Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská unie odstraňuje překážky na energetickém trhu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/09/2007

Evropská unie chce dokončit integraci evropského trhu s energií, aby si zákazníci mohli svobodně vybrat svého dodavatele energie. Mělo by dojít k jasnému oddělení rozvodných sítí od výroby a dodávky plynu a elektřiny. Je-li podnik zároveň vlastníkem rozvodných sítí i výrobcem nebo dodavatelem energie, může snadněji dojít ke zneužití této pozice. Podle nových opatření by na trh mohly vstoupit nové podniky, zlepšily by se podmínky hospodářské soutěže a dodávky energií by byly bezpečnější, zejména v případě energetických krizí.

    Evropská unie odstraňuje překážky na energetickém trhu

    Skutečný evropský trh s energií znamená přeshraniční obchod s energií. To nebylo do této chvíle možné kvůli různým technickým normám a pravidlům pro energetické sítě. Za tímto účelem zřídí Evropská komise agenturu, která bude koordinovat spolupráci energetických regulačních orgánů jednotlivých států. Dále bude zaveden systém pro spolupráci provozovatelů rozvodných sítí.

    Všechna tato opatření povedou k nižším a přehlednějším cenám a ke zvýšení práv spotřebitelů, jelikož budou lépe chráněni před výpadky v energetickém zásobování a před nekalými obchodními praktikami.

    Více informací v tiskové zprávě

    Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky