Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Budoucnost Evropy - program pro občany
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

09/12/2007

 

Otevřený dopis hlavám států a předsedům vlád EU, národním parlamentům, orgánům Evropské unie a evropským politickým stranám.

Plán D 2006–2007: Závěrečná konference o projektech občanů – Brusel – 7., 8., 9. prosince 2007

  Koule s logem EU v dlaních

   

  V Bruselu dne 9. prosince 2007

   

  Hlavy států a předsedové vlád Evropské unie příští týden podepíší Lisabonskou smlouvu. Letos EU oslavila své 50. výročí. Evropská unie od roku 1957 pokročila od hospodářské spolupráce k politické unii, která ovlivňuje životy téměř 500 milionů občanů. Tento vývoj zároveň přináší odpovědnosti vrcholným politickým představitelům Evropy. Liberální konsensus, který existoval v začátcích, je třeba změnit na konsensus aktivně dosažený v dialogu s evropskými občany.

  Zásadní věcí je víc než kdy předtím zapojení občanů do budování Evropy. Nechceme-li, aby se občané opět v roce 2009 obrátili zády k volbám do Evropského parlamentu, musí vrcholní političtí představitelé znovu získat důvěru občanů v evropský projekt a ukázat, že stojí o to, aby se občané zapojili do mechanismu rozhodování.

  Plán D zahájený místopředsedkyní Komise Margot Wallströmovou odpověděl na tuto výzvu novým způsobem. V jeho rámci se spolufinancuje řada projektů, které mají za úkol zjistit, jak je možné zapojit běžné občany do procesu rozhodování EU a jaká je z pohledu občanů budoucnost EU. Tento postup odráží základní hodnotu EU ve 21. století: aktivní občanství.

  Do plánu D se aktivně zapojily organizace European Movement International, King Baudouin Foundation, Notre Europe, Deutsche Gesellschaft, European House Budapest a CENASCA-CISL, společně s rozsáhlou sítí partnerů po celé Evropě. V řadě členských států se na nejnižší úrovni uskutečnila série debat, konzultací, průzkumů veřejného mínění a akcí s cílem seznámit se s tím, jakou mají občané vizi Evropy, zatímco v celoevropském měřítku proběhl deliberativní průzkum veřejného mínění a konzultace.

  Uvedených projektů se v roce 2007 zúčastnilo tisíce občanů po celé Evropské unii. Přes 250 z nich se 8. a 9. prosince sešlo v Bruselu, aby diskutovali o hlavních problémech, které v rámci plánu D vyvstaly. Účastníci se jednoznačně shodli na tom, že by se v zájmu zapojení občanů do debaty o budoucnosti Evropy mělo nabízet více příležitostí tohoto druhu.

   

  Uvedené problémy strukturovaly do tří témat:

  1.      Lidské aspekty globalizace,

  2.      Rozšíření, politická integrace a občanství EU,

  3.      Role EU na světové scéně.

   

  Své závěry shrnuli do jediného souboru doporučení (v příloze naleznete na konci zprávy).

  O zmíněných doporučeních diskutovali s činiteli, kteří přijímají politická rozhodnutí, zastupujícími orgány EU, jakož i současné portugalské a budoucí slovinské předsednictvo EU:

   

  •                Margot Wallströmová, místopředsedkyně Evropské komise,

  •                Jillian van Turnhoutová, místopředsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru,

  •                Ivo Opstelten, primátor Rotterdamu, člen Výboru regionů,

  •                Pierre Jonckheer, člen Evropského parlamentu,

  •                Valter Lemos, portugalský ministr školství,

  •                Velvyslanec Igor Sencar, stálý zástupce Slovinska.

   

  Účastníci vyzývají evropské politické strany k tomu, aby se ve svých programech zabývaly uvedenými doporučeními a debatovali o nich s občany v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2009.

  Vyzývají hlavy států a představitele vlád EU, aby jako vrcholní političtí představitelé Evropy i jednotlivých států věnovali těmto doporučením pozornost, a tím podpořili rozvoj aktivního evropského občanství, bez něhož nemůže žádná vpravdě politická unie existovat.

  Chtějí, aby dialog s občany o evropských otázkách pokračoval a v budoucnu se ještě prohluboval.

   

   

  Účastníci konference na téma

                                                                                                        „Budoucnost Evropy - program pro občany”

   

  Závěry msw8 - 37 KB [37 KB]

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky