, jak napomáhat integraci cizinců, kteří se někdy nemohou účastnit kurzů češtiny či nedokážou dostatečně zvládnout český jazyk.

  Problémy, jimiž se při zvládání českého jazyka potýkají migranti z Vietnamu, se bude zabývat kulatý stůl, který se uskuteční 22. června. S krátkými příspěvky vystoupí Helena Dluhošová z odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, lektorky češtiny pro cizince Petra Huková a Nguy Giang Linh, Petra Kozílková z META o.s. – sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Eva Pechová z Klubu Hanoi, Dagmar Šimáková z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, místopředseda Svazu Vietnamců v ČR Tran Quang Hung, Jiří Vesecký z center na podporu integrace cizinců a Xuan Mai Thi Thanh z občanského sdružení Info-Dráček.

  Máte-li zájem se tohoto setkání zúčastnit, kontaktní údaje pro registraci najdete zde.

   

  3. června se v Evropském domě konal kulatý stůl „Tlumočení pro migranty a uprchlíky".

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky