Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Going Green 2012
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/06/2012

Datum: 12. června 2012, od 9:00 do 16:30 hodin

Místo: Velký sál, Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1

  Konference GOING GREEN 2012 je třetím ročníkem jedinečné akce tohoto zaměření v regionu střední a východní Evropy. Konference otevře následující tematické okruhy -  Green Growth, Green Economy, Green Cities a Green Industry. Konference bude hledat cesty, jak reagovat na aktuální výzvy - udržitelnost průmyslu, konkurenceschopnost a energetickou soběstačnost, nový trend v rozvoji měst, dopravy, bydlení a budov, zdravotnictví a veřejných služeb.

  Principy a význam trvalé udržitelnosti si získávají pozornost a respekt. Nejen ekologové, ale i velké globální společnosti zdůrazňují dříve opomíjená témata: ochranu přírody, snižování spotřeby energie při výrobě i při používání výrobku, recyklaci a opětovné využití. Architekti a stavební firmy ve svých stavbách rekuperují odpadní teplo a akumulují teplo sluneční, využívají denní světlo místo zářivek, v reklamě se prosazují energeticky úsporné výrobky, dramaticky roste sektor obnovitelných zdrojů energie, atd. Tzv. zelený průmysl se náhle stává důležitým odvětvím, zaměstnává tisíce lidí a produkuje významnou část HDP vyspělých států.

  Bez „zelených témat“ se dnes neobejde žádná politická strana ani významná firma. Ochrana klimatu se stala jedním z největších témat současnosti a vydávají se na ni miliardy dolarů, jenů i eur. Nejen vědci, ale i politici a investoři začínají vážně debatovat o bezuhlíkovém průmyslu, dopravě a uhlíkově neutrálních městech. „Greening“ je prostě „in“ - stává se globálním trendem. Většina lidí ve vyspělých zemí již začíná chápat, že zdroje nejsou nekonečné a že je nutná změna uvažování. Jednání směrem k udržitelnosti nepředstavuje ohrožení, ale hlavně nové příležitosti. 

  Organizátorem akce je: B.I.D. services.

  Program

  Registrace

  Poslední aktualizace: 25/05/2012  |Začátek stránky