Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Odraz českého evropského předsednictví v regionech
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/11/2009

Datum: 26.11.2009     09:30

Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (konferenční sál)

  logo českého předsednictví

  PROGRAM:
  (9.00-9.30 registrace účastníků)


  9.30
  Úvodní slovo Jany Pike, zástupkyně realizátora projektu

  9.35
  Úvodní slovo Jany Vaňhové, hejtmanky Ústeckého kraje
  (zhodnocení regionálních projektů v rámci našeho předsednictví v EU)

  9.50
  Priority regionů v evropském kontextu
  Markéta Pokorná, zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu,
  zástupce Karlovarského kraje
  zástupce Libereckého kraje

  10.15
  Využití evropských fondů v regionu
  Petr Vráblík, ředitel Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
  Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a členka monitorovacího výboru programu Interreg,


  10.45
  Diskuze

  11.05
  Coffee break, neformální setkání

   

  Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

  Registrovat se můžete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky