Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropany více zajímají výsledky lékařského a zdravotního výzkumu než zprávy ze světa a ekonomiky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/09/2007

Podle průzkumu provedeného Eurobarometrem pro Evropskou komisi se obyvatelé většiny evropských zemí, a zejména zemí staré EU patnáctky, velmi zajímají o zdravotní výzkum, vědu a techniku. Tento zájem je vyšší než zájem o zprávy ze světa a zprávy z oblasti hospodářských a sociálních věcí. Evropané zejména věnují pozornost těm aspektům výsledků výzkumu, které se promítají do jejich každodenního života. Průzkum také ukázal, že veřejnost více věří informacím, které jim z oblasti vědy a zdravotního výzkumu předkládají samotní vědci a lékaři, a že mezinárodní organizace včetně Evropské unie v tomto ohledu požívají mnohem větší důvěry než regionální a vládní zdroje.

  Evropany více zajímají výsledky lékařského a zdravotního výzkumu než zprávy ze světa a ekonomiky

  Evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik k tomu řekl: "Tento Eurobarometr ukazuje zvýšený zájem o otázky vědy mezi Evropany, zejména pak v oblastech, které se jich přímo dotýkají. Hlad po informacích o zdravotním a lékařském výzkumu je nepochybně spjat se stárnutím populace, je však rovněž povzbuzující pozorovat zájem o oblast vědy a techniky u mladší generace. Tato studie jasně dokládá potřebu sdělovat veřejnost výsledky výzkumu, který podporujeme."

   

  Evropská komise provedla průzkum veřejného mínění Eurobarometr, aby zjistila míru zájmu a informovanosti o lékařský a zdravotní výzkum mezi Evropany. Tato studie zejména chce zjistit, jaké má veřejnost povědomí o evropských společných výzkumných projektech zabývajících se lékařskými a biologickými otázkami, a určit faktory a informační zdroje, které přispívají ke zvýšení tohoto povědomí.

  Nejdůležitější závěry průzkumu:

  -        Většina evropských občanů se zajímá o lékařský a zdravotní výzkum (71 %), vědu a techniku (60 %). Životní prostředí zajímá 84 % respondentů. Evropané se navíc zajímají více o zdravotní výzkum než o zprávy z Evropy a ze světa (70 %) a z hospodářské a sociální oblasti (68 %). Zájem obyvatel o lékařský a zdravotní výzkum se zvyšuje s věkem (76 % lidí ve věku vyšším 55 let oproti 61 % lidí ve věku 15 – 24 let).

  -        Pozornost občanů nejvíce přitahují výsledky lékařského výzkumu (78%) a nové objevy týkající se závažných onemocnění (60 %). Evropany zajímají informace o tom, jak se lépe chránit před infekčním onemocněním. Zájem o výsledky těchto výzkumů je daleko vyšší u starších osob a mezi osobami, které trpí některou z chronických nebo život ohrožujících onemocněních nebo se s nimi setkali v rodině.

  -        Více než polovina Evropanů (52 %), zejména ze starých členských států, si je vědoma, že výzkumníci v oboru biologie a lékařství mají možnost spolupracovat s evropskými kolegy na společných výzkumných projektech, a 44 % ví, že Evropské unie tyto společné výzkumné projekty spolufinancuje.

  -        Pokud jde o spolehlivé zdroje informací v oblasti biologického a lékařského výzkumu, veřejnost nejvíce věří lékařům a zdravotníkům (53 %), výzkumníkům pracujícím v univerzitních nebo státních laboratořích (47%), dále pak odbornému tisku (31 %). Mezinárodní organizace včetně EU a nevládní organizace požívají mnohem větší důvěry než regionální a vládní zdroje.

  -        Informace o vědě a výzkumu získávají Evropané nejčastěji z televize (70 %), dále z novin, rozhlasu a časopisů. Byl zaznamenán nárůst použití internetu jako zdroje vědeckých informací, především mezi mladými lidmi (19 %).

   

  Při průzkumu bylo dotazováno 29 000 respondentů ve 29 zemích: 27 členských státech EU, Turecku a Chorvatsku.

  Další informace o průzkumu: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

  Více informací o evropském společném zdravotním výzkumu:

  http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/health_en.html

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky