Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Modernizace integrovaného trhu EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/11/2007

 

Dne 20. listopadu Evropská komise oficiálně představila dokument "Přezkum jednotného trhu" (Single Market Review). Přezkum, který byl součástí programu pro evropské občany vyhlášeného v květnu 2006, měl za úkol provést zhodnocení jednotného trhu s cílem zlepšit jeho budoucí fungování a definovat jasnou a ucelenou vizi jednotného vnitřního trhu.

  Skupinka lidí různých profesí

  Evropský jednotný trh nabírá nový směr, protože EU staví do popředí spotřebitele a malé podniky.

  Snižování cen, větší výběr pro spotřebitele, zajištění konkurenceschopnosti podniků a zatraktivnění Evropy pro investory – to jsou výsledky, kterých doposud dosáhl integrovaný trh EU English. Pomocí nového balíčku reforem hodlá Komise dále modernizovat evropský jednotný trh.

  Z navrhovaných opatření již Komise schválila reformu telekomunikačních služeb English. Další návrhy zahrnují:

  • více práv pro spotřebitele English – Komise chce, aby spotřebitelé mohli změnit banku, aniž by museli zaplatit poplatek za zrušení účtu, a aby se mohli spojit při podávání stížností na firmy,
  • přezkum 23 trhů s výrobky a službami, které nevyužívají veškerý svůj potenciál pro spotřebitele a podniky, 
  • více příležitostí pro malé podniky díky provádění zákona o malých podnicích v rámci EU, omezování byrokracie English, zvýšená dostupnost evropských programů a podpora přeshraniční spolupráce,
  • zvyšování mobility výzkumných pracovníků díky „pasu pro výzkumné pracovníky“,
  • více informací pro spotřebitele, podniky a pracovníky – prostřednictvím společné poradenské služby by mohli lépe využívat svého práva na volný pohyb a přístup k informacím. To vše by Komisi pomohlo zajistit celkovou shodu s pravidly jednotného trhu.

  Reformovaný jednotný trh se nejen lépe přizpůsobí globalizaci, nýbrž také pomůže udržovat vysokou úroveň v oblasti sociální a environmentální ochrany. Nová opatření objasní vliv předpisů EU na veřejné a sociální služby, znovu zdůrazní potřebu vysoce kvalitních veřejných služeb English a podpoří výrobu a poskytování ekologicky šetrných produktů a služeb.

  Přestože poslední hospodářská prognóza ukazuje, že by se růst v EU mohl v nadcházejících letech zpomalit, je reforma jednotného trhu příležitostí, jak zvýšit konkurenceschopnost Evropy a posílit růst a vytváření nových pracovních míst English. Očekává se, že se na summitu vedoucích představitelů EU na jaře 2008 dohodnou nové priority pro jednotný trh.

  Podrobnosti o balíčku reforem
  Další informace na toto téma


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky