Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Franco Frattini: Od Vánoc cestujeme Evropou volně!
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/11/2007

 

Výlet na vánoční trhy v Norimberku, rodinné setkání ve Varšavě, vánoční dovolená v Praze nebo novoroční lyžování v Alpách. To vše bude mnohem jednodušší, jakmile se ještě před Vánoci letošního roku rozšíří tzv. schengenský prostor. Občané devíti nových členských států, konkrétně České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska, a všech stávajících členů schengenského prostoru (tedy všech členských států EU před rozšířením v květnu 2004 s výjimkou Spojeného království a Irska, a dále občané Norska a Islandu) budou konečně moci plně využívat výhody volného pohybu osob, jednoho z klíčových přínosů Evropské unie.

Rozšíření schengenského prostoru přináší občanům všech těchto zemí možnost volně cestovat mezi 24 státy, bez kontrol na vnitřních hranicích. Přátelé a rodinní příslušníci se nyní mohou setkávat, aniž by museli čekat na hraničních přechodech uvnitř EU, a cestujícím přijíždějícím do EU postačí k cestování po celém schengenském prostoru jediné vízum. A pokud jsou držiteli povolení k pobytu vydaného jedním z členských států, žádné vízum nepotřebují.

  Franco Frattini

  Pro členské státy, které do EU vstoupily v roce 2004, se jedná o skutečný přínos. Cestování bude nyní pro jejich občany rychlejší a snazší. Všem členským státům EU to navíc ukazuje výhody spolupráce na evropské úrovni. Prostor bez kontrol na vnitřních hranicích je zásadním úspěchem a nemá v historii obdoby. Od prosince bude možné projet Evropou z Pyrenejského poloostrova až do Pobaltí nebo z Řecka do Finska bez kontrol na hranicích. To je reálný důkaz sjednocené Evropy a také základní právo jejích občanů.

  Tomuto historickému kroku předcházela rozsáhlá příprava. Vstup do schengenského prostoru není jednoduchým krokem. Je to náročný úkol, neboť vyžaduje správné nastavení rovnováhy mezi svobodou a bezpečností – usnadňuje cestování lidem, kteří přijíždějí do Evropy s dobrými úmysly a chtějí poznávat naše rozmanité kultury a těšit se z naší pohostinnosti, ale zároveň musí zajistit naši společnou bezpečnost. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích je také otázkou důvěry mezi členskými státy. Díky procesu vzájemného hodnocení získávají jednotlivé členské státy důvěru ve schopnosti ostatních členů chránit vnější hranice jménem všech a také vydávat víza, která jsou platná pro celý schengenský prostor.

  V roce 2006 proběhlo padesát osm hodnotících kontrol, které se zaměřovaly na ochranu údajů, policejní spolupráci, kontroly na vnějších hranicích na pozemních, námořních i letištních hraničních přechodech a na vízovou politiku. V roce 2007 bylo provedeno patnáct přehodnocení a další posouzení ochrany námořních a vzdušných hranic. Navíc bylo uskutečněno devět výjezdních hodnocení schengenského informačního systému. Tyto náročné procesy jsou nutné pro zajištění naší bezpečnosti a pro vybudování nezbytné důvěry mezi členskými státy.

  A právě díky obrovskému úsilí nových členských států bylo možné vyhodnocovací proces uzavřít a potvrdit připravenost těchto zemí na vstup do schengenského prostoru. Hlavním cílem je poskytnout občanům více svobody, avšak souběžně s tím zajistit nezbytnou bezpečnost. To se podařilo a nebylo by to možné bez finanční solidarity, kterou prokázaly všechny členské státy sdružené v schengenském prostoru. Díky téměř jedné miliardě eur dokázaly nové členské státy zajistit účinnou ochranu hranic a stát se plnohodnotnými partnery v schengenském prostoru.

  V neposlední řadě bych rád poblahopřál portugalskému předsednictví k jeho strategickému řízení a jednoznačnému zaměření aktivit, které umožnily úspěšné dokončení projektu „SISone4All“, tedy schengenského informačního systému. Tento úspěch ukazuje, čeho všeho lze dosáhnout i ve složitých projektech, když se všichni účastníci zapojí s plnou odhodlaností.

  Jsem přesvědčen, že rozšíření prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích je pro občany Evropské unie historickým úspěchem. Tento krok přináší skutečné výhody již před letošními Vánoci. Jsem hrdý, že jsem se ho mohl účastnit, a děkuji všem členským státům za jejich úsilí.

   

  29/10/2007

  Franco Frattini, Místopředseda Evropské komise

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky