Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

II. Mezinárodní setkání projektových zemí v rámci projektu “Proměnit slova v činy“
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/01/2013

 

Datum: 25. ledna 2013, od 10:00 hodin do 16:30 hodin

Místo: Konferenční místnost Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1

  Setkání v 10:00 zahájí profesorka psychiatrie pro lidi se zdravotním postižením Sheila Baroness Hollins ze St. George univerzity v Londýně, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal a náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

  „Proměnit slova v činy: Naplňování práv a inkluze dětí s mentálním postižením v Evropě“ je pilotní projekt realizovaný mezinárodní organizací Lumos s podporou Evropské komise v partnerství s Pardubickým krajem a organizací Karin Dom v Bulharsku. Hlavním cílem projektu je zvýšit životní šance, inkluzi, naplňování práv a sociální participaci dětí s mentálním postižením v Evropě. Zajistit, že se všechny děti a mladí lidé s mentálním postižením stanou plně participujícími a integrovanými členy svých komunit, jejich příležitosti budou skutečně rovné jejich vrstevníkům a budou dostávat podporu odpovídající jejich potřebám.

  Cílem mezinárodního setkání je si spolu s partnery z Bulharska a Srbska vyměnit své zkušenosti a příklady dobré praxe se zapojením dětí a mladých lidí s mentálním postižením a především slyšet, jak to vidí oni.

   

  Děti a mladí lidé s mentálním postižením jsou jednou z nejvíce vyloučených skupin mezi již marginalizovanými skupinami ve společnosti a jejich specifická práva dostatečně negarantuje ani jedna z úmluv OSN. Proto byla v roce 2010 přijata Evropská deklarace o zdraví dětí a mladých lidí s intelektovým postižením a jejich rodin a stejnojmenná iniciativa Světové zdravotnické organizace (WHO), které částečně zaplňují tuto mezeru v oblasti práv dětí s mentálním postižením. Za účelem naplnění priorit této Deklarace se rozhodla Evropská komise podpořit projekt organizace Lumos „Proměnit slova v činy: Naplňování práv a inkluze dětí s intelektovým postižením v Evropě“, který probíhá v České republice, Bulharsku a Srbsku. 

   

  Poslední aktualizace: 22/01/2013  |Začátek stránky