Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

José Manuel Durão Barroso: Zhodnocení českého předsednictví
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/07/2009

Projev předsedy Evropské komise Josého Barrosa na plenárním zasedání Evropského parlamentu

Datum: 15. července 2009

Zdroj: Tisková sekce Evropské komise 

  José Manuel Durão Barroso: Zhodnocení českého předsednictví

   

  José Manuel Durão Barroso

  předseda Evropské komise

  „Zhodnocení českého předsednictví“

   

  Plenární zasedání Evropského parlamentu

  Ve Štrasburku dne 15. července 2009


  Vážený pane předsedo Evropského parlamentu,

  Vážený pane předsedo vlády,

  Vážené poslankyně, vážení poslanci,

  první plenární zasedání čerstvě zvoleného Evropského parlamentu je jedinečnou politickou příležitostí. Svou činnost zahajuje zákonodárný sbor, který bude mít vliv na každodenní život milionů evropských občanů a na osud jednoho kontinentu.

  Chtěl bych upřímně poblahopřát všem poslancům, jež byli zvoleni. Vaše přítomnost v tomto sále je výsledkem nejrozsáhlejšího praktického výkonu nadnárodní demokracie, který kdy byl v historii a ve světě uplatněn. Přeji vám mnoho úspěchů ve vašem mandátu.

  Výzvy, se kterými se Evropa potýká a které bude muset řešit v průběhu příštích let, jsou ohromné. Nejprve se jedná o hospodářskou a finanční krizi, která vyžaduje, abychom provedli systematické a koordinované kroky, k nimž jsme se zavázali. Tato krize si vyžádala svou cenu i v sociální oblasti, která je naší prvořadou prioritou. Dále náš politický horizont, jehož chceme dosáhnout, určuje boj proti změně klimatu a přechod na udržitelnou a ekologickou ekonomiku.

  Všechny tyto výzvy poznamenaly i české předsednictví, které nedávno skončilo. Rád bych poděkoval předsedovi vlády Fischerovi a jeho předchůdci Mirkovi Topolánkovi za výsledky, kterých v tomto obzvláště obtížném období dosáhli. Děkuji jim a všem jejich spolupracovníkům za vynikající spolupráci, kterou odvedli i přes vzniklé vnitropolitické problémy.

  Během českého předsednictví jsme dosáhli úctyhodných výsledků: ve spolurozhodovacím procesu bylo přijato 54 návrhů. Především chci jmenovat dohodu o široké škále opatření pro regulaci finančních trhů a dohodu o 5 miliardách eur v rámci plánu evropské obnovy [a všichni dobře víte, do jaké míry jsme my jako Komise a vy jako Parlament museli bojovat, abychom tohoto výsledku dosáhli]. Dále zmíním revizi fondu přizpůsobení globalizaci. Mám radost, že došlo k rozšíření vnitřního trhu v oblasti energie a dopravy.

  Těší mě, že Evropská rada na svém poslední zasedání jednohlasně podpořila plán Komise, který stanoví dohled nad finančními trhy. Dosáhli jsme ambiciózní shody, kterou před několika měsíci, kdy jsem svolal skupinu expertů na vysoké úrovni pod vedením pana de Larosière,  nemohl nikdo očekávat.

  Vedle legislativní činnosti se české předsednictví také dokázalo vyrovnat s výzvami v politicko-institucionální oblasti. Museli jsme řešit plynovou krizi mezi Ukrajinou a Ruskem, která Evropu znovu upozornila na potřebu posílit svoji energetickou bezpečnost. V posledních šesti měsících jsme učinili velký pokrok, např. vypracováním plánu propojení Pobaltí. Předevčírem jsem se účastnil slavnostního podpisu projektu Nabucco mezi Tureckem a čtyřmi členskými státy (Rakouskem, Maďarskem, Bulharském a Rumunskem). Podpisu byla přítomna i řada zemí, ze kterých chceme zemní plyn v budoucnu dovážet. Jedná se o skutečně evropský projekt a jsem hrdý na to, že Komise v něm mohla sehrát roli zprostředkovatele.


  Dámy a pánové,

  v době českého předsednictví došlo i k důležitému vývoji ve věci Lisabonské smlouvy. Na posledním zasedání se Evropská rada shodla na nezbytných zárukách, které umožní irské vládě vyhlásit druhé referendum. Je plně přesvědčena, že obavy irských občanů byly uspokojivě vyřešeny. A nezapomeňme na to, že právě během českého předsednictví český senát dokončil parlamentní ratifikaci, čímž se počet členských států, které získaly souhlas parlamentu zvýšil na 26.

  České předsednictví už předalo štafetový kolík Švédsku. Ale výzvy, kterým Evropa čelí, přetrvávají a jdou nad rámec jediného předsednictví.

  Evropský projekt byl vždy během na dlouhou trať. Pokroku dosáhneme tehdy, pokud pracujeme jako jeden tým. A stejně jako v týmu je velmi důležité, aby uspěl každý z jeho členů. Rada, Komise, Parlament – všichni zastávají důležitou roli při plnění našich společných evropských cílů, jež slouží evropským občanům.

  Evropa, kterou musíme i nadále vytvářet, je silná Evropa, otevřená Evropa a solidární Evropa. Je to Evropa, jež svým občanům nabízí maximum příležitostí. Evropa, která je vystavěna na kontinentální dimenzi a plně těží ze svého vnitřního trhu, jenž je pro spotřebitele a malé a střední podniky velmi důležitý. Evropa znalostí a inovací. Evropa, která respektuje životní prostředí a zajišťuje energetickou bezpečnost. Evropa, která v duchu partnerství oslovuje další aktéry na světové scéně  s cílem řešit společně globální výzvy.

  V době celosvětové krize potřebujeme Evropu silnější než kdykoli před tím. A silná Evropa znamená sjednocenou Evropu, připravenou chopit se příležitosti a utvářet svůj osud.

  Pracujme společně, Parlament, Rada, Komise a ukažme, že očekávání evropských občanů jsou v dobrých rukou. Že jejich touha po svobodě, spravedlnosti a solidaritě nebude nikdy opomíjena.

  Děkuji.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky