Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výstava Ztraceni v překladu?
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/07/2014

Datum: 10. července 2014 - 30. září 2014.
 

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

    Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK v Praze Vás srdečně zvou do Evropského domu na výstavu „Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách“.

    Výstava je strukturována do tří vzájemně prolínajících se bloků: Dějiny oboru, Souvislosti a Jak se nám studovalo. První blok připomíná počátky oboru, věnuje se někdejší Universitě 17. listopadu, při níž studium překladatelství a tlumočnictví v roce 1963 vzniklo, a popisuje i aktuální projekty, např. postgraduální tlumočnický kurs Euromasters in Conference Interpreting ve spolupráci s EU. V druhém bloku jsou pak fakta zasazena do dobových souvislostí: např. některé panely popisují, jak překlad ovlivňovala totalita, na jiných panelech mohou návštěvníci porovnat sazby za překlady v 60. letech s tehdejšími cenami za jiné služby a produkty. Oba bloky jsou pak proloženy vzpomínkami absolventů na své studium ve Šporkově paláci, v němž Ústav translatologie sídlí. Mezi bývalé studenty Ústavu patří např. známá česká překladatelka a tlumočnice Dana Hábová či vedoucí českého tlumočnického oddělení v Evropském parlamentu Ivana Hlaváčová.

    Výstava potrvá do 30. září 2014 a v průběhu září proběhne komentovaná prohlídka vedená ředitelem Ústavu translatologie Stanislavem Rubášem.

     

    Poslední aktualizace: 13/08/2015  |Začátek stránky