Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Slavnostní ukončení projektu spolufinancovaného EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/09/2007

Dne 12. září 2007 proběhlo v Náměšti nad Oslavou za účasti prezidenta České republiky Václava Klause slavnostní ukončení projektu "Ochrana vod povodí řeky Dyje".

Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií v souladu s Finančním memorandem projektu ISPA opatření 2001/CZ/16/P/PE/009 je největší z regionálních projektů kanalizací a čistíren odpadních vod. Byl realizován v deseti aglomeracích Jihomoravského kraje a kraje Vysočina a představuje výstavbu a rekonstrukci základní infrastruktury - čistíren odpadních vod a základní kanalizační sítě pro odvádění a likvidaci odpadních vod. Projekt byl realizován ve čtyřech regionech: Blanensko, Šlapanicko, Třebíčsko a Žďársko.

 

    Slavnostní ukončení projektu spolufinancovaného EU

    Investorem projektu je Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí a čtyři regionální svazky vodovodů a kanalizací. Projekt je spolufinancovaný z Fondu soudržnosti Evropské unie dotací ve výši 68 % a Státním fondem životního prostředí ve výši 5 %. Celkové náklady na realizaci projektu jsou 1,4 miliardy korun.

    Úspěšné dokončení projektu je důležité i pro připravenou II. etapu uváděného projektu, která se bude realizovat ve třech krajích, a to Jihomoravském, Jihočeském a kraji Vysočina.

    Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky