Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Spotřebitelský diář a Dolceta
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/02/2007

Spotřebitelský diář (2837 kb) je iniciativou zaměřenou především na studenty z celé Evropy. Cílem této iniciativy je informovat mladé lidi o jejich právech, zvýšit jejich všeobecné povědomí a pomoci jim, aby mohli jako spotřebitelé činit uvědomělá rozhodnutí.

Spotřebitelský diář existuje na internetových stránkách 20 jazykových verzích, které jsou uzpůsobeny specifickým podmínkám každého členského státu EU.

Je distribuován zdarma studentům ve školách. Ve školním roce 2006/2007 bylo vydáno celkem 1 185 950 diářů, z čehož 50 575 výtisků bylo distribuováno po českých školách.

  Spotřebitelský diář a Dolceta

  Diář může být také použit jako pedagogický prostředek pedagogický prostředek (984 kb) pro učitele a školitele.

  Mladí Evropané čelí každodenně mnoha rozhodnutím a možnostem, jak se správně zachovat jako spotřebitelé. Často si nejsou jisti svými právy, neví, kde mohou reklamovat vadný výrobek, kde nalézt lepší a srozumitelnější označení výrobků atd. Co mohou udělat, když se jejich letadlo příliš zpozdí nebo vůbec neodletí? Jak čelit nátlaku reklamy? Jak přestat kouřit?

  Odpovědi na podobné a další otázky je možné najít ve spotřebitelském diáři: volba je na tobě.

  Diář nabízí praktická doporučení a „know-how“, jak žít zdravěji, cítit se bezpečněji a sebevědoměji na základě všech výhod vyplývajících z práv, které zaručuje Evropská unie.

  Dolceta – Vývoj online vzdělávacích spotřebitelských nástrojů pro dospělé (Development of Online Consumer Education Tools for Adults)

  Projekt je podporovaný Evropskou komisí. Soustředí se na situace, ve kterých se spotřebitelé každý den nacházejí, na často kladené dotazy a na problematické záležitosti. Odpovědi jsou poskytovány ve formě praktických cvičení a příkladů každodenních situací. Cvičení a příklady doprovázejí teoretická vysvětlení pro snazší porozumění situaci.

  Webová stránka Dolceta obsahuje mimo jiné odkazy na internetové portály, kde je možné nalézt další podrobné informace.

  Tento interaktivní zdroj informací může být rovněž využit jako pedagogický prostředek (340 kb) pro učitele a školitele.

  Web Dolceta je složen ze dvou modulů: spotřebitelská práva a finanční služby. Informace jsou v každém modulu rozděleny dle obtížnosti na tři úrovně.

  Modul Spotřebitelská práva se zabývá následujícími tématy: kupní smlouva, označování cen, zásilkový prodej, reklama, bezpečnost výrobků a služeb, rozhodování sporů a jednotný trh.

  Druhý modul, Finanční služby, se zaměřuje na finanční služby pro spotřebitele. Získáte zde informace týkající se vedení rodinného rozpočtu, bankovního konta, problematiky úvěrů a hypoték, úspor a investic atd.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky