Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Konkurenceschopnost evropského sklářského a keramického průmyslu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

02/04/2009

 

Datum:  2. dubna 2009, 14:30–18:30

 

Místo: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

  detail na ruku skláře vyfukujícího skleněnou nádobu

  Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) pořádá slyšení "Konkurenceschopnost evropského sklářského a keramického průmyslu se zvláštním ohledem na balíček EU o klimatu a energetice ", které se bude konat dne 2. dubna 2009 v Praze.

  Cílem slyšení je shromáždit informace pro průzkumné stanovisko k tématu Konkurenceschopnost evropského sklářského a keramického průmyslu se zvláštním ohledem na balíček EU o klimatu a energetice. Toto stanovisko bude vypracováno na žádost českého předsednictví Evropské unie.

   

  Předběžný návrh programu

   

  Vzhledem k současné situaci má udržení průmyslové konkurenceschopnosti a hospodářského růstu pro Evropskou unii zásadní význam. Zároveň je EU odhodlána prosadit nový systém, tzv. balíček o klimatu a energetice, jenž by měl podstatně snížit emise skleníkových plynů.

  O vzájemné provázanosti těchto dvou otázek již bylo mnoho řečeno i napsáno. Je zřejmé, že největším problémem bude nějak skloubit tyto dvě priority. Několik členských států EU – a mezi nimi i Česká republika – vyjádřilo své obavy z možného dopadu balíčku o klimatu a energetice na své ekonomiky.

  K tomu, aby bylo možné zajistit, že EU bude připravená řešit finanční, ekonomické a klimatické výzvy, je potřeba aktuální a spolehlivá analýza současné situace. České předsednictví proto požádalo EHSV, aby blíže prozkoumal dopad balíčku o klimatu a energetice na vybraná průmyslová odvětví EU, jež jsou energeticky náročná. V této souvislosti česká vláda určila odvětví sklářského a keramického průmyslu jako ta, jež si zaslouží mimořádnou pozornost, jelikož (paradoxně) rovněž hrají pozitivní roli v boji proti změně klimatu (např. v tepelných izolacích). Tato odvětví navíc mají zvláštní tradiční a hospodářský význam pro Českou republiku.

  Oficiální žádost o vypracování stanoviska se nesoustředí výhradně na otázky konkurenceschopnosti ve vztahu k balíčku o klimatu a energetice, ale vyzývá k analýze dalších možných faktorů, které ovlivňují energeticky náročná odvětví tohoto typu. Řada tvůrců politik a zainteresovaných stran tak bude mít solidní základ pro jejich úsilí o nalezení rovnováhy mezi cíli udržitelnosti a potřebou zachovat konkurenceschopnost.

   

  Více informací včetně programu a registračního formuláře naleznete zde: 

   

  http://www.eesc.europa.eu/sections/ccmi/Hearingsandconferences/Thefuture/Prague/index_en.asp

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky