Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Slavnostní podpis Lisabonské smlouvy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/12/2007

Vedoucí představitelé 27 členských států Evropské unie podepsali novou smlouvu EU na znamení vůle přizpůsobit unii podmínkám 21. století.

Slavnostní akt se uskutečnil 13. prosince v klášteře řádu sv. Jeronýma v Lisabonu. Nový právní rámec zjednoduší fungování EU a dá občanům větší slovo v evropské politice. Nová smklouva EU reformuje a modernizuje s cílem umožnit plné využití jejího potenciálu. Co to však znamená v praxi? Pro koho a v čem bude reforma přínosem?

 

  Slavnostní podpis Lisabonské smlouvy

  Hlavními přínosy budou nové smlouvy:

  • posílení demokracie a větší otevřenost – milion občanů z několika zemí bude moci vyzvat Komisi k předložení nového návrhu („občanská iniciativa“). A národní parlamenty budou sledovat, zda EU jedná pouze tam, kde může dosáhnout lepších výsledků než opatření na úrovni členských států;
  • vyšší efektivita od roku 2014 se bude rozhodovat tzv. dvojí většinou (55 % členských států představujících alespoň 65 % obyvatel EU). EU bude moci jednat rychleji v otázkách ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti a boje proti mezinárodní trestné činnosti;
  • posílení práv – nedávno podepsaná Listina základních práv, která má nyní stejnou právní sílu jako samotné smlouvy EU, bude chránit základní lidská práva;
  • silnější postavení na mezinárodní scéně – EU získá právní subjektivitu, což posílí její vyjednávací pozici a zvýší efektivitu její činnosti ve světě. Nová funkce vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajistí větší vliv a soudržnost zahraničního působení EU

   

  Vedoucí představitelé členských států dosáhli dohody. Nyní je na orgánech jednotlivých zemí, aby rozhodly, zda smlouvu předloží k ratifikaci v referendu či v parlamentu. Cílem je ratifikovat smlouvu včas na to, aby mohla vstoupit v platnost před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009.

   

  Cesta k Lisabonské smlouvě

   

  Další informace na toto téma


   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky