Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Konference: Média, migranti a společnost
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/12/2012

 

Datum: 4.-5. prosince 2012

Místo: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 224/32, Praha

  Multikulturní centrum Praha pořádá ve dnech 4. - 5. prosince 2012 dvoudenní mezinárodní konferenci s názvem „Média, migranti a společnost“.

  Program konference je rozdělený do dvou tematických okruhů, které se věnují médiím jako prostředku pro integraci migrantů a soužití v mnohonárodnostních lokalitách. Konference se koná v rámci projektů Media4Me a Media4us, které Multikulturní centrum Praha realizuje za finanční podpory Evropského integračního fondu, pro příslušníky třetích zemí, Evropského programu pro základní práva a občanství a Velvyslanectví USA v Praze. Multikulturní centrum Praha navazuje touto konferencí na sérii aktivit zaměřených na podporu integrace migrantů a rozvoj pozitivních vztahů mezi menšinami a českou společností. Konference se koná ve slavnostních prostorech Goethe-Institutu v Praze.

  První den konference se zaměří na otázku zapojení migrantů v hostitelských společnostech na území České republiky, Evropy i Spojených států. Chceme diskutovat o možnostech jejich aktivního začlenění do společnosti, zejména prostřednictvím médií.

  Druhý den konference
  věnuje pozornost potřebě a podpoře sociálního soužití a mezikulturního dialogu na lokální úrovni v multikulturních městských čtvrtích. Sociální média jsou prezentována jako jeden z prostředků podpory sociální koheze a zvýšení kvality života mezi obyvateli multukulturních lokalit. Zároveň napomáhají ke zlepšení obrazu o těchto lokalitách.

  Účast na konferenci potvrdili projektoví partneři z Německa, Nizozemí i Velké Británie, dále novináři z americké organizace New America Media i akademici z University of New York in Prague.

  Přihlaste se na konferenci!

  Program konference bude doplněn později.

  Další informace na www.mkc.cz.

   

  Poslední aktualizace: 19/11/2012  |Začátek stránky