Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Literární soutěž o nejlepší esej
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/03/2009

Literární soutěž o nejlepší esej je určena mladým lidem od 15 do 20 let. Napište svůj názor na naše členství v Evropské unii, Evropský parlament nebo jazykovou politiku EU a můžete vyhrát notebook, multimediální přehrávač nebo digitální fotoaparát. Uzavírka soutěže je 23. dubna 2009 a vítěz bude vyhlášen při oslavách Dne Evropy 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. Soutěž pořádají Zastoupení Evropské komise, Informační kancelář Evropského parlamentu a Eurocentrum Praha pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

  Evropská vlajka

   

  Zastoupení Evropské komise v České republice,
  Informační kancelář Evropského parlamentu
  a Eurocentrum Praha
  vyhlašují u příležitosti Dne Evropy

   

  Literární soutěž o nejlepší esej

   

  Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

   

  Soutěž je určena mladým lidem od 15 do 20 let a probíhá od 13. března do 23. dubna 2009.

   

  Témata:

  • Pět let jsem občanem EU – Změnilo se vůbec něco? (Před pěti lety došlo k dosud největšímu rozšíření Evropské unie. Dnes má celkem 27 členů a chce se rozšířit o další státy. Čím obohatila Česká republika Evropskou unii? Jaké jsou klady členství České republiky v EU? Jaká jsou úskalí? Jaký přínos má členství v EU pro Vás konkrétně? Cítíte se být občany EU?)
  • Evropské volby 2009 - K čemu nám je Evropský parlament? (Legislativa schválená Evropským parlamentem ovlivňuje život téměř 500 mil. Evropanů. Ve dnech 5.–6.června se uskuteční v pořadí již druhé Evropské volby v ČR. Poslanci zvolení v těchto volbách budou na dalších pět let i naším hlasem v EU. Co jim vzkážete?)
  • 23 úředních jazyků EU – Nebylo by jednodušší mít jen jeden? (Jaká je jazyková politika EU? Je jazyková rozmanitost v Evropě přínosem nebo zátěží? Přispěla Evropská unie k současnému dominantnímu postavení angličtiny? Je jazyková rozmanitost udržitelná, nebo v tomto století většina jazyků zanikne, protože lidé se budou raději učit velké světové jazyky, aby měli lepší uplatnění na trhu práce?)

   

  Podmínky soutěže:

  • Účastníci zašlou soutěžní text v elektronické podobě do 23. dubna 2009 na e-mailovou adresu: comm-rep-prg-soutez@ec.europa.eu. Do předmětu e-mailové zprávy uveďte: Den Evropy.
  • Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 9. května 2009 v rámci oslav Dne Evropy na Staroměstském náměstí v Praze.
  • Soutěž je určena mladým lidem od 15 do 20 let.
  • Na první stranu eseje uveďte jméno, kontaktní adresu (případně adresu školy, kterou navštěvujete), údaj o věku a telefonní číslo.
  • Délka textu je max. 3 normostrany (normostrana je 1800 znaků včetně mezer).
  • Esej musí být napsána v češtině.
  • Organizátoři soutěže si vyhrazují právo s příspěvky volně nakládat, např. za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách.

   

   

  Esej je literární útvar spočívající v úvaze na určité téma zahrnující přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor/ka eseje by měl/a posoudit dané téma v širším kontextu, komentovat současná řešení a naznačit nová. Jedná se o jakýsi dialog autora/autorky se sebou samým i se čtenáři poskytující osobní vhled autora/autorky na danou problematiku.

   

  Kritéria hodnocení:

  • obsahová úvaha: 0–10 bodů (přihlíží se k úrovni zhodnocení daného tématu v širším kontextu a k projevené znalosti tématu)
  • osobní vklad autora: 0–5 bodů (názory a náměty k osobnímu zapojení do řešení tématu, ať už autorem nebo jeho blízkým okolím, osobní závazky k řešení)
  • literární čtivost a gramatika: 0–5 bodů (množství hrubých chyb, pochopitelnost textu a jeho čtivost a zajímavost)

   

  Ceny:

  1. místo: notebook

  2. místo: MP3 přehrávač s dotykovým displejem

  3. místo: digitální fotoaparát

   

  Kontaktní osoba:

  Jan MATYÁŠ: jan.matyas@ec.europa.eu, tel.: 255 708 214

  Martina PELEŠKOVÁ: martina.peleskova@ec.europa.eu, tel.: 255 708 243

   

  Leták pdf - 400 KB [400 KB]

  SOUTĚŽ JE JIŽ UKONČENA. VÝSLEDKY NALEZNETE NA TÉTO STRÁNCE: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/090518_cs.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky