Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Experti EuroTeamu: Nebuďme poslední zemí, která zavede euro
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/11/2007

Dnes 7. listopadu 2007 se na tiskové konferenci pořádané v prostorách Zastoupení Evropské komise v Praze představili členové českého EuroTeamu, nezávislé platformy sdružující ekonomické experty, kteří podporují otevřenou diskusi o českém vstupu do eurozóny. „Přijetí eura je pro Českou republiku jednoznačně pozitivní záležitostí“, uvedl na počátku diskuse Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.

  Experti EuroTeamu: Nebuďme poslední zemí, která zavede euro

  V rámci tohoto diskusního setkání se zástupci EuroTeamu shodli zejména na tom, že zavedení eura v horizontu 4–5 let je reálné, ale i potřebné. Dá se očekávat, že v tomto horizontu vstoupí do eurozóny nejen Kypr a Malta (k 1. 1. 2008), Slovensko (k 1. 1. 2009), ale také Polsko, jehož nově se formující vláda avizuje euro jako jednu ze svých priorit. V eurozóně by tak byly všechny země sousedící s Českou republikou. Euro by pak mohlo hrát významnou roli při rozhodování zahraničních investorů o umístění investic.

  Ambice zavést do pěti let euro má však také například Bulharsko či pobaltské země a podobné úvahy se objevují též v Maďarsku. Zavedení eura je převážně chápáno jako logické završení ekonomické integrace v EU a krok, který dále napomůže rozvoji obchodu a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik eurozóny. „Euro je liberální ekonomický koncept podporující volný obchod a jako takový je pro Českou republiku – jednu z nejvíce otevřených ekonomik EU – výhodou“, podotknul k tomu dále Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég ČSOB.

  Česká republika by v současnosti splnila většinu z tzv. maastrichtských kritérií nutných k přijetí eura. Jedinou vážnou překážkou jsou deficitní veřejné rozpočty. „Vláda se ve své eurostrategii jednoznačně přihlásila ke konsolidaci veřejných financí nejpozději do roku 2012. Proto považuji termín 1. ledna 2013 za reálný termín vstupu ČR do eurozóny. Jeho jednoznačné stanovení vládou bude mít nepochybně disciplinující efekt,“ zdůraznil Petr Očko, koordinátor projektů EU, Telefónica O2 a bývalý národní koordinátor zavedení eura.

  V budoucnosti plánují členové EuroTeamu účast na diskusích a seminářích, vystoupení v médiích i vlastní akce. Jednou z nich bude např. diskuse se zástupci Slovinska o hodnocení důsledků vstupu Slovinska do eurozóny, která je plánována na leden 2008. „Vstup do eurozóny je integrální součástí našeho začlenění do Evropské unie“, uzavřel Petr Zahradník, vedoucí kanceláře pro EU České spořitelny / Erste Bank.

   

  Související odkazy

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky